Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Л. А. Мішина, Е. Ц. Саблін. Основи бізнесу. Шпаргалка, 2010 - перейти до змісту підручника

34 ОЦІНКА РИЗИКУ І СПОСОБИ ЙОГО ЗНИЖЕННЯ

Розрахунок підприємницького ризику може бути зроблений виключно фахівцем у галузі теорії ймовірностей і статистики. Треба мати загальне уявлення про види і причини випадкових втрат, які можуть з достовірною ймовірністю виникнути у цій операції. Необхідно дослідження статистики втрат, які відбувалися в схожих видах підприємницької діяльності. На основі вивченого потрібно побудувати таблицю (графік) частот прояви різного рівня втрат, в якій будуть представлені відомості про кількість випадків, де:
1) втрат практично не було;
2) втрати не перевищували прибутку;
3) втрати перевищували прибуток;
4) втрати перевищували грошове стан підприємця.
Після виявлення ризиків перед підприємцем стоїть завдання розробки програми ризиків і зведення їх до мінімуму. Основні шляхи їх нейтралізації - наступні.
1. Ухилення від ризику.
Підприємницька організація в процесі проведення виробничо-господарської діяльності може не вчиняти будь-яких операцій або видів діяльності, пов'язаних з високим рівнем ризику.
2. Прийняття ризику на себе. Головне завдання - вишукування джерел ресурсів, потрібних для покриття можливих втрат.
3. Передача (або трансферт) ризику партнерам за певними угодами або господарським операціям шляхом укладення контрактів. При цьому господарським партнерам передається та частина підприємницьких ризиків підприємства, за якою воно має більше можливостей нейтралізації їх несприятливих наслідків.
4. Об'єднання ризику. Ризик поділяється між кількома суб'єктами економіки.
5. Диверсифікація:
1) підприємницької діяльності підприємства;
2) портфеля цінних паперів;
3) програми реального інвестування;
4) кредитного портфеля;
5) постачальників сировини, матеріалів і комплектуючих;
6) покупців продукції;
7) валютної корзини підприємства.

