Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

3. Платіжний баланс і вмешательствогосударства


Країна в цілому не може витрачати на покупку іно-
дивних товарів, послуг і активів більше, ніж онаполучает від продажу своїх товарів, послуг і активів . Якби всі міжнародні угоди мали местотолько між приватними особами і фірмами і рас-ходи країни по поточних операціях - на товари, послуги і трансферти - перевершували б надхо-дження по поточних операціях, то ця країна була бивинуждена влазити в борги або розпродавати акти- ви, щоб фінансувати дефіцит. Тому Дефі-цит балансу по поточних операціях повинен в точності відповідати позитивному сальдо ба-Ланса руху капіталів, щоб надходження отвсех угод балансували сукупні витрати.
Однак у такому балансуванні немає необхідно-сти, якщо в роботу валютних ринків вмешіваютсяцентральние банки, купуючи і продаючи іноземних-ную валюту.
Про Валютні ринки - це ринки, на кото-яких продається і купується валюта відмінності-них країн.
Термін «іноземна валюта» часто використовуєтьсядля позначення іноземних грошей, наприклад ієни, німецької марки, мексиканського песо чи француз-ського франка. На валютному ринку фірми США, нужденні в придбанні іноземних денегдля здійснення платежів за імпорт товарів іпослуг або для покупки закордонних активів, є-ються покупцями іноземних валют. Іноземних-ві фірми, яким потрібно оплатити імпорт ізСоедіненних Штатів або купити американські ак-тиви, пропонують для продажу свою валюту, чтобикупіть необхідні їм долари для здійснення ня своїх платежів.
Про Обмінний курс валюти - це ціна оди-Ниці іноземної валюти в одиницях націо-нальної валюти, тобто в нашому випадку в долла-рах. Обмінний курс виражається колічествомдолларов за одиницю іноземної валюти, на-приклад 0,50 дол за німецьку марку або 0,01 дол за ієну.
На валютному ринку обмінний курс определяетсяспросом на відповідну валюту та її запропонованого-жением.
Центральні банки часто з'являються на валют-ному ринку з метою вплинути на обмінний курс.Напрімер, в 1987 р. японський центральний банк - «Бенк оф Джапен» - провів крупномасштабнуюинтервенцию, купуючи долари і продаючи ієни. купуючи долари, «Бенк оф Джапен» намагався утримати ціну долара в ієнах нижче, ніж це було бибез його втручання.
Іншими словами, «Бенк офДжапен» спробував запобігти зростанню обменногокурса ієни по відношенню до долара. Незважаючи на
купівлю доларів цим банком, обмінний курс іенив першій половині 1987 збільшився приблизно С0, 625 до 0,714 цента за іену7. Далі ми розберемо, як інтервенція центрального банку впливає на об-менниє курси валют. Такі покупки та продажу є при-ляють операціями з офіційними резервами-бо, коли центральний банк проводить ін-тервенцію на валютному ринку, він або витрачає, або збільшує свої валютні запаси, тобто резервиіностранной валюти.
Якщо центральний банк тримає свої резерви віноземній валюті, він може продати частину етіхактівов іноземцям з метою фінансування де фіціта поточного балансу. У разі ж збалансовані-ванного балансу по поточних операціях продажііностранной валюти центральним банком могутфінансіровать дефіцит балансу руху капіта-лов; ці продажі забезпечують іноземній валю-тієї, яка може бути використана для покуп-ки іноземних активів або для оплати внешнейзадолженності. Аналогічно: якщо поточний баланс баланс руху капіталів має поклади-валий сальдо, центральний банк може купітьіностранную валюту, збільшуючи свої валютниерезерви.
Коли результаті центральний банк увелічіваетсвоі резерви іноземної валюти, ми говоримо, чтоплатежний баланс зводиться з позитивним саль-до. Згадайте, що всякий баланс, який даетпрірост чистих надходжень іноземної валюти, має позитивне сальдо. Якщо Центральний банк закуповує іноземну валюту, то повинно битьположітельное сальдо поточного платіжного балан-са, або балансу руху капіталів, або обох ба-балансів одночасно.
Про Платіжний баланс зводиться з поклади-тільних сальдо, коли поточний платіжний ба-ланс в сумі з балансом руху капіталовпоказивает позитивне сальдо, тобто чістиепоступленія іноземної валюти являютсяположітельнимі. Платіжний баланс сводітсяс дефіцитом, коли чисті надходження іноземної валюти за поточними операціями ібалансу руху капіталів є отри-цательнимі.
При дефіциті платіжного балансу Центральний банк скорочує свої резерви іноземної валюти бо-ти.
7 Зазвичай обмінний курс ієни визначається як кількість ієн за дол-лар, а не кількість центів за ієну.
Якщо обмінний курс составляет0, 625 цента за ієну, то він також дорівнює 160 іенам за долар, а коли про-менний курс становить 0,714 цента за ієну, то він дорівнює 140 іенам задоллар.

