Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
З.К. Океанова. Економічна теорія. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Глобальна екологічна проблема

Глобальна екологічна проблема пов'язана:
- із забрудненням повітряного і водного басейнів ;
- з глобальною зміною клімату;
- з знищенням і вимиранням тваринного і рослинного світу.
Забруднення повітряного і водного басейнів Землі, пов'язані з виробничими викидами, радіоактивними відходами і т. д., призводять до отруєння річок і озер, появи цілих зон екологічного лиха, утворенню "озонових дір", кислотних дощів , парникового ефекту і т. д.
Ці серйозні зовнішні ефекти обумовлюють загальне потепління, нестійкість погоди, посухи, танення льодовиків, підвищення рівня Світового океану і т.
д ., що несуть загрозу кліматичної катастрофи.
Результатом урбанізації, отруєння, засолення, заболочування земель є катастрофічне скорочення орних угідь, погіршення родючості грунту. За оцінками дослідників, з середини XX в. на планеті "втрачена" близько п'ятої частини сільськогосподарських земель, що представляє досить значні розміри.
Сумним результатом забруднення природного середовища є вимирання лісів, тваринного і рослинного світу.
Масштабність негативних наслідків забруднення природного середовища де-гавкає неможливим її рішення в рамках окремих національних економік.

Потрібні міжнародні зусилля для контролю за забрудненням навко-лишнього природного середовища, визначення відповідальності відповідно до заподіяною шкодою. Разом з тим необхідно стимулювання за природоохоронні заходи.
Усі цивілізовані країни в даний час займаються пошуком і розробкою механізмів найбільш ефективного господарювання, максимально скорочує дію екологічно несприятливих факторів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Глобальна екологічна проблема "
 1. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  1. Які проблеми називають глобальними і в чому полягає їх суть? 2. Назвіть головні причини загострення глобальних проблем. 3. Охарактеризуйте основні точки зору західних вчених на причини загострення глобальних проблем. 4. Які основні шляхи роззброєння та демілітаризації економіки? 5. Які найважливіші шляхи подолання екологічної кризи? 6. Які основні шляхи
 2. Запитання для повторення
  1. Якими причинами викликана поява глобальних економічних проблем? 2. Сформулюйте основні глобальні економічні проблеми. 3. Чим відрізняються глобальні економічні проблеми від національних та регіональних? 4. Які країни і з яких причин несуть основне навантаження на природне середовище? 5. Як з позиції концепції сталого світового розвитку повинні вирішуватися глобальні проблеми
 3. Висновки
  1. Природні ресурси - це земля і надра, рослинний і тваринний світ, лісові та водні ресурси, повітряний басейн і клімат. 2. У сучасних умовах споживання природних ресурсів продовжує зростати. Існує два альтернативні шляхи розвитку світового господарства: продовження збільшення розвідки і видобутку корисних копалин і ресурсозбереження. 3. Основна частина природних багатств зосереджена
 4. Питання 67 Класифікація глобальних економічних проблем
  Відповідь В останні два століття людство зіткнулося з цілою низкою проблем, від вирішення яких залежить не просто економічне процвітання цивілізації , але іноді і саме існування розумних істот на Землі. Ці проблеми не завжди за своєю природою є суто економічними, але тим не менше всі вони несуть у собі більш-менш виражений економічний аспект. Всі глобальні економічні
 5. 76. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА
  В якості основних глобальних проблем виділяють ті, які, по-перше, носять планетарний характер, по-друге, загрожують всьому людству або загибеллю, або серйозним регресом в подальшому розвитку; в- третій, вимагають невідкладного рішення зусиллями всього світового співтовариства. Самі ці проблеми мають форму протиріч, диспропорцій і порушень у визначених сферах життєдіяльності людства.
