Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
А. В. Приходько. Шпаргалка з макроекономіки, 2010 - перейти до змісту підручника

76. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА

В якості основних глобальних проблем виділяють ті, які, по-перше, носять планетарний характер, по-друге, загрожують всьому людству або загибеллю, або серйозним регресом в подальшому розвитку; в- третій, вимагають невідкладного рішення зусиллями всього світового співтовариства.
Самі ці проблеми мають форму протиріч, диспропорцій і порушень у визначених сферах життєдіяльності людства.
Різні автори по-різному класифікують їх. Найбільш прийнятною представляється наступна класифікація.
1. Інтерсоціальние проблеми - війна і мир, припинення гонки озброєнь, демілітаризація економіки, проблема подолання відсталості країн і розвитку людини, забезпечення його майбутнього.
2. Глобальні проблеми гуманітарного, культурно-етнічного характеру - демографічна проблема, подолання голоду, хвороб.
3. Глобальні проблеми у сфері взаємодії суспільства і природи - охорона навколишнього середовища, продовольча проблема.
Дуже актуальна проблема взаємодії людини і суспільства з навколишнім природним середовищем.
У наш час вона набула якісно нового характеру, так як змінилася сама сутність екологічних криз: тепер вони є результатом не стихійних лих, як це було раніше, а господарської діяльності людини.
І якщо раніше забруднення навколишнього середовища носило локальний характер, то тепер воно не обмежується окремими державами, а поширюється на всю планету.
Велике значення має освоєння космічного простору - космічна ера нараховує тільки три десятиліття, але вже дозволила зрозуміти спільність доль, то, що ресурси Землі не безмежні.
Суть проблеми тут полягає в тому, що космічні дослідження дуже складні і вартість їх зростає з кожним днем у геометричній прогресії, і не під силу якому-небудь одній державі.
Продовольча проблема знаходиться в тісному зв'язку з демографічним розвитком. Масштаби і темпи зростання народонаселення виступають і як фактор, що впливає на стан продовольчої, екологічної та ін проблем планетарного характеру, і як самостійна глобальна проблема.

