Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
В.А. Єршов. Міжнародні вантажоперевезення: довідник для імпортерів і експортерів, 2009 - перейти до змісту підручника

7.2. Права та обов'язки сторін. Експедиторські документи

Як і в будь-якому цивільно-правовому договорі, сторони договору транспортної експедиції несуть взаємні право, обов'язки і відповідальність.
Права експедитора і клієнта досить детально викладаються в ст. 3 зазначеного Закону. Клієнт, зокрема, має право:
- вибирати маршрут прямування вантажу та вид транспорту;
- вимагати у експедитора, якщо це передбачено договором транспортної експедиції, надання інформації про процесі перевезення вантажу;
- давати вказівки експедитору відповідно до договору транспортної експедиції.
Експедитор при цьому має право відступати від вказівок клієнта, якщо тільки це необхідно в інтересах клієнта і експедитор з незалежних від неї обставин не зміг попередньо запросити клієнта в порядку, визначеному договором, про його згоду на таке відступлення або отримати протягом доби відповідь на свій запит. У разі якщо вказівки клієнта неточні або неповні або не відповідають договору транспортної експедиції і експедитор з незалежних від неї обставин не мав можливості уточнити вказівки клієнта, експедитор надає експедиційні послуги виходячи з інтересів клієнта.
У разі якщо договором транспортної експедиції не передбачено інше, експедитор має право обирати або змінювати вид транспорту, маршрут перевезення вантажу, послідовність перевезення вантажу різними видами транспорту виходячи з інтересів клієнта. При цьому експедитор зобов'язаний негайно повідомляти клієнта в порядку, визначеному договором, про здійснені згідно з цим пунктом змінах.
Експедитор, якщо це передбачено договором транспортної експедиції, може утримувати знаходиться в його розпорядженні вантаж до сплати винагороди та відшкодування понесених ним в інтересах клієнта витрат або до надання клієнтом належного забезпечення виконання своїх зобов'язань в частині сплати винагороди та відшкодування понесених ним витрат. У цьому випадку клієнт також оплачує витрати, пов'язані з утриманням майна. За виниклу псування вантажу внаслідок його утримання експедитором у випадках, передбачених цим пунктом, відповідальність несе клієнт.
Експедитор, крім того, має право не приступати до виконання обов'язків, передбачених договором транспортної експедиції, до подання клієнтом необхідних документів, а також інформації про властивості вантажу, умови його перевезення та іншої інформації, необхідної для виконання експедитором обов'язків. У разі подання неповної інформації експедитор зобов'язаний запитати у клієнта необхідні додаткові дані в порядку, передбаченому договором транспортної експедиції.
Експедитор має право перевіряти достовірність поданих клієнтом необхідних документів, а також інформації про властивості вантажу, умови його перевезення та іншої інформації, необхідної для виконання експедитором обов'язків, передбачених договором транспортної експедиції.
Головним обов'язком експедитора є надання послуг в точній відповідності з договором транспортної експедиції.

У разі якщо у експедитора відсутня можливість попереднього запиту про відступ від вказівок клієнта або якщо відповідь на такий запит не отримано експедитором протягом доби, він зобов'язаний повідомити клієнта про допущені відступи, як тільки повідомлення стане можливим, в порядку, визначеному договором.
При прийомі вантажу експедитор зобов'язаний видати клієнту експедиторського документ, а також представити клієнтові оригінали договорів, укладених експедитором відповідно до договору транспортної експедиції від імені клієнта на підставі виданої нею довіреності.
Якщо інше не встановлено договором транспортної експедиції, при організації перевезення вантажу експедитор при необхідності здійснює:
- узгодження з перевізниками умов перевезення і зберігання вантажу, часу перевалки вантажу з одного виду транспорту на інший і інших питань, необхідних для здійснення перевезення;
- проходження митних та інших процедур, необхідних при здійсненні перевезення;
- розрахунки за перевезення вантажу з перевізниками як від імені клієнта, так і від свого імені.
На вимогу клієнта експедитор представляє йому таку інформацію:
- повне фірмове найменування і місце знаходження (для юридичної особи), ім'я та місце проживання (для індивідуального підприємця);
- відомості про підтвердження відповідності транспортно-експедиційних послуг встановленим вимогам;
- перелік транспортно-експедиційних послуг, що надаються експедитором, і їх вартість;
- відомості про форму та порядок оплати транспортно-експедиційних послуг;
- відомості про тарифи на перевезення вантажів різними видами транспорту, про правила і про умови виконання таких перевезень;
- інші відомості, що відносяться до організації та здійснення перевезення конкретних видів вантажу різними видами транспорту.
