У бейсбол грати цікавіше, якщо ви вмієте ловітьмяч, а пиляти">
Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Основниепонятіяп методи

br> У бейсбол грати цікавіше, якщо ви вмієте ловітьмяч, а пиляти дрова набагато легше за допомогою пі-ли , ніж без неї. Будь-яка діяльність або академічної-ська дисципліна - будь то бейсбол, Плотничное де-ло, стоматологія чи економіка - предполагаетіспользованіе базисного набору інструментів ілісредств. Кошти можуть бути матеріальними, таки-ми, як пила тесляра або бормашина дантиста, або нематеріальними, як уміння ловити бейсбол-ний м'яч, а, наприклад, в економіці це сукупність-ність основних концепцій і методів, сприяю-щих розумінню, спілкуванню і роздумів .
У цій главі викладаються деякі з основнихконцепцій та ідей, які повинні прісутствоватьв інструментальному наборі кожного економіста (орядом інших ви прочитали в гол. 1.). Бути може, ви вивчений сподіваєтеся економіку для того, щоб зрозуміти суспільство, вякому живете, підготувати себе для кар'єри вбізнесе або щоб зробити світ кращим. Який би нібила справжня причина, немає іншого способу достічьпрогресса, окрім як на основі знання основнихпрофессіональних засобів та вміння їх застосовувати.
Економіці більше, ніж іншим соціальним наукам, таким, як соціологія чи антропологія, пріходітсяіметь справу з числами, графіками та (в більш заглиблений-них курсах) з рівняннями.
Головна причина полягає вте, що матеріальна сторона життя, вивченням кото-рій займається економіка, легше і природніше описується за допомогою чисел. Фінансові сторінки еже-денних газет рясніють цифрами: це курси акцій, кіль-кість проданих і куплених акцій, курси іноземних-них валют, процентні ставки і багато іншого
На щастя для більшості з нас, економіка - це щось більше, ніж просте маніпулірованіеціфрамі: економісти намагаються зрозуміти те, що онінаблюдают, передбачити, що трапиться в майбутньому, проаналізувати наслідки передбачуваних через трансформаційних змін в державній політиці. Всі ці зада-чи вимагають використання моделей або теорій.
- Про Модель або теорія - це упрощенноеопісаніе реальності або, що те ж саме, точний опис уявної простий еко-номіки.
У п. 1 цієї глави обговорюється роль теорії в еконо-Міці і представлена в якості ілюстрації важ-ная модель - модель кругообігу доходів, кото-раю лежить в основі всього макроекономічного ана-лізу. Цей параграф дає також уявлення провикористанні фактичного матеріалу для побудувати-ення та оцінки економічних моделей.
Економічні моделі розкривають характерсвязей між економічними змінними.

- Про Економічна змінна - це щось, що впливає на рішення «що», «як» і «для кого», з якими має справу економіка, або щось, що характеризує результати цих рішень.
21
Так, економічними змінними є по-споживчі установки на майбутнє, оскільки онівліяют на рішення про витрати та заощадження, атакож наявне в економіці кількість трактувати-рів і працівників , ціни гамбургерів і палива.
Ми користуємося даними для вимірювання та аналізу-за економічних змінних і для всестороннегоісследованія взаємозв'язків, передвіщених еконо-вів економічні моделями.
0 Економічні дані представляють со-бій факти, виражені, як правило, в відечісел, які дають інформацію про еконо-вів змінних.
Так, проведені обстеження потребітельскіхустановок, парки тракторів чи курси акцій - * - етоекономіческіе дані. У п. 2 обговорюються основ-ні типи чисельних показників вимірювання, ис-пользуемих в економіці, а в п. 3 та п. 4 представле-ни основні методи і прийоми, застосовувані длявикористання даних в цілях побудови і оціни-вання економічних моделей1.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Основниепонятіяп методи "
 1. 1. Економічна теорія і праксиология
  методів; в ній до цих пір відкриваються непомічені області, і люди на відміну від своїх попередників починають бачити речі в новому світлі. Сама область і не розширилася. Але економічна теорія відкрила для людської науки предмет, перш недоступний і неосмислений. Відкриття регулярності в послідовності і взаємозалежність ринкових явищ вийшли за рамки традиційної системи навчань.
