Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Р.П. Валевич, Г.А. Давидова. Економіка організації торгівлі, 2008 - перейти до змісту підручника

4.7 Методи контролю товарних запасів


Торговельні організації застосовують такі методи контролю та обліку товарних запасів:
-оперативний облік, інвентаризація, балансовий метод, за допомогою ЕОМ;
-зняття оперативний облік, тобто звірка матеріально відповідальними особами фактичної наявності товару з даними товарного рахунку. Причому підраховуються не товари, а товарні місця (ящики, рулони, мішки та ін.) Потім з урахуванням відповідних норм проводиться перерахунок, визначається кількість товарів, яке і оцінюється за діючими цінами.
Недолік даного методу - менша точність, ніж при інвентаризації;
-інвентаризація, тобто суцільний підрахунок всіх товарів, які при необхідності можуть переважуватися та перемірювати. Отримані дані в натуральному вираженні оцінюються діючих цінах і зводяться з груп в загальну суму. Недоліками даного методу є велика трудомісткість і невигідність для організації, так як при проведенні інвентаризації вона, як правило, не функціонує.

Всі організації повинні проводити перевірку (принаймні, раз на рік) фактичного рівня товарних запасів. Інвентаризація може бути єдиним способом перевірки деяких малоцінних товарів, по яких не ведеться поточний кількісний облік у письмовій формі. Фізична інвентаризація може проводитися періодично, постійно або вибірковим шляхом.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4.7 Методи контролю товарних запасів "
 1. Питання 55. Показники статистики товарних запасів
  товарного обігу з моменту надходження їх з виробництва до моменту реалізації. Товарні запаси в сфері товарного обігу називаються товарними залишками. Товарні запаси являють собою основну частину оборотних засобів торгівлі. Вони роблять значний вплив на комерційні результати ринкової діяльності. Товарні запаси класифікуються по ряду соціально-економічних і
 2. ГЛАВА Товарно-матеріальні запаси: що компанії потрібно купити і що їй потрібно продати
  товарно-матеріальні запаси і чистий прибуток росли паралельним курсом. Це вказує на те, що компанія знаходить прибуткові можливості розширювати обсяг продажів і це зростання вимагає збільшення товарних запасів, щоб компанія могла виконувати всі замовлення вчасно. Виробничі компанії, у яких товарні запаси протягом декількох років стрімко ростуть, а потім так само стрімко вичерпуються,
 3. Питання 56. Показники оборотності товарів. Статистичне вивчення динаміки швидкості товарного обігу
  методу. При цьому будуються наступні індекси: 1) індекс числа обертів: {foto150} де Т1, Т0 - обсяг товарообігу у звітному і базисному періодах;? З1,? З0 - середня величина товарних запасів у звітному і базисному періодах; 2) індекс часу звернення: {foto151} Для оцінки змін показників швидкості і часу звернення за сукупністю товарів використовуються відповідно індекси
 4. Модель рівноваги «вилучення - ін'єкції»
  метод проілюстрований на рис. 27.6. Рис. 27.6. Вилучення та ін'єкції Рівність заощаджень (лінія С) та інвестицій (лінія І), або невитрачені населенням кошти на споживання (заощадження), які підприємці припускають затратити на закупівлю засобів виробництва (інвестиції), визначається точкою К. Отже, рівності вилучень та ін'єкцій відповідає рівноважний стан
 5. Тема 4. Механізм управління товарними запасами організації торгівлі
  товарними запасами торгової
 6. Контрольні питання
  методи бюджетно-фінансового контролю. 8. Перерахуйте методи податкового контролю. 9. Охарактеризуйте методи, використовувані податковими органами при проведенні виїзних перевірок? 10. Які обов'язкові перевірки включаються в програму документальних перевірок? 11. Як оформляються акти виїзних перевірок та висновку за
 7. ГЛАВА Оборот поточних активів: як компанія заробляє гроші
  товарно-матеріальні ресурси, які продаються в кредит торговим організаціям і перетворюються в дебіторську заборгованість. Надалі остання погашається і перетворюється на гроші. Грошові кошти Товарно-матеріальні запаси Дебіторська заборгованість Грошові кошти. Цей цикл повторюється знову і знову, і на цьому компанія заробляє. Різні елементи цього циклу оборотних активів
