Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.С. Булатов. ЕКОНОМІКА, 2003 - перейти до змісту підручника

Гранична доходність ресурсу


Припустимо, що фірма використовує тільки один змінний ресурс. Ним може виявитися працю, окремий вид устаткування і т.п. Приріст випуску продукції в натуральному виразів, забезпечений за рахунок збільшення даного ресурсу на одиницю, отримав назву граничного продукту. Приріст доходу фірми за рахунок додаткової одиниці даного ресурсу називається граничною прибутковістю ресурсу або доходом від граничного продукту MRP (англ. marginal revenue product). Як зазначалося вище, граничний продукт спочатку зростає, а потім починає знижуватися відповідно до закону спадної віддачі. Оскільки зростання граничного продукту відбувається на дуже короткій ділянці, можна їм знехтувати і припустити, що з самого початку він буде скорочуватися.
Розглянемо граничну доходність ресурсу фірми Х (табл.
12.3). Якщо фірма діє в умовах досконалої конкуренції, ціна виробленої продукції постійна і не залежить від обсягу випуску. Якщо ж фірма є недосконалим конкурентом, то вона змушена знижувати ціну при розширенні обсягу збуту. Відповідно гранична доходність ресурсу фірми-недосконалого конкурента не збігається з граничною прибутковістю ресурсу конкурентної фірми.
Таблиця 12.3.
Гранична доходність ресурсу фірми Х в умовах досконалої і недосконалої конкуренції на ринку продукції


З даних табл. 12.3 видно, що швидкість зниження прибутковості ресурсу для монополіста вище, ніж для чисто конкурентної фірми, і графік граничної прибутковості ресурсу для монополіста буде мати більш крутий нахил (рис. 12.11). Ця обставина важливо для фірми, так як гранична прибутковість є одним з факторів, що визначають кількість даного ресурсу, яке використовуватиме фірма.

Але для прийняття рішення про розширення використання у виробництві даного ресурсу фірма повинна не тільки знати, як вплине додатковий ресурс на збільшення її доходу. Вона завжди порівнює дохід з витратами і оцінює прибуток. Тому вона повинна визначити, як покупка і використання додаткового ресурсу вплинуть на збільшення витрат.
Рис. 12.11. Графік граничної прибутковості ресурсу для фірми в умовах досконалої і недосконалої конкуренції на ринку готової продукції:
MRP1, MRP2 - граничні прибутковості відповідно в зазначених умовах;
Qрес - кількість використовуваного ресурсу; Ррec - ціна ресурсу
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Гранична доходність ресурсу"
 1. Яка кількість ресурсу слід використовувати?
  Принцип вибору фірмою кількості використовуваного ресурсу логічний принципом визначення оптимального обсягу випуску продукції. Для фірми буде прибутковим збільшувати кількість використовуваного ресурсу до точки, де його гранична прибутковість буде дорівнює граничним витратам на цей ресурс (рис. 12.12). У розглянутому прикладі при ціні ресурсу 1000 руб. фірма в умовах досконалої конкуренції на ринку
 2. Терміни і поняття
  Монопольна (ринкова) влада Цінова дискримінація Гранична доходність ресурсу Граничні витрати
 3. Запитання для самоперевірки
  1. Які причини виникнення монополії? 2. Чим визначаються ціна і обсяг виробництва в умовах монополії? 3. Які фактори впливають на монопольну владу? Як впливає концентрація виробництва на монопольну владу? У якому з двох варіантів монопольна влада вище: а) на ринку присутня п'ять фірм, кожна з яких має рівну частку в сукупному обсязі продажів; б) частки продажів
 4. Глосарій
  А Абсолютна межа бідності - мінімальний рівень життя, який визначається на основі фізіологічних потреб людини в продуктах харчування, одязі і житло, тобто на базі вартості кошика товарів, достатніх для задоволення основних потреб людини Абсорбційний підхід - кейнсіанський підхід до проблем платіжного балансу, що пропонує для його поліпшення насамперед підвищувати
 5. 6. Монопольні ціни
  Конкурентні ціни являють собою результат повного пристосування продавців до попиту споживачів. В умовах конкурентних цін продається весь наявний запас, а специфічні фактори виробництва використовуються в тій мірі, наскільки дозволяють ціни на неспецифічні компліментарні чинники. Жодна частина наявного запасу не таїв від ринку, а гранична одиниця специфічного фактора
 6. 2.3. Основні принципи оцінки нерухомості
  Основні принципи оцінки нерухомості можна розділити на 4 категорії. Принцип найкращого і найбільш ефективного використання (ННЕІ) заснований на визначенні вартості нерухомості у разі використання об'єкта найкращим, найбільш ефективним чином, навіть якщо поточне використання об'єкта іншого. Найбільш вірогідне і рентабельне на момент оцінки використання об'єкта забезпечує
 7. НАЙНИЖЧІ ПОДАТКИ
  чим більше коштів залишається в розпорядженні людей, тим більше вони виробляють Податки просякнуті потім всякого, хто трудиться. Результатом надмірних податків є бездіяльні фабрики, продані за недоїмки ферми і натовпи голодних людей, що бродять по вулицях у марних пошуках роботи. Франклін Рузвельт, мова в Піттсбурзі 19 жовтня 1932 Високі податкові ставки, забираючи у людей
 8. 3. Виручка і прибуток фірми
  Принцип максимізації прибутку. Прибуток підприємства (фірми) У курсі мікроекономіки, як правило, виходять з того, що основною метою функціонування фірми є максимізація прибутку. Таке припущення є однією з базових передумов традиційної, неокласичної теорії фірми. В умовах ринкової економіки прибуток - це головний стимул і основний показник ефективності роботи будь-якого
 9. Висновки
  1. Ринок праці - складова частина ринкової економіки, являє собою систему конкурентних зв'язків між суб'єктами ринку (підприємцями, трудящими і державою) з приводу найму, використання працівника в суспільному виробництві. 2. Функції ринку праці: економічна, соціальна, що розміщує, селективна, стимулююча. 3. Класифікація ринку праці здійснюється на основі
 10. Процентна ставка
  В економічній літературі має місце тлумачення відсотка у вузькому сенсі (як плати за наданий кредит) і в широкому сенсі (як доходу , одержуваного в результаті використання фактора капіталу). У марксистській літературі відсоток розглядається як одна з форм прибутку. Остання має два види - підприємницький дохід і позичковий відсоток. Та частина прибутку, яку виплачує позичальник
© 2014-2022  epi.cc.ua