Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
В.А. Єршов. Міжнародні вантажоперевезення: довідник для імпортерів і експортерів, 2009 - перейти до змісту підручника

7.3. Відповідальність. Вирішення спорів

У разі односторонньої відмови від виконання договору транспортної експедиції клієнт або експедитор відшкодовує іншій стороні збитки, викликані розірванням договору, та сплачує штраф у розмірі десяти відсотків суми понесених експедитором або клієнтом витрат.
Стаття 7 Федерального закону встановлює підстави і розмір відповідальності експедитора перед клієнтом за втрату, нестачу або пошкодження (псування) вантажу.
Експедитор несе відповідальність перед клієнтом у вигляді відшкодування реального збитку за втрату, нестачу або пошкодження (псування) вантажу після прийняття його експедитором і до видачі вантажу одержувачу, зазначеному в договорі транспортної експедиції, або уповноваженій ним особі, якщо не доведе, що втрата, недостача або пошкодження (псування) вантажу сталися внаслідок обставин, які експедитор не міг запобігти та усунення яких від нього не залежало, в таких розмірах:
1) за втрату або недостачу вантажу, прийнятого експедитором для перевезення з оголошенням цінності, в розмірі оголошеної цінності або частини оголошеної цінності, пропорційної відсутньої частини вантажу;
2) за втрату або нестачу вантажу, прийнятого експедитором для перевезення без оголошення цінності, в розмірі дійсної (документально підтвердженої) вартості вантажу або відсутньої його частини;
3) за пошкодження (псування) вантажу, прийнятого експедитором для перевезення з оголошенням цінності, в розмірі суми, на яку знизилася оголошена цінність, а при неможливості відновлення пошкодженого вантажу - у розмірі оголошеної цінності;
4) за пошкодження (псування) вантажу, прийнятого експедитором для перевезення без оголошення цінності, в розмірі суми, на яку знизилася дійсна (документально підтверджена) вартість вантажу, а при неможливості відновлення пошкодженого вантажу - у розмірі дійсної (документально підтвердженої) вартості вантажу.
У разі якщо експедитор доведе, що порушення зобов'язання викликане неналежним виконанням договору перевезення, відповідальність перед клієнтом експедитора, що уклав договір перевезення, визначається на підставі правил, за якими перед експедитором відповідає відповідний перевізник.
При наданні експедиційних послуг, пов'язаних з перевезеннями вантажів у міжнародному сполученні, і використанні при цьому відповідних експедиторських документів межа відповідальності експедитора за невиконання або неналежне виконання обов'язків, передбачених договором транспортної експедиції, не може перевищувати 666,67 розрахункової одиниці за місце чи іншу одиницю відвантаження. Однак для відповідальності за втрату, нестачу або пошкодження (псування) вантажу встановлено виняток, в силу якого її розмір не може перевищувати дві розрахункові одиниці за кілограм загальної ваги втраченого, відсутнього або пошкодженого (зіпсованого) вантажу, якщо більш висока сума не відшкодована особою, за яке відповідає експедитор.
Для довідки. Під вищевказаної розрахунковою одиницею розуміється одиниця спеціального права запозичення, визначена Міжнародним валютним фондом. Вартість рубля в одиницях спеціального права запозичення обчислюється відповідно до методу визначення вартості, що застосовується Міжнародним валютним фондом на відповідну дату для своїх операцій та угод. У відповідності з вартістю рубля в одиницях спеціального права запозичення переклад на рублі здійснюється на дату прийняття судового рішення або на дату, встановлену угодою сторін.

У договорі транспортної експедиції може бути встановлено, що поряд з відшкодуванням реального збитку, викликаного втратою, нестачею або пошкодженням (псуванням) вантажу, експедитор повертає клієнту раніше сплачене винагороду, якщо вона не входить у вартість вантажу, у розмірі, пропорційному вартості втраченого, відсутнього або пошкодженого вантажу.
Поряд з відшкодуванням реального збитку і поверненням клієнтові сплаченого ним експедитору винагороди у наведених вище розмірах експедитор зобов'язаний відшкодувати клієнтові упущену вигоду в зв'язку з втратою, нестачею або пошкодженням (псуванням) вантажу, що відбулися з вини експедитора.
При наданні експедиційних послуг, пов'язаних з перевезеннями вантажів у міжнародному сполученні, упущена вигода відшкодовується в повному обсязі, але не більше ніж у розмірі відповідальності, встановлених Федеральним законом.
Дійсна (документально підтверджена) вартість вантажу визначається виходячи з ціни, зазначеної в договорі або рахунку продавця, а за її відсутності - виходячи з середньої ціни на аналогічний товар, що існувала в тому місці, в якому вантаж підлягав видачу, в день добровільного задоволення такої вимоги або, якщо вимога добровільно задоволено не було, в день прийняття судового рішення.
