Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Адаптація платіжного балансапрі вільно плаваючих курсах


Припустимо, що ВНП США зростає, вследствіечего попит на імпорт при даному валютному курсеувелічівается. На рис 38-3 крива M зсувається в положенні M. Первісне рівновагу знаходить-ся в точці А, де при валютному курсі 0,40 дол заDM поточний платіжний баланс збалансований: рас-ходи на імпорт дорівнюють доходам від експорту Пріпервоначальном обмінному курсі 0,40 дол за DMновая величина вітчизняного попиту на імпорт вдолларах показана точкою А '. Доходи від експортавсе ще відповідають крапці А на кривій X. Разні-ца між витратами на імпорт і доходами від ек-спорту AA 'являє собою дефіцит платіжногобалансу, або, що те ж саме, надлишок попиту наіностранную валюту.
У гол. 36 ми пояснювали, чтоплатежний баланс не дорівнює нулю лише в тому слу-чаї, коли центральний банк проводить інтервенції, продаючи іноземну валюту на суму, що дорівнює со-сукупними дефіциту поточного платіжного балансаі балансу руху капіталів. Але якщо централь-ний банк не втручається, то валютний курс меня-

Витрати на імпорт, доходи від експорту, ДОЛ.
РІС. 38-3. Зростання витрат на імпорт веде до обесцененіюнаціональной валюти. Зростання рівня доходів у країні визиваетсдвіг кривої попиту на імпорт з положення M до положення Af.Прі будь-якому курсі попит на імпорт зростає. При первоначаль-ном рівноважному валютному курсі 0,40 дол за DM тепер метушні-кає надлишок попиту на німецькі марки, т.
е дефіцит платіжногобалансу Надлишок попиту на іноземну валюту викликає відвели-чення ціни іноземної валюти , тобто валютного курсу Нове рівноваги знаходиться в точці А "при курсі 0,60 дол за DM
ня балансу зовнішньої торгівлі: щоб восстановітьбаланс між доходами від експорту та витратами наімпорт, змінюється валютний курс. Зовсім інший , але теж автоматичний механізм діє прірежіме фіксованих валютних курсів, до обгово-дению якого ми тепер переходимо.

Активи
ТАБЛИЦЯ 38-2, Баланс центрального банку при золотомстандарте
Золото
Пасиви
Банкноти

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Адаптація платіжного балансапрі вільно плаваючих курсах "
 1. 2. Курси валют в умовах свободногофлоатінга
  адаптацію іност-ранного попиту та іноземних витрат на наш ек-спорт до зміни конкурентоспроможності. Крива M (попит на іноземну валюту) поки-показують вартість наших витрат на імпорт в дол-ларах. Зростання валютного курсу веде до сокращеніюрасходов на імпорт. Чим дешевше наші товари Ічем дорожче наш імпорт, тим нижче попит на ім-порт і витрати на нього. Важливо відзначити, що криві X і M ми
 2. Коментарі
  адаптацією французького слова praxeology [L. Bourdeau 1882 в Theorie des Sciences II, vii, i. 463] або безпосередньо утворено від грец. дію. [3] каталлактики згідно Oxford English Dictionary (1933) англійське слово catallactic є адаптацією грец. (в цьому значенні в письмових джерелах не зустрічається) від міняти, обмінювати. [4] епістемологія теорія пізнання. У російській
 3. Глосарій
  адаптації об'емовспроса до зміни відносних цін. ЕФЕКТ ПЕРЕХОДУ В НОВИЙ ПОДАТКОВИЙ РАЗРЯДBracket creep. Виникає внаслідок того, що в міру ростацен збільшується частка реальних доходів даної величини, що виплачується у вигляді податків. Це відбувається в результатеперемещенія домашніх господарств у більш високодоходниегруппи, які піддаються оподаткуванню за більшевисоку ставкою
 4. Валютна політика держави
  платіжного балансу і накопиченими золотовалютними резервами. При тривалому дефіциті платіжного балансу, викликаному втратою конкурентоспроможності країни на світовому ринку, резервні активи знижуються до критичної точки. Коригувати негативне сальдо платіжного балансу за допомогою інтервенцій стає неможливо. У цьому випадку центральний банк оголошує девальвацію своєї валюти, що означає
 5. Терміни і поняття
  платіжного балансу Сальдо (позитивне і негативне) платіжного балансу Валютний курс (обмінний, девізний, ефективний, реальний, офіційний, гнучкий) Валюта Валютні відносини Валютна система Ринкова ціна валюти Криві попиту та пропозиції валюти Конвертованість валют (абсолютна, відносна, повна, часткова, внутрішня, зовнішня, комерційна, взаємна) Валютна
 6. Тема 61. ВАЛЮТНИЙ КУРС
  платіжного та розрахункового кошти між ними. У складі ВКВ - американський долар, швейцарський франк, німецька марка, англійський фунт стерлінгів, японська ієна та ін . 2. Частково конвертована валюта. Найпоширеніша форма валюти, що припускає різні обмеження на операції з валютою. Ці обмеження, як правило, пов'язані із застосуванням клірингових (двосторонніх) розрахунків,
 7. Висновки
  платіжний документ або грошове зобов'язання, виражене в тій чи іншій грошовій одиниці і використовується в міжнародних розрахунках. Ці платіжні документи, виражені в різних валютах, купуються і продаються на спеціальному ринку - валютному. 3. Національний режим регулювання валютних угод по різних видами операцій для резидентів і нерезидентів визначає ступінь так званої
 8. Методи державного регулювання платіжного балансу
  платіжного балансу. Перший метод - це прямий контроль, включаючи регламентацію імпорту (наприклад, через кількісні обмеження), митні та інші збори, заборона або обмеження на переказ за кордон доходів з іноземних інвестицій та грошових трансфертів приватних осіб, різке скорочення безоплатної допомоги, вивозу короткострокового і довгострокового капіталу та ін Подібні заходи прямого контролю
 9. Глосарій
  адаптацію підприємства до ринкового середовища. Основні методи реструктуризації - раціоналізація організаційної структури (організаційна реструктуризація) і фінансове оздоровлення (фінансова реструктуризація) Ресурсообеспеченность - співвідношення між величиною природних ресурсів і розмірами їх використання. Виражається або кількістю років, на які повинно вистачити даного ресурсу, або його
 10. § 64. Еволюція міжнародної валютної системи
  платіжних цінностей. Валютне законодавство регулює валютні операції, пов'язані з рухом капіталів , кредитуванням, міжнародним туризмом, зовнішньої торгівлі операції, та ін До складовим елементам національної валютної системи відносяться національна валюта, валютні резерви, валютний паритет, курс національної валюти і порядок його дії, умови функціонування національної валюти і
© 2014-2022  epi.cc.ua