Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.К. Ломакін. Світова економіка, 2002 - перейти до змісту підручника

Обчислення ВВП і ВСП

. На національних рівнях обсяг ВВП виміряється в поточних і постійних цінах якого-небудь року. Різниця між цими вимірами може бути досить істотним. Кількісний ВВП, або ВВП у поточних цінах, зростає швидше, ніж реальний ВВП, або ВВП у постійних цінах. Різниця в темпах зростання пов'язана зі зміною цін. При підрахунку в незмінних цінах відбувається (усунення) ціннісних коливань. Зростання реального ВВП широко розглядається як показник економічного розвитку. Високі темпи часто вважаються ознакою сили економіки.
Підрахунок ВМП проводиться в єдиній валюті - доларах США по поточних і незмінним курсом, хоча ці показники не можуть претендувати на точний кількісний вимір в окремих країнах і регіонах. Численні дослідження показують, що обмінні курси валют наближаються до фактичного співвідношенню національних цін на товари та послуги, що надходять в канали міжнародної торгівлі. Але навіть якщо валютна ставка безпосередньо визначається ринком, вона тільки щодо відображає ціни міжнародно реалізованих товарів і послуг, оскільки сама часто визначається іншими видами міжнародних угод, такими, як іноземні інвестиції і позики, перекази доходів і засобів, рух облікової ставки, очікування на фінансових ринках та інші умови, які також можуть викликати короткострокові коливання у валютних курсах, навіть коли дійсні зміни в економічній обстановці не відбуваються. Значні короткострокові відхилення у валютних курсах від середніх і довгострокових, великі коливання у відносних вартостях товарів і послуг знижують корисність підрахунків у єдиній валюті світового виробництва, визначення його рівня і розподілу ВСП за країнами і регіонами. Зміни у валютних курсах ведуть до відповідних варіацій у розподілі та обсязі ВМП.
Порівняння валового продукту між країнами на основі загальної грошової одиниці, наприклад доларів США, може занизити в доларовому виразі обсяг товарів і послуг, вироблених у країнах з низьким рівнем розвитку у зв'язку з великими масштабами в них нетоварного сектору (бартерні угоди, виробництво домашніх господарств, виробництво засобів існування, неформальний сектор, що звичайно не враховуються, і всі вони можуть становити до 40% ВВП у менш розвинених країнах). Так як ступінь недообліку не визначається систематично, то показники ВВП і ВСП можуть бути непорівнянні.
Дослідження, проведені в рамках Проекту ООН з міжнародних порівнянь, показують, що в менш розвинених країнах використання поточних валютних курсів може занижувати обсяг ВВП до трьох і більше разів.
Цим і зумовлена тенденція заниження частки країн у світовому виробництві. Відповідно при використанні поточних валютних курсів виявляється вплив на підрахунок темпів зростання ВМП, так як країни, що розвиваються включаються до нього з меншими питомими вагами.
Один з альтернативних варіантів підрахунку ВСП грунтується на використанні коефіцієнтів порівняння купівельної спроможності валют, обумовлених відношенням цін набору (кошика) однакових товарів кожної країни. Середні співвідношення, застосовані до ВВП кожної країни, визначаються як середньозважені ціни відповідних індивідуальних наборів товарів і послуг при використанні ваги усіх цих товарів і послуг у ВВП за витратами. Обмінний курс на базі паритету купівельної спроможності ППС (S) дорівнює співвідношенню рівнів цін в розглянутих країнах.

Pd
S=St-1? ,
Pf
де St-1 - поточний валютний курс;
Pd - індекс внутрішніх цін в розглянутій країні;
Pf - індекс цін в зарубіжній країні.
Цей підхід забезпечує оцінку ВМП скоріше в «міжнародних доларах», ніж у звичайних доларах за обмінним курсом.
Обсяги ВВП, підраховані на основі зазначених методів, значно відрізняються між собою. Підрахунок на основі паритету купівельної спроможності призводить до заниження показників провідних промислово розвинених країн на 20-40%. Оцінки за паритетом купівельної спроможності суттєво змінює позиції основних підсистем у світовому господарстві. На розвинені країни, за оцінкою ВМФ, доводиться 57,4% ВМП (за поточними валютними курсами - понад 75%,), а внесок країн, що розвиваються становить 36,8% (за поточними валютними курсами - понад 20%).
Цей метод підрахунку істотно змінює оцінку економічних показників окремих країн. На першому місці залишаються США - 21,9% ВМП (28% за поточним валютним курсом), далі: КНР - 12% (4,4%), Японія - 7,6% (15,7%), ФРН - 4, 7% (5,6%), Індія - 4,6% (1,5%). За ними йдуть Франція, Італія, Британія, Канада, Бразилія.
Використання різних методів підрахунку призводить до помітних відмінностей в темпах ВМП. Це пояснюється тим, що азіатські країни, що розвиваються, в яких зосереджена велика частина ВВП країн, що розвиваються, мають більш високі темпи зростання, ніж решта світу, і їх питома вага при підрахунку на базі паритету купівельної спроможності повинен бути вище, ніж при підрахунку на базі поточних курсів .
Головна причина цього полягає в тому, що існує тенденція заниження цін товарів і послуг в менш розвинених країнах у зв'язку з більш низьким рівнем заробітної плати в них. Тому, коли відбувається переоцінка товарів і послуг у загальних цінах, їх вартісної обсяг зростає, особливо в малих країнах, на 9 - 13%.
Відмінності в оцінках ВМП показують, що немає єдиного показника, який міг би враховувати різні види економічної діяльності в різних країнах ідентично. Придатність кожного методу підрахунку залежить від цілей аналізу. Використання поточних валютних курсів при оцінці ВМП забезпечує корисні дані при визначенні міжнародних потоків товарів і послуг, русі капіталу між країнами, рівнів зовнішнього боргу і платежів, які часто проводяться на основі поточних валютних курсів.
Підрахунок ВВП на основі купівельної спроможності валют дає більш повне уявлення про економічний потенціал країн.
Таблиця 1.2
Темпи приросту ВМП в 1980-1995 рр..
На основі валютних курсів і купівельної спроможності валют

