Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Т.С. Печенін. Економіка підприємства, 2013 - перейти до змісту підручника

4.2 Характеристика виробничого процес а

Технічна та організаційно-економічна характеристика виробничого процесу на підприємстві визначається видом продукції, обсягом виробництва, типом і видом застосовуваної техніки і технології, рівнем спеціалізації. Виробничий процес складається з численних технічних, організаційно-управлінських і господарських операцій.
Виробничі процеси на підприємствах прийнято поділяти на два види: ос-новні та допоміжні. До основних відносяться процеси, пов'язані безпосередньо з перетворенням предмета праці в готову продукцію (наприклад, переплавлення руди в доменній печі і перетворення її в метал; перетворення борошна в тісто, потім в спечений хліб). Допоміжні процеси лише сприяють течією основних процесів, але самі безпосередньо в них не беруть участь (переміщення предметів праці, ремонт обладнання, прибирання приміщень і т. д.). Головне економічне відміну допоміжних процесів від основних полягає у відмінності місця реалізації та споживання виробленої продукції. Процеси, непо-безпосередніх пов'язані з виготовленням кінцевого продукту, що надходить на ринок - стороннім споживачам, відносяться до основних. Процеси, в результаті яких кінцевий продукт споживається всередині підприємства, відносяться до допоміжних процесам.
Виробнича операція Виробничий процес неоднорідний. Він розпадається на безліч елементарних технологічних процедур, що здійснюються при виготовленні готового виробу. Ці окремі процедури називаються операціями.
Операція - це елементарна дія (робота), спрямоване на перетворення предмета праці й одержання заданого результату. Виробнича операція - це окрема частина виробничого процесу. Зазвичай вона виконується на одному робочому місці без переналагодження обладнання та со-вершается за допомогою набору одних і тих же знарядь праці.
Операції, як і виробничі процеси, поділяються на: основні і допоміжних. При основної операції предмет обробки змінює свої форми, розміри і ка-кількісний характеристики, при допоміжній - цього не відбувається. Допоміжні операції лише забезпечують нормальне протікання і виконання основних операцій. В основі організації виробничого процесу лежить раціональне поєднання в часі і просторі всіх основних і допоміжних операцій.
Залежно від виду та призначення продукції, ступеня технічної оснащеності та основного профілю виробництва розрізняють ручні, машинно-ручні, машинні та ап-паратурние операції. Ручні операції виконуються вручну з використанням простого інструменту (іноді механізованого), наприклад ручна забарвлення виробів, слюсарна обробка, наладка та регулювання механізмів. Машинно-ручні операції здійснюються за допомогою машин і механізмів, але при безпосередній участі робітників (наприклад, перевезення вантажів на автомобілях, обробка деталей на верстатах з ручним керуванням). Машинні операції виконуються без участі або за обмеженої участі робітників.
Виконання технологічних операцій може здійснюватися при цьому в автоматичному режимі, за встановленою програмою лише під контролем робітника. Апаратурні операції протікають в спеціальних агрегатах (трубопроводах, колонах, в термічних і плавильних печах та ін.) Робочий веде загальне спостереження за справністю обладнання і показаннями приладів і вносить коректування в режими роботи агрегатів відповідно до встановлених правил і стандартів.
Правила та форми виконання робочих операцій наведені в спеціальній технічній документації (картах виробничих операцій, інструкціях, операційних графіках). Часто виробничі операції безпосередньо зв'язуються ні з обробкою вироби, а з організацією робочого місця і розділяються по окремих робітничими професіями та видами устаткування. Останнє характерно для одиничного і дрібносерійного виробництва в промисловості, а також для будівельних об'єктів і транспорту. У такому випадку робітнику видається креслення на виріб або, припустимо, подорожній лист для перевезення вантажу. Згідно з інструкцією з організації робіт та рівню кваліфікації, робочий, який отримав завдання, повинен знати порядок виконання операції. Нерідко при видачі робітникові завдання на ви-конання тієї чи іншої технологічної операції йому передається і технічна документація, в якій міститься опис основних параметрів оброблюваного виробу і завдання виконання даної операції.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4.2 Характеристика виробничого процес а "
 1. 3. Структура відносин відокремлення та усуспільнення виробництва
  характеристика з точки зору виникаючих відносин виробництва. З'ясування їх природи і структури - найважливіша передумова для розкриття механізму взаємодії продуктивних сил і виробничих відносин. У структурі виробничих відносин необхідно розрізняти відносини, що виражають процес поділу праці й усуспільнення виробництва, і відносини, що характеризують власність. В
 2. Тематика контрольних робіт
  1. Уніфікація національних податкових систем у світовій економіці. 2. Сучасні тенденції функціонування податкових систем розвинених країн. 3. Типологія систем оподаткування в світовій економіці за показником «співвідношення прямих і непрямих податків». 4. Рівень оподаткування у світовій економіці. 5. Офшорні зони у світовій економіці. 6. Співвідношення прямих і непрямих податків у
 3. 1. Товари та послуги
  характеристики регіональної соціально-економічної програми. 3. Основні характеристики своєї в регіоні
 4. Контрольні питання
  характеристики бюджету, що містяться у федеральному законі про бюджет. Якими характеристиками, на ваш погляд, слід доповнити цей перелік? 5. Що, на ваш погляд, слід переглянути в процесі складання проекту федерального
