Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Віра Амосова, Галина Гукасьян, Галина Маховікова. Економічна теорія, 2008 - перейти до змісту підручника

12.1. Попит і пропозиція на фактори виробництва


Ринок факторів виробництва - це сфера товарного обороту таких найважливіших ресурсів, як земля, капітал і праця. З попередніх лекцій відомо, що ринок будь-якої товарної групи передбачає співвідношення попиту і пропозиції, під впливом якого встановлюється ціна. На ринках факторів виробництва діють ті ж закони попиту та пропозиції і той же механізм конкурентного рівноваги цін. І разом з тим ринки цих товарних груп мають свої особливості.
Розглянемо спочатку особливості попиту.
Специфічною рисою попиту на будь-які фактори виробництва є те, що він має похідний, вторинний характер порівняно з попитом на кінцеві споживчі блага.
Похідний характер попиту на фактори виробництва пояснюється тим, що потреба в них виникає лише в тому випадку, якщо з їх допомогою можуть бути зроблені товари або послуги звичайного споживчого призначення. Попит на будь-який чинник виробництва може зростати або знижуватися залежно від того, зростає або знижується попит на споживчі товари, виготовлені за допомогою даного чинника виробництва. Наприклад, збільшення попиту на пшеницю викличе збільшення попиту на орні землі під її посадку. Попит на фактори виробництва пред'являють лише підприємці, тобто та частина суспільства, яка здатна організувати і здійснити випуск продуктів і послуг, необхідних для кінцевого споживання.
Для організації виробничого процесу потрібно багато факторів: праця, земля, техніка, сировина, енергія. Всі вони більшою чи меншою мірою можуть бути взаємодоповнюючими та взаємозамінними: жива праця можна частково замінити технікою, природні сировинні матеріали - штучними і т. д. Зміна цін на один з факторів викликає зміну вводиться у виробництво кількості не тільки цього, а й сполучених з ним факторів виробництва. Наприклад, більш висока заробітна плата і відносно низькі ціни на техніку здатні викликати зниження попиту на працю і підвищення його на машини, які замінять робочу силу, і навпаки. Отже, попит на фактори виробництва - це взаємозалежний процес, де обсяг кожного залученого у виробництво ресурсу залежить від рівня цін не тільки на кожен з них, а й на всі інші пов'язані з ними ресурси і фактори. Ціна - одна з найважливіших умов зміни еластичності попиту по кожному фактору виробництва. Попит більш еластичний на ті фактори, які мають більш низьку ціну. Це дозволяє здійснювати взаімозамещеніе, витісняти дорогі фактори виробництва, знижувати витрати виробництва. Високі ціни викликають зниження попиту і перемикання на дешевші фактори виробництва.
Тепер звернемося до пропозиції.
Пропозиція факторів виробництва - це те їх кількість, яка може бути представлено на ринках за існуючими на даний момент цінами.
На ринках факторів виробництва попит породжує пропозицію так само, як і на ринках звичайних споживчих благ. Однак пропозиція на ринках факторів виробництва має особливості. Специфіка пропозиції зумовлена рідкістю, обмеженістю економічних ресурсів, особливо таких, як земля, праця, природні копалини. Обмеженість, рідкість первинних економічних ресурсів відносна. Вони рідкісні і обмежені в порівнянні з потребою в них виробництва для випуску необхідних в кожен даний момент кінцевих благ. Якби ресурси не були обмежені, вони були б безкоштовними, як повітря, а різноманітні потреби людей були б раз і назавжди повністю задоволені.
Значить, особливістю ринку пропозиції факторів виробництва є те, що він відчуває на собі закон рідкості ресурсів.
На ринках виявляється, що пропозиція кожного конкретного фактора виробництва має різну еластичність. Тому причиною також є закон рідкості. Так, наприклад, пропозиція землі найчастіше невідповідно, бо в кожен даний момент її розміри фіксовані, що заміщує землю ресурсу не існує. Практично непоновлювані в часі і копалини ресурси сировини, але їхня пропозиція більш еластично, якщо знайдені альтернативні штучні види сировини. Еластичність пропозиції праці мінлива і залежить від економічної ситуації в країні.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 12.1. Попит і пропозиція на фактори виробництва "
 1. Модель рівноваги Вальраса
  попиту та пропозиції на різних ринках? Чи приймає це взаємодія форми «равновесности» або ринковий механізм діє у зворотному напрямку? Чи є це рівновага (якщо воно досяжно) стійким? Вальрас виходив з того, що вирішення проблеми може бути досягнуто за допомогою використання математичного апарату. Весь економічний світ він розділив на дві великі групи: фірми і
 2. 35. Поясніть істота моделі загальної економічної рівноваги Л. Вальраса.
  Попиту та пропозиції на різних ринках? Чи приймає це взаємодія форму «равновесности» або ринковий механізм діє у зворотному напрямку? Знайти відповіді на ці питання спробував швейцарський економіст-математик Леон Вальрас (1834 - 1910). На відміну від Маршалла Вальрас взявся не прикладної, а общетеоретической проблемою - проблемою загальної економічної рівноваги. Її основний
 3. 76. Модель взаємодії економічних і соціальних змінних Г. Мюрдаля.
