Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Віра Амосова, Галина Гукасьян, Галина Маховікова. Економічна теорія, 2008 - перейти до змісту підручника

ЛЕКЦІЯ 12 ТЕМА: РИНОК ЧИННИКІВ ВИРОБНИЦТВА ЦІНОУТВОРЕННЯ І ДОХОДИ ВІД ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА


Раніше (див. лекцію 7) говорилося про те , що змістом мікроекономіки є дослідження проблем ціноутворення на ринках різних товарів, у тому числі і на ринках факторів виробництва (праці, землі, капіталу). Розглянувши першу частину цієї проблеми, а саме загальні закономірності процесу ціноутворення, ми можемо тепер познайомитися з їх особливостями на ринках факторів виробництва, власниками яких є працівник, землевласник, підприємець, власник грошового капіталу, які отримують у формі доходу заробітну плату, земельну ренту, прибуток і позичковий відсоток.

Для вирішення названої задачі необхідно:
- розібратися в особливостях попиту і пропозиції на фактори виробництва;
- визначити специфіку ринків землі, праці, капіталу;
- з'ясувати природу прибутку, позичкового відсотка, земельної ренти, заробітної плати.
Їх розгляду і присвячується дана лекція, якою завершується аналіз теоретичних основ мікроекономіки.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Лекція 12 Тема: РИНОК ЧИННИКІВ ВИРОБНИЦТВА ЦІНОУТВОРЕННЯ І ДОХОДИ ВІД ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА "
 1. Лекція 9-я Суб'єктивізм. Австрійська школа
  тематизує їх затасканий-ні й убогі фрази. Для класичної політичної економії характерна науч-ная сумлінність. Маркс це особливо підкреслює на прикладі Рікардо. Вульгарні ж економісти займаються переважно свідомої та упередженої апологією ка-піталізма. Цю рису Маркс сформулював у послесл-вії до другого видання I тому «Капіталу», кажучи, що відтепер для
 2. Тема 44. Макроекономічної рівноваги В НАРОДНОМУ ГОСПОДАРСТВІ
  ринок, якщо їх там ніхто не купить. Тому ОЕР дотримується при AS=AD, (44.1) де AS-сукупна пропозиція; AD-сукупний попит. Механізм переходу з макроекономічного рівня рівноваги до ОЕР в рамках цієї концепції розробив Л. Вальрас (див. питання 33). Загальна економічна рівновага за Л. Вальраса: {foto95} де m-перелік благ; n-перелік факторів, витрачених на виробництво
 3. Тема 5. ІНФЛЯЦІЯ. ЗАХОДИ БОРОТЬБИ З ІНФЛЯЦІЄЮ
  тематичного зростання роздрібних цін. На рубежі 1992 р. в Росії склалася ситуація, яка характеризується тотальним товарним дефіцитом, надмірним грошовим «навісом» над споживчим ринком. У 1991 р. при економічному спаді в 13% грошові доходи населення виросли в 2, а випуск грошей в обіг - в 4,4 рази. Наприкінці грудня 1991 товарні запаси в роздрібній торгівлі скоротилися до рекордно
 4. 35. Поясніть істота моделі загальної економічної рівноваги Л. Вальраса.
  Тема, що охоплює різні сектори і ринки. Як вони функціонують в найбільш загальному вигляді? Наскільки стійкі багатоаспектні параметри економіки? На основі яких принципів встановлюється взаємодія цін, витрат, обсягів попиту та пропозиції на різних ринках? Чи приймає це взаємодія форму «равновесности» або ринковий механізм діє у зворотному напрямку? Знайти відповіді на
 5. 13. Ціни та дохід
  факторів виробництва, а не їх природні і фізичні властивості, перетворює їх на до деякої міри довговічні джерела доходу. У природі не існує потоку доходів. Дохід категорія діяльності. Він є результатом дбайливою економії рідкісних ресурсів. Особливо очевидно це у випадку капітальних благ. Вироблені фактори виробництва не вічні. Хоча життя багатьох з них триває
 6. 4.6. Додаткова інформація
  тематики. Поруч стоять лапки можуть бути двох видів - "..." і «...» (лапки та ялинки). Правильно: "слова« слова »" або «слова" слова "». Неправильно: «слова» «і" слова "слова". Ці помилки є навіть у назвах великих фірм і деяких статтях і книжках. 2. Якщо наприкінці пропозиції є інформація в дужках, крапка ставиться після дужок, не ставиться перед дужками і всередині перед
 7. 1. Теорія граничної корисності як теорія ціноутворення
  тематично певну величину, убуваючу в міру того, як продовжується задоволення. Це допущення дозволило йому припустити, що існують цілком певні моменти, коли людина повинна перервати одне задоволення і перейти до іншого. Формулювання правила, на підставі якого визначаються ці моменти, отримала в економічній науці назву другого закону Госсена. Суть другого закону
