Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Л. А. Мішина, Е. Ц. Саблін. Основи бізнесу. Шпаргалка, 2010 - перейти до змісту підручника

33 ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ РИЗИК: ПОНЯТТЯ, ВИДИ, ФАКТОРИ РИЗИКУ

Підприємницький ризик являє собою економічну категорію, кількісно і якісно обумовлену в приблизності результату наміченої до проведення підприємницької діяльності, що відбиває ступінь неуспіху (або і успіху) роботи підприємця (фірми) порівняно із заздалегідь запланованими результатами. Є наступні види підприємницького ризику:
1. По можливості страхування:
1) страхуються;
2) нестрахуемий.
2. По можливості диверсифікації:
1) систематичний;
2) специфічний.
3. Залежно від етапу вирішення проблем:
1) в області прийняття рішення;
2) в області реалізації рішення.
4. За природою виникнення:
1) господарський;
2) пов'язаний з особистістю підприємця;
3) пов'язаний з браком інформації.

5. За масштабами:
1) локальний;
2) глобальний.
6. За сферою виникнення:
1) зовнішній;
2) внутрішній.
7. За тривалістю впливу:
1) короткочасний;
2) довготривалий.
8. За очікуваними результатами:
1) спекулятивний;
2) звичайний.
9. За ступенем допустимості:
1) допустимий;
2) критичний;
3) катастрофічний. Підприємницькі ризики можуть виникнути при здійсненні діяльності в результаті впливу численних факторів.
Оскільки у ризику є підстави об'єктивні через невизначеність впливу середовища, і суб'єктивні, бо рішення приймає сам підприємець, то успіхи і невдачі підприємницької фірми потрібно розглядати як взаємодія безлічі факторів, одні з яких можна назвати зовнішніми стосовно підприємницької фірмі, а інші - внутрішніми (прийнятими всередині фірми рішеннями).
Зовнішні чинники - це ті умови, які підприємець не в змозі змінити, але зобов'язаний враховувати, тому що вони впливають на стан його справ. Зовнішні фактори взаємопов'язані: зміна одного з них може спричинити зміну інших, і, отже, взаємопов'язане їх вплив на рівень ризику. Внутрішні фактори - це фактори прямого і непрямого впливу. Фактори прямого впливу безпосередньо позначаються на результатах підприємницької діяльності та рівні ризику. Фактори непрямого впливу не можуть безпосередньо впливати на підприємницьку діяльність і рівень ризику, але сприяють його зміні.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 33 ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ РИЗИК: ПОНЯТТЯ, ВИДИ, ФАКТОРИ РИЗИКУ "
 1. 3. Ризик у підприємницькій діяльності
  ризику в економіці буде збільшуватися. Необхідно не хаті-гать, а прогнозувати, оцінювати ризик і не переходити його допустимі межі. В оцінці ступеня ризику велика роль інтуїції, яка основи-ється на минулому знанні. Інтуїція і розрахунки доповнюють один дру-га. Ризик - це ймовірність збитків у порівнянні з планованим дохо-дом, вимірюється ймовірністю певного рівня втрат. Ризики
 2. Поняття інвестиційних ризиків та їх оцінка
  ризику визначають ситуацію в найважливіших для іноземного підприємця сферах життя тієї країни, в якій він збирається вкласти (або вже вклав) свій капітал. З точки зору іноземного підприємця, це фактори, що характеризують різні види ризику, з якими він стикається в зарубіжній країні. У даному випадку ризик - це ймовірність втрати коштів, вкладених потенційним інвестором.
 3. Поняття інвестиційного клімату
  підприємницьким) називається ситуація в країні з точки зору іноземних підприємців, що вкладають в її економіку свої капітали. Цей клімат складається з великого числа елементів (так званих факторів ризику), які можна об'єднати в такі групи: 1) соціально-політична ситуація в країні та її перспективи; 2) внутрішньоекономічна ситуація і перспективи її розвитку; 3)
 4. 11.3.2. Інвестиційний клімат та інвестиційні ризики
  ризику, які об'єднують у три групи: 1) соціально-політична ситуація в країні та її перспективи; 2) внутрішньоекономічна ситуація і перспективи її розвитку; 3) зовнішньоекономічна діяльність та її перспективи . Кожен фактор ризику має свою частку й оцінюється в балах. Тому можна кількісно виміряти як окремі групи факторів ризику, так і визначити інвестиційний клімат в
 5. Підприємницький дохід
  підприємницький дохід. У реальному господарському житті його важко виділити, проте це не абстрактна економічна категорія. Підприємницький дохід - це та плата, яку отримує підприємець за свою організаторську роботу з об'єднання і використанню економічних ресурсів, за ризик збитків від використання цих ресурсів, за господарські ініціативи (інновації) і монопольну
