Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.П. Колесов, М.В. Кулаков. Міжнародна економіка, 2004 - перейти до змісту підручника

7.4. ОСОБЛИВОСТІ ТОРГОВОЇ ПОЛІТИКИ РОСІЇ


Ринкові перетворення в Росії 1990-х рр.. почалися з великим запізненням: майже все що передує десятиріччя було витрачено даремно в пошуках шляхів змусити працювати економіку, нічого в ній не міняючи. Назріла кризова ситуація зажадала рішучих ринкових реформ, але починати їх довелося з зовнішньоторговельної сфери, яку треба було буквально «відчинити», щоб за рахунок імпорту зняти гостроту незадоволеного попиту населення, а раптове звуження в цілому внутрішнього попиту компенсувати експортом став зайвим пропозиції. У першій половині 1990-х рр.. до 60% попиту на споживчі товари довелося задовольняти за рахунок імпорту, а експорт дозволив запобігти на 20% подальше скорочення промислового виробництва (МЕ і МО. 1997. № 1. С. 11; Зовнішньоекономічний бюлетень. 2001. № 12. С. 45) . Можна сказати, що завдяки зовнішній торгівлі вдалося уникнути ще більш глибокої кризи. А ще точніше буде сказати, що перш ніж почати ринкове реформування економіки, її потрібно було відкрити зовнішнього ринку. Ринкові відносини із зарубіжними партнерами у підприємств склалися набагато раніше, ніж між собою.
Реформування економіки в цілому з тих пір прийняло затяжний характер, тому зовнішньоторговельна лібералізація у відомому сенсі випереджає загальний хід реформ. Така асинхронн-ність породжує цілий ряд проблем і додає своєрідність зовнішньоторговельній політиці країни. Так, ступінь відкритості економіки, вимірювана експортною квотою, складає в даний час близько 40%, що лише свідчить про високий ступінь залежності економіки від зовнішніх ринків, особливо якщо врахувати сировинну спеціалізацію експорту. Для подолання негативних наслідків зовнішньої торгівлі на економіку держава змушена застосовувати жорсткі заходи контролю, тому відкритість чергується зі спонтанними адміністративними заходами.
З цієї причини торгова політика країни значною мірою переключилася на регулювання експорту, яке породило велику кількість заходів експортного квотування, ліцензування, експортних мит, податків та інших експортних обмежень, яким в умовах, що склалися, на відміну від інших країн, віддається перевага перед заходами стимулювання експорту.
Тільки за експортними тарифами в березні 2003 р. в країні було, наприклад, 878 позицій (Фінансові новини. 2003, 12 березня).
Звертає на себе увагу стало стійким переважання «дохідної» функції торговельної політики над регулюючої, звідси гіпертрофованість фіскальної ролі зовнішньоторговельного регулювання. Митні збори забезпечують близько 40%
дохідної частини федерального бюджету, при цьому на експортні платежі припадає майже три чверті митних зборів (сьогодні. 2001, 27 січня.; Незалежна газета. 2001, 25 жовтня.). Згідно газетним зведеннями, в 2002 р. приріст перерахувань в доход федерального бюджету склав 9% порівняно з 2001 р., на 2003 р. завдання по збору платежів збільшено на 14,4%, що в загальній сумі складе 638 090 000 000 руб. Проте вже в жовтні 2003 р. було повідомлено, що надходження складуть 750 млрд руб. (Ізвестія. 2003, 10 жовтня.). Структуру платежів можна представити у вигляді діаграми (рис. 7.2). Ліберальна газета «Сегодня» назвала цей стан речей «синдромом країни, що розвивається» (2001, 27 січня.).
У зовнішньоторговельному регулюванні вельми значну роль відіграє відомчий інтерес - залишкове явище добре відомого з соціалістичного минулого «відомчого феодалізму». Будучи наділеним (до 01.01.04 р.) не тільки фіскальними, але й правоохоронними повноваженнями (більше 3000 кримінальних справ у 2001 р. - Сьогодні. 2001, 27 січня.), Митний комітет поступово почав жити за логікою власних інтересів, і заходи по лібералізації деяких сторін зовнішньоторговельної практики у зв'язку з майбутнім приєднанням до СОТ сприймати як суперечать інтересам країни. Примітна в цьому відношенні стаття в газеті «відом-


Джерело: Фінансові новини. 2003, 25 берез.