Експедитор не має права укладати від імені клієнта договір страхування вантажу, якщо це прямо не передбачено договором транспортної експедиції.
Клієнт відповідно до ст. 5 Федерального закону зобов'язаний своєчасно представити експедитору повну, точну і достовірну інформацію про властивості вантажу, умови його перевезення та іншу інформацію, необхідну для виконання експедитором обов'язків, передбачених договором транспортної експедиції, та документи, необхідні для здійснення митного, санітарного контролю, інших видів державного контролю.
Крім того, клієнт в порядку, передбаченому договором транспортної експедиції, зобов'язаний сплатити належну експедитору винагороду, а також відшкодувати понесені ним витрати в інтересах клієнта.
Експедиторських документами є (п. 5 Правил транспортно-експедиційної діяльності):
- доручення експедитору (визначає перелік та умови надання експедитором клієнту транспортно-експедиційних послуг в рамках договору транспортної експедиції);
- експедиторська розписка (підтверджує факт отримання експедитором для перевезення вантажу від клієнта або від вказаної ним вантажовідправника);
- складська розписка (підтверджує факт прийняття експедитором у клієнта вантажу на складське зберігання).

Документи, що містяться в наведеному переліку, застосовуються і в міжнародній експедиторської практиці, а їхні типові форми значною мірою відтворюють аналоги, розроблені Міжнародною федерацією експедиторських асоціацій (ФІАТА). Проте, залежно від характеру транспортно-експедиційних послуг, у тому числі при перевезеннях вантажу в міжнародному сполученні, сторонами договору транспортної експедиції може бути визначена можливість використання експедиторських документів, не зазначених у п. 5 зазначених Правил.
Експедиторські документи є невід'ємною частиною договору транспортної експедиції. Вони складаються в письмовій формі. Порядок оформлення та форми експедиторських документів затверджуються Міністерством транспорту РФ.
Для надання транспортно-експедиційних послуг клієнтом видається заповнену та підписану ним доручення експедитору. Оформлене в установленому порядку доручення експедитору повинно містити достовірні і повні дані про характер вантажу, його маркування, вазі, обсязі, а також про кількість вантажних місць. Доручення експедитору представляється йому клієнтом на паперовому носії, якщо інший спосіб не передбачений договором транспортної експедиції.
Експедитор розглядає доручення експедитору в строки, визначені в договорі транспортної експедиції, і направляє його клієнту з відміткою про погодження або з відмовою у погодженні підлягають наданню транспортно-експедиційних послуг із зазначенням причин відмови.
Доручення експедитору підлягає виконанню з моменту отримання клієнтом письмового підтвердження його узгодження експедитором. Клієнт на будь-якому етапі виконання договору транспортної експедиції має право відкликати раніше видане доручення експедитору з обов'язковим відшкодуванням йому фактичних витрат, пов'язаних з виконанням доручення.
Відгук виданого доручення експедитору проводиться клієнтом у письмовій формі.
Порядок та умови подання доручення експедитору і відкликання клієнтом виданого доручення експедитору з використанням засобів факсимільного чи електронного зв'язку визначаються договором транспортної експедиції.
Експедиторська розписка видається експедитором клієнту при прийомі вантажу і надає експедитору право володіння вантажем до моменту передачі вантажу клієнтові або зазначеній ним вантажоодержувачу по закінченні перевезення.
У разі якщо експедитор приймає вантаж клієнта на складське зберігання, експедитор видає клієнтові складську розписку.
Експедитор у випадках, передбачених договором транспортної експедиції, при прийомі вантажу від перевізника в пункті призначення бере участь в оформленні відповідних документів.
