Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви М-О, 2013 - перейти до змісту підручника

неустойки

сума штрафу, який боржник зобов'язаний сплатити кредитору в разі неналежного виконання ним договірних зобов'язань або зобов'язань, що випливають з вимоги законів.
Неустойка встановлюється у твердій сумі або у відсотках від суми невиконаного зобов'язання.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " неустойки "
 1. ВИТРАТИ НЕПЕРЕДБАЧЕНІ
  неустойки.
 2. Демерредж (ДЕМУРРЕДЖ, демереджа)
  неустойка, що виплачується судновласнику фрахтувальником (вантажовласником) за простій судна в портах вантаження і розвантаження понад нормативного встановленого в договорі часу на виробництво вантажно- розвантажувальних
 3. ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
  неустойка, застава, завдаток, порука,
 4. 2.10.3 Функції цін
  неустойки Штрафи? це наказательние ціни взагалі, а неустойки? їх різновид. Неустойка? штраф, що стягується за невиконання або неналежне виконання умов договору або закону. Спеціальне вивчення основних форм цін дозволяє виявити їх основні функції. Насамперед, слід виділити просто ціни, що формуються в умовах вільної конкуренції. Такі ціни діють на основі
 5. 32 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМЦІВ: СУТНІСТЬ І ВИДИ
  неустойки, під якою розуміється визначена законом або договором грошова сума, яку підприємство-боржник зобов'язане виплатити кредитору в разі невиконання або неякісного виконання зобов'язання, зокрема вслучае прострочення виконання. Неустойка стягується у двох формах: штраф і пені. Штраф - встановлена законодавством чи договором кількісно певна сума грошового
 6. 42. ПОНЯТТЯ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  неустойки - як сплачені, так і отримані, різні списання сум на збитки і т. д. Одна з основних завдань аналізу - виявлення резервів підвищення маси одержуваного прибутку і рівня рентабельності як найбільш важливих показників ефективності роботи підприємства. У ході аналізу оцінюють виконання плану по прибутку за підсумками роботи за кожен квартал і в цілому за рік, визначають позитивні і
 7. 46 БАНКРУТСТВО: ХАРАКТЕРИСТИКА, ПРИЧИНИ, ПРОЦЕС
  неустойки (штрафи, пені) не враховуються при визначенні розмірів грошових зобов'язань. Арбітражний суд може порушити справу про банкрутство, якщо претензії до підприємства-боржника в загальній сумі складуть не менше 500 мінімальних розмірів оплати праці. Заява про банкрутство юридичних осіб подається до арбітражного суду за місцезнаходження боржника - юридичної особи. У справі про банкрутство беруть
 8. 21. Особливості іпотеки земельних ділянок
  неустойка, прострочення виконання або неналежне виконання зобов'язань, а саме основне - відшкодування витрат заставодержателя, які сталися внаслідок звернення стягнення на заставлене майно та його продаж. Не допускається іпотека частини земельної ділянки, площа якої менше мінімального розміру, встановленого нормативними актами суб'єктів Російської Федерації і нормативними
 9. 4.10.8. Аналіз структури доходів підприємства
  неустойки, курсові різниці за операціями в іноземній валюті і т.д. До позареалізаційних ці види доходів відносять остільки, оскільки вони не є регулярними і "нормальними" для діяльності даного підприємства. Разом з виручкою від реалізації позареалізаційні доходи формують показник валової виручки *. * Пункт 3 ст. 3 Закону Російської Федерації від 29 грудня 1995 р. № 222-ФЗ "Про
 10. Питання 66. Статистичне вивчення джерел формування та напрямків використання фінансових ресурсів
  неустойки та інші види санкцій за порушення зобов'язань та умов, присуджені або визнані боржником; 7) інші доходи, не пов'язані з виробництвом і реалізацією товарів і послуг. До складу позареалізаційних витрат входять наступні елементи: 1) збитки від утримання законсервованих об'єктів і виробничих потужностей; 2) вартісної збиток від уцінки готової продукції і
 11. § 8.2. Типовий склад договорів підряду
  неустойки до повної компенсації збитку, заподіяного фактом порушення зобов'язань іншою стороною, яку не покриває штрафними санкціями. Наприклад, замовник прострочив на 20 днів термін поставки на об'єкт технологічного обладнання, за що згідно з умовами даного розділу договору він сплатив штраф у сумі 2640 р. Але генпідрядник через це порушення зазнав збитків у розмірі 18 300 р. (оплата
 12. 20.6. Аналіз позареалізаційних фінансових результатів
  неустойки; збитки від списання безнадійної дебіторської заборгованості, по якій минули строки позовної давності; збитки від стихійних лих; доходи по акціях, облігаціях, депозитах; доходи і збитки від валютних операцій; збитки від уцінки готової продукції і матеріальних запасів і т.д. У процесі аналізу вивчаються склад, динаміка, виконання плану і фактори зміни суми отриманих збитків і
 13. 9.1. Економічна сутність понять «витрати» , «витрати», «витрати», склад витрат організацій торгівлі.
