Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Пропозиція робочої сили для отдельнойотраслі

До цих пір ми вели розмову про пропозицію рабо-чий сили для економіки в цілому. Однак запропонованого-ються робочої сили в рамках окремо взятої фір-ми або підприємства і в масштабах економіки-далеко не одне і те ж. Невелика фірма, распо-ложенная в урбанізованому зоні і не використовую-щая працівників зі специфічною кваліфікацією, матиме горизонтальну криву предложеніярабочей сили. При одному і тому ж рівні оплатиона зможе найняти стільки працівників, скільки ейпотребуется. Те ж відбувається і в окремо взятойотраслі, якщо вона не є основним роботодавцем-лем в певному регіоні або з якої-небудь від-слушною спеціальності. Однак горізонтальнаякрівая пропозиції робочої сили для отдельновзятого галузі - швидше виняток, ніж правило.
Більшість великих галузей економіки є-ються основними споживачами робочої сили, покрайней міру робітників, які мають якусь специфічні кваліфікацію. Наприклад, рибна про-мисловість є єдиним роботодавцем-лем для осіб, які вміють працювати на риболовецкіхсудах, а ливарники володіють навичками, придатні-ми тільки в сталеливарній промисловості. Кро-ме того, деякі галузі є основниміработодателямі в певних регіонах країни: лісозаготівлі в Орегоні, нафтовидобуток в Техасі, виробництво зернових в Канзасі. За цими причи-нам більшість галузей економіки являютсякрупнимі роботодавцями, принаймні на від-ділових ринках праці Таким чином, в краткос-РОЧНО період в цих галузях крива про-позиції робочої сили буде мати тенденцію до зростання; чим вище пропозиція робочої сили в отдельнойотраслі , тим вище буде тут рівень заробітноїплати щодо рівня оплати праці в другіхотраслях.

Є й інша причина, по якій крива-позиції робочої сили в галузі має тенденціюк зростанню. У міру того як більш висока оплататруда приваблює сюди все більше і більше робіт-ників, в економіці де відчувається нестача робочої сили относітельновложенного капіталу. Відповідно предельнийпродукт праці в цих секторах зростає, і підприєм-тиям доводиться збільшувати оплату праці Поло-тивний коефіцієнт нахилу кривої запропонованого-вання робочої сили в галузі відображає також ірост альтернативної вартості для работніковдругіх галузей економіки.
У короткостроковому періоді і кваліфікація робіт-ників, і їхні робочі місця незмінні (зафіксувати вани) - більшість мають роботу. Для того щоб найняти більше число працівників определеннойкваліфікаціі в певних регіонах, отрасліпрідется платити робітникам більше, ніж зазвичай, т. е.повишать ставки. Розмір надбавки повинен бути та-ков, щоб працівники інших підприємств сочліболее вигідним кинути свої робочі місця і, віз-можна, навіть перебратися на проживання в другойрегіон. Разом з тим не всі працівники немедленнооставляют свої робочі місця тільки тому, чтозарплата в їх галузі стає нижче по відношенню-нію до рівня оплати в інших галузях.
У довгостроковому періоді крива пропозиції ра-бочей сили буде більш крутий, що означає біль-шую еластичність (пропозиції праці по зарплаті-Прим. Пер.) В порівнянні з кривою предложеніяв короткостроковому періоді. З плином часу по-щення рівень оплати праці в одній отрасліпо порівнянні з іншими приверне туди гораздобольше людей, ніж безпосередньо після вище-ня зарплати. Це пов'язано з тим, що потребуетсяопределенное час, щоб до людей дійшла інформа-ція про наявність більш високооплачуваних робо-чих місць або щоб вони змогли придбати відповідні нову кваліфікацію.
Домашні хо-дарства - основні постачальники робочої сили-більш повно адаптуються до змін у оплатетруда протягом довгострокового періоду, точно також як вони адаптуються до змін цін на ис-пользуемие товари і послуги. Але навіть у долгосроч-ном періоді крива пропозиції робочої сили вотдельних галузі буде зростаючій. Люди по-різному ставляться до роботи на складальному конвеєра-ре автозаводу і у вугільній шахті. Чим більше пра-цівників може прийняти та чи інша галузь, темвише повинен бути пропонований нею рівень опла-ти праці, щоб працівники воліли работатьіменно тут, а не в інших галузях економікі.Профессія водолаза, наприклад, вважається довольноопасной, і цю спеціальність вибирають тільки ті , хто спокійно ставиться до ризику. Якщо потрібно повели-чить число бажаючих працювати водолазами вдвічі (навіть у довгостроковому періоді), відносна зар-плата цієї категорії працівників повинна бути по-вишена в такій мірі, щоб залучити людей, ко-
торие ставляться до ризику більш негативно, ніж ті, хто вже зайнятий цією роботою.
