Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Міжнародні порівняння


Зведені індекси цін розраховуються в біль-шості країн, і, отже, ми можемо сравніватьінфляцію в цих країнах. У табл. 23-4 представле-ни для порівняння середні рівні інфляції в рядестран в 1973-1984 рр.. і за 1985, 1986 рр..
Таблиця показує величезну різницю в уровняхінфляціі серед країн в окремі періоди, а так-же для однієї і тієї ж країни в різний час. У Ар-Гентін, наприклад, в період між 1973 і 1984 гг.цени приблизно потроює щороку. У Бразі-ща, Болівії, Чилі та Ізраїлі в останні 10 летуровень інфляції в середньому складав більше чем50% на рік. Коли ціни ростуть на 50% на рік в тече-ня 11 років, то в кінці цього періоду вони в 86 развише, ніж на початку. Якби це сталося в Сполуче-наних Штатах, то в 1984 р. на 100 дол можнобило б купити стільки ж, скільки в 1973 р. на1, 16 дол Інфляція в такому масштабі визиваетекономіческіе витрати і порушення, так як лю-ди витрачають час і ресурси, намагаючись уникнути удараінфляціі за їхніми доходами і засобам.
У 1985 і1986 рр.. Аргентина, Болівія, Бразилія і Ізраільосуществлялі радикальні економічні програм-ми, щоб зменшити інфляцію, і досягли значи-ного (хоча, можливо, нетривкого) сніженіяуровня інфляції.
ТАБЛИЦЯ 23-4. Темпи інфляції в деяких країнах ,1973-1986 рр.. (%, В середньому за рік)
Країни 1973-19S4. Т. 19К5 р. 1986 Аргентина 180,8 672 82 Ізраїль 84,4 305 19,7 Чилі 75,4 31 17,4 Бразилія 71,4 227 63,5 Болівія 54,5 11750 183,0 Мексика 31,5 58105 , 7 Італія 17,2 9 4,2 Великобританія 13,8 6 3,7 Нігерія 13,0 6 -1,4 Канада 9,2 4 4,2 Індія 7,8 б 8,7 Сполучені Штати 7,4 4 січня , 9 Японія 4,5 2 0,6. Західна Німеччина 4,1 2 -0,2 Швейцарія 3,9 3 0,8 Джерело Word Bank, World Development Report, 1986; InternationalMonetary fund International Financial Statistics, 1987.
Порівняно із країнами, мають високійуровень інфляції, в Індії, Японії, Швейцарії, Сполучених Штатах та Західній Німеччині інфля-ція здається дуже низькою.
Дійсно, достатній-але одного погляду на таблицю, щоб побачити країни, що виглядають відносно непогано, включаючи, напри-мер, і Сполучені Штати. Хоча за международ-ним стандартам інфляція в США після 1973 яв-ляется низькою, з точки зору історії США ін-фляции за цей період таки висока.
