Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.С. Булатов. ЕКОНОМІКА, 2003 - перейти до змісту підручника

5. Економічна невизначеність і ризики


Домогтися бажаного результату в конкурентній боротьбі вельми непросто. Як зазначав І. Шумпетер, успіх у підприємницькій діяльності вимагає великої витривалості, наявності особливих здібностей, які притаманні лише невеликої частини населення. «Романтика колишніх комерційних авантюр відходить у минуле, оскільки багато з того, що перш могло дати лише геніальне осяяння, сьогодні можна отримати в результаті строгих розрахунків».
Але найсуворіші розрахунки ще не гарантія успіху. Будь-яка господарська діяльність пов'язана з невизначеністю, тобто ситуацією, при якій невідомо, як розвиватимуться майбутні події. Наприклад, невідома ступінь коливання цін, розмір очікуваного доходу.
Невизначеність - ситуація, що не піддається оцінці, що ускладнює вибір варіантів, поведінка учасників господарської діяльності. Якщо ймовірність очікуваної події невідома, воно може розвиватися і наступити різними способами, тобто має місце невизначеність. Нерідко кінцевий підсумок в цілому відомий, але невідомі терміни, відхилення від прогнозованого варіанту, непередбачені наслідки.
В умовах невизначеності прийняття господарських рішень піддається ризику. Ризик - це оцінка ймовірності очікуваної події. Вона не може бути абсолютно точною. Господарська діяльність пов'язана з ризиком відхилень від проведених оцінок і розрахунків, з ризиком невдач, втрат, несподіваної зміни кон'юнктури. Відкриття власної справи, участь в інвестиційному проекті, придбання пакета акцій - всі ці дії пов'язані з ризиком.
Він різноманітний, тому часто, кажучи про ризик, мають на увазі різні види його або ризик в різних сферах.
Яким видом бізнесу зайнятися, що і в якому розмірі виробляти, куди вкласти вільні гроші? При вирішенні цих та інших подібних питань доводиться враховувати безліч суперечливих факторів, перебирати незліченні варіанти. А ступінь ймовірності оптимального вибору, як правило, невелика.
Ризик в умовах невизначеності неминучий, він передбачає і ймовірність події, і ступінь відхилення від очікуваного результату. Припустимо, у власника акцій є один шанс з десяти на виграш від підвищення курсу. Розмір виграшу або втрат при тому ж співвідношенні шансів може бути дуже різний - це залежить від коливань курсу та кількості придбаних акцій.
Ставлення до ризику різна. Люди прагнуть звести невизначеність до мінімуму. Кожен, хто займається підприємницькою діяльністю, бере на себе певну частку ризику. Разом з тим він прагне зменшити ступінь ризику, точніше прогнозувати ситуацію, застрахуватися від можливих збитків.
Отже, ризик пов'язаний з елементом невизначеності, яка так чи інакше відбивається на поведінці економічних агентів і результати господарської (економічної) діяльності. Особливе значення проблема ризику набуває в таких сферах діяльності, як інвестування, страхування, кредит.
Вкладення коштів у виробництво, цінні папери з метою отримання доходу передбачає оцінку очікуваної рентабельності операції.
Процес страхування передбачає відшкодування можливих збитків. Страхування ризику передбачає, з одного боку, можливість статистичної оцінки ймовірності втрат, а з іншого - можливість з боку страховика компенсації певної кількості ризиків. Кредитний ризик - вузлова проблема управління банківською діяльністю, визначення платоспроможності дебітора, організації системи гарантій, забезпечення повноти і об'єктивності інформації.
Існують різні способи зниження ризику в умовах невизначеності. Досить широко використовується принцип диверсифікації - різнобічного і різноманітного розміщення коштів. Купуються, наприклад, цінні папери багатьох компаній, зайнятих у різних областях; інвестор вкладає кошти в різні активи, які мають різною прибутковістю і ступенем ризику. Одним із способів зниження ризику є страхування. Існує розвинена система страхування банківських операцій: передача боржником майна в заставу; порука іншої особи; розвиток технічних засобів надання кредиту.
