Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Навчання на робочому місці і крівиезавісімості доходів від віку

Освіта збільшує доходи, і тому інве-стіціі, вкладені в освіту, окуповуються . Одна-ко час, проведений на роботі, також приносить
'Процес, описаний тут, спочатку вивчався на прикладі ринкасвіней та інших сільськогосподарських ринків.
ТАБЛИЦЯ 17-1. Динаміка відносних заработковдокторов фізики
1951 - 1954- 1962- 1968-1954 рр.. 1962 гт. 1968 рр.. 1970 рр..
Темпи приросту заробітків *:
докторів фізики 9,2 67,7 22,3 8,8
зайнятих у всіх
«чоловічих» професіях 20,5 40,1 36,4 17,4 Доктора фізики у%
від усіх докторів ** 5,9 5,4 5,6 5,1
'Richard Freeman, «Supply and Salary Adjustment to the ChangingScience Manpower Market Physics, 1948-1973», American EconomicReview, March 1975.
* Statistical Abstract of the United States за відповідні роки.
Свої плоди. Досвідчений працівник набагато цінніше, чемновічок, для своєї, як, втім, і для будь дру-гой, фірми. Різниця між новачком і опитнимработніком полягає у величині человеческогокапітала, який купується або просто в ре-док виконання працівником своїх зобов'язане-стей (тобто через придбання відповідних на-навичок), або шляхом навчання безпосередньо на робочу місці. Таке навчання включає властивий-ні для даної спеціальності обов'язки, коопе-рацію в ході технологічного процесу і прид-бання спеціальних навичок. Навчання на рабочемместе є головною причиною початковій крутіз-ни кривих залежності доходів від віку (см, рис 17-1). Працівники, які мають певний досвід, є більш продуктивними, ніж неквалі-фіціровать; відповідно з пріобретаемимопитом зростає і оплата.
З усього цього випливає питання хто оплачує та-де навчання? Якщо виробничий досвід даетрабочім корисні навички, чи не слід іменнорабочім платити фірмі за надання їм тако-го досвіду, погоджуючись на нижчу зарплату? Напрактиці багато хто так і роблять.

Для того щоб ясно уявляти собі, хто дол-дружин платити за навчання на робочому місці, оченьважно вміти розрізняти два види кваліфікації. По-перше, це людський капітал, спеціфшний дляданной фірми, тобто вміння працювати в якійсь конкретній фірмі. Важливо навчитися, наприклад, ефек-тивно співпрацювати з конкретним коллектівом.Спеціальние навички такого роду є беспо-корисно в будь-якому іншому місці Інша справа - людський капітал общею призначення, т & ті знання, які, залишаючись в активі працівника, можуть бутивикористані їм скрізь .
Було б логічно припустити, що специфиче-ське навчання має значною мірою оплачуються
тися фірмою, яка в результаті цього получітпрібиль. Відповідно крива залежності дохо-дов від віку для робітників, які купують толькоконкретний людський капітал, зовсім не орга-тельно повинна мати в якості стартового уровняочень низьку зарплату. Що стосується загального навчений-ня за місцем роботи, то воно, мабуть, повинно опла-чує самим робітникам - у вигляді низької началь-ної заробітної плати та значної крутізникрівой залежності доходів від віку Нанімате-чи будуть змушені вибирати між високою зар-платою для тих , хто володіє абстрактним чоловіча-ським капіталом, і ризиком втратити цих працівни-ків, якщо вони перейдуть в інші фірми, де їх зна-ня також можуть стати в нагоді. Оскільки рабочіебудут отримувати прибуток від інвестицій в абстракт-ний людський капітал, вони і повинні платітьза витрати навчання.
Контраргументи. Вплив досвіду і навчання на робочу місці на форму, яку має кріваязавісімості зарплати від віку, було поставленопод сумнів в результаті аналізу даних про функціонування великої кількості фірм10. Соглас-но цими даними робочі старшого віку при виконанні однієї і тієї ж роботи менш виробляй-тельно, ніж їхні молоді колеги.
Це свідетельствопротіворечіт думку про те, що в міру нагромадження-ня досвіду продуктивність в середньому зростає.
Але якщо продуктивність і справді незростаюча з ростом досвіду, чому ж завісімостьзарплати від віку працівників позитивна додостіженія ними свого шостого десятка, як етопоказано на рис 17-1? Остаточної відповіді не існує, але зате є два цікавих предполо-вання. По-перше, таке зростання може бути викорис-зовано наймачами для створення мотивацій болееусердной роботи. Для фірми завжди складно виміряти ступінь старанності працівника. Зростаюча динами-ка заробітків дозволяє фірмі бути впевненою втом, що її працівники будуть триматися за свою ро-боту. У свою чергу працівники, бажаючи отримувати бо-леї високі заробітки, які прийдуть пізніше, бу-дуть продовжувати старанно працювати.
Друге припущення пов'язане з тим, що у робо-чих створюється таке враження, що зростаюча зави-симость справедлива, оскільки старі робітники за-служівалі більшого, ніж молоді. Це предполо-ються може бути вірним, однак пояснення та-кого роду ставлять економістів в глухий кут Последніепредпочітают думати, що звички чи погляди насправедлівость по меншій мірі не противоречатиндивидуальным економічним інтересам.
10 James L. Medoff and Katharine GAbraham, «Experience, Performance, andEarnings», Quarterly Journal of Economics, December 1980.