Ку »« Не вбивайте доброго слона »(2000, 16 лист.). У запалі полеміки з приводу цих заходів деякі газети назвали митницю «унікальною корупційної машиною» і навіть «стійкої злочинної угрупованням» (сьогодні. 2001, 27 січня.; Незалежна газета. 2001, 25 жовтня.). Автори підручника не поділяють цих звинувачень, однак згодні з висловленою журналом «Експерт» (2003.
№ 35) точкою зору, що набув чинності з 1 січня 2004 р. Митний кодекс зручний не стільки бізнесу, скільки самій митниці. У будь-якому випадку країні вкрай важливо розвивати та іншу складову експортного регулювання - підтримку і стимулювання розвитку експорту, що, звичайно, передбачає заходи з облагороджування його структури. У міру перемикання на цю складову описані риси експортного регулювання значною мірою втратять своє значення і актуальність.
У загальному значенні і для Росії вірне твердження: яка економіка, така й зовнішня торгівля. Різке зниження ВВП в перші роки кризового становища країни зумовило падіння зовнішньоторговельного обороту. З першої десятки країн світу Росія за цим показником перемістилася в третю, а питома вага у світовій торгівлі впав з 2,6% на початку десятиліття майже до 1%. Структурна криза економіки відбився на структурі зовнішньоторговельного обороту: більше 80% експорту припадає на сировинні товари, а імпорт набув яскраво виражений споживчий характер (2/3 імпорту). Непослідовність економічних реформ визначає суперечливість торговельної політики, в якій романтична віра в принципи зовнішньої торгівлі на рівні політики поєднується з непомірним прагматично-бюрократичним протекціонізмом практиків, а регулює призначення зовнішньоторговельного регулювання поступилося місцем фіскальним цілям типово відомчого виконання. Вигодами відкритості перехідна економіка повною мірою ще не користується, а зросла внаслідок її вразливість від зовнішніх факторів долається лише заходами скорочення відкритості. Зовнішня торгівля Росії сьогодні все ще радше оборонна лінія, ніж каталізатор ринкових реформ. Сама по собі зовнішньоторговельна політика змінити цей стан речей не може, але вона багато чого може, якщо в країні почне проводитися динамічна економічна політика, спрямована на подолання її застійного і однобокого характеру.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7.4. ОСОБЛИВОСТІ ТОРГОВОЇ ПОЛІТИКИ РОСІЇ "
 1. Коментарі
  особливо з точки зору здоров'я нації, необхідність відповідати на вимоги електорату, склад якого ставав все більш пролетарським, та інші подібні причини все сильніше пом'якшували гострі кути оригінальної доктрини. До кінця століття тих, хто сповідував цю доктрину в її первісній чистоті, можна було перерахувати по пальцях. [13] ід, его і суперего (у Фрейда воно, я і понад-я) в психології
 2. Генезис економічної науки
  особливо виділявся Конфуцій (551-479 рр. . до н.е.), вказувалося на розрізнення розумової та фізичної праці, причому перший оголошувався монополією «вищих» верств, а другий - долею «простолюдинів», основну масу яких складали раби. Цікаво, що вже в той час, наприклад, в працях китайського філософа Сюнь Цзи (III в. Е.) висловлювалася думка про те, що всі люди рівні від народження, що
 3. Лекція 8 -я Історичне місце марксизму. Переворот в політичній економії
  особливість марксистського вчення про економічні закони була добре викладена в рецензії на 1 том «Капі-тала», написаної російським буржуазним професором Кауф-Маном. Її зміст переказується Марксом в «Преди-слово» до другого видання I тому «Капіталу» де він, при-водячи докладні витяги з рецензії Кауфмана, вказує, що останній чудово визначив особливості диалектич-
 4. Лекція 10 -я Нова історична школа
  особливо в сільському господарстві феодальні риси у вигляді численних форм відробітків. Це надовго зберегло пануючу роль землевладель-ців як в економічній, так і в політичному житті країни. Ідеологічним відображенням цих особливостей прусського шляху розвитку капіталізму в політичній економії і був 133 метод, який проповідували прихильники історичної школи.
