Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.К. Ломакін. Світова економіка, 2002 - перейти до змісту підручника

НТП та економічний розвиток

. Концепція технології і технологічних змін містить багато вимірів. Технологічний прогрес в одних випадках включає процес інновацій, при цьому передбачається, що нові шляхи забезпечують випуск існуючих товарів і послуг з використанням меншої кількості капіталу і робочої сили. В інших випадках він включає оновлення продукту, створення нового або поліпшення якостей старого. Він може розумітися і як обсяг технічних і управлінських знань, використовуваних у виробництві та збуті. Частина цих знань втілена в машинах, інша - в умінні людини, методах управління, організаційних структурах.
Технологічний прогрес часто розглядається як самостійний фактор виробництва і як спосіб збільшення факторів виробництва. Удосконалення технології приводить до різних результатів. Тому ряд дослідників поділяє його на окремі види. Так, відповідно до моделі Дж. Хікса технічний прогрес ділиться на нейтральний, трудосберегающий і капіталосберегающій. Трудосберегающий ефект призводить до скорочення витрат виробництва в трудомістких, а капіталосберегающій - в капіталомістких галузях. Нейтральний ефект забезпечує одночасне підвищення обох факторів виробництва.
На теоретичному рівні технологія впливає на господарське зростання кількома шляхами.
- Покращення технології дозволяє національному господарству збільшити випуск продукції при тому ж рівні витрат за рахунок збільшення продуктивності факторів виробництва.
- Технологія сприяє господарському зростанню через виробництво нових товарів з більш високою доданою вартістю і більш високою еластичністю до доходів.