Вантаж вважається втраченим, якщо він не був виданий після закінчення тридцяти днів з дня закінчення строку доставки, визначеного договором транспортної експедиції, або, якщо такий строк договором не визначений, протягом розумного строку, необхідного для доставки вантажу і який обчислюється від дня прийняття експедитором вантажу для перевезення. Вантаж, який був доставлений, але не був виданий одержувачу, зазначеному в договорі транспортної експедиції, або уповноваженій ним особі через несплату належної експедитору винагороди, втраченим не рахується, якщо експедитор своєчасно повідомив клієнта про надання експедиційних послуг у порядку, передбаченому договором транспортної експедиції.
У разі якщо під час видачі вантажу одержувач, зазначений у договорі транспортної експедиції, або уповноважена ним особа не повідомили експедитора в письмовій формі про втрату, про недостачу або пошкодження (псування) вантажу і не вказали загальний характер нестачі або пошкодження (псування) вантажу, вважається, якщо не доведено інше, що вони отримали вантаж неушкодженим.
У разі якщо втрата, недостача або пошкодження (псування) вантажу не могли бути встановлені при прийомі вантажу звичайним способом, таке повідомлення експедитору може бути зроблено не пізніше ніж протягом тридцяти календарних днів з дня прийому вантажу. Датою повідомлення вважається дата отримання експедитором такого повідомлення.
Стаття 9 Федерального закону покладає на експедитора обов'язок відшкодувати збитки, заподіяні клієнту порушенням терміну виконання зобов'язань за договором транспортної експедиції, якщо інше не передбачено зазначеним договором і експедитор не доведе, що порушення терміну відбулося внаслідок обставин непереборної сили або з вини клієнта.
Клієнт несе відповідальність за збитки, завдані експедиторові у зв'язку з невиконанням обов'язку за поданням необхідної інформації. У випадку якщо буде доведена необгрунтованість відмови клієнта від оплати витрат, понесених експедитором з метою виконання обов'язків, передбачених договором транспортної експедиції, клієнт сплачує експедитору крім зазначених витрат штраф у розмірі десяти відсотків суми цих витрат.

Клієнт також несе відповідальність за несвоєчасну сплату винагороди експедитору і відшкодування понесених ним в інтересах клієнта витрат у вигляді сплати неустойки в розмірі однієї десятої відсотка винагороди експедитору і здійснених ним в інтересах клієнта витрат за кожен день прострочення, але не більше ніж у розмірі належного експедитору винагороди та понесених ним в інтересах клієнта витрат.
У договорі транспортної експедиції може бути передбачений більш високий розмір відповідальності експедитора в порівнянні з встановленим законом або міжнародним договором РФ. Угода про усунення майнової відповідальності експедитора або зменшенні її розмірів, встановлених федеральним законом, мізерно.
До пред'явлення експедитору позову, що випливає з договору транспортної експедиції, обов'язкове пред'явлення експедитору претензії, за винятком пред'явлення позову при наданні експедиційних послуг, не пов'язаних із здійсненням клієнтом підприємницької діяльності.
Право на пред'явлення експедитору претензії та позову має клієнт або уповноважена ним на пред'явлення претензії і позову особа, одержувач вантажу, зазначений у договорі транспортної експедиції, а також страховик, який придбав право суброгації.
Претензія пред'являється у письмовій формі. До претензії про втрату, про недостачу або пошкодження (псування) вантажу повинні бути додані документи, що підтверджують право на пред'явлення претензії, і документи, що підтверджують кількість і вартість відправленого вантажу, в оригіналі або засвідчені в установленому порядку їх копії.
Претензії до експедитора можуть бути пред'явлені протягом шести місяців з дня виникнення права на пред'явлення претензії. Зазначений строк обчислюється відносно:
- відшкодування збитків за втрату, нестачу або пошкодження (псування) вантажу з дня, наступного за днем, коли вантаж повинен бути виданий;
- відшкодування збитків, заподіяних клієнтові порушенням терміну виконання зобов'язань за договором транспортної експедиції, з дня, наступного за останнім днем дії договору, якщо інше не визначено сторонами;
- порушення інших зобов'язань, що випливають з договору транспортної експедиції , з дня, коли особи, зазначені в п. 2 цієї статті, дізналися або повинні були дізнатися про такі порушення.
Експедитор зобов'язаний розглянути претензію і в письмовій формі повідомити заявника про задоволення чи відхилення претензії протягом тридцяти днів з дня її отримання.
При частковому задоволенні або відхиленні експедитором претензії до нього в повідомленні заявнику повинні бути зазначені підстави прийнятого рішення. У цьому випадку подані разом з претензією документи повертаються заявнику.
