Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Організаційно-економічні відносини

Однак було б неправильно зводити до організаційно-технічних всі відносини, що виникають у процесі відокремлення та усуспільнення виробництва , і на цій підставі відносити останні виключно до продуктивним силам або до характеристики їх стану. Адже вимоги розвитку продуктивних сил, виражені в організаційно-технічних відносинах, можуть бути реалізовані в залежності від реакції пануючих відносин власності на знову з'явилися продуктивні сили.
Отже, процес усуспільнення засобів виробництва як матеріально-речова сторона продуктивних сил визначається не тільки їх технічним характером, а й панівною формою власності. Саме вона встановлює межі і напрямки, форми і методи усуспільнення одних і тих же засобів виробництва, що неминуче позначається на техніко-технологічному взаємодії всіх
елементів продуктивних сил. Якщо розглядати соціально-економічний аспект організації праці та виробництва в процесах усуспільнення, то необхідно виділити організаційно-економічні відносини як мають цілком певне соціальне зміст.

Зокрема, наявність протилежних панівних форм власності на засоби виробництва не може не породжувати відмінність у взаємозв'язках кооперування виробництва на макро-, мезо-та мікрорівнях. Для ілюстрації звернемося до машинобудівним комплексам США і СРСР. Зокрема, в автомобілебудуванні, сільськогосподарському та будівельно-дорожньому машинобудуванні рівень кооперації виробництва на основі поставок вузлів і деталей досягав на початку 80-х рр.. в США 45-50%, в Радянському Союзі - лише 7-15%.
При відносно близькій технічній основі виробництва в цих країнах система «скелетної» організації, організація знизу (згідно А.А. Богданову - дегрессія), зумовлена ринковою системою економічних відносин, виявилася більш ефективною в порівнянні з системою центристської організації, організацією зверху (по А.А. Богданову - егрессіі), обумовленої адміністративно-командної структурою господарських відносин.
Отже, специфічною формою існування відносин суспільного розподілу праці та усуспільнення виробництва є організаційно-економічні відносини, які в своїй основі мають організаційно-технічні відносини.
Організаційно-економічні відносини - це специфічна, а не загальна форма (як організаційно-технічні відносини) існування продуктивних сил, що відображає так чи інакше панівні відносини виробництва.
Вся історія машинного виробництва, так само як і прогресу капіталізму з його трансформаційними процесами, свідчить про внутрішню суперечність зазначених сторін відокремлення та усуспільнення виробництва, яке на кожному етапі розвитку суспільства дозволялося еволюційним шляхом перетворення системи господарювання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Організаційно-економічні відносини "
 1. Організаційно-економічна структура виробництва
  організаційно-технічних і організаційно-економічних відносин відособлення і усуспільнення виробництва в їх єдності і протилежності утворює організаційно-економічну структуру виробництва, яка відображає досягнутий суспільний рівень розподілу праці та усуспільнення виробництва. Організаційно-економічна структура виробництва, представлена конкретними формами
 2. Яка структура організаційно-економічних відносин?
  Організаційно-економічних відносин складається при здійсненні наступних істотних практичних завдань: - як об'єднати всіх зайнятих в господарстві під єдиним початком для досягнення спільної мети, а також розділити людей для виконання окремих видів робіт; - в яких господарських формах працювати; - хто і як буде керувати виробничої роботою людей. У зв'язку з цим
 3. Організаційно-управлінська структура виробництва
  організаційно-економічні відносини. Відносини, через які відбувається реалізація правових форм господарювання і які знаходяться на стику базису і надбудови, називаються організаційно-управлінськими відносинами. Ці відносини або сприяють розвитку, або деформують організаційно-економічну структуру виробництва. Причому остання є і реальним матеріальним носієм
 4. Організація як сполучна ланка системи
  організаційне початок, який виступає тим стрижнем, навколо якого концентруються силові лінії взаємозв'язків як у базисі, так і в надбудові. У зв'язку з тим, що організаційне початок як метод пізнання застосовано до будь-яких природних і соціальних явищ і процесів, бо в їх основі лежить організація як невід'ємний і визначальний атрибут їхнього існування, його цілком логічно використовувати
 5. 2.2. Організаційно-економічні відносини
  економічні
 6. 2. Організаційні форми підприємств
  організаційні
 7. 1. Організаційна структура
  організаційної структури регіональної служби маркетингової діяльності. 2. Структура регіональної служби маркетингової діяльності та випускається в регіоні продукція - проблеми відповідності та тенденції розвитку та
 8. Тема 6 Підприємництво і підприємство
  організаційно-правових формах підприємництва в
 9. Організаційна структура "Сатурна"
  організаційну структуру не як піраміду, а як систему концентричних кіл. У центрі - комплексні бригади чисельністю 10 - 15 чоловік. Бригади координують роботу і обслуговуються групою керівників компанії і профспілкових діячів, що стоять на чолі відділення. Відділення підтримуються наступним кільцем - виробничими наглядовими комітетами, які координують процес
 10. Сутність власності
  організаційно-економічні, або організаційно-управлінські відносини. Вони детермінуються відносинами власності і виражаються у формах і характері організації виробництва на мікро-і макроекономічному
 11. Організаційно-технічні відносини
  організаційно-технічні або організаційно-технологічні відносини, які безпосередньо відображають технічний поділ праці, що породжується самим характером використовуваних засобів виробництва. Користування тими чи іншими засобами виробництва передбачає певне організаційне взаємодія людей, взаємозв'язку між ними. Це організаційне початок визначено самим характером
 12. Глава 4 Системи якості та їх моделі
  організаційно-технічних систем В. В. Бойцов зауважив: «Сутність нового підходу до вирішення проблем якості полягає в об'єднанні розрізнених заходів у єдину систему цілеспрямованих, постійно здійснюваних дій на всіх стадіях життєвого циклу виробів ». У яких організаційних формах ефективно реалізується цей новий підхід? Відповіді на це питання і присвячена нижченаведена глава. Але
 13. Контрольні питання і завдання
  організаційно-правових форм підприємств? 8. Яка організаційна форма була б, з Вашої точки зору, найбільш раціональної для: - страхової компанії; - бензоколонки; - юридичної консультації; - промислового комплексу з видобутку та переробки нафти? 9. Порівняйте різні організаційно-правові форми підприємств і опишіть переваги і недоліки тієї чи іншої форми. Яка
 14. ТЕМА 3. Підприємництво і його організаційно-правові форми в Росії
  План: Введення 1. Сучасні теорії підприємництва 2. Функції та характеристики підприємництва 3. Ризик у підприємницькій діяльності 4. Організаційно-правові форми підприємницької діяль-ності в РФ Програмна анотація. Підприємництво: наукове і емпіричне визначення. Со-тимчасові теорії підприємництва. Функції та характеристики
 15. Глава 27 Організаційно-виробнича школа
  Глава 27 Організаційно-виробнича
© 2014-2022  epi.cc.ua