Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.П. Колесов, М.В. Кулаков. Міжнародна економіка, 2004 - перейти до змісту підручника

1.1. МЕРКАНТИЛІЗМ


Отже, торговий обмін між представниками різних народів зародився в давнину і довгий час носив спорадичний характер. Цей обмін розширював коло предметів споживання і користування понад вироблених на місці, як правило, у багатих і привілейованих людей, практично не позначаючись на рівні добробуту більшості населення. Торгівля була ризикованим заняттям, систематизованих поглядів на яке не існувало.
Першої систематизованої сукупністю поглядів на природу міжнародної торгівлі, як і на господарську діяльність взагалі, став меркантилізм, хронологічними рам
ками якого прийнято вважати третю чверть другого тисячоліття (1500 - 1750 рр.).. Це був період великих географічних відкриттів і послідував зростання колоніальної торгівлі, культурного відродження і становлення націй - держав. Державний устрій сучасних націй з тих пір незмірно ускладнилося, проте суть міжнародної торгівлі - обмін між державами, між-або інтернаціональний її характер - залишається незмінною. Можна сказати, що теорія міжнародної торгівлі, або система поглядів, що відбивали її суть, не могла скластися раніше, до виникнення держав, і, отже, торгових обмінів між ними. Меркантилізм - це насамперед середньовічна теорія державного устрою націй і, як сказали б сьогодні, економічної політики держави.
Погляди на торгівлю у меркантилістів були логічним продовженням їхніх уявлень про господарське життя. У центрі цих уявлень була ідея про національне багатство, асоційованої з кількістю золота у нації. Накопичення золота було головною метою держави і засобом збільшення добробуту. Само собою, головною дійовою особою в досягненні цієї мети вважалося держава, найважливішими атрибутами якого були армія і флот. Широко використовувалися такі інструменти господарського регулювання, як хартії, що дають виключне право на виробництво чого-небудь, звільнення від податків, субсидії та привілеї. Через ремісничі гільдії контролювалося використання робочої сили, політика щодо якої передбачала підтримання низького рівня заробітної плати як основного засобу забезпечення конкурентоспроможності. При цьому стимулювалося зростання населення за допомогою субсидій на дітей, заохочення шлюбів і великих сімей. Це відповідало уявленням про працю як найважливішому факторі багатства. Однак при всій важливості рясного дешевої праці і потоку мануфактурних товарів зростання багатства забезпечувався в поданні меркантилістів саме торгівлею. Торговий сектор, як сказали б зараз, грав головну роль в його накопиченні, а торговці персоніфікували провідну силу цього процесу.
Їх роль бачилася в нарощуванні експорту та збільшенні імпорту сировини. На передову лінію господарського життя виходять торгові компанії з монопольними правами, власним флотом та засобами силової підтримки.
Торгова політика держав була націлена на збільшення експорту товарів, часто за допомогою субсидій, та обмеження імпорту готових виробів, зокрема шляхом квотування і високих митних зборів. Заохочувався лише імпорт сировини, заради якого проводилося закріплення великих територій у знову відкриваються землях за торговими компаніями. Ця традиція привела до формування колоній і подальшого за цим розмежуванню та офіційному закріпленню їх за метрополіями. Для охорони і постійного переділу колоній було потрібно нарощувати збройні сили, а для цього збільшувати запаси золота. Вводилася заборона на вивіз золота приватними особами, цьому перешкоджала і політика морських перевезень, забороняла, зокрема, використання іноземних судів для каботажних перевезень і транспортування вантажів між метрополією і колоніями.
Таким чином, для меркантилізму характерним було статичне сприйняття світових ресурсів, в результаті якого накопичення багатства однією нацією нібито відбувалося за рахунок його скорочення в іншої.
Боротьба за свою частку пирога при такому поданні про джерело добробуту проводилася за допомогою агресивного експорту та активного протекціонізму, за багато століть якого були вироблені майже всі сучасні інструменти захисту. На таких принципах економічної та торговельної політики розвивалися Португалія, Іспанія та Англія - найбільші метрополії раннього колоніалізму, пізніше Франція, Німеччина, Бельгія.