Таким чином, для більшості галузей характе-терну крива пропозиції робочої сили з тенден-цією до зростання, причому з плином часу вона становится менш пологої. Крива пропозиції рабо-чий сили для окремої галузі може бути представлена як крива S1 на рис 16-Ia, при цьому об'єк-ем пропозиції є змінною величиною, яка від відносного (до рівня зарплати інших галузях) рівня оплати праці в даннойотраслі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Пропозиція робочої сили для отдельнойотраслі "
 1. 3. Людська праця як засіб
  пропозиції праці являє собою некваліфіковану проста праця, який може виконуватися будь-яким здоровою людиною, і що кваліфіковану працю, працю людей з певними вродженими здібностями та спеціальною підготовкою, в цілому є винятком. Немає потреби з'ясовувати, чи відповідало це умовам віддаленого минулого або навіть в первісних племенах неоднаковість вроджених і
 2. 5. Стан спокою і рівномірно функціонуюча економіка
  пропозицією несумісне з цією конструкцією. В її рамках можна розглядати тільки такі зміни, які не впливають на взаємодію сил, що формують ціни. Немає необхідності населяти уявний світ рівномірно функціонуючої економіки безсмертними, нестаріючими і неразмножающіміся людьми. За умови, що загальна чисельність населення і кількість людей в кожній віковій групі
 3. 5. Конкуренція
  пропозиція певного товару. Якщо ми визначимо термін монополія таким чином, то територія монополії виявиться дуже широкою. Вироби галузей обробної промисловості в тій чи іншій мірі відрізняються один від одного. Кожна фабрика випускає вироби, відмінні від тих, які випускаються на інших заводах. Кожен готель володіє монополією на продаж послуг в межах своїх володінь.
 4. 11. Процес відбору
  реченні. Він знову і знову ревізує попередні рішення і змушує кожного піддавати перегляду власні справи. Немає ніякої впевненості в майбутньому і немає права зберегти положення, отримане в минулому. Ніхто не є винятком із закону ринку, суверенітету споживача. Власність на засоби виробництва не привілей, а суспільний обов'язок. Капіталісти і землевласники
 5. 4. Облік витрат виробництва
  пропозиції факторів виробництва і як такий має значення для майбутньої діяльності. Але він не враховується при плануванні майбутньої діяльності та розрахунків, що відносяться до неї. Не має жодного значення, що записи в бухгалтерських книгах фірми відрізняються від дійсних цін цих неадаптіруемих факторів виробництва. Зрозуміло, підрахунок прибутків і збитків може спонукати фірму
 6. 6. Монопольні ціни
  пропозиції товарів і послуг усіх порядків і станом технологічного знання. Будь окремий продавець розуміє, що його виручка збільшиться, якщо зменшення запасу, наявного в розпорядженні його конкурентів, призведе до підвищення ціни, за якою він зможе продати свій запас. Але на конкурентному ринку він не може досягти цього результату. Виключаючи привілеї, отримані за рахунок
 7. 3. Капітальні блага
  пропозиції споживчих товарів для пізнішого використання. Відстрочка споживання дозволяє спрямовувати діяльність до більш віддалених цілям. З'являється можливість прагнути до цілей, про які раніше й подумати було не можна через тривалість необхідного періоду виробництва. До того ж з'являється можливість вибрати методи виробництва, у яких випуск продукції на одиницю витрат вище,
 8. 6. Вплив інфляції та кредитної експансії на валову ринкову ставку відсотка
  пропозиції кредитних коштів без всякого зв'язку із змінами первинної ставки відсотка, які можуть відбутися в подальшому внаслідок зміни грошового відношення. Ринкова ставка відхиляється від величини, визначеної значенням початкової ставки відсотка, і починають діяти сили, які прагнуть знову погодити їх з відношенням, відповідним первісним відсотку. Протягом
 9. 7. Вплив дефляції і стискування кредиту на валову ринкову ставку відсотка
  пропозицію грошей (у широкому сенсі), вилучається з позичкового ринку. Тоді це впливає на позиковий ринок і валову ринкову процентну ставку на самому початку процесу, коли ціни на товари та послуги ще не змінилися під впливом змін, що відбуваються в грошовому відношенні. Ми можемо, наприклад, виходити з того, що держава розміщує позику і знищує отримані паперові гроші. На
 10. 6. Заробітна плата та засоби існування
  пропозиція праці. Іноді політика допомоги з бідності стимулює небажання працювати і незайнятість працездатних людей. У капіталістичному суспільстві існує тенденція постійного збільшення інвестованого капіталу на душу населення. Темпи накопичення капіталу перевищують темпи зростання населення. Отже, гранична продуктивність праці, реальні ставки заробітної плати та рівень
© 2014-2022  epi.cc.ua