Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Артюхов І.П., Т.Д.Морозова, Денисова Н . І., Юр'єва Е.А.. Основи економічних знань, 2006 - перейти до змісту підручника

4.1.1. Поняття підприємницької діяльності


Підприємницькою діяльністю в медицині є діяльність самостійна, здійснювана на свій ризик, спрямована на систематичне отримання прибутку від користування майном, продажу товарів медичного призначення, виконання робіт або надання медичних послуг особами, зареєстрованими в цій якості у встановленому законом порядку.
Аналіз даного визначення дозволяє виділити наступні ознаки підприємницької діяльності: 1.
Підприємницька діяльність характеризується самостійністю.
Умовно можна виділити майнову та організаційну самостійність підприємця. Майнова самостійність визначається наявністю у підприємця відокремленого власного майна як економічної бази діяльності. Обсяг майновій самостійності залежить від того юридичного титулу, на основі якого це майно належить суб'єкту. Найбільш велика самостійність власника майна. Підприємства, що діють на праві господарського відання, також мають значну майнову самостійність, проте вже обмежену законом та договором з власником. І, нарешті, належність майна на праві оперативного управління дає найбільш вузький простір для прояву підприємницької ініціативи.
Організаційна самостійність - це можливість прийняття самостійних рішень у процесі підприємницької діяльності.
Починаючи від прийняття рішення займатися такою діяльністю, вибору виду діяльності, організаційно-правової форми, кола засновників - все це прояв організаційної самостійності.
2. Підприємницька діяльність пов'язана з ризиком. Цим підприємництво докорінно відрізняється від господарської діяльності періоду адміністративно-планової економіки, допускавшей існування завідомо збиткових підприємств, що мали можливість при поганих результатах господарювання звернутися за підтримкою до держави. Цілком зрозуміло в зв'язку з цим, що такий чисто ринковий інститут, як інститут неспроможності (банкрутства) відроджується в нашій країні тільки з переходом до ринку. Підприємницький ризик - потужний стимул до успішної роботи; зменшення збитків можна досягти шляхом укладення договору страхування підприємницького ризику, тобто ризику збитків від підприємницької діяльності через порушення своїх зобов'язань контрагентами або зміни умов цій діяльності по не залежних від підприємця обставинам, у тому числі, ризику неотримання очікуваних доходів.
3. Підприємницька діяльність спрямована на систематичне отримання прибутку. Отримання прибутку, будучи основною метою підприємця, додає його діяльності комерційний характер, який не втрачається навіть і в тому випадку, якщо в результаті її здійснення отримана не прибуток, а збиток.
Разом з тим, якщо отримання прибутку як мета не ставиться спочатку, діяльність не можна назвати підприємницької, вона не носить комерційного характеру.
Не можна не звернути уваги і на таку кваліфікуючу ознаку підприємницької діяльності як систематичність у витягу прибутку. На жаль, чітких кількісних критеріїв систематичності законодавством поки не вироблено.
4. Відповідно до визначення, прибуток витягується суб'єктами від користування майном, продажу товарів медичного призначення, виконання робіт або надання медичних послуг.