Однак у надрах цієї системи поступово визрівали передумови змін, що стали особливо помітними у другій половині XVIII в. Селянські війни і ослаблення феодалів внаслідок зміцнення централізованих монархій помітно змінили соціальну палітру середньовічних товариств, технологічні зміни підвели мануфактури впритул до перетворення їх у фабрики, появі шару підприємців, розчинившись мотиви отримання торгового прибутку в більш широкому значенні погоні за прибутком в процесі якої підприємницької діяльності. Ці зміни породили нові філософські погляди на світоустрій суспільства, зокрема, ідеї гуманізму, а також ряд поглядів на природу господарської діяльності людини, що стали прямими попередниками класичної економічної теорії (Дж. Локк, У. Петті, П. Буагільбер, Р. Кантильон, Ф . Кене, Ж. Тюрго та ін.) З цієї когорти пряме відношення до еволюції теорії міжнародної торгівлі має шотландський філософ Д.
Юм (1711 -
1776), який вперше поставив під сумнів головний постулат меркантилізму про те, що нагромадження золота є синонімом накопичення багатства.
Він сформулював ідею взаємодії цін і грошових потоків як ланцюжок залежностей, згідно якої тривалий надходження золота внаслідок позитивного сальдо платіжного балансу викликає зростання пропозиції грошей і внаслідок цього - зростання цін і заробітної плати. Це знижує прибуток і конкурентоспроможність вітчизняних товарів, здорожує експорт і відносно здешевлює імпорт і неминуче веде до негативного платіжного балансу. Викликуваний їм вивіз золота веде до зниження пропозиції грошей, цін і заробітної плати і до підвищення конкурентоспроможності товарів. Таким чином, рух золота між країнами було свого роду автоматичним регулятором зовнішньої торгівлі, і обмеження його перетікання стримувало її. «Гроші не є колесами торгівлі, це всього лише мастило для них», - стверджував Д. Юм.
Вчення Юма що доводить, що приплив золота впливає лише на ціни, завдало сильного удару по уявленням меркантилістів про міжнародну торгівлю. Воно лягло в основу кількісної теорії грошей, що грає важливу роль в розумінні того розділу теорії міжнародної економіки, в якому розглядається внутрішнє і зовнішнє рівновагу національної економіки. Однак одного цього вчення було недостатньо, щоб розхитати вікові підвалини меркантилізму, багато уявлень з якого живучі і зараз.
Меркантилізм - економічне вчення та економічна політика, що відображають інтереси торгової буржуазії в період розкладу феодалізму і становлення капіталізму (XVI-XVII ст.).
Вклад меркантилістів в теорію зовнішньої торгівлі полягає в тому, що вони:
- вперше розкрили значення зовнішньої торгівлі для економіки та економічного розвитку;
- створили основи теорії зовнішньоторговельного протекціонізму;
- визначили роль держави у зовнішній торгівлі;
- вперше дали трактування і описали торговий баланс. Обмеженість теоретичних позицій меркантилізму полягала в тому, що відповідно до поглядами представників цієї школи збагачення однієї нації може відбуватися тільки за рахунок зубожіння інших, з якими вона торгує, тобто виграш від зовнішньої торгівлі розподіляється згідно з правилом «гри з нульовою сумою».