Небезпечні, швидкопсувні та інші вантажі, що вимагають спеціальних умов перевезення, приймаються експедитором тільки при поданні клієнтом у письмовій формі інформації про умови їх транспортування.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7.2. Права та обов'язки сторін. Експедиторські документи "
 1. 38. Експедиторське свідоцтво та страхові документи
  експедиторська фірма прийняла товар з безвідкличним дорученням відправити його вантажоодержувачу або передати в розпорядження третьої особи. Свідоцтво про приймання вантажу, прийняте міжнародними транспортно-експедиторськими фірмами, передбачає за певних умов можливість відкликання або зміни експортером своїх розпоряджень. Так, розпорядження про відправку може бути відкликана або змінена
 2. 31 ФОРМИ УГОД, ЇЇ РЕЄСТРАЦІЯ
  права в разі спору посилатися для підтвердження угоди та її умов на показання свідків, але не позбавляє їх права приводити письмові й інші докази. Письмова форма угоди - договір, відбувається складанням одного документа підписаного сторонами, а також шляхом обміну документами за допомогою поштового, телефонного, електронного або іншого зв'язку, що дозволяє достовірно встановити, що
 3. 51 РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА: ПОНЯТТЯ, ФОРМИ
  права та обов'язки або їх частину переходять до іншої юридичної особи, яка утворена в процесі реорганізації. Знову організованої фірмі (компанії) в результаті реорганізації передаються належні права та обов'язки організації (організацій), які існували раніше. Реорганізація проводиться відповідно до ГК РФ і іншими федеральними законами, які регулюють роботу окремих видів
 4. Додаток 3 Перелік обов'язків експортера (А) та імпортера (В) при різних базисних умовах контракту
  обов'язки Імпортер (В) B.1. Сплата ціни В.2. Ліцензії, дозволи та інші формальності В.3. Договір перевезення В.4. Прийняття поставки В. 5. Перехід ризиків В. 6. Розподіл видатків В. 7. Повідомлення продавця В.8. Докази поставки, транспортні документи, В. 9. Інспектування товару В. 10. Інші
 5. 35. Види документів, що використовуються у зовнішньоторговельній діяльності
  експедиторське свідоцтво про отримання вантажу, поштова квитанція. Страхові документи включають страховий поліс і страховий сертифікат. До товарних і митних документів належать: рахунок-фактура, консульська фактура, митний рахунок, свідоцтво про походження товару, санітарне свідоцтво, свідоцтво про огляд, свідоцтво про проведення аналізу, ваговій сертифікат, заводський
 6. Стаття 67. Права та обов'язки учасників господарського товариства або товариства
  зобов'язані: вносити вклади в порядку, розмірах, способами і в строки, які передбачені установчими документами; не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність товариства або
 7. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
  права, обов'язки та відповідальність сторін. БАЗИСНІ УМОВИ КОНТРАКТУ - основні умови договору міжнародної купівлі-продажу, що передбачають чітке розмежування зобов'язань і ризиків
 8. 53 ДОГОВІР: ПОНЯТТЯ, ВИДИ, СТРУКТУРА, ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ
  права та обов'язки сторін. Договір включає три стадії: укладення, виконання та припинення договору. На всіх цих стадіях відповідно до норм закону та звичаями ділового обороту повинні бути прийняті сутність договору, його вимоги, обов'язки, права і відповідальність сторін. Зміст договору включає в себе сукупність вимог, які передбачені законом і засновуються самими
 9. 5.1. Поняття і зміст обов'язки по сплаті податків
  права відносини, в рамках яких відбувається виконання конституційного обов'язку щодо сплати податків і зборів. Податок може сплачуватися одноразово рівними частками у встановлені терміни або передбачаються авансові платежі за звітний період, які враховуються при сплаті податку після закінчення податкового періоду. Сплата податків і зборів здійснюється в готівковій або безготівковій формі, в
 10. 12. Система і зміст договорів по операціях з нерухомістю
  права або майно 2) безоплатні, до них належать договори дарування, спадщини і т. д.; 3) консенсуальні, для них необхідно тільки угода сторін; 4) реальні, для них досить фактичної передачі майна, яка є предметом договору; 5) остаточний договір дозволяє наділяти боку обов'язками і правами, які будуть спрямовані на досягнення цілей, їх
 11. 2. Ринок цінних паперів
  права, здійснення або передача яких можливі тільки при його пред'явленні. З передачею цінного папера переходять усі засвідчуються нею права в сукупності. Цінні папери прийнято називати фіктивним капіталом з тієї причини, що вони є представниками реального капіталу (реальних фондів) і певною мірою відображають їх величину. У Росії до цінних паперів відносять акції, облігації,
© 2014-2022  epi.cc.ua