  неустойки за порушення умов договорів, сплачені або визнані організацією до сплати; - збиток минулих років, виявлений у звітному періоді; - суми дебіторської заборгованості , за якими минув строк позовної давності, інших боргів, нереальних для стягнення; - суми недостач, втрат і псування активів відповідно до законодавства; - негативні курсові різниці, що виникають у зв'язку з
 14. 11.1 Поняття витрати виробництва , валовий до-хід і прибуток
  неустойки за порушення умов договорів; активи, отримані безоплатно, у тому числі за договором дарування; надходження до відшкодування заподіяних організації збитків; прибуток минулих років, виявлена у звітному році; суми кредиторської і депонентської заборгованості, за якими минув термін позовної давності; курсові різниці; сума дооцінки активів (за винятком необоротних активів). К
 15. Класифікація загроз економічної безпеки
  неустойки і т.д.). Безпечним рівнем зовнішнього боргу прийнято вважати таку його величину, на обслуговування якої спрямовується не більше 25% загальних валютних надходжень. 8. Надмірна відкритість економіки. Розумна відкритість економіки підвищує її ефективність, конкурентоспроможність і т.д. Але, відкриваючи кордону, необхідно враховувати стан захищеності вітчизняного виробництва,
 16. 1.6.1. Іпотека як спосіб забезпечення зобов'язань
  неустойки (штрафу, пені) внаслідок невиконання, прострочення виконання або іншого неналежного виконання забезпеченого іпотекою зобов'язання; - у вигляді відсотків за неправомірне користування чужими коштами, передбачених забезпеченим іпотекою зобов'язанням або Федеральним законом, ст. 393 ГК РФ (стягнути з фізичної особи відсотки за користування чужими коштами складно,
 17. Витрати: зміст і класифікація
  неустойку за зобов'язаннями, або банкрутство в приватному секторі; - без яких різні органи управління не зможуть діяти і здійснювати свої повноваження. Корисні витрати включають витрати: - які не відносяться до категорії необхідних, використовуються для заохочення і розвитку тих чи інших галузей народного господарства, а користь яких доведена і очевидна; - без яких різні
 18. 7.3. Відповідальність. Вирішення спорів
  неустойки в розмірі однієї десятої відсотка винагороди експедитору і здійснених ним в інтересах клієнта витрат за кожен день прострочення, але не більше ніж у розмірі належного експедитору винагороди та понесених ним в інтересах клієнта витрат. У договорі транспортної експедиції може бути передбачений більш високий розмір відповідальності експедитора в порівнянні з встановленим
 19. 5.7. Страхування виробничих ризиків
  неустойкам і недоліків наданих послуг; внутрішні пошкодження будівельних машин, тобто пошкодження, викликані не зовнішніми причинами; помилки в проектуванні; усунення нестачі виробництва будівельних робіт (наприклад, використання дефектного чи непридатного матеріалу). Страховий захист починається в момент початку будівельних робіт або після вивантаження застрахованих об'єктів на
© 2014-2022  epi.cc.ua