Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Приклади платіжних балансів


У табл. 36-9 наводяться статті платіжних балансовчетирех країн, що займають різне становище у світовій економіці
У 1985 р. Сполучені Штати мали крупнийдефіціт по поточних операціях Приплив частногокапітала - позитивне сальдо балансу движ-ня капіталів - перевищував цей дефіцит. При на-явності чистого припливу іноземної валюти від част-ного сектора баланс досягався центральним банком (Федеральною резервною системою) за рахунок закупкііностранной валюти на 5 млрд. дол відповідно-но в 1985 р. Сполучені Штати мали актівноесальдо платіжного балансу. У Японії (друга колон-ка) великий дефіцит балансу руху капіталовполностью фінансувався позитивним сальдо
ТАБЛИЦЯ 36-9. Приклади платіжних балансів

Це говорить про те, що за відсутності дер-ної інтервенції рахунки приватного сектора должнибить збалансовані. Будь-які платежі в іноземних-ної валюті повинні фінансуватися за рахунок поступ-лений від продажу товарів і послуг, трансфертів, продажу закордонних активів або оплати позик закордоном. Приватні підприємці та фірми, вме-сте узяті, знаходяться точно в такому ж становищі, як і кожна людина, яка може тратітьбольше суми, яку складають його доходи ітрансферти (подарунки), якщо буде брати в борг іліуменьшать свої активи.
Якщо ніхто не буде даватьвзайми, людина або країна не будуть в состояніітратіть стільки, скільки хочуть, і обов'язково поса-ни будуть вирівняти свої доходи і витрати.
Який механізм встановлення рівноваги, кото-рий гарантує рівність підсумкових надходжень
8 Якщо, наприклад, є дефіцит по поточних операціях, а баланс дви-вання капіталів зводиться з позитивним сальдо, то платіжний ба-ланс матиме дефіцит тільки у випадку, якщо дефіцит по текущімопераціям перевершує позитивне сальдо балансу руху капі-талів, і навпаки.
США, Японія, Бразилія, Мексика, 1985 г. 1985 1983 1983 Поточний баланс -118 49 -7 5 Товари -124 56 14 червня Послуги 22 -5 -16 - 9 Трансферти -15 -2 0 0 Рух капіталів * 123 -49 7 -2 Платіжний баланс ** 5 0 0 3 Всього 0 0 0 0 Включаючи статистичні розбіжності, які виникають врезультаті неточного вимірювання міжнародних потоків капіталу.
** Позитивне число показує активне сальдо платіжногобалансу; негативне - дефіцит платіжного балансу. Вофіціальних звітах, що приводяться, наприклад, в International FinancialStatistics, цей пункт записується як «операції з офіціальнимірезервамі», відбиваючи той факт, що це угоди, в которихцентральние банки витрачають або нарощують свої резерви.