(4а)
Визначення платіжного балансу може бути за-писано у вигляді рівняння:
балансдвіженіякапіталов
Платежнийбаланс
+
поточний
(4)
платіжний
баланс
Отже, позитивне сальдо платіжногобалансу дорівнює сумі позитивне сальдо поточного-го платіжного балансу і балансу руху капіта-лов8. Оскільки підсумкові надходження від іноземних-ців повинні бути рівні підсумковим сумам, виплив-ченним іноземцям, ми бачимо, що будь дефіцитом надлишок приватного сектора повинен бути возме-щен центральним банком Підсумкове положітельноесальдо платіжного балансу буде в точності дорівнює | тстим закупівель іноземної валюти центральнимбанком І навпаки , дефіцит платіжного балансу вточності дорівнює чистих продажів іноземної ва-люті центральним банком Припустимо, що стра-на має дефіцит по поточних операціях, а цент-ральний банк не проводить інтервенції - можли-но, тому, що у нього немає іноземної валюти дляпродажі. Як; випливає з рівняння (4), при лівій частині, що дорівнює нулю, дефіцит по поточних опера-ціям повинен бути дорівнює позитивному сальдо ба-Ланса руху капіталів. За відсутності інтер-венції:
дефіциту
балансу руху
капіталів
Положітельноесальдо але поточним=оіераніял!
Іноземної валюти приватного сектора його ітоговимплатежам в іноземній валюті іноземцям, в слу-чаї якщо центральний банк не здійснить інтерв'ю-ції? Як ми побачимо в гол. 37, відповідь полягає в тому, що для забезпечення рівності приватних виплат част-ним надходженнями в іноземній валюті долженізменяться обмінний курс валюти.
Продаючи свої резерви іноземної валюти, центральний банк може відстрочити таке вирівню-вання Але оскільки його резерви іноземної ва-люті обмежені, він, природно, не зможе по-стійно відкладати корекцію обмінних курсів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Платіжний баланс і вмешательствогосударства "
 1. 13. Розміри і структура залишків готівки
  платіжним засобом за своєю номінальної вартості [Дуже часто статус законного платіжного засобу надавався банкнотам в той час, коли вони ще були заступниками грошей і в якості таких відповідали грошам за своєю номінальною вартістю. Тут декрет не має ніякого каталлактіческого значення. Але в нашому випадку воно має значення, оскільки ринок більше не вважає їх
 2. 14. Платіжні баланси
  платіжним балансом. Кредит балансу завжди дорівнює дебету балансу. Якщо ми хочемо дізнатися положення індивіда в системі ринкової економіки, ми повинні подивитися на його платіжний баланс. Він розповість нам все про місце індивіда в структурі суспільного розподілу праці, покаже, що він дає оточуючим і що отримує або забирає у них. Він покаже, є людина економічно самостійним
 3. 15. Міжрегіональні курси валют
  платіжного балансу, полягає в тому, що вони приписують грошам виняткову роль. Вони не бачать, що стосовно міжрегіональних курсів обміну між грошима і товарами не існує ніякої різниці. Якщо торгівля між Х'юстоном і Ліверпулем взагалі можлива, то ціни на бавовну в цих двох місцях не можуть відрізнятися більше, ніж на загальну суму витрат, потрібних на доставку. Саме з тих же
 4. 19. Золотий стандарт
  платіжного засобу. Розмінні монети були не грошима, а заступниками грошей. Їх мінова цінність залежала немає від вмісту срібла, а від того, що в будь-який момент без затримок і витрат їх можна було поміняти на золото по повній номінальної вартості. Де-факто вони були борговими розписками, надрукованими на сріблі, вимогами на певну кількість золота. Протягом XIХ в. подвійний
 5. 8. Рухливість інвестора
  платіжного балансу. Не може вона також підвищити курси іноземних валют. Якщо безліч капіталістів британських або іноземних побажають позбутися британських цінних паперів, то результатом стане падіння їх цін. Але це не вплине на курс обміну між фунтом стерлінгів і іноземною валютою. Те ж саме вірно і щодо капіталу, вкладеного в готівку. Власник французьких франків,
 6. 6. Валютне регулювання і двосторонні валютні угоди
  платіжним балансом і закупівлями спекулянтів. Щоб усунути це зло, держава вдається до заходів, що обмежують попит на іноземну валюту. Тепер право купувати валюту мають тільки ті, кому вона потрібна для здійснення угод, схвалюваних державою. Товари, імпорт яких, на думку держави, надмірний, більше не повинні імпортуватися. Виплата відсотків і сум основного боргу іноземцям
 7. Коментарі
  платіжного засобу, 732; кількісна теорія, 40, 55, 218, 379, 385-386; кредитні, 248, 401, 406сн.; мінова економіка і, 391; монометаллизм, 440; національні та міжнародні, 443; нейтральні, 192, 235, 373-374, 388-392; нерозмінні, 372, 401, 407, 425, 445, 532; обмін , 433, 440-441; визначення, 192, 197, 373, 376; помилки популярної доктрини, 373-375; купівельна спроможність, см.
 8. 2.1. Бюджетна класифікація як основа організації аналізу виконання кошторису витрат, характеристика видів витрат
  платіжним вимогам і платіжними дорученнями, акцептованим банком. Повернення грошових коштів на рахунки приводить до відновлення, тобто зменшення касових видатків. Однак по них не можна судити про фактичне використання коштів, так як окремі суми можуть бути нараховані, але не виплачені. Касові видатки показують суму коштів, отриманих установою з бюджету, що дозволяє розташовувати
 9. 3.3. Аналіз фактичних і касових видатків прокуратури
  платіжної відомості, являє собою фактичні витрати. Отже, в даному випадку фактичні витрати в міській прокуратурі за цією статтею перевищують касові унаслідок того, що нарахована за другу половину грудня заробітна плата підлягає виплаті лише в січні. До касових видатках за статтею «Нарахування на оплату праці» належать отримані в банку кошти на оплату лікарняних
 10. 4.1. Аналіз забезпеченості податкової інспекції фінансовими ресурсами
  платіжних вимог, виставлених постачальниками; нарахування відсотків банком за користування грошовими коштами. Мета даної глави - проведення аналізу фінансування податкової інспекції, дослідження та оцінка факторів і причин, що впливають на надходження, розміщення і використання фінансових ресурсів інспекції з метою визначення шляхів підвищення ефективності використання бюджетних коштів.
© 2014-2022  epi.cc.ua