Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
В. Скрипниченко. Податки та оподаткування., 2007 - перейти до змісту підручника

Порядок та строки сплати державного митаПлатники сплачують державне мито в такі строки:
1) при зверненні до Конституційного Суду РФ, до судів загальної юрисдикції, арбітражні суди або до світових суддям - до подачі запиту, клопотання, заяви, позовної заяви, скарги (у тому числі апеляційної, касаційної чи наглядової);
2) платники, які виступають відповідачами в судах загальної юрисдикції, арбітражних судах або по справах, що розглядаються світовими суддями, і якщо при цьому рішення суду прийняте не на їх користь і позивач звільнений від сплати державного мита, - в десятиденний термін з дня набрання законної сили рішення суду;
3) при зверненні за вчиненням нотаріальних дій - до вчинення нотаріальних дій;
4) при зверненні за видачею документів (їх копій, дублікатів) - до видачі документів (їх копій, дублікатів);
5) при зверненні за проставленням апостиля - до проставлення апостиля;
6) при зверненні за вчиненням інших юридично значимих дій - до подачі заяв і (або) інших документів на вчинення таких дій або до подачі відповідних документів.

Державне мито сплачується платником, якщо інше не встановлено НК РФ.
Якщо за здійсненням юридично значущої дії одночасно звернулися кілька платників, які не мають права на пільги, державне мито сплачується платниками в рівних частках.
Якщо серед осіб, які звернулися за вчиненням юридично значущої дії, одна особа (кілька осіб) відповідно до цього розділу звільнена (звільнені) від сплати державного мита, розмір державного мита зменшується пропорційно кількості осіб, звільнених від її сплати. При цьому решта суми державного мита сплачується особою (особами), не звільненим (не визволеними) від сплати державного мита.
Державне мито сплачується в готівковій або безготівковій формі.
Факт сплати державного мита платником у безготівковій формі підтверджується платіжним дорученням з відміткою банку про його виконання.

Факт сплати державного мита платником у готівковій формі підтверджується або квитанцією встановленої форми, що видається платнику банком, або квитанцією, яка видається платнику посадовою особою або касою органу, яким здійснювалась оплата, за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади , уповноваженим з контролю та нагляду у сфері податків і зборів.
Іноземні організації, іноземні громадяни та особи без громадянства сплачують державне мито в порядку і розмірах, які встановлені відповідно для організацій і фізичних осіб.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Порядок та строки сплати державного мита "
 1. 4.6. Додаткова інформація
  порядок надання житлових приміщень, умови користування і розпорядження, а також змін і припинення користування ними. Житлове товариство - товариство власників житлових і нежитлових приміщень у багатоквартирних будинках із встановленням умов спільного користування міжквартирними сходами, ліфтами, коридорами, дахами, технічними підвалами, позаквартирних інженерним обладнанням,
 2. Глосарій
  порядок емісії та обігу грошей, а також державний апарат, який здійснює регулювання грошового обігу Грошово-кредитна політика - сукупність заходів в області грошового обігу та кредиту, направлених на регулювання економіки Грошові доходи - отримання грошей у вигляді оплати праці, доходів від підприємницької діяльності, пенсій, стипендій, доходів від власності
 3. 8.2. Податкова система і класифікація податків
  порядок встановлення, зміни та скасування федеральних податків, принципи встановлення регіональних і місцевих податків, він визначає правове становище платників податків, податкових органів та органів податкового контролю. Правовідносини, що виникають в процесі оподаткування по федеральних, регіональних і місцевих податків, регулюються виключно Податковим кодексом, а також іншими актами податкового
 4. Словник термінів
  порядок складання, розгляду, затвердження і виконання бюджетів, що входять у бюджетну систему країни. Бюджетне регулювання - перерозподіл коштів з метою забезпечення територіальним бюджетом мінімально необхідного рівня доходів, що спрямовуються на економічний та соціальний розвиток територій. Бюджетний устрій - організація і принципи побудови бюджетної системи, її
 5. Словник термінів
  порядок їх емісії, порядок обігу грошей і платежів, правила конвертації валют, а також державний апарат, здійснює регулювання грошового обігу. Грошовий обіг - це рух грошей, що виконують свої функції і обслуговуючих кругообіг товарів і послуг. Грошово-кредитна політика - сукупність заходів в області грошового обігу та кредиту, спрямована на
 6. Питання 4. Класифікація податків
  порядок і терміни сплати податку, а також форми звітності з цього регіонального податку. Інші елементи оподаткування встановлюються Кодексом. При встановленні регіонального податку законодавчими (представницькими) органами суб'єктів Російської Федерації можуть також передбачатися податкові пільги та підстави для їх використання платником податків. Регіональні податки (податки
 7. Питання 2. Сучасна податкова система РФ, її елементи, принципи побудови, тенденції розвитку
  порядок і терміни сплати податку, а також форми звітності з цього регіональному податку. Інші елементи оподаткування встановлюються Податковим кодексом. При встановленні регіонального податку законодавчими (представницькими) органами суб'єктів РФ можуть також передбачатися податкові пільги та підстави для їх використання платником податків. Місцевими визнаються податки і збори,
 8. Питання 2 Платежі за користування надрами
  порядок їх сплати встановлюються в таких угодах. Регулярні платежі за користування надрами. Підстави, розміри, порядок і строки сплати регулярних платежів за користування надрами визначені ст. 43 Закону про надра. Регулярні платежі за користування надрами стягуються за надання користувачам надр виключних прав на пошук і оцінку родовищ корисних копалин, розвідку
 9. Питання 1 Митні платежі та їх роль в економічній та фінансовій політиці держави
  порядок та строки сплати ", пов'язаної з особливостями митного оподаткування в Росії в частині строків сплати митних платежів. Вагомим аргументом на користь того, що мита і збори за митне оформлення мають" податково-Зборові "природу, є норми Конституції РФ (ст. 57). Як випливає з цих норм, у сфері публічно-правових відносин можуть існувати тільки два види
 10. Питання 3 Порядок визначення митних платежів
  порядок обчислення податку стосовно податків, зазначених у п. 7 і 8 коментованої статті, визначаються з урахуванням особливостей, передбачених положеннями глави 26.4 НК РФ, діючими на дату вступу конкретної угоди про розподіл продукції в силу. Об'єктами оподаткування можуть бути операції з реалізації товарів (робіт, послуг), майно, прибуток, дохід, вартість реалізованих
© 2014-2022  epi.cc.ua