 8. 34. Методи прогнозування на міжнародних товарних ринках
  методів прогнозування, серед яких найбільшого поширення набули екстраполяція, експертні оцінки, економіко-математичне моделювання, балансовий метод. Екстраполяція заснована на аналізі сформованих у минулому закономірностей розвитку досліджуваного економічного явища і поширення їх на майбутнє. Передбачається, що основні співвідношення, пропорції і темпи зростання, характерні для
 9. Поняття капіталу
  товарний запас на відміну від запасів для безпосереднього споживання; капітал - це джерело доходу на відміну від накопичень предметів
 10. Га
  запаси природного газу Світовий енергетичної конференцією в Детройті визначалися в 540 трлн. м3. Є й інші, більш пізні дані. Згідно з ними в світі є природного газу (у перекладі на умовне паливо) 79 млрд. т достовірних запасів і 276 млрд. т ймовірних запасів (відповідно 66 трлн. Та 230 трлн. М3 в натуральному вираженні). Найбільш великі достовірні запаси газу знаходяться в
 11. Поняття капіталу
  товарний запас на відміну від запасів для безпосереднього споживання; капітал - це джерело доходу на відміну від накопичень предметів
 12. Ринковий підхід
  методу оцінки: метод ринку капіталів, метод угод та метод галузевої оцінки. Метод ринку капіталів заснований на цінах продажу акцій подібних фірм на світових фондових ринках. Для застосування цього методу потрібно детальна фінансова і цінова інформація по представницької групі порівнянних фірм. Серцевина методу - фінансовий аналіз, вибір і обчислення оціночних коефіцієнтів (факторів). К
 13. Рівноважні і нерівноважні системи
  товарно-матеріальні запаси. Навпаки, коли плановані витрати перевищують обсяг пропонованих на ринку кінцевих товарів і послуг, відбувається виснаження товарно-матеріальних запасів підприємців, що може бути представлено як негативні інвестиції в даний вид матеріальних цінностей. Таким чином, основна відмінність нерівноважних економічних систем від рівноважних полягає в наявності
 14. Рівноважні і нерівноважні системи
  товарно-матеріальні запаси. Навпаки, коли плановані витрати перевищують обсяг пропонованих на ринку кінцевих товарів і послуг, відбувається виснаження товарно-матеріальних запасів підприємців, що може бути представлено як негативні інвестиції в даний вид матеріальних цінностей. Таким чином, основна відмінність нерівноважних економічних систем від рівноважних полягає в наявності
 15. Індекси Ласпейреса, Пааше і Фішера
  метод підрахунку цінових індексів (від методу підрахунку залежать показники зростання цін) . При підрахунку цінових зрушень зазвичай використовують два методи. Один з них грунтується на застосуванні індексу (формули) Ласпейреса: порівнюються ціни поточного періоду (р1) і базового (р0) на однаковий набір товарів (товарну кошик) (q0,). Формула Ласпейреса показує, на скільки фіксована товарна кошик
 16. 9. РИНКОВА ЦІНА. Ринкової рівноваги
  товарних запасів і поява черг покупців. Товарні запаси - це ті фонди товарів, які вже проведені і готові до продажу. Продавці зазвичай тримають частина товарів у запасі, щоб оперативно реагувати на зміни попиту. Коли запаси зменшуються і падають нижче запланованого рівня, продавці змінюють свої плани. Вони можуть спробувати заповнити запаси, нарощуючи випуск. Деякі будуть
 17. 1.3. Потоки і запаси
  запаси тісно взаємопов'язані: потік - це зміна запасу за певний проміжок
 18. Виробництво мінеральної сировини і розміщення його запасів
  запасів в різних підсистемах світового господарства. Розвинені країни виробляють понад 30% непаливної мінеральної сировини, що приблизно збігається з розвіданими запасами, але 43% видобутої у світі нафти. Великими виробниками сировинних матеріалів виступають країни, що розвиваються, що зосередили близько половини їх видобутку, у тому числі - понад половину марганцю, ніобію, олова, кобальту, бокситів і
 19. 7. Індексний метод
  метод дозволяє визначити вплив факторів на узагальнюючий показник в динаміці. Метод грунтується на використанні відносних показників, що виражають відношення рівня даного явища до його рівня, прийнятого в якості бази. Розрізняють індивідуальні та групові індекси. Крім того, в аналізі господарської діяльності використовуються індекси базисні, що показують зміна явища щодо
© 2014-2022  epi.cc.ua