Термін позовної давності для вимог, що випливають з договору транспортної експедиції, становить один рік. Зазначений строк обчислюється з дня виникнення права на пред'явлення позову.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7.3. Відповідальність. Вирішення спорів "
 1. Порядок подання відомостей органами, що видають ліцензії (дозволу)
  дозвіл) на користування об'єктами тваринного світу і ліцензію (дозвіл) на користування об'єктами водних біологічних ресурсів, не пізніше 5-го числа кожного місяця подають до податкових органів за місцем свого обліку відомості про видані ліцензії (дозволи), сумі збору, що підлягає сплаті по кожній ліцензії (дозволу), а також відомості про терміни сплати збору. Форми подання
 2. § 14.13. Податкова відповідальність за затримку сплати податку у вигляді стягнення пені
  відповідальність за нього повинна наступати в усіх випадках, коли платник податків у встановлений строк не перерахував (затримав) суму податкового платежу незалежно від причин недоплати. Пені стягуються і в тому випадку, коли підприємство самостійно виявило помилку і доплатило податок, оскільки факт прострочення все ж мав місце. Стягнення пені не звільняє платників податків, складальників
 3. 4.2 Трудові спори і порядок їх вирішення
  відповідальності, про звільнення з роботи та ін Органами, що розглядають ці трудові спори, є в Відповідно до ст. 221 КЗпП України, комісії з трудових спорів та місцеві суди. Встановлений законом порядок розгляду трудових спорів, що виникають між працівником і власником або уповноваженим ним органом, застосовується незалежно від форми трудового договору (усний, письмовий,
 4. 90. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ МИТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  відповідальність згідно з законодавством. Адміністративна відповідальність: КпАП встановлює відповідальність за вчинення наступних правопорушень: - незаконне переміщення товарів і (або) транспортних засобів через митний кордон РФ (ст. 16.1 КоАП); - недекларування або недостовірне декларування товарів і (або) транспортних засобів (ст. 16.2 КоАП); - недотримання
 5. Стаття 87. Основні положення про товариство з обмеженою відповідальністю
  відповідальністю визнається засноване одним або кількома особами товариство, статутний капітал якого розділений на частки визначених установчими документами розмірів; учасники товариства з обмеженою відповідальністю не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах вартості внесених ними
 6. Стаття 91. Управління в суспільстві з обмеженою відповідальністю
  відповідальністю є загальні збори його учасників. У товаристві з обмеженою відповідальністю створюється виконавчий орган (колегіальний і (або) одноособовий), який здійснює поточне керівництво його діяльністю і є підзвітним загальним зборам його
 7. Порядок подання відомостей організаціями та індивідуальними підприємцями, залік або повернення сум збору за нереалізованим ліцензіями (дозволами)
  дозволу) на користування об'єктами тваринного світу, не пізніше десяти днів з дати отримання такої ліцензії (дозволу) подають до податкових органів за місцем свого обліку відомості про отримані ліцензії (дозволи) на користування об'єктами тваринного світу, суми збору, що підлягають сплаті, та суми фактично сплачених зборів. Після закінчення терміну дії ліцензії (дозволу) на
 8. 79. Дозвіл соціально-трудових конфліктів
  відповідальність, тому особливо прагнуть до його дозволу. У міжіндивідуальну конфлікті перевагою є те, що тут простіше процес обговорення; воно може відбуватися оперативно, в робочому порядку, але тут менше ймовірність компромісу; 2) тривалість конфліктної ситуації. Розв'язність конфлікту в його початковій стадії може бути більш проста, ніж в пізній стадії. Це пояснюється
 9. Партнерська власність
    відповідальності. При повної відповідальності засновники товариства несуть перед своїми кредиторами всю повноту відповідальності всім своїм майном, включаючи і те, яке не входить в партнерську власність даного підприємства. Причому це ще і взаємна відповідальність: недостатність коштів у одного з партнерів при розрахунку з кредиторами відшкодовується майном інших партнерів. У партнерських
 10. 4.5 Колективні трудові спори та порядок їх вирішення
    відповідальності аж до звільнення, а в разі заподіяння їх діями матеріальної шкоди - і до матеріальної відповідальності. У разі, якщо незаконна страйк проводилася з ініціативи профспілки, відшкодування шкоди, заподіяної власникові в результаті цієї незаконної страйку проводиться за рахунок коштів профспілки в розмірі, що визначається судом з урахуванням майнового стану
 11. § 14.2. Суб'єкти податкової відповідальності
    відповідальність, виступають, як правило, платники податків. Однак поняття платника податків і суб'єкта відповідальності не тотожні, оскільки в законодавстві можуть бути встановлені випадки, коли податкове правопорушення може бути скоєно іншою особою (наприклад, неутримання податку збирачем податків). Як суб'єктів податкової відповідальності в податковому законодавстві названі: а)
 12. § 14.14. Податкова відповідальність за неутримання податку у джерела виплати
    відповідальності за неутримання податку у джерела виплати також не знайшов належного висвітлення в чинному законодавстві, тому він був дозволений в ході діяльності судових органів. В огляді практики вирішення арбітражними судами спорів, що стосуються загальних умов застосування відповідальності за порушення податкового законодавства (лист Вищого Арбітражного Суду РФ від 31 травня 1994 р. №
 13. Порядок і строки сплати зборів. Порядок зарахування зборів
    дозволу) на користування об'єктами тваринного світу. Суму збору за користування об'єктами водних біологічних ресурсів платники сплачують у вигляді разового та регулярних внесків. Сума разового внеску визначається як частка обчисленої суми збору, розмір якої дорівнює 10%. Сплата разового внеску проводиться при отриманні ліцензії (дозволу) на користування об'єктами водних
© 2014-2022  epi.cc.ua