 6. Г.Г. Балабанова, Б. Г. Гусейновна, Г. Л. Григорович, Д. Т. Олексіївна. Глобальні економічні проблеми сучасності. Навчальний посібник., 2004
  У навчальному посібнику розглядаються глобальні економічні проблеми сучасності. Посібник призначений для широкого кола читачів, які цікавляться проблемами економічної теорії. Навчальний посібник для студентів інженерних спеціальностей заочної форми навчання із застосуванням дистанційних
 7. Глава 24. Економічні аспекти глобальних проблем
  Причини виникнення і сутність глобальних проблем. Роззброєння - ключ до вирішення глобальних проблем. Основні шляхи вирішення інших глобальних проблем. Концепція ноосфери В. І. Вернадського і формування глобальної економіки В останні десятиліття в світі виникло чимало проблем, що носять загальнопланетарній характер. Від їх своєчасного вирішення залежить існування земної цивілізації. Мета теми
 8. 11. Екологічна криза як глобальна проблема людства
  Екологічна проблема має багатовікову історію, проте вона загострилася з другої половини XIX століття в міру індустріалізації планети. Загострення екологічної проблеми означає перехід на якісно нову залежність населення світового співтовариства від меншало навколишньої природи в результаті варварського впливу на неї людської діяльності. Головні напрямки загострення
 9. Програми забезпечення екологічної безпеки
  Головний напрямок боротьби проти стрімкого погіршення якості навколишнього середовища - це розробка критеріїв екологічної безпеки та масове впровадження екологічно чистих технологій. Звичайно, така переорієнтація з позицій сучасного мислення викликає неприйняття через своєї первісної дорожнечу. Однак треба усвідомити, що іншого рішення цієї найнебезпечнішою для людства проблеми
 10. Регулювання екологічних інвестицій
  З метою забезпечення соціальної та екологічної безпеки, недопущення хижацького розграбування природних ресурсів, економного та раціонального використання органічних невідтворюваних ресурсів, що мають важливе народногосподарське і військово-стратегічне значення, держава і місцеві органи влади вводять обмеження і заборони на будівництво об'єктів господарського і соціального
 11. 1. ЕКОЛОГІЧНА КРИЗА ЯК ГЛОБАЛЬНА ПРОБЛЕМ
  Екологічна проблема має багатовікову історію, проте вона загострилася з другої половини XIX століття в міру індустріалізації планети. За останні 100 років було знищено близько 1/4 оброблюваної землі і близько 2/3 лісів нашої планети. Кожне десятиліття у світі губиться 7% родючих грунтів. В даний час щорічно з полів виноситься 26 млрд. т родючого шару. Кризовий характер проблема
 12. Розділ II Світові ринки глобальні проблеми
  Розділ II Світові ринки глобальні
 13. Про шляхи вирішення екологічних пробле
  Ефективність цього підходу наочно підтвердила Конференція ООН в Ріо-де-Жанейро з навколишнього середовища і розвитку. Підводячи підсумки роботи, генеральний секретар Моріс Стронг підкреслив безпрецедентний масштаб і значимість цієї події. Світ після конференції повинен стати іншим, іншими повинні стати дипломатія і система міжнародних відносин. Ми виживемо тільки всі разом, в іншому разі не
 14. Висновки
  1. Інтернаціоналізація економіки набула якісно новий зміст, досягнувши такого рівня, що можна констатувати становлення глобальної інтегрованої економіки. Глобалізація породжує багато серйозних проблем. З одного боку, діють серйозні обмежувальні фактори, з іншого-посилюються протекціоністські позиції в більшості країн, що розвиваються. Загострення для всього
 15. Вивіз капіталу і екологія
  Починаючи з кінця 60-х рр.. чітко намітилася тенденція переміщення так званих брудних виробництв з промислово розвинених країн в країни. Цей процес був прискорений прийняттям країнами Заходу жорстких нормативів із захисту навколишнього середовища. У результаті відбулося пом'якшення екологічної ситуації в розвиненій частині світу і її посилювання в країнах, що розвиваються. Слід звернути
 16. 9.5. Вичерпання традиційної моделі розвитку людства
  Виродження конкуренції і формування глобальних монополій робить неминучим загнивання останніх. Його масштаби і болючість спричинених ним катаклізмів будуть прямо пропорційні масштабам сьогоднішньої влади глобальних монополій - як над ринками, так і над розвитком людства в цілому. Воно завершиться кардинальною зміною сформованого в ході глобалізації світопорядку, заснованого на
 17. Розділ IV НОВА ЕКОНОМІКА
  > У справжньому розділі розглядаються економічні проблеми сучасності, що хвилюють все населення земної кулі. > Зміни, що відбуваються в міжнародній торгівлі, екологічні проблеми, стану війни і миру, економічні реформи і нестійкі міжнародні баланси - все це відбивається і на міжнародній економічного життя, і на стані кожної країни, і на добробуті окремих
© 2014-2022  epi.cc.ua