Основний приріст народонаселення у світі припадає на країни, що розвиваються з низьким рівнем економічного і культурного розвитку. Демографічні процеси вимагають свідомого керування з боку зацікавлених держав.
У другій половині ХХ в. наука зробила різкий стрибок вперед. Звідси небачений в історії технічний і індустріальний прогрес людства.
Але саме глобальний технічний прогрес породив негативні глобальні наслідки через різке і не завжди виправданого збільшення витрачання природних ресурсів, у тому числі невідновлюваних, що стало причиною тиску на природний потенціал планети; через негативного антропогенного розвитку на природне середовище; швидкого демографічного зростання, що не супроводжується відповідним збільшенням продовольчої бази; різного рівня розвитку країн; постійного вдосконалення у виробництві зброї - все це є причини загострення глобальних проблем.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 76. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА "
 1. Запитання для повторення
  глобальних економічних проблем? 2. Сформулюйте основні глобальні економічні проблеми. 3. Чим відрізняються глобальні економічні проблеми від національних та регіональних? 4. Які країни і з яких причин несуть основне навантаження на природне середовище? 5. Як з позиції концепції сталого світового розвитку повинні вирішуватися глобальні проблеми
 2. 2.5. Концепції глобальної економічної системи
  глобальна система є категорією історичною, що розвивається і динамічної. Його еволюція, перехід з однієї фази розвитку в іншу висувала на передній план теоретичні концепції, що пояснюють ці зміни. Історично світове господарство розглядалося як система національних господарств або певних їх груп. Тому в уваги аналізу багатьох концепцій знаходиться становище національних
 3. 11.1. Взаємозв'язок національної економіки та світового господарства
  глобальному
 4. Розділ II Світові ринки глобальні проблеми
  глобальні
 5. Глава 7 Механізм світового господарства
  господарство являє собою складну, самоорганізується систему, що знаходиться в постійному нерівновазі. У ній відсутні жорсткі зв'язки і панує постійна мінливість, але вона прагне до рівноваги. Глобальне господарство як самоорганізована система володіє механізмом підтримки внутрішньої рівноваги і здатністю до
 6. Г.Г. Балабанова, Б. Г. Гусейновна, Г. Л. Григорович, Д. Т. Олексіївна. Глобальні економічні проблеми сучасності. Навчальний посібник., 2004
  глобальні економічні проблеми сучасності. Посібник призначений для широкого кола читачів, які цікавляться проблемами економічної теорії. Навчальний посібник для студентів інженерних спеціальностей заочної форми навчання із застосуванням дистанційних
 7. Глава 24. Економічні аспекти глобальних проблем
  глобальних проблем. Роззброєння - ключ до вирішення глобальних проблем. Основні шляхи вирішення інших глобальних проблем. Концепція ноосфери В. І. Вернадського і формування глобальної економіки В останні десятиліття в світі виникло чимало проблем, що носять загальнопланетарній характер. Від їх своєчасного вирішення залежить існування земної цивілізації. Мета теми - з'ясувати причини виникнення
 8. Питання до заліку
  глобальних економічних проблем? 37. Які основні глобальні проблеми економіки? 38. Які фактори впливають на способи вирішення глобальних
 9. Тест
  глобальним причин економіки не належить: а) інфляція; б) безробіття; в) сировинна криза; г) охорона навколишнього середовища . 3. Характерною ознакою глобальних економічних проблем є: а) їх національний характер, б) стимулююча роль у розвитку виробничих сил; в) вони не вимагають термінових рішень; г) вимагають об'єднання зусиль всього світового співтовариства; 4. Основну
 10. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  глобальними і в чому полягає їх суть? 2. Назвіть головні причини загострення глобальних проблем. 3. Охарактеризуйте основні точки зору західних вчених на причини загострення глобальних проблем. 4. Які основні шляхи роззброєння та демілітаризації економіки? 5. Які найважливіші шляхи подолання екологічної кризи? 6. Які основні шляхи подолання відсталості розвиваються
 11. СВІТОВА ЕКОНОМІКА НА СУЧАСНОМУ ЕТАП
  глобальні чинники, як протистояння двох соціальних систем, поступове розгортання науково-технічної революції, визрівання різноманітних кризових ситуацій (що знаходило вираження у прояві структурних і циклічних криз). Проте основоположною тенденцією розвитку світової економіки стала набирала в ці роки темпи, розмах і силу інтернаціоналізація господарського життя. [Див
 12. Питання 67 Класифікація глобальних економічних проблем
  глобальні економічні проблеми можна умовно розділити на дві групи [63] (рис. 51): 1. Проблеми системи «суспільство-природа». 2. Внутрішньосуспільні (соціальні) глобальні проблеми. {Foto84} Рис. 51. Класифікація глобальних економічних проблем Рис. 51. Класифікація глобальних економічних проблем Економічні проблеми системи «суспільство-природа» виникли із за не завжди
 13. передмові
  глобальних проблем сучасної цивілізації й інші досить цікаві та актуальні теми курсу. Крім того, в посібник включені довідкові матеріали: Словник основних понять, Глосарій (Міжнародні організації) та Список найбільш уживаних скорочень. Серед джерел, що використовувалися автором-упорядником при підготовці даного посібника (див. Примітки до кожного розділу навчального
 14. Глава 9 Міжнародний боргова криза
  глобальної економічної системи - криза міжнародної заборгованості 80 -90-х років XX в. У попередньому розділі показано, що міжнародний кредит перетворився у всеохоплюючу сферу світової економіки, яка акумулює всі види накопичення і перерозподіляє їх між компаніями та країнами. Використання кредитних коштів стало характерним явищем у світовому господарстві на всіх рівнях. При
© 2014-2022  epi.cc.ua