 8. 2. Теорія монополістичної конкуренції Е. Чемберліна
  ринок) з елементами монополії (покупці віддають явну перевагу ряду продуктів, за які вони готові платити підвищену ціну). Але як же утворюється така структура? Виходячи з концепції "економічної людини", логічно припустити, що підприємець у своєму прагненні до одержання максимального прибутку прагне захопити контроль над пропозицією товару, що дозволить йому диктувати ціну на
 9. 3. Теорія недосконалої конкуренції Дж.Робинсон
  темах, що розглядають поведінку фірми в умовах досконалої конкуренції, недосконалої конкуренції і чистої монополії. Особливу увагу Дж. Робінсон приділила такий характерною межах ринкової поведінки великих компаній, як маневрування цінами. Ключовим питанням в її дослідженнях стало дослідження можливостей використання ціни як інструменту впливу на попит і регулювання збуту.
 10. Лекція 10-я Нова історична школа
  тематичного праці. Це, звичайно, зовсім перекручує картину первісного гро-ва. Виходить, що ніякої первісної економіки не було, че * ловек не відрізнявся від тварин, кожен поодинці здобував собі засоби існування. Відповідно цієї неправдивої схе-ме Бюхер підбирав і фактичний матеріал. Візьмемо інше питання. Бюхер багато уваги приділяв ан-тичної економіці, але давав їй
 11. Лекція 13-а Економічні погляди А. Маршалла
  тематиці під функцією розуміється змінна величина, зміни кото-рій відповідають зміни іншої змінної величини, званої аргументом. Коли ми говоримо, що X є функція У, то мається вві-ду, що всякому зміни У відповідає певне з-сування X. Так, наприклад, простір, пройдене рушійним-175 ся тілом, є функція часу. Зі зміною часу
 12. Лекція 14-я Американські апологети найманого рабства. Д. Б, Кларк
  тема прагматизму-Суть цієї системи в тому, що критерієм істини є корисність і за цією системою зізнається, що все те, що доставляє прибуток капіталісту корисно і вигідно. Так убого трактується критерій істини. Переходжу до розгляду поглядів найбільш відомого американського економіста кінця XIX і початку XX ст. Джона Бетса Кларка, автора цілого ряду робіт. Одна з його книг
 13. Тема 4. ЕКОНОМІЧНИЙ ВИБІР І КОРДОНУ ВИРОБНИЧИХ МОЖЛИВОСТЕЙ
  ринок дає відповідь на друге фундаментальне питання економіки: як виробляти товари та послуги? Населення, володіючи грошовим доходом, який також є обмеженим споживчим ресурсом, порівнюючи ціни різних товарів і приміряючи їх до власних можливостей, вибирає, що і за якою ціною купувати. Отже, у ринковій економіці товар виробляється для споживача. 2. Закон
 14. Тема 7. ЕВОЛЮЦІЯ ІДЕЙ В ТЕОРЕТИЧНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУЦІ
  тематичних
 15. Тема 18. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА: ЇХ ВИДИ, ДИНАМІКА
  тематично (формула 18.2) і графічно (рис. 18.2). FC + VC=TC; TC-FC=VC; TC-VC=FC, (18.2) де FC-постійні витрати; VC-змінні витрати; TC-загальні витрати. {Foto46} Рис. 18.2. Загальні витрати фірми C-витрати фірми; Q-кількість випускається; FG-постійні витрати; VG-змінні витрати; TG-валові (загальні) витрати. 4. Середні витрати. Середні
 16. Тема 25. ПОПИТ НА ФАКТОРИ ВИРОБНИЦТВА
  ринок факторів виробництва має наступні відмінності від товарного ринку: а) попит на фактори виробництва є вторинним, похідним від попиту на товар, б) чим легше заміщається небудь фактор у виробництві, тим більш еластичний попит на нього фірмою на ринку факторів. 2. Прокатна і капітальна вартість фактора виробництва. Праця, земля, капітал у процесі виробництва використовуються
 17. Тема 28. РИНОК КАПІТАЛУ
  тема відносин найманої праці - капіталізм. 2. Попит і пропозиція капіталу. На ринок фактор виробництва «капітал» надходить у двох взаємопов'язаних формах - фізичної та грошової. Ринковий попит на капітал формують підприємці. Ринкова пропозиція фактора «капітал» здійснюють домогосподарства. Величина капіталу, пропонованого домогосподарствами на ринку, залежить від відсоткової ставки,
 18. Тема 30. РИНОК ЗЕМЛІ
  фактор «земля» 3. Ціна землі 1. Ринкові відносини в аграрному комплексі. Економічні відносини, що складаються у сфері сільськогосподарського виробництва, прийнято називати аграрними відносинами. Вони специфічні, так як фактор «земля» проявляється тут по-особливому: 1) на відміну від інших факторів виробництва земля має необмежений термін служби і не відтворюється за бажанням людей,
© 2014-2022  epi.cc.ua