Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Резюме


1. У 1985 р. світова торгівля досягла обсягу, равногопрімерно 2000 млрд дол, т.е 18% світового ВНП.Міровая торгівля швидко росла в період після вто-рій світової війни.
2. Велика частина світової торгівлі має місце междупромишленно розвиненими країнами, причому мається на увазі торгівля між ними самими і торгівля состальнимі групами країн. Ця домінуюча рольіндустріальних країн відображає той факт, що вони є при-ляють найбільшими (з точки зору доходів) країнами у світовій економіці.
3. Приблизно 40% світової торгівлі припадає наосновні види сировини (корисні копалини, продук-
цію сільського господарства, паливо), і 60% составляютпромишленние товари.
4. Структура торгівлі в різних країнах весьмаразнообразна. Бідніші розвиваються странисклонни експортувати продукти харчування й сировину, аімпортіровать - промислові товари.
Індустрі-альні країни, наприклад Японія, імпортують сирь-евие товари та експортують продукцію переробних-вающей промисловості. У Сполучених Штатах су-громадської частка сировинних товарів як в імпорті, таки в експорті.
5. Рахунки платіжного балансу представляють собою систе-автоматично звіт про угоди країни з іншим мі-ром. Розрізняються угоди по поточних операціях (стоварамі, послугами та трансферними платежами) і
угоди щодо руху капіталів (чисті продажі ак-тивів). Платіжний баланс дорівнює поточного платіжно-му балансу плюс баланс руху капіталів.
6. Активне, або позитивне, сальдо поточного платіж-ного балансу - це перевищення доходів країни (отпродажі товарів і послуг іноземцям) над її платежу-ми іноземцям за товари та послуги (з урахуванням трансфертів). Активне сальдо балансу руху капіталовравно перевищенню суми продажів закордонних активів і позик у іноземців над сумою покупок Загра-кових активів і кредитування іноземців.

7. Активне сальдо платіжного балансу соответствуетпокупкам іноземної валюти центральним банком.Когда центральний банк зменшує свої резерви віноземній валюті, виникає дефіцит платіжногобалансу.
8. Країна, що має дефіцит поточного платіжного ба-Ланса, може фінансувати його допомогою прода-жи активів або позик у іноземців; крім того, вона може скорегувати свої витрати та / або дохо-ди. Тривалий дефіцит поточного платіжногобалансу вимагає не фінансування, а корекції. Нокоррекція поточного платіжного балансу обходітсядорого. Вона передбачає більш напружена праця зменшення витрат. З цієї причини прави-тва часто відкладають корекцію, що веде ккрізісу платіжного балансу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Резюме "
 1. 4. Резюме
  Попередні зауваження були необхідні, щоб пояснити, чому цей трактат поміщає економічні проблеми в широкий контекст загальної теорії людської діяльності. На нинішньому етапі розвитку економічної думки і політичних дискусій, що стосуються фундаментальних питань суспільного устрою, неможливо і далі ізолювати дослідження власне каталлактіческіх проблем. Ці проблеми
 2. Соціально-економічні наслідки інфляції
  Першими жертвами інфляції стають споживачі, яким доводиться страждати від неминучого падіння рівня життя. Зростання цін веде до зниження поточних реальних доходів населення. При будь-якій системі компенсації додаткові виплати відстають від темпів зростання цін. Скорочуються реальні цінності особистих заощаджень. Найгірше тим, хто тримає заощадження у вигляді готівки. Кожен новий виток інфляції
 3. Якщо студенти не можуть відповісти Передмова для викладача на пропоновані питання, вони
  резюме, нагадує студентам про основні положення пройденого ними матеріалу. Надалі вони виявляться дуже корисними при повторенні матеріалу до іспиту. Основні поняття. Список основних понять в кінці кожного розділу предостав-ляє студентам можливість перевірити, як вони зрозуміли нові терміни, введений-ні в главі. Питання. У кінці кожного розділу наводяться питання для повторення
 4. 2. Зміст бізнес-плану
  резюме; 2) фірма; 3) ринки і конкуренція; 4) продукція; 5) збут; 6) виробництво; 7) фінанси; 8) інвестиції; 9) додаткова інформація. Резюме. Це дуже важливий розділ, оскільки містить короткий виклад суті бізнес-плану (зовнішні інвестори зазвичай його читають в першу чергу). Включає опис нинішнього стану фірми, а також інформацію про те, яку продукцію вона має намір продавати і хто
 5. Участь консультантів у складанні бізнес-плану
  резюме і передумовам, на підставі яких будується прогноз основних показовий: реалізації, параметрів зовнішнього середовища і т.д.; - одночасно з цим містити докладні фінансові розрахунки, які дозволять аналітикам потенційного інвестора оцінити справедливість висновків розробника бізнес-плану та відповідність його загальноприйнятим стандартам; - нарешті, містити достатньо широкий спектр
 6. Терміни і поняття
  Бізнес-план Резюме бізнес-плану Консалтинг (консультування) Спеціалізовані комп'ютерні програми по складанню
 7. 1. «Ізми
  резюме у формулі laissezfaire: невмешател ьство держави в економіку, в тому числі у відносини між наймачами і робітниками; скасування обмежень зовнішньої торгівлі. Економічний лібералізм, найбільш яскраво виражений манчестерськими фабрикантами-фритредерів, сомкнулся з утилітаризмом Й. Бентама (перефразувати laissezfaire по-англійськи як leave us alone) та філософсько-політичним лібералізмом
 8. Міжнародні зіставлення
  резюме її змісту. Тлоссарій Уже в першому розділі ми звертаємо увагу студен-тів на існування спеціального економіческогоязика, що використовує знайомі слова новим длянас чином. Щоб допомогти студентам овладетьетім мовою, ми зібрали найбільш важливі ізопределеній в кінці книги, в глосарії. можливості побудови Курсан порядок глав Безпосередньо перед передмовою ми предста-вили
 9. Як вивчати економіку
  резюме соответствующейглави. Стенлі ФішерРудігер ДорнбушРічард
 10. Резюме
  е 1. Економіка вивчає, яким чином суспільства, сталки-ваясь з центральною проблемою узгодження безгра-кових бажань в споживанні товарів і послуг согранічівающімі їх випуск дефіцитними ресурсу-ми, вирішують, що, як і для кого виробляти. 2. Економісти мають справу з позитивними і норматив-ними проблемами. Позитивна економіка шукає науч-ні пояснення функціонуванню економіки, вонамає
© 2014-2022  epi.cc.ua