Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Організаційно-управлінські відносини

Поряд з організаційними відносинами, що виникають власне на основі самого виробництва, існують організаційні відносини, породжувані функціонуванням правових і політичних відносин, насамперед відносин адміністративного та господарського права, що безпосередньо примикають до сфери суспільного виробництва.
З ними пов'язані процеси управління та регулювання економіки в цілому, окремих сфер, галузей, господарських суб'єктів. Це організаційно-управлінські відносини, що створюють нормативно-правове поле діяльності для національної економіки і природно впливають на організаційно-економічні відносини, які набувають відтінку правової визначеності.
Через організаційно-управлінські відносини надбудова опосередковано впливає на економічні виробничі відносини.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Організаційно-управлінські відносини "
 1. Організаційно-управлінська структура виробництва
  організаційно-економічні відносини. Відносини, через які відбувається реалізація правових форм господарювання і які знаходяться на стику базису і надбудови, називаються організаційно-управлінськими відносинами. Ці відносини або сприяють розвитку, або деформують організаційно-економічну структуру виробництва. Причому остання є і реальним матеріальним носієм
 2. Сутність власності
  організаційно-економічні, або організаційно-управлінські відносини. Вони детермінуються відносинами власності і виражаються у формах і характері організації виробництва на мікро-і макроекономічному
 3. Організаційно-економічна структура виробництва
  організаційно-технічних і організаційно-економічних відносин відособлення і усуспільнення виробництва в їх єдності і протилежності утворює організаційно-економічну структуру виробництва, яка відображає досягнутий суспільний рівень розподілу праці та усуспільнення виробництва. Організаційно-економічна структура виробництва, представлена конкретними формами
 4. Що означає управління в економіці?
  Організаційно-економічних відносин ми будемо, розбираючи сутність управління економікою. Управління господарством являє собою цілеспрямоване, впорядкує вплив на спільну працю. Воно покликане організовувати, регулювати і контролювати господарську діяльність окремих працівників і виробничих одиниць з метою досягнення намічених результатів. Як же ці
 5. Яка структура організаційно-економічних відносин?
  Організаційно-економічних відносин складається при здійсненні наступних істотних практичних завдань: - як об'єднати всіх зайнятих в господарстві під єдиним початком для досягнення спільної мети, а також розділити людей для виконання окремих видів робіт; - в яких господарських формах працювати; - хто і як буде керувати виробничої роботою людей. У зв'язку з цим
 6. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
  управлінський контроль над об'єктом вкладення капіталу. Портфельні інвестиції - підприємницькі інвестиції, які не дають їх власникові управлінського контролю над об'єктом вкладення капіталу. РОЯЛТІ - регулярні платежі за ліцензійною угодою, встановлені в процентному відношенні від обсягу видобутку мінеральної сировини або вартості виробленої
 7. Законність
  управлінської діяльності. Це означає, що діяльність всіх учасників управлінського процесу повинна грунтуватися на законах і підзаконних нормативних актах. Закони встановлюють норми функціонування економічних систем, що відображають рівень їх розвитку у всіх сферах. Тут можна відзначити такі нормативні документи, як Конституція країни, укази президента, постанови уряду,
 8. 5. Механізм саморуху економічної системи
  організаційно-технічної та специфічної, організаційно-економічної їх сторонами. У сучасних умовах НТП вимоги продуктивних сил до власного розвитку виражаються, по-перше, в універсалізації знарядь праці, поєднаної з агрегатними і технологічними формами концентрації виробництва при одночасному його відокремленні і розвиток спеціалізації. По-друге, в зростаючій
 9. Розділ 3 інституційні перетворення І РЕФОРМА В УПРАВЛІННІ
  організаційно-управлінські структури виникали і формувалися швидше стихійно, багато в чому хаотично, з запізненням. У своїй діяльності вони слабо орієнтовані на національні інтереси, цілі і пріоритети економічної політики держави, не мають стійкої і «стабільної правової бази. Це значною мірою пояснює те, що цілі державної політики або не досягаються, або
 10. Організація як сполучна ланка системи
  організаційне початок, який виступає тим стрижнем, навколо якого концентруються силові лінії взаємозв'язків як у базисі, так і в надбудові. У зв'язку з тим, що організаційне початок як метод пізнання застосовано до будь-яких природних і соціальних явищ і процесів, бо в їх основі лежить організація як невід'ємний і визначальний атрибут їхнього існування, його цілком логічно використовувати
© 2014-2022  epi.cc.ua