5. Підприємницька діяльність здійснюється особами, зареєстрованими в цій якості. Буквальне тлумачення приводить до висновку, що, якщо діяльність здійснюється особами не зареєстрованими, вона не є підприємницькою. Така ознака підприємницької діяльності як здійснення її особами, зареєстрованими в установленому порядку, - це формальна ознака, тобто ознака, що легалізував цю діяльність, що надає їй законний статус. Його відсутність не призводить до втрати діяльністю якості підприємницької, проте робить її незаконною.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4.1.1. Поняття підприємницької діяльності "
 1. ТЕМА 3. Підприємництво і його організаційно-правові форми в Росії
  План: Введення 1. Сучасні теорії підприємництва 2. Функції та характеристики підприємництва 3. Ризик у підприємницькій діяльності 4. Організаційно-правові форми підприємницької діяль-ності в РФ Програмна анотація. Підприємництво: наукове і емпіричне визначення. Со-тимчасові теорії підприємництва. Функції та характеристики
 2. Стаття 82. Основні положення про товаристві на вірі
  1. Товариством на вірі (командитним товариством) визнається товариство, в якому разом з учасниками, які здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і відповідають по зобов'язаннях товариства своїм майном (повними товаришами), є один або кілька учасників - вкладників (коммандітістов), які несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю
 3. Введення
  Головною рушійною силою розвитку ринкової економіки є підприємництво. Підприємницький клас починає формую-тися і в РФ. Захист суспільства від свавілля деяких підприемців є не чисто постсоціалістичної проблемою, її здійснюють всі країни з ринковою економіки через товариства споживачів, Антимо-нопольное законодавство, господарське право і т.д. Приватне
 4. Терміни і поняття
  Підприємницькі здібності (підприємництво) Підприємницький потенціал Підприємство (фірма) Життєвий цикл підприємства (фірми) Конкурентні переваги Повне товариство Товариство на вірі Товариство з обмеженою відповідальністю Акціонерне товариство Виробничий кооператив Унітарна підприємство Споживчий кооператив Громадські та релігійні
 5. Підприємницький дохід
  Підприємницька здатність як ресурс має свою специфічну оплату - підприємницький дохід. У реальному господарському житті його важко виділити, проте це не абстрактна економічна категорія. Підприємницький дохід - це та плата, яку отримує підприємець за свою організаторську роботу з об'єднання і використанню економічних ресурсів, за ризик збитків від
 6. Стаття 19. Примусове поділ (виділення) комерційних організацій і некомерційних організацій, які займаються підприємницькою діяльністю
  1. У разі, коли комерційні організації та некомерційні організації, що займаються підприємницькою діяльністю, займають домінуюче положення і вчинили два або більше порушень антимонопольного законодавства, федеральний антимонопольний орган має право прийняти рішення про їх примусовий поділ або виділення з їх складу однієї або декількох організацій на базі структурних
 7. 4.4. Підприємницький податок (податок на підприємницьку діяльність)
  Підприємницьким податком у Китаї обкладаються товари та послуги, які не підпадають під обкладення ПДВ. Податковою базою визнається виручка від реалізації, при цьому відсутній механізм відшкодування податку. Об'єкти оподаткування податком та податкові ставки представлені в таблиці 9. Таблиця 9 - Ставки підприємницького податку за видами оподатковуваних послуг Об'єкт оподаткування Ставка податку Послуги
 8. Терміни і поняття
  Фактор виробництва: особистий і речовий, земля, праця, капітал, підприємницька діяльність, інформація, екологічний та ін Капітал: основний і оборотний, фізичний Товарні запаси Праця Людський капітал Робочий час Підприємницька діяльність і здатність Взаємозамінність факторів виробництва Виробнича функція Ізокванта. Карта ізоквант Изокоста Агрегатна
 9. Терміни і поняття
  Фактор виробництва: особистий і речовий, земля, праця, капітал, підприємницька діяльність, інформація, екологічний та ін Капітал: основний і оборотний, фізичний Товарні запаси Праця Людський капітал Робочий час Підприємницька діяльність і здатність Взаємозамінність факторів виробництва Виробнича функція Ізокванта. Карта ізоквант Изокоста Агрегатна
 10. 75. Єдиний податок на поставлений дохід (ЕНВД) ДЛЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ
  Система оподаткування у вигляді єдиного податку на поставлений дохід для окремих видів діяльності встановлюється НК, вводиться в дію нормативно-правовими актами представницьких органів муніципальних районів, міських округів , законами міст федерального значення і застосовується поряд із загальною системою оподаткування та іншими режимами оподаткування. Система оподаткування у вигляді
 11. Основні терміни і поняття
  Потреби, економічні блага, виробництво, сфера матеріального виробництва і невиробнича сфера, споживання, економічні ресурси, праця, земля, капітал , підприємницька діяльність, проблема вибору, крива виробничих можливостей, закон заміщення, ефективність виробництва, альтернативні витрати, закон зростаючих альтернативних витрат виробництва, основні питання
 12. § 18.5. Реєстраційний збір з фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність
  Фізичні особи, які виявили бажання займатися підприємницькою діяльністю без утворення юридичної особи, зобов'язані сплатити спеціальний реєстраційний збір відповідно до Закону РРФСР від 7 грудня 1991 року «Про реєстраційному збір з фізичних осіб, які займаються підприємницькою діяльністю, і порядку їх реєстрації »1. Граничний розмір ставки реєстраційного збору, який
© 2014-2022  epi.cc.ua