 5. 9. Теоретичні розробки економістів Росії
  особливостей економічної думки в Росії є органічний зв'язок теоретичного аналізу з актуальними проблемами розвитку продуктивних сил, реформування соціально-економічних відносин. Це відрізняє і самобутню «Книгу про злиднях і багатство» Івана Тихоновича Посошкова (1652-1726), і програму революційних перетворень Павла Івановича Пестеля (1793-1826), і теорію політичної
 6. Механізм забезпечення конкурентоспроможності фірми
  особливості цього процесу в сучасних російських умовах? Конкурентна сила постачальників економічних ресурсів визначається в першу чергу рівнем цін і якістю ресурсів, що поставляються. Особливе значення цей напрямок конкуренції здобуває в тому випадку, коли частка купованих ресурсів у витратах виробництва продукції велика, і від їхньої якості багато в чому залежать якість кінцевої
 7. Динаміка валютного курсу рубля і його регулювання
  особливо співвідношення відсотка по короткострокових рублевих кредитах і депозитах і відсотки по валютних кредитах і депозитах; - державне регулювання, і насамперед валютні інтервенції Центрального банку РФ на біржі, регулювання конверсійних операцій на біржі, експортні та імпортні податки і тарифи, ліцензування і квотування у зовнішній торгівлі; - очікування (курсові,
 8. Висновки
  особливо у валютній, грошово-кредитної та податкової сферах. 2. Відповідно до принципів побудови платіжного балансу він завжди є збалансованим. Поняття негативного чи позитивного сальдо застосовується лише до окремих його частин. Зазвичай всередині загального платіжного балансу виділяється сальдо торгового балансу, балансу поточних операцій, балансу руху капіталу і балансу офіційних
 9. Перспективи СНД
  особливо готовими виробами, залишаються значними. Технологічне поділ праці і єдині стандарти, успадковані від радянського періоду, знайомство з продукцією один одного, характер загальної підготовки персоналу і т.д. створювали хороші можливості для взаємного обміну. Звичайно, ця продукція за якістю і технічним рівнем часто не відповідає вимогам світових ринків, але торгівля в
 10. Глосарій
  особливості - «громадська» (в реалії державна) власність на всі види виробничих ресурсів, монополізація і бюрократизація економіки в специфічних формах, централізоване планування як основа господарського механізму Ажіо - надбавка до ціни облігації, що утворюється внаслідок її погашення не за номінальною, а за більш високим курсом Акцизи - податки, що включаються в ціну
 11. Тема 5. Особливості економічного розвитку європейських країн в епоху первісного накопичення капіталу і мануфактурного виробництва
  торгова революція XVI в. "Революція цін" та її наслідки для Західної Європи. Початкового-ве накопичення капіталу: джерела, методи і результати. Особливо-сті розвитку в Голландії, Англії, Франції та Німеччини. Виникнення мануфактурного виробництва. Зміна еконо-мічної структури провідних країн. Розвиток світової торгівлі. Ево-люція форм торговельної політики. Роль буржуазних революцій в
 12. Тема 7. Основні тенденції в розвитку світового господарства наприкінці XIX - першої третини XX ст.
  торговельній політиці. Економічні причини і наслідки першої світової війни. Версальський мир. Віз-народження економіки Німеччини. Плани Дауеса та Юнга. Світова економічна криза 1929-1933 рр.. Варіанти виходу з нього. Зародження сучасного менеджеризму та маркетингу. Особливості економічного розвитку Росії наприкінці XIX-поч. XX ст. Теорія "другого ешелону" розвитку капіталізму. Особливості
 13. 4.4. Господарські реформи другої половини XVII в.
  особливо в області вер-ховного управління, і одночасно створила державну сис-тему використання примусової праці в результаті повного закре-постування селян . Зміцнення держави дозволило перейти до більш дієвих заходів регулювання економіки. Так, у торговельній політи-ці намітився перехід до меркантилізму. У 1649 р. була скасована моно-полія англійців на торгівлю з Росією, а в
 14. 5.4. Умови первісного нагромадження капіталу в Росії
  особливостей, обумовлених своєрідним соціально-економічним розвитком країни. Особливості первісного нагромадження капіталу в Росії: 1. Панування феодальної власності на землю. 2. Велика роль внутрішньої торгівлі, державних премій і субсидій. 3. Нерівномірність і незавершеність процесу. 4. Збереження кріпосного права. 5. Одночасна поява мануфактур.
 15. 5.6. Економічна політика Катерини II
  особливості. Зміцнення державної влади почалося з секуляризації цер-Ковно земель в 1764 р. Доходи від цього процесу надходили в Державний бюджет, селяни ж були переведені в розряд економічних, а пізніше приєднані до державних селян. Йдучи на-зустріч побажанням дворянства, Катерина II затвердила монопольне право дворян на володіння землею (Генеральне межування,
© 2014-2022  epi.cc.ua