Основні заслуги у подоланні помилок щодо природи зовнішньої торгівлі належать класичної теорії, її основоположникам А. Сміту і Д. Рікардо.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.1. МЕРКАНТИЛІЗМ "
 1. 7. Вплив негативної корисності праці на пропозицію праці
  меркантилізму, патерналізму і рестрикционизма, забобонний забобон, що трудосберегающие механізми і технології стають причиною безробіття і прирікають людей на злидні. Економісти проповідники принципу laissez faire були піонерами безпрецедентних технологічних досягнень останніх 200 років. Крім того, існував ще один фактор, що послабляє опір нововведенням. Фабрики
 2. 1. Кінцевий джерело прибутку і збитку на ринку
  меркантилізму і старого, і нового. Вона лежить в основі всіх сучасних доктрин, навчаючих, що в рамках ринкової економіки існує нерозв'язний конфлікт як між інтересами різних суспільних класів одного народу, так і між інтересами будь-якої країни і інтересами всіх інших країн [Cм.: Монтень М. Досліди: У 3 - х кн. Кн. 1. М: Терра, 1991. Гол. XXII; Oncken A. Geschrichte der
 3. 7. Економічна наука і свобода
  меркантилізму. Мало хто усвідомлює недоліки цих популярних доктрин або розуміє, чому економічна політика, заснована на них, незмінно несе з собою лиха. Все це сумно. Проте єдиний спосіб, яким людина може відповісти на них, це ніколи не розслаблятися в пошуках
 4. Коментарі
  меркантилізму, фізіократи виступали єдиним фронтом, сповідуючи загальні принципи і аналітичний інструментарій, і назвали себе економістами. Фізіократи досліджували сферу виробництва, поклали початок аналізу відтворення і розподілу суспільного продукту. Вони вважали, що чистий продукт створюється тільки сільськогосподарською працею. Виступали проти меркантилізму, були прихильниками
 5. Генезис економічної науки
  меркантилізму. Сутність вчення меркантилістів зводиться до визначення джерела походження багатства (і в цьому їх заслуга, бо вони першими про це заговорили). Але трактували вони це питання неправильно, бо джерело багатства виводили зі сфери обігу, а саме багатство ототожнювали з грішми. Звідси і назва даного вчення, бо меркантильний в перекладі означає грошовий.
 6. Висновки
  меркантилізм, фізіократи, класична політична економія, маржиналізм. 5. Представників класичної політичної економії відрізняє від вчених-економістів інших шкіл той факт, що вони є прихильниками трудової теорії вартості. 6. Маржинализм пояснює економічні процеси, явища і поведінку людини виходячи з граничних величин і спирається на теорію граничної корисності.
 7. Зовнішньоторговельна політика
  меркантилізм. Сучасний протекціонізм, так само як і класичний, означає прагнення держав забезпечити найкращі умови для виробників своїх країн на внутрішньому ринку і захистити їх від конкуренції імпортерів. Але протекціонізм неминуче веде до скорочення зовнішньої торгівлі, до самоізоляції. Тому в період промислового перевороту країни неминуче переходять до політики вільної
 8. 1. Меркантилізм - теорія і практика
  меркантилізм. Які ж відмінні особливості даної школи? Природно, будучи виразниками інтересів купецького капіталу, представники цієї школи не можуть не розглядати гроші як абсолютну форму багатства. Ототожнюючи свої інтереси з інтересами держави, представники меркантилізму стверджують, що нація тим багатша, чим більше золота і срібла вона має. Накопичення ж багатства
 9. 1. Класична економічна теорія - витоки. Економічні погляди У. Петті
  меркантилізм як економічна теорія був пануючим напрямком економічної думки протягом майже трьох століть (з початку шістнадцятого до першої половини вісімнадцятого століття). Але не єдиним. Одночасно з ним виникають передумови іншого потужного економічного вчення, згодом отримав назву класичної політичної економії. Родоначальником даного напрямку вважають
 10. 2. Становлення політичної економії як науки. Економічні погляди А. Сміта