Роки
РІС 17-4 Частка членів профспілок в сукупній громадянської робочій силі (у%) (Джерело В. Hirsch and J. Addison TheEconomic Analysis of Unions: New Approaches and Evidence, Allen & Unwin, Boston, 1986, Table 3.1)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Навчання на робочому місці і крівиезавісімості доходів від віку"
 1. Глава 12
  Незабаром після того, як я з несподіваним для себе успіхом закінчив операцію з липневим бавовною, мені поштою прийшло прохання про зустріч. Лист підписав Персі Томас. Природно, я тут же відповів, що буду щасливий бачити його у себе в будь-який зручний йому час. Наступного дня він з'явився. Я здавна ставився до нього з захопленням. Його ім'я знав кожен, кого цікавили вирощування або торгівля
 2. відсутність складається - МАЙБУТНЄ
  Капіталізм виключає аналіз віддаленого майбутнього. Немає концепції, що хто-небудь повинен робити інвестиції в заводи і устаткування, кваліфікації, інфраструктуру, наукові дослідження і розробки, захист навколишнього середовища, - інвестиції, необхідні для національного зростання і підвищення рівня індивідуального життя. У капіталізмі просто немає соціального «боргу». Якщо індивіди вважатимуть за краще не зберігати й
 3. 2. Теорія людського капіталу
  Класикою сучасної економічної думки стала наступна робота Г. Беккера «Людський капітал» 5. Хоча основний внесок у популяризацію ідеї людського капіталу вніс інший американський економіст Т.У. Шульц (теж лауреат Нобелівської премії), розробка мікроекономічних підстав цієї теорії була дана в беккеровском фундаментальній праці. Сформульована в ньому модель стала основою для всіх
 4. 7. Вплив негативної корисності праці на пропозицію праці
  Пропозиція праці визначається наступними фундаментальними фактами. 1. Кожен індивід може затратити тільки обмежена кількість праці. 2. Ця кількість не можна виконати за один раз за бажанням. Необхідно чергувати його періодами відпочинку і відновлення. 3. Не кожен індивід може виконувати будь-який вид праці. Існують як вроджені, так і придбані відмінності здібностей до
 5. 9. Ринок праці
  Заробітна плата являє собою ціну фактора виробництва, людської праці. Аналогічно всім іншим цінами на компліментарні чинники виробництва в кінцевому рахунку вона визначається цінами на вироблену продукцію, очікуваними в момент купівлі та продажу праці. Не важливо, чи продає безпосередній виконавець роботи свої послуги роботодавцю, який з'єднує їх з матеріальними чинниками
 6. 2. Бідність
  Можна описати умови суспільства хліборобів, кожен член якого обробляє ділянку землі, достатній, щоб забезпечити його і його сім'ю предметами першої необхідності. Можна включити в цю картину кілька фахівців: ремісників допустимо, ковалів і інтелігентів скажімо, лікарів. Можна навіть піти далі і припустити, що деякі не є власниками ферм, а трудяться в якості
 7. 4.5. Кредитний консалтинг
  Круг проблем, що вирішуються консалтингом, досить широкий. А спеціалізація компаній, що надають консалтингові послуги, може бути різною: від вузької, що обмежується яким - або одним напрямком консалтингових послуг (наприклад, аудит), до найширшої, що охоплює повний спектр послуг у цій галузі. Відповідно цьому, кожен фахівець (або кожна фірма), що працює в даній області,
 8. ДЛЯ БІЛЬШОСТІ - ПАДІННЯ РЕАЛЬНИХ ЗАРОБІТКІВ
  У 1973 р. реальні заробітки чоловіків, з поправкою на інфляцію, почали знижуватися. І в цьому випадку скорочення реальних заробітків поступово поширювалося на всю робочу силу, так що до початку 90-х рр.. реальні заробітки чоловіків знижувалися у всіх категоріях віку, професії, занять і у всіх освітніх групах, у тому числі в групі з вченими ступенями (14). У період з 1973 до 1993 р.
 9. СІМ'Ї: ЕКОНОМІЧНА ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ
  Коли товари дорожчають, індивіди купують менше. Так само йде справа з дітьми і з сім'ями, зміст яких обходиться все дорожче. Сімейні структури розпадаються у всьому світі (68). Цій тенденції до зростання числа розлучень і числа позашлюбних дітей пручається тепер одна Японія (69). У всіх інших місцях різко підвищилася народжуваність дітей у незаміжніх жінок. У всьому світі з 1960 до 1992 р.
 10. КАПІТАЛІЗМ БЕЗ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ
  Щоб стати життєздатним, капіталізм потребував ідеології нарощування особистого доходу, але понад те він потребував також у технології парової машини, яка народилася в 1795 р. (1). Але в двадцять першому столітті ключове стратегічне значення матимуть мислення та уяву, винахід і організація нових технологій. Фізичний капітал буде все ще необхідний, але він став продуктом, який можна зайняти
© 2014-2022  epi.cc.ua