Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Макроекономіка → 
« Попередня   ЗМІСТ   Наступна »

Модель переливу капіталу

Нехай інвестор стоїть перед вибором: інвестувати в Росію або в США. Ставка відсотка (прибутковість інвестицій) в Росії дорівнює /, в США - / *, плаваючий курс долара: поточний - е} очікуваний через рік - еь.

Для розрахунку доходу від рублевих інвестицій в США їх величину ділять на початковий курс долара (купують долари), потім множать на суму одиниці і ставки відсотка в США (зберігають рік на строковий вклад), а потім множать на новий курс долара (переводять назад в рублі ).

Умова арбітражу - інвестиції в країні і за кордоном мають рівну прибутковість, тому відсутня перелив капіталу між країнами. Умова арбітражу називають також паритетом процентних ставок. Прирівнявши доходи від інвестицій I руб. в Росії і США, отримаємо умову арбітражу:

де е0 - поточний обмінний курс, при якому відсутня перелив капіталу:

приклад

Очікуваний курс долара - 60 руб. / Дол. Ставки відсотка: у Росії - 15%, в США - 3%. тоді е0 = 60 - 1,03: 1,15 = 53,74 руб. / Долл.- приплив капіталу в Росію вигідний при великих значеннях поточного обмінного курсу (більш слабкому рублі). Якщо, наприклад, поточний обмінний курс дорівнює 65 руб. / Дол., То через рік рубль істотно зміцниться, що вигідно при вкладенні в рублевий внесок.

Окремий випадок 1. Якщо е = еь, т. е. курс долара залишається незмінною, то умова припливу капіталу: i > / *, Т. Е. Ставка відсотка в Росії більше, ніж в США.

Окремий випадок 2. Якщо i = / *, Т. Е. Ставки відсотка в Росії і США рівні, то умова припливу капіталу: е > еЬу т. е. очікується посилення рубля. Отримаємо наближену формулу для умови «арбітражу»:

де е - темп приросту валютного курсу.

Висновок. При низьких ставках відсотка умова арбітражу виконується, якщо темп приросту валютного курсу дорівнює різниці ставок відсотка в Росії і США.

приклад

Ставка в Росії - 15%, в США - 3%. Тоді переливу капіталу не буде при ослабленні рубля на 15 - 3 = 12% в рік, але якщо рубль слабшає меншим темпом, то інвестувати в Росію вигідніше, ніж в США.

Наведена вище наближена формула дозволяє розрахувати поточний курс долара за відсутності переливу капіталу, якщо відомий очікуваний курс і рівноважні ставки відсотка в Росії і США:

приклад

Нехай очікуваний курс долара - 80 руб. / Дол., Ставка відсотка в Росії - 12%, в США - 2%, тоді переливу капіталу не буде при курсі

 1. Національна економічна безпека
  Окремою важливою проблемою глобального світу є питання національної економічної безпеки. Це питання здатності національної держави ефективно контролювати свої реальні і віртуальні кордону і визначати способи стабільної спільного життя великих і різнорідних мас людей. У глобальному світі проблеми
 2. Народногосподарський кругообіг і національне рахівництво, народногосподарський кругообіг
  Найважливіші макроекономічні показники обчислюють за допомогою системи національних рахунків (економічній бухгалтерії). У свою чергу національне рахівництво грунтується на моделі народногосподарського кругообігу, в якій процес функціонування національної економіки зображується у вигляді замкнутих
 3. Мультиплікативні ефекти і державний бюджет
  Зміна величини державних витрат і податків відбивається на стані державного бюджету. Перевищення державних видатків над доходами утворює дефіцит державного бюджету а перевищення доходів над витратами - профіцит. Припустимо, держава збільшила покупки благ на A G при незмінній ставці податку.
 4. Монетарні моделі циклу, цикли в динамічної моделі ad - as
  Сукупний попит і сукупна пропозиція в кейнсіанської теорії зазвичай розглядаються як функції рівня цін (див. Гл. 4), тут ми трактуємо їх як функції темпу інфляції. Ставка відсотка незмінна, тому реальний попит на гроші є функція однієї змінної - доходу, а приріст обсягу попиту обумовлений
 5. Монетарна концепція економічних циклів
  Незважаючи на те що в моделі Тевеса присутній ринок грошей, в ній, як і в моделі Самуельсона - Хікса, причиною кон'юнктурних циклів виступають екзогенні зміни попиту на блага. Монетарні концепції економічних циклів пов'язують коливання економічної кон'юнктури з ендогенними змінами
 6. Модель зростаючого розмаїття товарів
  Досліджуємо вплив числа виробників в економіці на економічне зростання. нехай проводиться т продуктів, причому кожен виробляється монополістом, є капітальним засобом і закуповується суспільством для виробництва доходу. Дохід виражається сумою функцій Кобба - Дугласа: де Kj - випуск г-го монополіста;
 7. Модель з лагами (Самуельсон - Хікс)
  Економічні суб'єкти приймають рішення про обсяг споживання і інвестицій, грунтуючись на величині доходу в попередні роки, т. Е. З урахуванням тимчасового лага. Виконується умова динамічної рівноваги, тоді динаміка доходу описується трьома рівняннями: де з - норма споживання; ю - акселератор.
 8. Модель «високої» інфляції
  Зосередимо свою увагу на феномен інфляції, для цього будемо вважати держборг рівним нулю. Тоді з рівняння (8.7) отримуємо диференціальне рівняння для реального обсягу грошової маси: На основі базового рівняння (8.10) побудуємо дві динамічні моделі інфляції, які розрізняються роллю в них інфляційних
© 2014-2022  epi.cc.ua