  меркантилізму Монкретьєн де Воттевіль ще в 1615 році, написавши "Трактат політичної економії", суто практичне твір, що містить рекомендації у дусі представників даної школи. Нам важливо значення, яке було вкладено у поняття "політична економія". З часів Ксенофонта економіка розумілася як наука про раціональному веденні домашнього господарства. Монкретьєна ж, як і інших
 11. Тема 7. ЕВОЛЮЦІЯ ІДЕЙ В ТЕОРЕТИЧНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУЦІ
  меркантилізм (від іт. - Торговець). Його представниками були Томас Ман (1551-1611), Антуан Монкретьєн (1575-1621), Девід Юм (1711-1776). Джерело багатства в економіці меркантилісти бачили в торгівлі. Саме вони вперше поставили питання про активний торговому балансі, проблеми якого хвилюють багато країн і сьогодні. З часом економіка все ускладнювалася, і наука перейшла від аналізу обміну і
 12. Тема 52. ГРОШІ ТА ЇХ ФУНКЦІЇ
  меркантилізму і зводила грошовий обіг до двох функцій - засобу накопичення і світових грошей. Саме ці функції найбільш успішно виконували благородні метали, будучи уособленням багатства нації. Номіналістична теорія розроблялася класичною школою в полеміці з прихильниками металевої теорії. Вказуючи на обмежений підхід меркантилістів до грошей, прихильники цієї теорії
 13. Види економічних ресурсів
  меркантилізм. Школа фізіократів особливе значення приписувала землі як економічного ресурсу. Адам Сміт розглядав такі економічні ресурси, як праця, земля і капітал. Однак найбільш чітко теорію трьох факторів виробництва сформулював французький економіст Жан Батист Сей (1767-1832). Англійський економіст Альфред Маршалл (1842-1924) запропонував додати четвертий фактор - підприємницькі
 14. 4.4. Господарські реформи другої половини XVII в.
    меркантилізму. У 1649 р. була скасована моно-полія англійців на торгівлю з Росією, а в 1653 р. Олексій Михайлович підписав Торговий статут. Його головне значення полягало в тому, що замість безлічі торгових мит (явочній, езжей, мостовий, полози-вої та ін.) встановлювалася єдина мито в розмірі 5% з ціни прода-ваемого товару. З іноземних купців стягувалася мито в 6%, а при відправці товарів
 15. 5.2. Первинне накопичення капіталу: источ-ники, методи і результати
    меркантилізму в політиці Габсбургів не склалися в загально-національну систему подібно англійської. Лідерство у світовій тор-Гауліт і морських перевезеннях послужило прикриттям для ведення кон-трабандних і військово-піратських операцій на океанських комунікаціях, грабежу колоній і работоргівлі. Каталізатором процесу первоначаль-ного нагромадження капіталу з'явилася нідерланского буржуазна револю-ція. У
 16. 5.3. Вплив мануфактурного виробництва на ево-Люцію структури економіки розвинених країн
    меркантилізму в його найбільш закінчених формах. У Гол-ланд переважною формою мануфактури була централізована, що відповідало її керівної ролі у світовій промисловості, торгівлі та фінансах. Проте брак власної сировини, способст-вующая формуванню стійкої залежності від англійського ринку ("позичання мануфактури в англійців"), а також прагнення підпри-приємець
 17. 5.6. Економічна політика Катерини II
    меркантилізму до концепції фізіократів, заснованої на ідеях цінно-сті приватної власності, вільної конкуренції та свободи зовнішньої торгівлі. Це призвело до обмеження дворянської і купецької моно-Полій в ряді галузей, але одночасно сприяло значних змін у структурі російської економіки. Так, якщо за Петра I пріоритетним був розвиток важкої промисловості, то при Екате-рине
 18. § 5. Виникнення і еволюція політичної економії до кінця XIX в. Марксизм і сучасність. Історична школа та маржиналізм
    меркантилізм »(від фр.« mercantilisme »-« торговець »,« купець ») як i Перша школа політичної економії. Це вчення відображало інтереси торгової буржуазії в період первинного накопичення капіталу. Основною формою багатства представники меркантилізму вважали золото і срібло, яке, на їх думку, накопичується в результаті зовнішньої торгівлі. На першому етапі свого розвитку (XV - початок XVI ст.)
© 2014-2021  epi.cc.ua