Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Т.С. Печенін. Економіка підприємства, 2013 - перейти до змісту підручника

4.3 Проектування виробничого процес а

Початком проектування процесу виробництва зазвичай служить закінчення проекту-вання виробу або отримання від замовника готового (в тому числі стандартного) проекту. Розробники в якості бази для проектування виробничого процесу використовують такі дані:
- технічну характеристику виробу в цілому і його частин;
- відповідність характеристики виробу за проектом діючим стандартам і технічним умовам;
- відповідність характеристики виробу реальному попиту на ринку по групах споживачам-лий;
- реальний обсяг ринкового попиту на виріб за групами споживачів, з урахуванням конкуренції ;
- ступінь доцільною і реально досягнутої кооперації комплектуючих елементів виробу.
На основі аналізу даних, що стосуються вироби, розробляється процес його виготов-лення. При цьому проводяться:
- визначення та затвердження обсягу випуску вироби по групах;
- вибір і затвердження технології та визначення необхідної виробничої потужності для виконання всього обсягу робіт;
- підбір (згідно виробничої потужності та затвердженої технології) обладнання, машин, інструменту та приладів;
- підбір виробничого персоналу та його розстановка по робочих місцях;
- розробка подетальной і Постадійний технічної документації, необхідної на робочих місцях при реалізації проекту виробничого процесу;
- порядок і технічні засоби контролю якості виробу за елементами в процесі виробництва і в цілому при поставках споживачам .
Для проектування виробничого процесу залучаються фахівці різних професій, але перш за все інженери та економісти. Завдання проектування виробничого процесу полягає в тому, щоб забезпечити: 1) встановлений профіль і характеристику випускаються на підприємстві виробів; 2) заданий обсяг і календарний план випуску продукції; 3) обгрунтовані витрати на виробництво не на шкоду якості продукції; 4) потенційну гнучкість технології, т.
е. можливість перебудови виробництва на випуск нової продукції і на збільшення обсягу її випуску; 5) дотримання галузевих і міжгалузевих стандартів і нормативів, у тому числі з ергономіки та екології.
Проектування виробничого процесу, і насамперед у серійному і масовому виробництві, проводиться в два етапи. На першому етап е складається маршрутна технологія, де визначається лише перелік основних операцій, яким піддається виріб. При цьому розробка ведеться, починаючи з готового виробу, і закінчується перший про-виробничій операцією. У завдання розробки маршрутної технології входить визначення, не як робити (обробляти) виріб, а хто і що повинен робити. Це збалансоване завдання, щоб при спільній роботі великого колективу отримати вчасно потрібне готовий виріб. Маршрутне завдання на обробку окремих компонентів вироби складається відповідно з технологічним профілем виробничих цехів, дільниць, бригад і наявністю необхідних потужностей, використовуючи які можна забезпечити випуск запланованого обсягу продукції. При цьому заготівельні цехи отримують завдання на виготовлення заготовок, обробні цехи - на обробку заготовок і одержання з них готових деталей, а складальним цехам і ділянкам доручається складання готового виробу з оброблених деталей, вузлів і агрегатів.
Окремі частини готового виробу, для виготовлення яких у підприємства немає мощ-ностей, адресуються службам маркетингу та матеріального постачання для укладення договорів на поставку підприємству цих частин від сторонніх організацій - по кооперації (рис. 4.1).
На другому етапі проектування виробничого процесу починається розгорнуте подетальное і пооперационное проектування в напрямку - з першої операції до самої останньої.
Готується робоча документація, на якій грунтується виробничий процес. У ній докладно описуються матеріали, з яких повинні бути виготовлені кожен елемент і деталь вироби, їх вага, розміри. Встановлюються вид і режим обробки на кожній виробничій операції, найменування та характеристика обладнання, інструменту та приладів, спосіб та методи контролю якості. Вказується рух вироби і складових його елементів по цехах і ділянкам підприємства від першої технологічної операції до здачі вироби на склад готової продукції, спосіб і засоби транспор-вання.