Примітка. Суми зазначених величин можуть відрізнятися від підсумкових
чисел через заокруглень.
Джерело IMF, International Financial Statistics Yearbook, 1986.
По поточних операціях, У підсумку японський централь-ний банк не вдавався до інтервенцій.
Центральний банк Бразилії теж не проводілінтервенціі; активне сальдо балансу руху ка-капіталів (приплив капіталу) повністю финансирова-ло дефіцит поточного балансу Мексика, як і Бра-зілія, експортувала товарів більше, ніж імпортування-тувати , але мала дефіцит у торгівлі услугамі.Однако активне сальдо поточного балансу Мексікібило використано для фінансування дефіцітабаланса руху капіталів (вивезення капіталу) неповністю. У 1983 р. центральний банк Мексікіувелічіл свої валютні резерви на суму 3 млрд. дол., Що означає, що в 1983 р. Мексика мала ак-активне сальдо платіжного балансу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Приклади платіжних балансів "
 1. 15. Міжрегіональні курси валют
  приклад, поштові ощадні банки в деяких країнах Європи. Таким чином, внутрішнього міжрегіонального ринку грошей більше не існує. Люди не платять за міжрегіональний переклад більше, ніж за місцевий, а якщо плата злегка відрізняється, то це не має відношення до коливань пересувань грошей всередині країни. Саме це втручання держави посилило різницю між внутрішніми платежами і
 2. 19. Золотий стандарт
  приклад наслідували всі інші. Після великих інфляційних потрясінь першої світової війни більшість країн поспішили повернутися або до золотого стандарту, або до золотовалютного стандарту. Золотий стандарт став світовим стандартом епохи капіталізму, що збільшує добробут, свободу і демократію як політичну, так і економічну. В очах прихильників вільної торгівлі його основним
 3. Коментарі
  приклад, Фома Аквінський). У XVIIXVIII вв. ідея природного права використовувалася ідеологами Просвітництва (Локк, Руссо, Монтеск'є, Дідро, Гольбах) для боротьби з феодальними порядками як суперечать природної справедливості. [49] під цезаризмом Мізес має на увазі тиранію, підтримувану масами. [50] інтерпретація могутності як реального фактора значення німецького слово real (саме
 4. ДІЛОВІ ЦИКЛИ
  платіжним балансом. Проблеми ці полягають у тому, що імпорт зростає швидше за експорт; що вартість валюти падає, прискорюючи інфляцію через підвищення імпортних цін; що слабо збільшується внутрішня зайнятість через непомірні витрат на імпорт. Всі ці спроби завершуються зрештою швидким відступом до суворої економії під загрозою втечі капіталів. Внаслідок цього спади доводиться
 5. БІЛЬШЕ СИЛЬНІ фінансових потрясінь
  приклад, і до цих пір ніхто не може точно сказати, з якої причини американська фондова біржа почала валитися 29 жовтня 1929 - а не за кілька місяців до того або через кілька місяців після. Деякі встигають вийти з гри, перш ніж ціни починають падати, але більшість не встигає. Коли кінець очевидний, всі кидаються продавати, і ціни падають перш, ніж хто-небудь зможе вийти. В
 6. Причини (джерела) інфляції
  приклад Росію, можна відзначити і додаткові інфляційні чинники, такі, як: розвал СРСР, руйнування господарських зв'язків, утяжеленная структура економіки, нерозумна політика «зв'язаних кредитів» і збереження неефективного виробництва. Ці причини можна назвати внутрішніми. До зовнішніх причин відносяться, зокрема, скорочення надходжень від зовнішньої торгівлі, негативне сальдо
 7. Шоки попиту та пропозиції. Теорія катастроф. Стабілізаційна політика
  приклад нафтовий шок), стихійними лихами, що приводять до втрати частини ресурсів економіки і можливим зменшенням потенціалу, посиленням активності профспілок, зміною в законодавстві, значним зростанням витрат на екологію і т.д. Розглянемо ситуацію обвального, катастрофічного падіння цін, або ринок перенасичення (рис. 14.4). Ранньою весною ціни на помідори на ринку досить високі і
 8. 4. Макроекономічні індикатори
  прикладу стан економіки Росії в 1998 р., то за той рік її ВВП скоротився на 4,6%, обсяг випуску промислової продукції - на 5,2%, сільськогосподарської продукції - на 12, 3%, будівельних робіт - на 12,6%, вантажообігу - на 3,5%, обсяг роздрібної торгівлі - на 4,5%. У Росії за 1998 р. норма безробіття зросла з 11,4 до 12,4%, інвестиції в основний капітал зменшилися на 6,7%, а реальна
 9. Валютні курси
  приклад, котирування 1 $=1,5635 / 55 DM означає, що комерційний банк ФРН готовий купити 1 дол у клієнта за 1,5635 марки, а продати за 1,5655 марки. При прямій котирування курс продавця вищий, ніж курс покупця. Різниця між курсом продавця і курсом покупця називається маржею, яка покриває витрати і формує прибуток банку з валютних операцій. Очевидно, що будь-який банк
 10. 4. Національна валютна політика: приклад Росії
  приклад, при дефіциті платіжного балансу необхідно за рахунок продажу валютних резервів скорочувати грошову масу, посилювати грошово-кредитну політику з усіма витікаючими дефляційними наслідками доти, поки попит на національну валюту не відновиться. При плаваючому курсі можлива інша крайність. Валютний курс під впливом короткострокових (спекулятивних) чинників може переоцінити
© 2014-2022  epi.cc.ua