Міжнародні відмінності в темпах інфляції, показані в табл. 23-4, вимагають пояснень, кото-які ми дамо в частині 6. Важлива причина високойінфляціі, як ми побачимо, полягає в тому, що уряди в деяких країнах фінансіруютогромную частку своїх витрат за допомогою печаток-ня грошей, а не на основі податків.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Міжнародні порівняння "
 1. Міжнародні порівняння
  Майже весь час протягом 60-х і 70-х років в Сої-діненія Штатах рівень безробіття був вище, ніж у більшості інших промислово розвинутих країн. Однак у 80-ті роки швидко виросла безробіттю-Тіца в Європі, і тепер безробіття в США нижче, ніж у більшості європейських країн. У табл. 23-8пріведени дані, які ілюструють це по-ложение. Швидке зростання безробіття в Європі в 80-ті годиявляется
 2. Обчислення ВВП і ВСП
  міжнародної торгівлі. Але навіть якщо валютна ставка безпосередньо визначається ринком, вона тільки щодо відображає ціни міжнародно реалізованих товарів і послуг, оскільки сама часто визначається іншими видами міжнародних угод, такими, як іноземні інвестиції і позики, перекази доходів і засобів, рух облікової ставки, очікування на фінансових ринках та інші умови, які також
 3. 6. Рікардіанський закон утворення зв'язків
  міжнародної торгівлі, є особливим випадком більш загального закону утворення зв'язків. Якщо А більш ефективний, ніж В, і йому для виробництва однієї одиниці товару p потрібно 3 год проти 5 год, потрібних для В, а для виробництва товару q йому потрібно 2 год проти 4, потрібних для В, то обидва вони виграють, якщо А обмежиться виробництвом q і залишить В виробляти р. Якщо кожен з них виділяє
 4. 6. Монопольні ціни
  міжнародному рівні договори, евфемістично звані Міждержавна угода з контролю над товарами. Для опису цієї форми втручання держави в ділове життя вироблена нова термінологія. Обмеження обсягу виробництва, а отже, і відповідного споживання, називається уникненням надлишків, а вплив, спрямований на забезпечення більш високої ціни одиниці
 5. 19. Золотий стандарт
  міжнародний стандарт, необхідний для міжнародної торгівлі та угод на міжнародному грошовому ринку та ринку капіталу [Gregory TE The Gold Standard and its Future. 1st ed. London, 1934. P. 22 ff.]. Саме за допомогою цього засобу обміну західний индустриализм і західний капітал привнесли західну цивілізацію в найвіддаленіші куточки Землі, повсюдно руйнуючи окови вікових забобонів і
 6. 4. Період виробництва, час очікування і період передбачливості
  міжнародного ринку капіталу. Економічні наслідки цієї події очевидні; його політичне відлуння непередбачувано. Щоб оцінити політичні наслідки дезінтеграції міжнародного ринку капіталу, необхідно згадати, до яких результатів привела інтернаціоналізація ринку капіталу. В умовах кінця XIX в. не мало значення, підготовлена і оснащена чи країна необхідним капіталом, щоб
 7. 3. Цінова премія як компонента валової ринкової ставки відсотка
  міжнародному кредитуванні в той час, коли ще був живий міжнародний ринок капіталу. У деяких випадках кредитори були впевнені в короткостроковому поведінці національної валюти тієї чи іншої країни; в короткострокових кредитах, виражених в цій валюті, цінова премія була відсутня або була незначною. Однак оцінка довгострокових перспектив даної валюти була менш сприятлива, а отже, в
 8. 5. Конфлікти нашої епохи
  міжнародним війнам, в зіткненні економічних інтересів, властивих ринковій економіці. Громадянська війна це повстання експлуатованих мас проти експлуатуючих класів. Міжнародна війна це бунт незаможних країн проти тих країн, які привласнили собі несправедливо велику частку природних ресурсів землі і з ненаситною жадібністю прагнуть захопити ще більше багатств, призначених
 9. 1. Природа обмеження
  міжнародній торгівлі. У даній області вчення економістів класичної школи, особливо теорія Рікардо, є остаточними і вирішують цю проблему раз і назавжди. Все, чого можна домогтися за допомогою мит, це змусити виробництво переміститися з місць, де випуск на одиницю витрат вище, в місця, де випуск на одиницю витрат нижче. Вони не збільшують виробництво, а скорочують його. Люди
 10. 3. Обмежувальні заходи як привілей
  міжнародної торгівлі і досягнення абсолютної автаркії всіх країн, то люди повністю відмовилися б від вигод, які несе з собою міжнародний поділ праці. Очевидно, що скасування рурітанскіх мит на шкіру в довгостроковій перспективі повинна бути вигідна всім, як руританці, так і іноземцям. Однак в короткостроковій перспективі це завдасть шкоди інтересам капіталістів, які зробили
© 2014-2022  epi.cc.ua