Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Г.П. Журавльова. Економіка, 2006 - перейти до змісту підручника

Зовнішньоторговельна політика

Історично існують різні форми державного захисту національних інтересів у боротьбі на світових ринках, які й визначають торгову політику окремих країн. Найбільш відомі політика протекціонізму (захисту) і фритредерства (повної свободи торгівлі).
Жорсткий протекціонізм припускає стримування імпорту товарів і всіляке стимулювання експорту, захист національної промисловості шляхом введення високих ввізних мит, державної монополії на торгівлю певними видами товарів. Теоретичною основою цієї політики є меркантилізм.
Сучасний протекціонізм, так само як і класичний, означає прагнення держав забезпечити найкращі умови для виробників своїх країн на внутрішньому ринку і захистити їх від конкуренції імпортерів.
Але протекціонізм неминуче веде до скорочення зовнішньої торгівлі, до самоізоляції. Тому в період промислового перевороту країни неминуче переходять до політики вільної торгівлі (фритредерства). Основою такої господарської політики стала теорія порівняльних витрат Д. Рікардо. Скорочення тарифів і квот, що веде до зростання обсягів міжнародної торгівлі, відображає тенденцію до лібералізації торгової політики, до досягнення більшої відкритості національної економіки. Лібералізація зовнішньої торгівлі є більш вигідною какдля кожної з країн, так і для всього світового співтовариства, служить джерелом зростання добробуту держави.
Регулювання міжнародної торгівлі здійснюється на двох рівнях: міжнародному та національному.
На національному рівні регулювання представлено регулюванням експорту та імпорту. Регулювання експорту направлено на його стимулювання за допомогою організаційних і кредитно-фінансових методів. До організаційних методів стимулювання експорту належить створення спеціальних підрозділів для інформаційного та консультативного обслуговування експортерів, участь державних органів у укладанні торгових угод, сприяння підготовці кваліфікованих кадрів для зовнішньої торгівлі, допомога в організації виставок за кордоном, дипломатична підтримка національних компаній і т.
д. Кредитно-фінансові методи передбачають субсидування експортних поставок, надання державних і підтримку приватних кредитів, державне страхування закордонних операцій, звільнення від сплати податків на експортну прибуток.
Регулювання імпорту зводиться в основному до його обмеження за допомогою тарифних і нетарифних засобів. Основним тарифним засобом є мита.
Мито - це грошовий збір, що стягується державою через мережу митниць з товарів, майна та цінностей при перетині ними кордону країни.
Навіть якщо конкуренція змушує імпортера призначити свою мінімальну ціну, мито підніме вітчизняну ціну імпортного товару вища світової, оскільки тепер мінімальна вітчизняна ціна, за якою імпортер готовий продавати свій товар, дорівнює світовій ціні плюс мито.
Розбіжність інтересів різних суб'єктів ринкових відносин при використанні інструментів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності можна проілюструвати на прикладі впливу мит на імпорт (рис. 18.1).
Точка Е на рис. 18.1 і відповідні їй ціна Р і кількість Q - рівноважні ціна якогось товару і кількість його на внутрішньому ринку за відсутності зовнішньої торгівлі. Припустимо, що світова ціна на цей товар нижче внутрішньої - на нашому малюнку її рівень визначається точкою Р}. У варіанті вільної торгівлі вітчизняна ціна на даний товар повинна бути не більше світової.
При цьому внутрішній попит при більш низькій ціні збільшується до (З). а обсяг пропозиції товару місцевими виробниками знизиться до Q2. Відсутня кількість (відрізок АС) буде забезпечено за рахунок імпорту.
При введенні імпортного мита відбудеться збільшення ціни до Р2. Нова ціна дорівнює світовій плюс імпортне мито. Підвищення ціни призведе до скорочення попиту до Q3, збільшенню вітчизняного виробництва Q4 і скороченню імпорту (відрізок BL).
Отже, місцеві виробники при введенні імпортних мит можуть продавати свій товар за вищою ціною і збільшувати обсяг продажів. Споживачі скоротять купується кількість більш дешевого імпортного товару і змушені будуть збільшити споживання більш дорогого місцевого.
Тариф, збільшуючи вітчизняну ціну імпортних товарів, завдає шкоди споживачам. Однак він вигідний вітчизняним виробникам даних товарів , а також служить джерелом доходів держави (на рис. 18.1 заштрихований прямокутник - обсяги надходжень державі від мита). Збиток споживача, по суті, відображає суспільний збиток, оскільки мова йде не тільки про зниження споживання, а й підтримці за допомогою тарифу недостатньо ефективних національних виробництв. Проте інтереси виробників значно легше висловити і підтримати політично. Вигоди чи втрати виробників наочніше в повсякденному житті, ніж менш очевидні витрати від протекціонізму споживачів і суспільства в цілому.