 5. 4. Система розробки нових товарів або послуг
  характеристики системи збору, генерування і відбору ідей нових товарів та послуг на регіональному рівні. 2. Основні характеристики існуючих в регіоні систем реалізації ідей в нові товари і послуги. Основні характеристики існуючих в регіоні систем випробування нових товарів і послуг у реальній ринковій
 6. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  характеристику продуктивних сил та їх структурних елементів. 5. Чому не слід ототожнювати організаційно-виробничі та економічні відносини? 6. Що являє собою власність і яка її роль в системі виробничих відносин? 7. Що таке технологічний спосіб виробництва і чим він відрізняється від суспільного способу виробництва? 8. Які основні функції
 7. Теми рефератів
  характеристика розвитку капіталізму в Англії, Німеччині та Франції. Порівняльна характеристика розвитку капіталізму в Німеччині та
 8. 62. Поняття трудового поведінки
  характеристиках і актах дійових осіб, а також соціальну поведінку є результатом суб'єктивної детермінації людської активності. Під соціальною поведінкою розуміється процес цілеспрямованої активності у відповідності зі значущими інтересами і потребами людини. Соціальна поведінка є результатом, з одного боку, складної системи адаптації особистості до різноманітних
 9. 4. Вклад Хайєка у розвиток теорії цін, капіталу, циклу і грошей
  характеристик капітальних активів, ржвременная координація, в тій частині, в якій вона має відно-рпіе до галузі виробництва, має кілька аспектів: по-пер -t, виробник формує виробничий план з урахуванням сущого попиту і наявних ресурсів, по-друге, він визначає Уктур капітальних активів і обсяг використовуваного сировини, не-кодімихдля реалізації плану, по-третє, всі ці плани
 10. 61. Поняття трудової діяльності
  характеристиках; 3) матеріально-технічними умовами і просторово-часовими рамками реалізації; 4) певним способом організаційно-технологічної та економічної зв'язку суб'єктів праці із засобами умовами їх реалізації; 5) нормативно-алгоритмизировать способом організації, при посередництві якого формується поведінкова матриця індивідів, включених у виробничий
 11. 37. ПОНЯТТЯ ФІЗИЧНОГО КАПІТАЛУ ТА ЙОГО СКЛАДУ
  характеристики ринку капіталу важливо враховувати фактор часу. Щоб вирішити, чи вигідні капіталовкладення, фірми порівнюють вартість одиниці капіталу зараз з майбутнім прибутком, забезпеченої цією одиницею вкладень. Процедура, що дозволяє обчислити сьогоднішнє значення будь-якої суми, яка може бути отримана в майбутньому, називається дисконтуванням. А поточна вартість майбутніх доходів -
 12. Тема 16. Характеристика податкової системи США
  характеристика податкової системи США. Система податкових органів США. 2. Характеристика основних податків федерального бюджету США і податків штатів. 3. Характеристика місцевих податків в США. Висновок Список використаних джерел У Запровадження визначається актуальність теми, мета і завдання роботи. У першому питанні необхідно дати загальну характеристику податкової системи США: визначити
 13. Тема 21. Характеристика податкової системи Японії
  характеристика податкової системи Японії. Система податкових органів Японії. 2. Характеристика основних загальнодержавних податків Японії. 3. Характеристика основних місцевих податків Японії. Висновок Список використаних джерел У Запровадження визначається актуальність теми, мета і завдання роботи. У першому питанні необхідно дати загальну характеристику податкової системи Японії:
 14. Тема 18. Характеристика податкової системи Канади
  характеристика податкової системи та система податкових органів в Канаді. 2. Характеристика основних федеральних податків і податків провінцій Канади. 3. Характеристика основних місцевих податків в Канаді. Висновок Список використаних джерел У Запровадження визначається актуальність теми, мета і завдання роботи. У першому питанні необхідно дати загальну характеристику податкової системи
 15. Б. Товари та послуги
  характеристик що випускаються в регіоні товарів або послуг, що
 16. Тема 6 Підприємництво і підприємство
  виробничо-господарська одиниця. Характеристика підприємств. Малий бізнес і його місце в сучасній економіці. Венчурне підприємництво. Організаційно-правові форми підприємств. Об'єднання підприємств. Цивільний кодекс Російської Федерації про організаційно-правових формах підприємництва в
 17. Тема 22. Характеристика податкової системи Китаю
  характеристика податкової системи Китаю. Система податкових органів Китаю. 2. Характеристика основних податків загальнодержавного значення в Китаї. 3. Характеристика основних місцевих податків в Китаї. Висновок Список використаних джерел У Запровадження визначається актуальність теми, мета і завдання роботи. У першому питанні необхідно дати загальну характеристику податкової системи Китаю:
 18. 10. Види сукупного економічного потенціалу національної економіки
  характеристиці він неоднорідний і існує в декількох основних видах. Основними видами сукупного економічного потенціалу національної економіки є наступні. 1. Ресурсний природний потенціал - це загальна сукупність природних ресурсів, які використовуються в даний час або можуть бути залучені для господарської діяльності. За однією з класифікацій виділяють традиційні
 19. Тема 23. Особливості функціонування податкових систем країн Скандинавії
  характеристика податкової системи Швеції. Структура і основні види податків. 2. Загальна характеристика податкової системи Данії. Структура і основні види податків. 3. Загальна характеристика податкової системи Норвегії. Структура і основні види податків. Висновок Список використаних джерел У Запровадження визначається актуальність теми, мета і завдання роботи. У першому питанні необхідно
© 2014-2022  epi.cc.ua