Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

3. Фіксовані курси: золотий стандарт


Золотий стандарт є найбільш зрозумілим при-мером системи фіксованих валютних курсов.Вот три відмінні риси, або правила, золото-го стандарту
- Держава фіксує ціну золота, а отже, вартість своєї грошової одиниці взолотом вираженні.
Про Паритетна вартість золота-це встановлена державою ціна зо-лота в національній валюті.
Наприклад, з 1933 р. і аж до 60-х років па-рітетная вартість, або доларова ціна, зо-лота була встановлена на рівні 35 дол заунцію.
- Держава підтримує конвертируемостьотечественной валюти в золото. Іншими слова-ми, держава зобов'язана купувати і продаватьотечественную валюту за золото по первомутребованію і за паритетною вартості. Запла-тив невеликі комісійні, будь-яка людина (як житель даної країни, так і іноземець), що прийшов в центральний банк, може обме-няти паперові гроші (банкноти або чеки, виписані для пред'явлення в банки) на зо-лото і це золото просто понести з собою.
- Держава дотримується політики золо-того забезпечення, або стовідсоткового покриття-ку.
Іншими словами, у нього є запаси зо-лота, принаймні рівні по стоімостівипущенному в обіг кількістю денег.Государство тільки тоді створює гроші, когдапокупает золото у населення, а знищує іхтолько тоді, коли продає золото населенню.
Оскільки ідея стовідсоткового покриття являетсяосновополагающім елементом грошової системи, заснованої на золотому стандарті, вона заслужіваетвнімательного розгляду. У табл. 38-2 пріведенбаланс центрального банку при золотом стандартеЕтот баланс по ряду елементів відрізняється від балан-сов сучасних центральних банков4. У такому
4 Див, наприклад, табл. 27-1.
Центральному банку немає банківських депозитів, банкне зберігає вимог для пред'явлення государствуілі банківській системі, і, нарешті, все іноземних-ні активи мають форму золота, а не іноземноївалюти. Центральний банк володіє тільки золотом, яке він набуває, випускаючи гроші в звертання-ня. Щоб оцінити, чим ця система відрізняється отсовременного центрального банку, досить заме-тить, що активи Fed являють собою по біль-шей частини державні облігації, в частностіказначейскіе векселя, а аж ніяк не іноземну ва-люту.
Найбільш часто емісія грошей має місце врезультаті покупки Федеральної резервної систе-мій державних облігацій на відкритому рин-ке і набагато рідше - у зв'язку з інтервенцією на ва-лютні ринку.
Повернемося до золотого стандарту. Припустимо, що населення приймає рішення купити у цент-рального банку золото на 100 дол При налічіі100%-го покриття держава втрачає 100 дол взолоте, а також зменшує свої пасиви (кількісних-во банкнот) на ту ж суму, оскільки в тому слу -чаї, коли воно продає золото, йому платять (і, слідів-вательно, ці гроші кладуться на зберігання іліунічтожаются) банкнотами. Таким чином, скор-щення запасів золота в центральному банку веде ксокращенію випущеної в обіг грошовоїмаси один до одного. Як ми побачимо, цей механізм гарантує автоматичну збалансований-ність платежів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Фіксовані курси: золотий стандарт "
 1. Коментарі
  фіксували ціни на продукцію, рівень виробництва, розподіляли ринки збуту і т.д. ААА передбачав підйом цін на сільськогосподарські продукти і видачу з цією метою фермерам премій за скорочення посівної площі і поголів'я худоби. У 1935 р. було прийнято Закон про трудові взаємовідносини (National Labor Relations Act), що закріплював спочатку зафіксоване в п. 7а NIRA право робітників на
 2. Тема 61. ВАЛЮТНИЙ КУРС
  фіксований та плаваючий курси. Фіксований валютний курс передбачає незмінність його по відношенню до інших валют. Якщо співвідношення на ринку змінюється, то Центральний банк проводить валютну інтервенцію (продаж) на ринку з метою відновлення встановленого твердого курсу національної валюти. Плаваючий валютний курс визначається в процесі вільного ринкового обміну під впливом
 3. Золотий (золотомонетний) стандарт
  фіксованого золотого вмісту (паритету) національної грошової одиниці. Встановлений золотий паритет був і офіційною ціною золота. Золоті монети перебували до обігу і мали силу законного платіжного засобу. Центральні банки були зобов'язані обмінювати паперові гроші (банкноти, казначейські білети та інші грошові знаки) на золото за номіналом. Був дозволений вільний ввіз і вивіз
 4. Золотовалютний стандарт (Бреттон-Вудська валютна система)
  фіксовані, а все регулювання валютних відносин між країнами (крім соціалістичних) здійснювалося через Міжнародний валютний фонд (МВФ). Для нормального функціонування золотовалютного стандарту було потрібно постійне збільшення резервів відповідно до потреб розширення економічних і відповідно платіжних відносин в умовах зростання світової економіки і підтримання
 5. Глосарій
  фіксований набір валют, що використовується для вимірювання середньозваженого курсу окремих валют. Використовується при створенні міжнародних рахункових одиниць, страхуванні валютних ризиків у сфері торговельних і кредитних відносин, а також при встановленні низкою країн курсу національної валюти Валютна котирування - фіксування курсу національної грошової одиниці в іноземній. При цьому курс національної
 6. § 18. Сутність і структура ринку
  фіксованою ціною. Після другої світової війни в умовах стрімкого зростання цін уряду США стало невигідно продавати золото по 35 дол. за унцію. Тому поступово стали формуватися два ринки золота - державний і вільний з різними цінами на кожному з них. На офіційному міждержавному ринку об'єктом купівлі-продажу був державний коштовний метал. США (країна з
 7. § 19. Інфраструктура ринку.
  Фіксовану ставку за кожну угоду. Важлива роль у діяльності біржі належить процесу котирування цін. Для цього створюються котирувальні комісії. Ціни котирування, як правило, встановлюються на рівні середніх. котирування комісія фіксує їх на момент відкриття біржі, в середині і в кінці дня, і публікує. Крім цього, на біржі встановлюються стандарти на біржові товари,
 8. § 64. Еволюція міжнародної валютної системи
  фіксованих валютних курсів. У подібних умовах різниця між міжнародної та національної валютними системами полягала в основному в тому, що золото як засіб платежу на світовому ринку приймалося на вагу, а валютний курс національних паперових грошей визначався співвідношенням їх золотого вмісту, яке встановлювалося державою. Так, фунт стерлінгів прирівнювався до 7,3224 г чистого
 9. § 3. макроекономічні нерівноваги
  фіксувалися ціни на продукцію, рівень виробництва, розподілялися ринки збуту та ін; за законом про регулювання сільського господарства були підвищені ціни на сільськогосподарську продукцію (в інтересах фермерів) і стали видаватися грошові компенсації фермерам за скорочення посівної площі і поголів'я худоби (з метою уникнути перевиробництва в сільському господарстві); був прийнятий перший в
 10. Регульовані курси та долларовийстандарт
  фіксованих валютних курсів, яка поступово розвивалася протягом XX в. та являласьнормой для промислово розвинених країн в 50-е і60-ті роки нашого століття. Найкраще опісиватьету систему, порівнюючи її з золотим стандартом.Прі золотому стандарті кожна країна встановлювали-ла вартість своєї валюти в золоті. При долар-вом стандарті країни фіксували вартість своіхвалют в доларах. К
© 2014-2022  epi.cc.ua