  Попит і пропозиція; фактори виробництва, включаючи підприємницьку діяльність, більш специфічні і слабо, якщо взагалі реагують на економічні стимули. Недосконалість ринку, невігластво і ірраціональність є правилом ». Згідно концепції Мюрдаля в основі перетворень повинен лежати не ринковий автоматизм, а реалізація ефективної державної політики на основі всебічного
 4. Лекція 12 Тема: РИНОК ЧИННИКІВ ВИРОБНИЦТВА ЦІНОУТВОРЕННЯ І ДОХОДИ ВІД ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА
  попиту та пропозиції на фактори виробництва; - визначити специфіку ринків землі, праці, капіталу; - з'ясувати природу прибутку, позичкового відсотка, земельної ренти, заробітної плати. Їх розгляду і присвячується дана лекція, якою завершується аналіз теоретичних основ
 5. 4.1. Поняття і види макроекономічної рівноваги
  попитом досягається пропорційність. У ринковій економіці рівновага - це відповідність між виробництвом благ і платоспроможним попитом на них, тобто така ідеальна ситуація, коли продукту виробляється рівно стільки, скільки можуть купити за даною ціною. Воно може бути досягнуто шляхом обмеження потреб на економічні блага, тобто зниженням платоспроможного попиту на товари і
 6. 2. Пропозиція праці: прийняття рішення про зайнятість
  пропозицію факторів на конкурентному ринку аб-солютно еластично за ціною. Крива АC - крива середніх факторних рас-ходів, т. к. являє собою суму витрат, які фірма несе на одиницю фактора. Крива граничних витрат MC представляє витрати фірми на кожну додаткову одиницю фактора. На конкурентному ринку АC=МC має вигляд горизонтальної прямої. Фірма на конкурентному ринку
 7. 41. Концепція загальної економічної рівноваги Л. Вальраса
  попитом, попит відповідає пропозиції. Ціни товарів відповідають витратам, відповідають їх граничної корисності. Побудувавши досить складну систему взаємопов'язаних рівнянь, Вальрас доводить, що система равновесности-це ідеал, до якого прагне конкурентний ринок. Положення, яке називається законом Вальраса, доводить: 1) у стані рівноваги ринкова ціна дорівнює граничним
 8. 9. Про ідеальному типі
  спространеніе отримали два ідеальні типи: ліві партії (прогресисти) і праві партії (фашисти). Перші включають західні демократії, деякі латиноамериканські диктатури і російський більшовизм; другий італійський фашизм і німецький нацизм. Ця типізація результат певного способу розуміння. Інший спосіб буде протиставляти демократію і диктатуру. Тоді російський більшовизм, італійський
 9. 3. Праксиологической аспект полілогізма
  попит і пропозиція на ринку праці. Точно так же інтереси робітників порівняно перенаселених країн антагоністичні інтересам робітників порівняно малонаселених країн в тому, що стосується міграційних бар'єрів. Твердження про те, що інтереси всіх пролетарів однаково вимагають заміни капіталізму соціалізмом, є довільним постулатом Маркса та інших соціалістів. Воно не може бути доведено
 10. 3. Людська праця як засіб
  попиту та пропозиції праці являє собою некваліфіковану проста праця, який може виконуватися будь-яким здоровою людиною, і що кваліфіковану працю, працю людей з певними вродженими здібностями та спеціальною підготовкою, в цілому є винятком. Немає потреби з'ясовувати, чи відповідало це умовам віддаленого минулого або навіть в первісних племенах неоднаковість
 11. 4. Стабілізація
  попиту і виробництва. Посилки теорії вимірювання вимагають людей зі стійкими бажаннями і оцінками. Ми можемо вважати цінові зміни виразом змін купівельної спроможності грошей тільки в тому випадку, якщо люди завжди однаково оцінюють одні й ті ж речі. Оскільки неможливо встановити загальну суму грошей, витрачених на споживчі товари в даний відрізок часу, статистики повинні
 12. 3. Чистий ринкова економіка
  попиту та пропозиції, відноситься до будь-якого прикладу попиту та пропозиції, а не тільки до попиту і пропозиції, викликаним збігом особливих обставин і вимагають окремого опису або визначення. Не вимагає ніяких додаткових підтверджень положення про те, що людина, зіткнувшись з альтернативою отримати більше або менше за товар, який він хоче продати, ceteris paribus * вибирає
 13. 5. Стан спокою і рівномірно функціонуюча економіка
  попиту і пропозиції несумісне з цією конструкцією. В її рамках можна розглядати тільки такі зміни, які не впливають на взаємодію сил, що формують ціни. Немає необхідності населяти уявний світ рівномірно функціонуючої економіки безсмертними, нестаріючими і неразмножающіміся людьми. За умови, що загальна чисельність населення і кількість людей в кожній
 14. 5. Конкуренція
  спространенних оман. Економісти класичної школи виступали за скасування всіх торгових бар'єрів, що перешкоджають людям конкурувати на ринку. Подібні обмежувальні закони, пояснювали вони, призводять до переміщення виробництва звідти, де природні умови виробництва більш сприятливі, туди, де вони менш сприятливі. Вони захищають менш ефективних людей від їх більш ефективних
 15. 8. Підприємницькі прибутки і збитки
  попит споживачів. Якби все точно спрогнозували майбутнє стан ринку певного товару, то його ціна і ціни відповідних компліментарних чинників виробництва вже сьогодні були б узгоджені з цим майбутнім станом. І зайнявшись цим виробництвом, не можна було б ні витягти прибутку, ні понести збитку. Специфічна підприємницька функція полягає у визначенні сфер
© 2014-2022  epi.cc.ua