6. Страхування ризику. Являє собою захист майнових інтересів фізичних і юридичних осіб, коли настають страхові випадки.
7. Інші методи. Наприклад, методи компенсації:
1) стратегічне планування діяльності підприємницької організації;
2) забезпечення компенсації можливих фінансових втрат за рахунок системи штрафних санкцій, яка включається в контракти;
3) скорочення перерахування форс-мажорних обставин в контрактах з партнерами;
4) вдосконалення управління оборотними коштами підприємства;
5) збір і дослідження додаткової інформації про фінансовий ринок;
6) прогнозування тенденцій, при яких змінюються зовнішня підприємницьке середовище і кон'юнктура ринку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 34 ОЦІНКА РИЗИКУ І СПОСОБИ ЙОГО ЗНИЖЕННЯ "
 1. 3. Ризик у підприємницькій діяльності
  оцінці ступеня ризику велика роль інтуїції, яка основи-ється на минулому знанні. Інтуїція і розрахунки доповнюють один дру-га. Ризик - це ймовірність збитків у порівнянні з планованим дохо-дом, вимірюється ймовірністю певного рівня втрат. Ризики класифікуються: - за джерелом виникнення - господарський, особистісний, при-родний; - з причини виникнення - невизначеність
 2. 11.3.3. Зниження ризиків
  оцінки ризиків націлені на те, щоб допомогти потенційному інвестору на початковій стадії інвестиційного проекту, при відкритті фірми за кордоном, а також при вже функціонуючої, коли потрібно рішення про розширення її діяльності на національному ринку, і т.п. Можливі різні методи зниження ризиків: 1) додавання до вартості проекту «премії за ризик» шляхом встановлення певної ставки до
 3. 11.3.2. Інвестиційний клімат та інвестиційні ризики
  оцінки інвестиційного клімату: по-перше, підбір факторів ризику і їх частка в будь-якій системі не можуть бути повністю об'єктивні, тому доцільно порівнювати оцінки ризику, що даються різними системами, по-друге , при аналізі чинників ризику інвестору треба приділяти особливу увагу тим з них, з якими він буде стикатися найчастіше, по-третє, потрібно враховувати, що системи оцінки ділових
 4. Поняття інвестиційних ризиків та їх оцінка
  оцінки інвестиційного клімату: а) підбір факторів ризику і їх частка в будь-якій системі не можуть бути повністю об'єктивні. Тому доцільно порівнювати оцінки ризику, що даються різними системами; б) при аналізі чинників ризику інвестору доцільно приділяти особливу увагу тим з них, з якими він буде стикатися найчастіше; в) всі вищевказані системи оцінки ділових ризиків недостатньо
 5. Облік ризиків
  оцінки ризиків націлені на те, щоб допомогти потенційному інвестору лише на початковій стадії інвестиційного проекту: при відкритті фірми за кордоном, коли потрібно приймати рішення типу "де" (вибір країни розміщення капіталовкладень), « як »(спосіб проникнення на ринок) і« коли »(залежно від передбачуваного терміну життя проекту); при вже функціонуючій за кордоном фірмі, коли потрібно
 6. 5. Економічна невизначеність і ризики
  оцінкою, ускладнює вибір варіантів, поведінка учасників господарської діяльності. Якщо ймовірність очікуваної події невідома, воно може розвиватися і наступити різними способами, тобто має місце невизначеність. Нерідко кінцевий підсумок в цілому відомий, але невідомі терміни, відхилення від прогнозованого варіанту, непередбачені наслідки. В умовах невизначеності прийняття
 7. Поняття інвестиційного клімату
  ризику), які можна об'єднати в такі групи: 1) соціально-політична ситуація в країні та її перспективи; 2) внутрішньоекономічна ситуація і перспективи її розвитку; 3) зовнішньоекономічна діяльність та її перспективи. Кожен фактор ризику має свою частку й оцінюється в балах. Тому стає можливим кількісне вимірювання як окремих груп факторів ризику, так і
 8. Страхові тарифи на обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
  ризику --- --- T --- --- T --- | N | Підстава | % до нарахованої | | класу | | оплати праці |
 9. 7.СТАВКА ЗНИЖЕННЯ
  ризику - це було перше, про що я почав думати після того, як прийшов до висновку про те, що Фиксированно-Фракційна торгівля пов'язана із занадто великим ризиком. В результаті я розробив стратегію, яка називається просто: "ставка зниження". По суті, цей метод робить ставку зниження незалежною від темпів її зростання. Тому рівні, на яких ризик зростає, зовсім не обов'язково збігаються з
 10. Стаття 63. Максимальний розмір ризику на одного позичальника або групу пов'язаних позичальників, що є по відношенню один до одного залежними або основними і дочірніми, встановлюється у відсотках від власних коштів кредитної організації
  ризику враховуються вся сума кредитів кредитної організації даному позичальнику або групі пов'язаних позичальників, а також гарантії і поручительства, надані кредитною організацією позичальникові або групі пов'язаних
 11. Рейтингові оцінки облігації
  оцінки двох основних рейтингових агентств: «Standart & Poor's Corporation» і «Moody's Investors Service». Їхні оцінки, найчастіше, збігаються. Ініціатива визначення рейтингу цінного паперу, як правило, належить емітенту, який виплачує агентству певну суму за оцінку своєї кредитоспроможності. Якщо облігація не пройшла процедуру оцінки і для неї не вказаний рейтинг, її не
 12. 9.2. Кілька слів про ризики
  оцінці ефективності та вироблення рекомендацій за рівнем якості мають місце ризики. Необхідність всебічного дослідження економічних наслідків зміни якості диктується бажанням знизити ступінь ризику при прийнятті рішень щодо встановлення рівня якості. До цього зобов'язують нестійкість конкурентного середовища, кон'юнктура на ринках, коливання платоспроможності споживачів, недостатня
 13. 2. Страхові ринки
  ризику. Якщо людині загрожує втрата власне-го автомобіля в результаті крадіжки, він цілком можетпойті на те, щоб заплатити страховий компаніі400 дол у вигляді страхової премії в обмін настраховой поліс, який буде зобов'язувати компа-нію купити власникові поліса нову машину, якщо 'Оскільки багато поширених види азартних ігор або незакон-ни, або їх результати важко виміряти, наприклад
 14. Стаття 61. З метою забезпечення стійкості кредитних організацій Банк Росії може встановлювати їм обов'язкові нормативи
  ризику на одного позичальника або групу пов'язаних позичальників; 4) максимальний розмір великих кредитних ризиків; 5) максимальний розмір ризику на одного кредитора (вкладника) ; 6) нормативи ліквідності кредитної організації; 7) нормативи достатності капіталу; 8) максимальний розмір залучених грошових вкладів (депозитів)
 15. 3. Ризик і капітал
  ризику. Однак на відміну отстрахових ринків ринки капіталу можуть повишатьуровень ризику, як, наприклад, у тих випадках, когдави на всі свої гроші купуєте акції, основи-ваясь при цьому на неперевірених чутках. У гол. 18 говорилося, що ціна капітального благаю ділянки землі повинна дорівнювати современнойдисконтированной вартості майбутніх доходів відцього об'єктів. Тоді ми допускали, що майбутні
 16. Оцінка лісів
  оцінка лісових ділянок та оцінка майнових прав, що виникають при використанні лісів) здійснюється відповідно до Федерального закону від 29 липня 1998 N 135-ФЗ "Про оціночної діяльності в РФ". Для цілей ЛК може визначатися кадастрова вартість лісових ділянок у порядку, встановленому Урядом
© 2014-2022  epi.cc.ua