Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Баланс руху капіталів


Баланс руху капіталів є останнім по-нятием, яке ми вводимо, щоб усвідомити, що та-де платіжний баланс
Про У балансі руху капіталів відображають-ся всі міжнародні угоди з активами.
У балансі руху капіталів відображені доходи отторговлі активами, наприклад від продажу акцій, облігацій, нерухомості і компаній іноземних-
6 Як ми побачимо в гол. 38, таке врегулювання почалося в 1985 г, когдацена долара почала падати і іноземні товари стали більш дорогімідля резидентів США, а американські товари для іноземців подеше-вели.
Цам, і витрати, що виникають в результаті нашіхпокупок активів за кордоном:
Баланс надходження витрати на
руху=від продажу - покупки активів (3) капіталів активів за кордоном
Точно так само як продаж товарів і послуг, прода-жа іноземних активів призводить до поступленіяміностранной валюти.
Купівля закордонних активів, навпаки, являє собою витрата іноземних-ної валюти. Таким чином, баланс руху капі-талів показує чисті надходження іноземноївалюти від усіх угод з активами.
Баланс руху капіталів докладно показуючи-ет, як змінюються наші зарубіжні активи. Есліпоступленія від продажу активів решті мірубольше, ніж наші витрати на покупку активів закордоном, то баланс руху капіталів зводиться сположітельним сальдо. У цьому випадку капітал при-текает в Сполучені Штати, і ми говоримо, чтоімеется чистий приплив капіталу Навпаки, когдами купуємо за кордоном більше активів, ніж іноземці купують в Сполучених Штатах, маємісце чистий відтік, чи вивезення капіталу, і балансдвіженія капіталів зводиться з дефіцитом.
ВИЗНАЧЕННЯ позитивне сальдо ІДЕФІЦІТА Існує просте правило, помога-ющее відрізнити позитивне сальдо від дефіцітав поточному платіжному балансі і балансі двіженіякапіталов.

Про Коли відповідні угоди ведуть до чи-стим надходженнями іноземної валюти, Тода баланс зводиться з положітельнимсальдо *
Коли країна купує за кордоном товарів більше, ніж продає, наприклад коли люди витрачають большеіностранной валюти, ніж отримують, то має местодефіціт поточного платіжного балансу Коли прода-жи активів іноземцям і позики за кордоном у ко-кінцевому рахунку перевершують закупівлі закордонних ак-тивів та виплати кредитів, то країна пріобретаетіностранную валюту в результаті чистого прітокакапітала і, отже , має місце положитель-ве сальдо балансу руху капіталів.
Об'єднаємо тепер баланс по поточних операціях-ям і баланс руху капіталів і подивимося наплатежний баланс в цілому
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Баланс руху капіталів"
 1. 2. Аналіз платіжного балансу: приклад Росії
  балансу Росії за 1992-1998 рр.. дозволяє виявити ряд стійких тенденцій в його динаміці і структурі, зумовлених процесом лібералізації зовнішніх економічних зв'язків і макроекономічною політикою уряду в період ринкових реформ. Насамперед необхідно відзначити: - зростання позитивного сальдо торгового балансу і відповідно сальдо поточних операцій (поточного платіжного
 2. Висновки
  баланс являє собою статистичний звіт про всі міжнародних угодах резидентів тієї чи іншої країни з нерезидентами за певний період часу. Він відображає співвідношення між обсягом товарів та послуг, отриманих даною країною з-за кордону та наданих закордону, а також зміни у фінансовій позиції країни по відношенню до закордону. Динаміка платіжного балансу є важливим
 3. Словник термінів
  балансу. Розрізняють три види активів: 1) поточні активи, що складаються з грошового капіталу і засобів, які можуть бути швидко трансформовані в готівку; 2) основний капітал з тривалим терміном служби, використовується підприємством при виробництві товарів і послуг; 3) інші активи, які включають нематеріальні активи, що не мають натурально-речової форми, але цінні для підприємства,
 4. 3. Платіжний баланс і вмешательствогосударства
  балансу по поточних операціях повинен в точності відповідати позитивному сальдо ба-Ланса руху капіталів, щоб надходження отвсех угод балансували сукупні витрати. Однак у такому балансуванні немає необхідно-сти, якщо в роботу валютних ринків вмешіваютсяцентральние банки, купуючи і продаючи іноземних-ную валюту. Про Валютні ринки - це ринки, на кото-яких продається і купується
 5. Центральні банки та платіжні баланси
  балансів. Актив-ве сальдо балансу руху капіталів должнобить б фінансувати поточні операції точнотак ж, як і у випадку окремої особистості. Якщо бицентральний банк не купував і не продавав іност-ранную валюту, обмінний курс валюти - вар-тість вітчизняної грошової одиниці по відно-шенню до іноземних валют - автоматическиустанавливался б на такому рівні, щоб устра-нить активну
 6. Резюме
  балансу представляють собою систе-автоматично звіт про угоди країни з іншим мі-ром. Розрізняються угоди по поточних операціях (стоварамі, послугами та трансферними платежами) і угоди щодо руху капіталів (чисті продажі ак-тивів). Платіжний баланс дорівнює поточного платіжно-му балансу плюс баланс руху капіталів. 6. Активне, або позитивне, сальдо поточного платіж-ного балансу -
 7. Ключові терміни
  балансу Фінансування Корекція платіжного балансу Чисті закордонні активи Баланс руху капіталів Операції з офіційними резервами Інтервенція Платіжний баланс Криза платіжного
 8. Завдання
  баланс США по-показувала дуже великий дефіцит, (а) Як фінансуються ється цей дефіцит? (Ь) Чи повинні ми беспокоітьсяпо приводу цього дефіциту і чому? 4. Аж до 1985 р. Сполучені Штати були чістимкредітором, а потім стали чистим боржником, (а) Як з чистого кредитора країна перетворюється на чи-стого боржника? (Ь) Чи є положення чістогодолжніка невигідним? 5. Корея є великим
 9. Адаптація платіжного балансапрі вільно плаваючих курсах
  баланс збалансований: рас-ходи на імпорт дорівнюють доходам від експорту Пріпервоначальном обмінному курсі 0,40 дол за DMновая величина вітчизняного попиту на імпорт вдолларах показана точкою А '. Доходи від експортавсе ще відповідають крапці А на кривій X. Разні-ца між витратами на імпорт і доходами від ек-спорту AA 'являє собою дефіцит платіжногобалансу, або, що те ж саме, надлишок попиту
 10. 4.5. Кредитний консалтинг
  баланс (Форма № 1) і Звіт про прибутки і збитки (Форма № 2), або 1.2. Податкова декларація по єдиному податку, що сплачується у зв'язку із застосуванням спрощеної системи оподаткування, а також квитанція (платіжне доручення), що підтверджує сплату єдиного податку за останній період, або 1.3. Податкова декларація по єдиному податку на поставлений дохід для окремих видів діяльності, а
© 2014-2022  epi.cc.ua