Підсистеми Валютні курси
(дол 1988р.) Купівельна
спроможність валют
валют
1981-1990 1991-1995 1981-1990 1991-1995 Світ 2,9 1,4 3,2 2,5 Розвинені країни 2,9 1,5 2,9 1,6 Країни з перехідною
економікою 2,0 -7,7 2,0 -7,7 Країни, що розвиваються 3,1 4,8 4 , 0 5,5
І с т о ч н і до: World Economic and Social Survey 1996. UN., P. 307.
У статистиці ООН при підрахунку ВВП і ВСП використовуються валютні курси, очищені від коливання цін (курси певного року). Цей метод дозволяє отримувати показники без обліку відносних коливань валютних курсів і цін і більш точно оцінювати внесок кожної країни у світовій продукт порівняно з використанням поточного валютного курсу.
Метод підрахунку ВВП на основі купівельної спроможності валют (ПКС) використовується Міжнародним валютним фондом та Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Статистика Світового банку дає макроекономічні показники, засновані на двох вищевідзначених підрахунках.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Обчислення ВВП і ВСП "
 1. 3. Обчислювальна діяльність
  обчисленню, привела до розробки людиною таких наук, як праксиология і економічна наука. Економічна наука це по суті теорія тієї частини діяльності, де при дотриманні певних умов застосовується або може бути застосовано обчислення. Як для життя людини, так і для вивчення людської діяльності ніяке інше відмінність не має більшого значення, ніж відмінність між
 2. 2. Межі економічного розрахунку
  числення приватної прибутку, а не суспільного багатства. Це означає, що для економічного розрахунку ринкові ціни є кінцевим фактом. Він не може бути застосований там, де критерієм служить не попит споживачів, який пред'являється на ринку, а гіпотетичні оцінки владних органів, керуючих усіма державними і земними справами. Для того, хто прагне оцінювати дії з точки зору так
 3. 1. Грошовий розрахунок як метод мислення
  числення прибутку індивідів, а не уявної суспільної цінності і суспільного добробуту. Грошовий розрахунок є основним засобом планування та діяльності в соціальному оточенні суспільства вільного підприємництва, керованого і керованого ринком і його цінами. Він зародився в цьому середовищі і поступово вдосконалювався по ходу поліпшення ринкового механізму та розширення переліку
 4. 8. Підприємницькі прибутки і збитки
  обчисленні прибуток виявляється як надлишок отриманих грошей у порівнянні з витраченими, а збиток як надлишок витрачених грошей у порівнянні з отриманими. Прибуток і збиток можуть бути виражені у певних сумах грошей. Мовою грошей можна встановити, який прибуток індивід витягнув або який збиток поніс. Однак це не є твердженням про психічні прибутку або збитку індивіда. Це
 5. 5. Обчислення відсотка
  обчисленні є просто комерційним звичаєм і зручним правилом обчислень. Вона не робить впливу на величину відсоткових ставок, визначених ринком. Діяльність підприємців сприяє встановленню єдиної ставки первинного відсотка у всій ринковій економіці. Якщо виявляється, що в будь-якому секторі ринку маржа між цінами на готівкові і майбутні товари відрізняється від
 6. 2. Минулі невдалі спроби зрозуміти проблему
  числення витрат і цін можливо навіть за відсутності спільного знаменника мінових відносин факторів виробництва. У результаті в роботах економістів математичного напряму народилася ідеальна конструкція соціалістичного співтовариства як здійсненна система співпраці на основі поділу праці, як готова альтернатива економічної системи, заснованої на приватному управлінні коштами
 7. 3. Кінець интервенционизма
  обчислення прибутку, взагалі немає місця управлінської діяльності. Але до тих пір, поки соціалістичне співтовариство ще в змозі робити обчислення на основі цін, встановлених на зарубіжних ринках, воно певною мірою також може використовувати квазіуправленческую ієрархію. Називати-яку епоху перехідною є жалюгідним паліативом. У живому світі зміни відбуваються постійно.
 8. 4.1. Аналіз забезпеченості податкової інспекції фінансовими ресурсами
  обчислення розміру фінансування необхідно коригувати суму уточненої кошторису на індекс зростання цін і курсу долара США. Слід зазначити, що бюджетні кошти повинні виділятися своєчасно і безперервно. Тільки за цієї умови забезпечується нормальна робота установи та дотримання ним розрахункової дисципліни. Кошти на заробітну плату необхідні до дня її виплати, для розрахунків з
 9. 4.3. Аналіз правильності визначення розміру фінансування бюджетних установ
  числення окремих видів витрат обумовлює бюджетне нормування. Бюджетне нормування полягає у встановленні єдиних вимірників поточних витрат за однорідними, переважно масовим об'єктам бюджетного фінансування, мають однакові виробничі ознаки. В основі такого нормування лежать матеріальні норми, які визначають кількість матеріалів, витрачених на
 10. 6.2. Аналіз складу, структури і стану основних засобів
  обчислений за нормами амортизації, на підставі якого зроблені розрахунки в табл. 6.3, не відповідає їх реальному фізичному і моральному зносу, який слід оцінювати експертним шляхом. Однією з найбільш важливих проблем аналізу є оцінка технічного рівня активної частини основних засобів. Від своєчасного їх оновлення в значній мірі залежить загальна ефективність
© 2014-2022  epi.cc.ua