Звичайно, якщо тарифи незначно обмежують імпорт, то вони приносять дохід державі, який можна направити на соціальні програми, зниження податків і т.д. Особливо це відноситься до молодим державам, які використовують тарифну захист як одне з джерел державних доходів. Від 1/4 до 3/5 державного бюджету країн з низьким рівнем національного доходу забезпечується в даний час за рахунок митних зборів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Зовнішньоторговельна політика"
 1. 3. праксиологической аспект полілогізма
  зовнішньоторговельної політики Британії, що грунтується на ідеях Сісмонді, Фрідріха Ліста , Маркса та німецької історичної школи [34], полягає в наступному: у другій половині XVIII в. і протягом більшої частини XIX в. класові інтереси британської буржуазії вимагали політики вільної торгівлі. Тому англійська політекономія розробила доктрину вільної торгівлі, а англійські фабриканти
 2. Агрегирование
  зовнішньоторговельна політика; г) політика доходів, тобто здійснює регулювання економіки з метою забезпечення стабільного економічного зростання, рівня повної зайнятості ресурсів і стабільного рівня цін. Приватний і державний сектори утворюють закриту економіку. Іноземний сектор об'єднує всі інші країни світу і є самостійним, раціонально чинним макроекономічним
 3. Г.П. Журавльова. Економіка, 2006
  зовнішньоторговельної політики. Висвітлено специфіка і сутність перехідної економіки як особливої економічної системи, а також особливості її реформування. Для студентів вузів, що навчаються з неекономічних
 4. Генезис економічної науки
  зовнішньоторговельної політики Росії; був прихильником приватної ініціативи та вільного підприємництва; активно брав участь у діяльності металургійних, металообробних, шкіряних, паперових, скляних мануфактур; об'єктивно оцінював досягнення більш розвинених держав, закликав запозичувати передовий досвід цих країн, але не сліпо схилятися, а критично його осмислювати, виходячи з
 5. 2. Зовнішня торгівля і зовнішньоторговельна політика. Платіжний баланс
  зовнішньоторговельний оборот країни. Він розраховується шляхом підсумовування експорту та імпорту. Експорт (вивезення) товарів означає, що їх реалізація відбувається на зовнішньому ринку. Економічна ефективність експорту визначається тим, що дана країна вивозить ту продукцію, витрати виробництва якої нижча світових. Розмір виграшу при цьому залежить від співвідношення національних і світових цін даного товару,
 6. Платіжний баланс
  зовнішньоторговельної політики і управління державною
 7. Висновки
  зовнішньоторговельний мультиплікатор. 8. Зовнішньоторговельна політика - форма державного захисту національних інтересів у боротьбі на світових ринках. Найбільш відомі політика протекціонізму (захисту) і фритредерства (повної вільної торгівлі). Регулювання міжнародної торгівлі здійснюється на двох рівнях: міжнародному та національному. На національному рівні - це регулювання експорту та
 8. Терміни і поняття
  політика Протекціонізм Фритредерство Мито Платіжний баланс Торговий баланс Дефіцит платіжного балансу Сальдо (позитивне і негативне) платіжного балансу Валютний курс (обмінний, девізний, ефективний, реальний, офіційний, гнучкий) Валюта Валютні відносини Валютна система Ринкова ціна валюти Криві попиту та пропозиції валюти Конвертованість
 9. Запитання для самоперевірки
  зовнішньоторговельний мультиплікатор? 9. Що ви можете сказати про зовнішньоторговельної політики і її інструментах? 10. Зростання дефіциту платіжного балансу країни: а) збільшує валютні резерви центрального банку; б) зменшує валютні резерви центрального банку; в) збільшує обсяг грошової маси в країні; г) зменшує обсяг грошової маси в країні; д) не впливає на обсяг грошової маси в
 10. А. Американська компанія стільникового телефонного зв'язку відкрила офіс в Республіці Чехія. б. Англійська торгова компанія
  зовнішньоторговельного балансу відкритої економіки - Чи використовуєте її в аналізі наслідків дефіциту державного бюджету - проаналізуєте макроекономічний ефект зовнішньоторговельної політики - Чи використовуєте модель для аналізу економічних наслідків політичної нестабільності і «втечі» капіталу в останні десятиліття США імпорт товарів і послуг постійно перевищував
© 2014-2022  epi.cc.ua