Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви М-О, 2013 - перейти до змісту підручника

усуспільнених

колективне привласнення, передача об'єктів приватної власності, насамперед засобів виробництва, у розпорядження трудових колективів або державних органів .
В результаті усуспільнення приватна власність набуває кооперативну або державну форму. Усуспільнення проводилося в Радянському Союзі і частково в країнах Східної Європи.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " усуспільнення »
 1. 3. Структура відносин відокремлення та усуспільнення виробництва
  усуспільнення виробництва є їх характеристика з точки зору виникаючих відносин виробництва. З'ясування їх природи і структури - найважливіша передумова для розкриття механізму взаємодії продуктивних сил і виробничих відносин. У структурі виробничих відносин необхідно розрізняти відносини, що виражають процес поділу праці й усуспільнення виробництва, і
 2. Організаційно-економічні відносини
  усуспільнення виробництва, і на цій підставі відносити останні виключно до продуктивним силам або до характеристики їх стану. Адже вимоги розвитку продуктивних сил, виражені в організаційно-технічних відносинах, можуть бути реалізовані в залежності від реакції пануючих відносин власності на знову з'явилися продуктивні сили. Отже, процес
 3. Організаційно-економічна структура виробництва
  усуспільнення виробництва в їх єдності і протилежності утворює організаційно-економічну структуру виробництва, яка відображає досягнутий суспільний рівень розподілу праці та усуспільнення виробництва . Організаційно-економічна структура виробництва, представлена конкретними формами концентрації, спеціалізації, кооперування виробництва, характеризує собою
 4. Організаційно-технічні відносини
  усуспільнення виробництва виникають організаційно-технічні або організаційно-технологічні відносини, які безпосередньо відображають технічний поділ праці, що породжується самим характером використовуваних засобів виробництва. Користування тими чи іншими засобами виробництва передбачає певне організаційне взаємодія людей, взаємозв'язку між ними. Це організаційне
 5. Протиріччя організаційно-технічних і економічних відносин
  усуспільнення виробництва з появою нових продуктивних сил. Але цього немає і не може бути, бо сама поява нових продуктивних сил і особливо їх використання визначаються соціально-економічною формою їхнього існування. Підкреслюючи техніко-технологічну зумовленість поділу праці, усуспільнення виробництва, ми тим самим виділяємо природний першоджерело розвитку
 6. 6. Усуспільнення праці та виробництва
  усуспільнення. Усуспільнення праці є процес втягування різних видів трудової діяльності, пов'язаних чи то обміном безпосередньо трудовою діяльністю, чи то її результатами або продуктами, в єдиний суспільний процес праці. Розглянуті види, типи поділу праці та форми їх реалізації, а також тенденції його розвитку знаменують собою процес об'єднання розрізнених сфер і
 7. Організаційно-управлінська структура виробництва
  усуспільнення виробництва. Як відомо, відносини власності набувають певних нормативно-правові форми. У господарській практиці ці форми виливаються у відносини правового регулювання взаємодії господарських суб'єктів, які так чи інакше впливають на організаційно-економічні відносини. Відносини, через які відбувається реалізація правових форм господарювання та які
 8. Інвестиційний процес
  усуспільнення на економічні основи СРСР, досить ос-тановила на те, як вона вплинула на характер інвестиційного процесу. Приватний капіталізм не може стійко функціонувати за відсутності при-чи. Тому в тих випадках, коли інвестиції об'єктивно необхідні з точки зору роз-витку суспільного виробництва, але прибуток недостатня або її отримання отодві-нуто на невизначений
 9. Основне протиріччя капіталізму як обгрунтування
  усуспільнення власності. Саму ідею усуспільнення засобів виробництва Маркс і Енгельс обгрунтовували необхідністю дозволу корінного протиріччя ка-піталізма, оскільки воно є джерелом і генератором всіх головних вад цього способу виробництва. Але чи справді для подолання протиріч капіталізму потрібна усуспільнити власність в граничної, загальнонародної формі?
 10. КОЛЕКТИВІЗАЦІЯ ВЛАСНОСТІ
  усуспільнення, зокрема, колективізація власності. У цьому випадку собственни-ком засобів виробництва і всього підприємства є трудовий колектив. Як приклад можна навести, зокрема, сільськогосподарські кооперативи. У цій главі буде підданий аналізу спосіб виробництва, заснований на колективній формі власності на засоби
 11. § 1. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА ЯК ФАКТОР ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОМИСЛОВОСТІ
  усуспільнення праці. Сам закон поділу та усуспільнення праці конкретно проявляється в сфері виробництва через форми організації суспільного виробництва - спеціалізацію, концентрацію, кооперацію і комбінування виробництва. Кожна з них - самостійна форма організації виробництва, хоча вони тісно взаємопов'язані і взаємозумовлені. На першому етапі розвитку громадського
 12. 2.8.2. Сутність планів
  усуспільнення праці. «... Плануюча роботу голова ... »[79, Т.20, с.493] не завжди була на місці. Тому в Стародавній Сирії відзначали: розумний той, чиї плани, найчастіше, виконуються. Важливість планів для життя людей призвела до ілюзії про те, що і світ був сконструйований за планом, і на основі плану забезпечується його функціонування. У міру усуспільнення праці ускладнюються форми планів. К
 13. Освіта світового господарства
  усуспільнення продуктивних сил у міжнародному масштабі. Але виникнення світової господарської системи не могло відбутися без розвитку міжнародного виробництва, в основі якого були випуск продукції одним господарюючим суб'єктом у різних країнах і розвиток економічних обмінів з різними країнами і територіями. Розвиток міжнародного виробництва було тісно пов'язане з
 14. 2.5.3. Зміст праці
  усуспільнений? безпосередньо суспільний Праця виникає як суспільне явище? кожен індивід навчається праці в суспільстві. Індивіди сприймають також і накопичені знаряддя праці як головний його чинник. У той же час ця громадська природа праці різна за рівнем розвитку. Зростання суспільної природи праці представляє історичний процес і в цілому виступає як усуспільнення
 15. 2.1.2 Примат виробництва
  усуспільнене --- + - просто? безпосередньо суспільне Виробництвом називають не просто працю, наприклад промисловика, а більш складну форму праці, що характеризується складною технікою, технологією вирощування культур, розведення худоби, виготовлення знарядь праці. За сучасними поняттями таке виробництво виникло 15-20 тисяч років тому. На його
 16. 30. Досвід будівництва соціалізму в країнах Східної Європи, Азії та на Кубі.
  Усуспільненого виробництва; культурна революція. У розвитку економіки більшості країн зазвичай виділяється кілька
 17. § 1. ПОНЯТТЯ ГАЛУЗІ І ЗАКОНОМІРНОСТІ ЇЇ ФОРМУВАННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ
  усуспільнення праці. Закон поділу та усуспільнення праці систематично породжує нові галузі та інтегрує їх у міру економічної доцільності. Саме економічна доцільність визначає рівень і темпи поділу та усуспільнення праці. Мірилом економічної доцільності в узагальненому вигляді виступають можливості прискорення темпів зростання виробництва, здешевлення товарів і
 18. Коли і як виникла Мезоекономіка?
  Усуспільнення виробництва і викликаний цим прогрес економічних відносин. Вітчизняні та зарубіжні економісти стали повніше відображати найважливіші зміни в національних господарствах: - зростання ролі акціонерного капіталу; - посилення впливу масштабу виробництва на підвищення його ефективності; - захоплення ринкової влади великим капіталом; - відділення управління в акціонерних товариствах
© 2014-2022  epi.cc.ua