Вивчення і прийняття рішень в ринковій економіці засноване на виборі. Детальність інформації і різноманітність активів забезпечує широту вибору. Однак це лише передумови його надійності, зниження ступеня ризику. Універсальних правил прийняття оптимальних рішень не існує.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5. Економічна невизначеність і ризики "
 1. Терміни і поняття
  невизначеність і ризики Недосконалості
 2. 8. Підприємницькі прибутки і збитки
  економічних обставин, де немає ні прибутку, ні збитків, нам довелося б вдатися до нездійсненної припущенням: наявності у всіх індивідів яка досконалого передбачення майбутніх подій. Підприємницькі прибутки і збитки ніколи б не з'явилися, якби ті первісні мисливці і рибалки, яким зазвичай приписується початок накопичення вироблених факторів виробництва, заздалегідь знали
 3. 2. Підприємницька компонента у валовій ринковій ставці відсотка
  економічній науці немає необхідності вдаватися в детальне дослідження правових аспектів державних і корпоративних облігацій, привілейованих акцій, заставних та інших видів кредитних угод. Підприємницька компонента є у будь різновиди кредитів. Зазвичай розрізняють споживчі позики, з одного боку, і виробничі або ділові кредити з іншого.
 4. Об'єднання ризиків і диверсифікація
  економічних новин курси акційбольшінства компаній ростуть, а якщо новини пло-хіе, курси л середньому падають. Значення віддачі різних активів называютсякоррелированными, якщо вони спільно змінюють-ся. Значення віддачі активів вважаються поклади-тельно корельованими, якщо вони змінюються водінакових напрямках. Якщо віддача за двома ак-тівам змінюється в протилежних напрямках-ях, кажуть
 5. Резюме
  економічної діяльності. 2. Переважання неприхильність до ризику означає, що люди намагаються знайти шляхи мінімізації нео-пределенія і що люди, що приймають ризик, всреднем мають відповідну компенсацію. 3. Страхування є одним з основних способовмінімізаціі ризику. Деякі ризики, яким під-Вергал окремі особи, не є ризиком дляобщества в цілому, оскільки загальний
 6. 1. Сутність, завдання та види підприємництва. Фірма та її функції
  економічну діяльність і підприємництво у власному розумінні цього слова. Перше виникло з появою людини. Збиральництво, полювання, землеробство представляли собою форми економічної діяльності, характерні для різних епох історії людства. Підприємництво ж виникло на певному етапі розвитку суспільства і збігається з формуванням капіталізму. Таким чином,
 7. Передмова
  економічного циклу, критика соціалізму і интервенционизма і відстоювання антипозитивістських "апріорістской" методології економічної теорії. Вихід у світ "Людської діяльності", безумовно, справедливий по відношенню до автора, мислити системно і створив останнє в історії економічної думки твір у жанрі трактату економічної теорії, в той час, коли єдиним жанром
 8. 8. Концептуалізація і розуміння
  економічних питань. Відповідно сперечаються і історики. Прихильник расистської доктрини нордичного арійства ігноруватиме будь-який документ про інтелектуальних і духовних досягненнях неповноцінних рас як неправдоподібний і просто-напросто неймовірний. Він буде ставитися до такого свідченням точно так само, як сучасні історики відносяться до вищезгаданого китайському свідченням. Ні
 9. 3. Праксиологической аспект полілогізма
  економічної науки. Він усвідомлював своє безсилля дати відповідь на заперечення економістів щодо здійсненності соціалістичних проектів. Насправді він в такій мірі був полонений англійської класичної політекономією, що був твердо впевнений у її невразливості. Він або ніколи не знав про сумніви, які класична теорія цінності викликала у розсудливих вчених, або, якщо щось і
 10. 6. Парі, азартні ставки і ігри
  економічну поведінку. М.: Наука, 1970. С. 112. Згадка про комуністичний досвіді в перекладі опущено).]. Відмінною рисою ведення економічної діяльності в суспільстві, тобто в рамках порядку, заснованого на поділі праці, є узгодженість устремлінь його членів. Як тільки вони починають ворогувати один з одним, виникає тенденція дезінтеграції суспільства. У ринковій економіці
© 2014-2022  epi.cc.ua