 6. ТЕМА 3. Підприємництво і його організаційно-правові форми в Росії
  підприємницької діяльності 4. Організаційно-правові форми підприємницької діяль-ності в РФ Програмна анотація. Підприємництво: наукове і емпіричне визначення. Со-тимчасові теорії підприємництва. Функції та характеристики підприємництва. Ризик у підприємницькій діяльності. Організаційні-правові форми підприємництва в РФ. Критерії
 7. 34 ОЦІНКА РИЗИКУ І СПОСОБИ ЙОГО ЗНИЖЕННЯ
  підприємницького ризику може бути зроблений виключно фахівцем у галузі теорії ймовірностей і статистики. Треба мати загальне уявлення про види і причини випадкових втрат, які можуть з достовірною ймовірністю виникнути у цій операції. Необхідно дослідження статистики втрат, які відбувалися в схожих видах підприємницької діяльності. На основі вивченого потрібно
 8. 37 МЕХАНІЗМИ МІНІМІЗАЦІЇ РИЗИКІВ
  підприємницькими ризиками, але, з іншого боку, не дозволяє отримати прибутки, пов'язані з ризикованою діяльністю. Даний метод застосовується лише щодо дуже серйозних і великих ризиків. 2. Прийняття ризику на себе. Головна мета - вишукування джерел ресурсів, потрібних для покриття можливих втрат. У даному випадку втрати покриваються з будь-яких ресурсів, що залишилися після настання
 9. 4.1.1. Поняття підприємницької діяльності
  підприємницької діяльності: 1. Підприємницька діяльність характеризується самостійністю. Умовно можна виділити майнову та організаційну самостійність підприємця. Майнова самостійність визначається наявністю у підприємця відокремленого власного майна як економічної бази діяльності. Обсяг майновій самостійності залежить
 10. Види факторних доходів
  підприємницьких здібностей - підприємницький дохід; від знань - дохід від інтелектуальної власності. У господарському житті, особливо у фірми, не завжди є можливість розмежовувати ці види факторних доходів, тим більше що вони часто поєднуються з доходами від продажу
 11. Тема 17. ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ФІРМА
  підприємницької діяльності; - проведення розумної податкової та митної політики без пільг і привілеїв для обраних. 2. Види підприємницької діяльності. Підприємництво охоплює різні сфери діяльності людини (рис. 17.1). {Foto42} Рис. 17.1. Сфери підприємництва Виробниче підприємництво - діяльність з виробництва продукції, послуг та їх
 12. 2. Страхові ринки
  ризику. Якщо людині загрожує втрата власне-го автомобіля в результаті крадіжки, він цілком можетпойті на те, щоб заплатити страховий компаніі400 дол у вигляді страхової премії в обмін настраховой поліс, який буде зобов'язувати компа-нію купити власникові поліса нову машину, якщо 'Оскільки багато поширених види азартних ігор або незакон-ни, або їх результати важко виміряти, наприклад
 13. 5. Економічна невизначеність і ризики
  підприємницької діяльності вимагає великої витривалості, наявності особливих здібностей, які притаманні лише невеликої частини населення. «Романтика колишніх комерційних авантюр відходить у минуле, оскільки багато з того, що перш могло дати лише геніальне осяяння, сьогодні можна отримати в результаті строгих розрахунків». Але найсуворіші розрахунки ще не гарантія успіху. Будь-яка господарська
 14. Запобігання ризику
  ризику. Для того щоб вивчити страху-вої аспект даної проблеми, припустимо, що Дік вла-деет автомобілем, заміна якого обійдеться йому в6000 дол; ймовірність того, що автомобіль будетукраден протягом року, дорівнює 1Z2Q-Без страховки егосредніе, або очікувані, втрати в результаті кражісоставят 300 дол (6000 дол X 1Z2Cj) - Скільки Дікунужно заплатити за страхування автомобіля від уго-на, щоб
 15. 3.2.3. Визначення ставки дисконтування
  ризику (альтернативна вартість капіталу). Розглянемо деякі методи визначення ставки дисконтування. Метод підсумовування. Метод заснований на зіставленні прибутковості і ризиків доступних альтернативних інвестицій. Ставка дисконтування розраховується в результаті додавання процентних складових (премій), що відображають додаткові ризики, властиві інвестиційному проекту, до ставки
 16. Стаття 82. Основні положення про товаристві на вірі
  підприємницьку діяльність і відповідають по зобов'язаннях товариства своїм майном (повними товаришами), є один або кілька учасників - вкладників (коммандітістов), які несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах сум внесених ними вкладів та не беруть участі в здійсненні товариством підприємницької
© 2014-2022  epi.cc.ua