Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Л. А. Мішина, Е. Ц. Саблін. Основи бізнесу. Шпаргалка, 2010 - перейти до змісту підручника

53 ДОГОВІР: ПОНЯТТЯ, ВИДИ, СТРУКТУРА, ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ

Договір - згода двох або декількох осіб про визначення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. Являє собою юридичний документ, що встановлює права та обов'язки сторін. Договір включає три стадії: укладення, виконання та припинення договору.
На всіх цих стадіях відповідно до норм закону та звичаями ділового обороту повинні бути прийняті сутність договору, його вимоги, обов'язки, права і відповідальність сторін. Зміст договору включає в себе сукупність вимог, які передбачені законом і засновуються самими сторонами договору, права та обов'язки сторін.
Якщо між сторонами досягнуто згоди по всіх значних умовами договору (якість і кількість виконуваних зобов'язань тощо), договір вважається укладеним.
Види договорів: публічний договір, попередній договір, договір приєднання, договір на користь третьої особи.
Беручи за основу сутність договорів, вони поділяються на самостійні і змішані.
Також розрізняють БЕЗОПЛАТНО і безплатний договори. По предмету угоди між сторонами договору розрізняють договори купівлі-продажу, поставки товарів, контрактації, електропостачання, міни, дарування, ренти, оренди, безоплатного користування, підряду, будівельного підряду, виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт, фрахтування, кредитний договір, позики, банківського рахунку, банківського вкладу, зберігання, страхування, доручення, комісії та ін Договір укладається шляхом направлення одній стороні іншою стороною оферти - пропозиції укласти договір і акцепту - прийняття іншою стороною цієї пропозиції. Договір вважається укладеним, коли в оферті визначений термін для відповіді, якщо акцепт прийнятий особою, яка направила оферту, до закінчення терміну, визначеного законом або іншими юридичними актами, а якщо такий строк не прийнятий, - протягом нормально необхідного для того часу.
Коли оферта зроблена в усній формі і термін для акцепту не зазначений, договір є укладеним, якщо інша сторона негайно заявила про її акцепт.
Договір вважається укладеним з хвилини набуття особою, яка направила оферту, її акцепту, якщо між сторонами в характерній в належних випадках формі прийнято угоду з усіх істотних умов договору. Договір можливо укласти у вільній формі, наявної для здійснення угод, якщо законом для договорів даного виду не встановлена певна форма. Договір може бути укладений шляхом проведення торгів. Особа, що виграла торги, і організатор торгів у день проведення конкурсу або аукціону візують протокол про підсумку торгів, який несе силу договору.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 53 ДОГОВІР: ПОНЯТТЯ, ВИДИ, СТРУКТУРА, ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ "
 1. Регулювання трудових відносин в Росії
  У Росії трудові відносини покликаний регулювати Закон РФ« Про колективні договори і угоди » від 11 березня 1992 р. У ньому регламентуються основні правила ведення колективних переговорів, порядок укладання колективних договорів і угод, тобто документів, що регулюють відносини між роботодавцями та найманими працівниками. Закон вперше в Росії визнав право роботодавця та працівників
 2. Тема 23. Особливості функціонування податкових систем країн Скандинавії
  Введення 1. Загальна характеристика податкової системи Швеції. Структура і основні види податків. 2. Загальна характеристика податкової системи Данії. Структура і основні види податків. 3. Загальна характеристика податкової системи Норвегії. Структура і основні види податків. Висновок Список використаних джерел У Запровадження визначається актуальність теми, мета і завдання роботи. У першому
 3. Тема 17. Характеристика податкової системи Великобританії
  Введення 1. Загальна характеристика податкової системи Великобританії. 2. Система податкових органів Великобританії. 3. Характеристика основних видів податків і зборів в податковій системі Великобританії. Висновок Список використаних джерел У Запровадження визначається актуальність теми, мета і завдання роботи. У першому питанні необхідно дати загальну характеристику податкової системи
 4. Стаття 5. ГРОМАДЯНСТВО (ЮРИСДИКЦІЯ)
  5.1. Громадянином вважається людина, що уклала з державою договір про громадянство. 5.2. Юридична особа вважається які під юрисдикцією держави, якщо воно уклало з державою договір про юрисдикції. 5.3. Договір про громадянство (юрисдикції) діє протягом обумовленого в договорі строку за умови, що відповідна особа вчасно сплатило передбачений договором
 5. Стаття 98. Освіта акціонерного товариства
  1. Засновники акціонерного товариства укладають між собою договір, що визначає порядок здійснення ними спільної діяльності щодо створення товариства, розмір статутного капіталу товариства, категорії акцій та порядок їх розміщення, а також інші умови, передбачені законом про акціонерні
 6. Тема 20. Характеристика податкової системи Німеччини
  Введення 1. Загальна характеристика податкової системи Німеччини. Система податкових органів у Німеччині. 2. Характеристика основних федеральних і спільних податків у Німеччині. 3. Характеристика місцевих податків Німеччини. Церковний податок. Висновок Список використаних джерел У Запровадження визначається актуальність теми, мета і завдання роботи. У першому питанні необхідно дати загальну
 7. Договір оренди лісової ділянки, що перебуває у державній або муніципальній власності
  За договором оренди лісової ділянки, що перебуває у державній або муніципальній власності, орендодавець надає орендарю лісову ділянку для використання в цілях, передбачених статтею 25 ЛК. Об'єктом оренди можуть бути тільки лісові ділянки, що перебувають у державній або муніципальній власності і пройшли державний кадастровий облік. Договір оренди лісової
 8. 4.2.4. Оренда державного та муніципального майна
  Як вже зазначалося, для використання державного та муніципального майна в господарській діяльності з метою отримання прибутку воно може передаватися у тимчасове користування організаціям. Основною правовою формою передачі майна у тимчасове користування є договір оренди (майнового найму). Глава 34 ЦК України містить загальні положення, що застосовуються до всіх договорів оренди
 9. Тема 24. Проблеми міжнародного подвійного оподаткування та способи його усунення
  Введення 1. Міжнародне подвійне юридичну та економічну оподаткування. 2. Шляхи врегулювання проблеми міжнародного подвійного оподаткування. 3. Види угод про уникнення подвійного оподаткування, їх характеристика. Висновок Список використаних джерел У Запровадження визначається актуальність теми, мета і завдання роботи. У першому питанні необхідно коротко розкрити
 10. Стаття 6. ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
  6.1. Єдиним органом законодавчої влади держави є Законодавчі Збори. 6.2. Законодавчі Збори має право приймати закони, що фіксують або змінюють: - Статусні права і свободи фізичних і юридичних осіб; - Внутрішній устрій і порядок роботи держави; - Розміри цивільного (подушного) податку; - Напрямки і порядок витрачання коштів
 11. Контрольні питання
  : 1. У яких цілях і коли введений єдиний сільськогосподарський податок? Які причини внесення в порядок його обчислення і сплати принципових поправок? 2. Яким нормативним документом вводиться в дію зазначений податок? 3. Хто є платників єдиного сільськогосподарського податку? 4. Які види податків сплачують платники єдиного сільськогосподарського податку? Від сплати яких
 12. Стаття 26. Викуп державного або муніципального майна, зданого в оренду
  Приватизація зданого в оренду згідно з договором оренди з правом викупу ... здійснюється на підставі заяви орендаря такого майна такими способами: згідно з договором оренди з правом викупу, якщо розмір викупу, терміни і порядок його внесення, а також інші умови встановлені зазначеним договором; допомогою перетворення державного або муніципального
© 2014-2022  epi.cc.ua