Рис. 4.1 Маршрутне розподіл завдань на підготовку і організацію виробництва виробів підприємстваподетально проектування виробничого процесу і підготовка робочої документації для персоналу - справа складна і відповідальна. Саме на цьому етапі вікон-чательно вирішується завдання збалансованості ціни та якості і тим самим забезпечення конкурентоспроможності продукції підприємства. Продукція низької якості або надмірно дорога не знайде на ринку покупця. Часом найменші вади проекту загрожують поразкою на ринку з боку конкурентів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4.3 Проектування виробничого процес а "
 1. 64. ПОРЯДОК ОБЧИСЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ І АВАНСОВИХ ПЛАТЕЖІВ
  проектування і будівництва аж до державної реєстрації прав на збудований об'єкт нерухомості. По завершенні будівництва та державної реєстрації прав на збудований об'єкт нерухомості до закінчення трирічного терміну проектування і будівництва сума податку, сплаченого протягом періоду проектування і будівництва понад суму податку, обчисленої з урахуванням
 2. РЕЗЮМЕ
  проектування цін - виходячи із ситуації на ринку - і формування контрактної
 3. Форми, методи й об'єкти виробничого кооперування
  проектування і будівництва об'єктів, кооперування у сфері збуту , коопераційне співробітництво в інших галузях господарської діяльності За стадіями Передвиробничий, виробнича, комерційна За використаними методам Виконання спільних програм, договірна спеціалізація, створення спільних підприємств (СП) За структурою зв'язків Усередині-і межфирменная,
 4. Технічні та соціальні зрушення
  проектування продукції та управління виробничими процесами; технологічне обладнання з програмним управлінням, ЕОМ і мікропроцесори, інформаційна техніка і технології. Їх з'єднання з діючою системою машин при нових формах організації виробництва дозволяє надати необхідну гнучкість технологічних процесів, урізноманітнити види продукції, підвищити продуктивність праці.
 5. 61. Поняття трудової діяльності
  проектування, конструювання, експлуатації системи «людина-машина». Все це визначає необхідність вивчення фізіологічних і психічних процесів у трудовій діяльності
 6. Питання 25 Авіаційна промисловість
  проектуванням, виробництвом і випробуваннями авіаційної техніки (літаків і вертольотів). Перші авіаційні підприємства в Росії виникли в 1909-1914 рр.., Були побудовані знамениті важкі аероплани «Російський витязь» та «Ілля Муромець». У 2006 р. створено холдинг «Об'єднана авіабудівна корпорація» (ОАК; Москва), який є акціонером таких великих авіаційних підприємств, як АХК
 7. Стаття 107. Поняття виробничого кооперативу
  виробничої або іншої господарської діяльності (виробництво, переробка, збут промислової, сільськогосподарської та іншої продукції, виконання робіт, торгівля, побутове обслуговування, надання інших послуг), заснованої на їх особистій трудовій і іншій участі та об'єднанні його членами (учасниками) майнових пайових внесків. Законом та установчими документами виробничого кооперативу
 8. 27.3. Виробничий попит
  виробничий попит надає міжгалузева і внутрішньогалузева диверсифікація національних
 9. 34. ВИРОБНИЧА ФУНКЦІЯ, ВИРОБНИЧІ СИЛИ, ВИРОБНИЧІ ВІДНОСИНИ
  виробничий процес - виробнича функція - це: 1) спосіб встановлення зв'язку між ресурсами і випуском продукції; 2) показник максимально можливого випуску продукції, який може бути отриманий з заданого обсягу ресурсів; 3) показник того мінімальної кількості ресурсів, яке необхідно для отримання заданого обсягу продукції, якщо не ставиться мета максимізації обсягу
 10. 32.1. Пріоритетна роль інформаційних технологій у бюджетному процесі
  проектування, заснованих на регресійної-статистичному аналізі, обробці тимчасових рядів, побудові експертних систем і баз знань, на нейронних технологіях, генетичних алгоритмах, імовірнісних розрахунках - всі ці напрямки прийнято збирати під загальною тематикою м'яких обчислень (Soft Computing). У російських органах державного управління інтелектуальні інформаційні технології