 2. 3. Економічна теорія і практика людської діяльності
  методів і процедур. Одним із завдань даного трактату якраз і є викриття хибності таких ідей. У цих вступних зауваженнях, напевно, досить буде сказати кілька слів про їх психологічної підгрунтя. Мислити вузько люди зазвичай беруть під сумнів все, що відрізняє інших людей від них самих. Верблюд з байки заперечує проти будь-яких тварин, що не мають горба, руританці критикують
 3. 2. Передумови людської дії
  методами інстинкт-соціології. Ця школа класифікує різноманітні цілі людської діяльності і в якості мотиву присвоює кожному класу особливий інстинкт. Людина представляється як істота, кероване вродженими інстинктами і схильностями. Передбачається, що таке пояснення раз і назавжди руйнує всі ненависні вчення економічної науки і утилітарною етики. Однак Фейєрбах
 4. 4. Раціональність і ірраціональність, суб'єктивізм і об'єктивність праксиологических досліджень
  метод з точки зору його відповідності розглядаються цілям. Людський розум не відрізняється непогрішністю, і людині часто властиво помилятися у виборі і застосуванні засобів. Діяльність, яка не відповідає цілі, не виправдовує очікувань. Вона суперечить намірам, але проте раціональна, тобто результат розумного нехай і помилкового обмірковування і являє собою спробу хоч і
 5. 6. Інша Я
  методи єдино науковим способом мислення. Всі зміни розуміються як руху, що підкоряються законам механіки. Поборників механіцизму не бентежать що залишаються невирішеними проблеми логічного та епістемологічного обгрунтування принципів причинності і неповної індукції. На їх думку, ці принципи правильні, бо працюють. Той факт, що експерименти в лабораторії дають результати,
 6. 2. Формальний і апріорний характер праксиологии
  методам спостереження і експерименту. Безсумнівно, емпіризм і прагматизм мають рацію, поки вони просто описують методики природничих наук. Але настільки ж безсумнівно і те, що вони абсолютно неправі, коли намагаються відкидати будь-яке апріорне знання і характеризують логіку, математику і праксіологія або як емпіричні та експериментальні дисципліни, або як просто тавтологію. Що стосується праксиологии, то
 7. 3. Апріорі і реальність
  методи природних наук не відповідають праксиологической, економічним і історичним дослідженням. Стверджуючи апріорний характер праксиологии, ми не намічаємо план майбутньої нової науки, відмінній від традиційних наук про людську діяльність. Ми доводимо не те, що теоретичні науки про людську діяльність повинні бути апріорними, а те, що вони завжди були такими. Будь-яка спроба
 8. 4. Принцип методологічного індивідуалізму
  методологічний індивідуалізм завжди піддавався лютої критики різних метафізичних шкіл і зневажливо називався номиналистическим оманою. Реальний людина завжди є членом суспільного цілого. Неможливо уявити існування людини, відокремленого від решти людства і не має зв'язків з суспільством. Людина суть продукт суспільної еволюції. Його найбільш
 9. 7. Предмет і особливий метод історії
  методів. Займаючись історичною проблемою, історик використовує всі знання, накопичене логікою, математикою, природничими науками і особливо праксиологии. Проте інструменти мислення цих дисциплін не задовольняють його завданням. Вони його необхідні помічники, але самі по собі не можуть дати відповідь на питання, якими він займається. Хід історії визначається діями індивідів, а їхні дії
 10. 8. Концептуалізація і розуміння
  методами неісторичних наук. Факти відбираються шляхом обережного критичного вивчення доступних документів. До тих пір, поки теорії неісторичних наук, на основі яких історик виробляє критичне дослідження першоджерел, досить надійні і достовірні, не може бути ніякого довільного різночитання у встановленні явища як такого. Те, що стверджує історик, відповідає або
© 2014-2022  epi.cc.ua