Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
Наступна »
П.В. Сергєєв. Світова економіка, 1999 - перейти до змісту підручника

передмові

Пропонована (друге, доповнене і перероблене) видання є навчальним посібником, в якому автором-упорядником зібрані, узагальнені і представлені різноманітні фактичні та статистичні матеріали, що дають уявлення про складні процеси формування і розвитку сучасного світового господарства.
Основна увага приділена розгляду динаміки сучасного економічного розвитку провідних країн світу, характеристиці їх положення в світовому господарстві, міжнародних економічних відносинах. Досить детально розглянуті також проблеми господарської еволюції окремих регіонів і субрегіонів світового господарства, їх взаємодії в економічній сфері і зростаючої взаємозалежності.
Нині все частіше з боку світової спільноти проявляється інтерес не тільки до зони промислово розвинених країн, а й до господарської практиці країн, що отримали в міжнародній класифікації найменування «нових індустріальних».
Стає очевидним, що їх досвід може знайти застосування в процесах трансформації економіки країн Східної Європи та інших регіонів світу.
Важливо, що приводяться в посібнику дані відрізняє практично повна порівнянність. Розгляд становища окремих держав і регіонів у світовій «ієрархії» за різними показниками, з точки зору автора-упорядника, представить особливий інтерес для фахівців.
Структура даного посібника обумовлена змістом інтегрованого навчального курсу «Світова економіка», який включений до державного стандарт навчання студентів по ряду економічних спеціальностей.
Так, пропонований посібник містить теоретичні та ілюстративні матеріали по всіх основних розділах даного курсу («Світове господарство», «Міжнародні економічні відносини» і «Глобальні проблеми сучасності»).
Іншими словами, в посібнику розглядаються проблеми функціонування сучасного світового господарства, системи міжнародних економічних зв'язків, а також характеристика економічних аспектів глобальних проблем сучасної цивілізації й інші досить цікаві та актуальні теми курсу.

Крім того, в посібник включені довідкові матеріали: Словник основних понять, Глосарій (Міжнародні організації) та Список найбільш уживаних скорочень.
Серед джерел, що використовувалися автором-упорядником при підготовці даного посібника (див. Примітки до кожного розділу навчального посібника), слід виділити аналітичні та статистичні публікації найавторитетніших міжнародних і національних офіційних організацій, відомих вітчизняних і зарубіжних фахівців.
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Передмови "
 1. Передмова.
  Передмова.
 2. 1. Який предмет курсу «Історія економічних вчень»?
  Історія економічних вчень вивчає еволюцію поглядів на економічні процеси, закономірності формування та розвитку економічних теорій і шкіл. Курс не обмежується вивченням джерел, систематизацією та розкриттям поглядів видатних економістів; він прагне виявити взаємозв'язок і спадкоємність ідей, трансформацію підходів і висновків. Історію економічних вчень цікавить, під
 3. 2. Чим корисний курс «Історія економічних вчень»? Яке його місце в системі економічних знань?
  Деякі економісти вважають зайвим звертатися до теорій і поглядів минулого. Вони вважають, що ці теорії і погляди «обросли черепашками», втратили свою значимість, тому на знайомство з ними не слід витрачати час. Тих, хто дотримується подібної, суто негативної думки, порівняно небагато. Абсолютна більшість фахівців його не розділяють. Чому ж економісту корисно, а
 4. Передмова
  Метою другого видання «Економіки» є з ложение основ економічної теорії, дозволяю-щее студентам краще пізнати світ, в якому мивсе живемо. Ми сподіваємося, що після закінчення етоговводного курсу студенти будуть знайомі з основними-ми фактами економічного життя і засвоять прин-ціпи, за допомогою яких їм буде легше понятьсуть економічних змін, протиріч і полі-тичних розбіжностей, з
 5. Передмова
  Курс лекцій адресований студентам, які навчаються спеціальностями «Податки та оподаткування», «Фінанси і кредит», «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит», і викладачам, від яких безпосередньо залежить якість підготовки майбутніх фахівців економічного профілю. Викладачам ХТРЕІУ, читає лекції з дисциплін спеціалізації «Податки та оподаткування», пропонується весь блок навчальних дисциплін, в
 6. Загальне освіту має на меті надати молодим людям можливості отримати якомога більше знань
  Загальне освіту має на меті надати молодим лю-дям можливості отримати якомога більше знань про світ, прищепити їм Відчуваючи-ня відповідальності за долі країни. Саме цій меті служить вивчення економічної теорії, так само як і інших наук. Таким чином, написання навчально-ка з економіки - велика честь і водночас - величезна відповідальність, Една з можливостей
 7. Якщо студенти не можуть відповісти Передмова для викладача на пропоновані питання, вони
  Якщо студенти не можуть відповісти Передмова для викладача на пропоновані питання, вони повинні повернутися і повторити розділ, перш ніж продовжити подальше вивчення матеріалу. Висновки. Кожна глава завершується коротким резюме, нагадує студентам про основні положення пройденого ними матеріалу. Надалі вони виявляться дуже корисними при повторенні матеріалу до іспиту.
 8. Передмова до третього видання
  Курс економічної теорії є базовим для економічної освіти, з нього починається навчання студентів усіх економічних спеціальностей. Підручник «Економіка», підготовлений колективом авторів під керівництвом д-ра екон. наук проф. А.С. Булатова, випускається третім виданням (перше в 1994 р.). Він користується великою популярністю як у студентів, так і у викладачів вузів. Третє,
 9. Передмова
  також надзвичайно цікава. Розрахунки сучасних-ной1 вартості, вже використані в гол. 17 пріобсужденіі проблеми людського капіталу, атакож розрахунки окупності інвестицій легко УСВА-іваются студентами. Будуючи виклад теорії ка-питала на базовому понятті сучасної вартості, ми викладаємо цю теорію найбільш логічним, про-дуктивность і інтуїтивно зрозумілим способом Про-повинен обговорення, ми
 10. Передмова
  Пропонований навчальний посібник призначений для студентів, які вивчають курс історії економічних вчень. Посібник являє собою своєрідний короткий конспект курсу. Його мета - допомогти студентам насамперед систематизувати навчальний матеріал, краще підготуватися до семінарських занять та іспитів. Завдяки формі побудови (запитання та відповіді) він дає загальну канву досліджуваного курсу, допомагає
© 2014-2022  epi.cc.ua