 11. 18.3. Виробничий попит
  виробничого попиту визначається обсягом виробничих капіталовкладень. Їх річний обсяг за 90-ті роки збільшився в 1,2 рази, але норма накопичення в індустріальних країнах за цей період знизилася, склавши 13,6% в 80-і і 14,3% ВВП - в 90-ті
 12. Міжнародний поділ працю
  виробничих обов'язків між націями, спеціалізацію окремих країн на певних видах продукції. З іншого боку, виробничі обов'язки планомірно розподіляються всередині та між фірмами. Отримує дуже широке поширення внутрішньогалузева
 13. Виробничі кооперативи
  виробничої діяльності, заснованої на їх особистій трудовій і іншій участі в об'єднанні його членами (учасниками) майнових пайових внесків. Виробничий кооператив є комерційною організацією. Його установчий документ - статут, що затверджується загальними зборами членів кооперативу. Кількість членів кооперативу не повинно бути менше п'яти. Майно, що перебуває у власності
 14. 6.2.3. Світовий ринок інжинірингових послуг
  проектування та спорудження за кордоном промислових та інших об'єктів. Ринок інжинірингових послуг отримав свій розвиток в кінці 60-х рр.. і розвивався вкрай нерівномірно. У 60-70 рр.. відзначалося зростання експорту інженерно-консультаційних послуг з європейських країн, що було обумовлено реалізацією міжнародних програм допомоги країнам, що розвиваються. Спад у світовій економіці в 70-80 рр.. знизив попит
 15. 13.2 Процес прийняття рішень
  проектування варіантів рішення;? вибір. На етапі обдумування слід проаналізувати проблему і зібрати необхідну ін-формацію. На цьому етапі потрібно також чітко сформулювати критерії, яким має задовольняти шукане рішення. На етапі проектування здійснюється систематичний по-позов можливих рішень проблеми. На етапі вибору серед можливих варіантів вирішення вибирається
 16. Система гуманізації праці
  виробничих ділянок і цехів, коли вони самі організовують виробничий процес і керують їм, відповідають за кінцевий результат своєї роботи. Такий підхід до організації праці дає можливість працівникам у рамках бригади здійснювати зміну праці на основі освоєння суміжних професій та спеціальностей, погоджувати найбільш зручний графік роботи для кожного члена бригади, проявляти
 17. Поняття економічних ресурсів
  виробничими ресурсами, виробничими чинниками, факторами виробництва, факторами економічного зростання. У свою чергу, інші блага називають споживчими
 18. Виробнича функція
  виробничого процесу (производственнойтехнологии) часто описується як інженерно-тех-технічне рішення, за яким слід економіч-ське рішення Інженер або інший технічний ек-спертий відбирає технологічні процеси, характе-різующіеся мінімальними потребами в ресу-рсах, відкидаючи всі ті, які є техноло-гически неефективними. Потім настає очередьбізнесмена приймати
 19. 3. Структура відносин відокремлення та усуспільнення виробництва
  виробничих відносин. У структурі виробничих відносин необхідно розрізняти відносини, що виражають процес поділу праці й усуспільнення виробництва, і відносини, що характеризують власність. У той же час сам процес поділу праці й усуспільнення виробництва відчуває на собі вплив сформованих відносин власності. Це дозволяє зробити висновок про те, що стосовно
 20. Основні форми міжнародного виробничого співробітництв
  виробничого характеру на основі міжгалузевої та внутрішньогалузевої спеціалізації, вдаючись при цьому до створення спільних підприємств, в яких тісно поєднуються наукова, виробнича і торгово-збутова діяльність. Спільне виробництво на основі міжнародної спеціалізації, як правило, відображає досить високий рівень розвитку міжнародних інтеграційних процесів і зв'язків між
© 2014-2022  epi.cc.ua