- Посилюється вплив на економічне зростання науково-технічного та освітньо-кваліфікаційного потенціалів. Сьогодні нововведення і пов'язані з ним процеси управління та підвищення якості робочої сили забезпечують вирішальний внесок в економічне зростання.
- Наука і технологія життєво важливі для продуктивності і вносять внесок у добробут суспільства. Наприклад, випуск однієї тонни сталі в комп'ютерному виробництві вимагає в 12 разів менше зусиль, ніж на початку 80-х років.
- Науково-технічний прогрес призводить до великих змін в предметах праці. Серед них величезну роль відіграють різні види синтетичної сировини, які володіють заданими властивостями, не існуючими в природних матеріалах. Вони вимагають значно менше витрат праці на обробку. Тому сучасний етап НТП щодо знижує роль природних матеріалів в економічному розвитку і послаблює залежність обробної промисловості від мінеральної сировини.
- Під впливом НТП відбуваються зміни у засобах праці. В останні десятиліття вони пов'язані з розвитком мікроелектроніки, робототехніки, інформаційної та біотехнології. Інформаційні технології дозволяють механізувати сферу послуг. Використання електронної техніки в комплексі з верстатами і роботами призвело до створення гнучких виробничих систем, в яких всі операції з механічної обробки вироби виконуються послідовно і безперервно. Гнучкі виробничі системи значно розширюють можливості автоматизації. Вони розповсюдили сферу її дії на дрібносерійне виробництво, дозволяючи випускати, хоча й однотипні, але відрізняються один від одного моделі.
Гнучкі виробничі системи здатні швидко перебудовуватися на випуск нових моделей виробів. Їх застосування значно збільшує продуктивність праці в результаті підвищення коефіцієнта використання устаткування та скорочення витрат часу на допоміжні операції.
Вплив НДДКР на економічний розвиток багато в чому визначається взаємозв'язком між науковими дослідженнями та виробництвом. Протягом тривалого часу наука і економіка розвивалися незалежно один від одного. Навіть у XVIII ст. безпосередні виробники більшою мірою спиралися на практичні навички, досвід, традиції. Незважаючи на значні досягнення, учених в більшій мірі цікавили природні явища та філософські побудови, взаємодії між наукою і використалися технологіями були вкрай слабкими. Тільки в XIX в. стала створюватися реальний зв'язок між наукою і виробництвом, коли цілеспрямовано почали працювати дослідники, створюватися лабораторії, які використовували наукові розробки в комерційних цілях. Початок цієї тенденції було покладено в 1878 р., коли «Белл телефоун кампані» заснувала першу промислову лабораторію в США.
Зараз основна частина досліджень і розробок здійснюється в лабораторіях фірм і державних організацій, а також в університетах. Роль індивідуальних дослідників, які розвивають свої ідеї поза організаційних рамок, не зменшилася, але їх частка значно скоротилася. У 1901 р. 82% патентів США було зареєстровано індивідуальними винахідниками, в 1987 р. їх частка зменшилася до 17%.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " НТП та економічний розвиток "
 1. § 8. Рушійні сили і фактори економічного прогресу
  економічного прогресу Розвиток суперечностей - джерело прогресу. Протиріччя є джерелом саморуху, його рушійною силою. Виникнення протиріч викликано наявністю загальних зв'язків і залежностей між елементами будь-якої системи, взаємодією різних його сторін, властивостей, тенденцій, якостей. Взаємодія протилежних сторін характеризується їх взаємообумовленістю,
 2. Передмова
  економічного циклу, критика соціалізму і интервенционизма і відстоювання антипозитивістських "апріорістской" методології економічної теорії. Вихід у світ "Людської діяльності", безумовно, справедливий по відношенню до автора, мислити системно і створив останнє в історії економічної думки твір у жанрі трактату економічної теорії, в той час, коли єдиним жанром
 3. 1. Економічна теорія і праксиология
  економічна теорія відкрила для людської науки предмет, перш недоступний і неосмислений. Відкриття регулярності в послідовності і взаємозалежність ринкових явищ вийшли за рамки традиційної системи навчань. З'явилося знання, яке не можна було вважати ні логікою, ні математикою, ні психологією, ні фізикою, ні біологією. Довгий час філософи прагнули з'ясувати цілі, які Бог
 4. 2. Епістемологічні [4] проблеми загальної теорії людської діяльності
  економічної теорії в перелік наук не вимагає реорганізації або розширення всієї системи. Люди вважали свою класифікацію повній. І якщо економічна теорія в неї не вписувалася, то вина може покладатися тільки на незадовільну трактування економістами своїх завдань. Лише повне нерозуміння сенсу полеміки про істоту, межах і логічному характері економічної теорії змушує
 5. 3. Економічна теорія і практика людської діяльності
  економічну науку в відсталості. В даний час цілком очевидно, що наша економічна теорія знаходиться не в кращій формі. У людському знанні немає стану досконалості, як немає його і у інших людських досягнень. Людина позбавлена всезнання. Найдосконаліші теорії, що задовольняють на перший погляд нашу спрагу знань, одного разу виправляються або замінюються на нові. Наука не дає нам
 6. 4. Резюме
  економічні проблеми в широкий контекст загальної теорії людської діяльності. На нинішньому етапі розвитку економічної думки і політичних дискусій, що стосуються фундаментальних питань суспільного устрою, неможливо і далі ізолювати дослідження власне каталлактіческіх проблем. Ці проблеми є частиною загальної науки про людську діяльність і вимагають відповідного
 7. 2. Передумови людської дії
  економічної науки і утилітарною етики. Однак Фейєрбах якось справедливо зауважив, що будь-який інстинкт це інстинкт на щастя [Cм.: Feuerbach, S?? Д?? Mmtlische Werke, ed. Bolin and Jodl. Stuttgart, 1907. X. 231. * Незворушність, стан душевного спокою, що досягається мудрецем (Демокріт, Епікур, скептики) (грец.). Прим. пер.]. Метод інстинкт-психології та інстинкт-соціології полягає в
 8. 4. Раціональність і ірраціональність, суб'єктивізм і об'єктивність праксиологических досліджень
  економічної науки, є ігнорування ірраціональності життя і реальності і спроби втиснути нескінченну різноманітність явищ в сухі раціональні схеми і худі абстракції. Абсурдніших звинувачень неможливо собі уявити. Як і будь-яка інша галузь науки, економічна теорія може розвиватися тільки до тих меж, де діють раціональні методи. Потім вона зупиняється,
 9. 2. Формальний і апріорний характер праксиологии
  економічній науці [Навряд чи хто-небудь з філософів мав більш універсальними знаннями в різних областях сучасної науки, ніж Бергсон. Але випадкова ремарка в його останній великій книзі ясно демонструє його повне незнання фундаментальних теорем сучасної теорії цінності та обміну. Говорячи про обмін, він зауважує: [обміном] неможливо займатися, не задаючись питанням, чи становлять
 10. 1. Бунт проти розуму
  економічну теорію. Нападки на природничі науки лише логічно необхідний наслідок атаки на економічну науку. Неприпустимо розвінчувати розум тільки в одній області і в той же час не піддавати його сумніву в інших галузях знання. Плодом історичної ситуації, що існувала в середині XIX в., Став великий переворот. Економісти повністю зруйнували фантастичні ілюзії
© 2014-2022  epi.cc.ua