Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Кругообіг доходів


Загальний обсяг виробництва в економіці США, чи-сельність працівників, зайнятих у цьому виробництві, і величину сукупного доходу домашніх хозяйствопределяют спільні рішення більш ніж 85 млн.домашніх господарств, понад 17 млн. фірм і более80 тис. державних установ. Колічествотоваров, вироблене фірмами, залежить від того, скільки, на їх думку, вони можуть продати і по ка-ким цінами. Кількість продаваних фірмами това-рів дорівнює кількості купованих населенням това-рів, яке залежить від доходів домашніх господарств, а розмір доходів у свою чергу залежить від того, скільки фірми виробляють і продають.
Послідовні роздуми про ці взаємо-діях починаються з розгляду схеми круго-обороту, наведеної на рис 2-1. Малюнок перед-ставлять самий загальний погляд на економіку, обра-щая увагу на взаємодії між фірмаміі домашніми господарствами, в результаті чого визна-виділяється загальний обсяг виробництва в економіке.Схема спрощує реальну картину, виключаючи ізрассмотренія державне оподаткування і
2 Стара історія, яку часто чують економісти, розповідає про фі-ЗІКу, химике і економіста, опинилися на безлюдному острові седінственной банкою тушонки. Фізик і хімік намагаються відкрити етубанку, використовуючи доступні їх дисциплін кошти, але це їм не вда-ється. Економіст оголошує, що знає, як це зробити. Коли до нього об-рашено увагу інших, він починає: «Візьмемо консервний ніж». Ця історія викликає сміх, оскільки часто економічні теорііявляются очевидно нереалістичними, і наша відповідь полягає в тому, що вони і повинні, бути нереалістичними, але досить простими дляпоніманія і застосування.
22


державні витрати, так само як покупки іпродажа, зроблені за кордоном
Домашні господарства представлені блоком, рас-покладеним в лівій частини схеми. Вони владеютфакторамі виробництва, використовуваними фірмамідля виробництва товарів і послуг.
Про Фактори виробництва представляють со-бій витрати, які включають послуги праці, зем-лю, машини, інструменти, будівлі та сировину, використовувані для виробництва товарів іпослуг.
Домашні господарства отримують дохід, продаваясирье та послуги праці, здаючи в оренду належачи-щую їм землю і засоби виробництва (машини, інструменти та будівлі) 3. Інакше кажучи, вони прода-ють фірмам послуги своїх факторів виробництва івикористовуються свої доходи, що складаються з зарплати, ренти і прибутку, для покупки вироблених фір-мами товарів і послуг.
Фірми представлені блоком, розташованим вправо частині схеми. Вони є організаціями, що використовують виробничі фактори дляпроізводства товарів і послуг, які вони затемпродают домашнім господарствам Фірми направляютпрібиль домашнім господарствам, володіє ними.

Між домашніми господарствами і фірмами здійснюється рух як потоків товарів і фак-торів виробництва, так і потоків платежів за те-вари і за використання факторів (стрілками по-казано напрямок руху потоків). Внешнійконтур показує фізичний рух товарів і
3 Більша частина землі, будівель та обладнання в економіці прінадлежітфірмам, але всі фірми в кінцевому рахунку належать домашнім госпо-ствам.
Факторів виробництва між домашніми госпо-ствами і фірмами. Потоки послуг факторів вироб-ництва спрямовані від домашніх господарств до фір-мам в нижній частині зовнішнього контуру Товари іпослуги, вироблювані за допомогою іспользованіяетіх факторів виробництва, рухаються в зворотному напрямку - від фірм до домашніх господарств вверхній частини зовнішнього контуру
Внутрішній контур показує соответствующіепотокі платежів у грошовому виразі (у долла-рах). Потоки зарплат, рент за використання землі машин і прибутків рухаються в напрямку отфірм до домашнім господарствам в нижній частівнутреннего контура. Ці складові в суммеобразуют дохід домашніх господарств. Що виходить ізсектора домашніх господарств потік являє со-бій суму платежів за товари. Сума цих платі-жей, одержуваних фірмами, дорівнює загальному об'емупродаж товарів в доларах.
Управління потоками факторів і товарів осуще ствляется допомогою ринків. Фірми продаютсвоі продукти на ринках товарів, які представ-лені блоком, розташованим у верхній частіконтура. На ринках факторів виробництва німи господарства продають право іспользованіясвоіх факторів виробництва (см блок, розташований-ний в нижній частині контуру). Таблиця 2-1 даетнаглядное уявлення про кругообіг товарів іфактороа У 2-й і 3-й частинах даного курсу упорделается на товарні ринки, частина 4-я посвященаринкам факторів виробництва, а в частинах 6-й і 7-йрассматрівается кругообіг в економіці в цілому (частини 3-а і 5-а охоплюють взаємодії дер-жави та ринку).
22

РІС. 2-1. Кругообіг до-ходів: фірми, домашніехозяйства і ринки
державні витрати, так само як покупки іпродажа, зроблені за кордоном.
Домашні господарства представлені блоком, рас-покладеним в лівій частині схеми. Вони владеютфакторамі виробництва, використовуваними фірмамідля виробництва товарів і послуг.
Про Фактори виробництва представляють со-бій витрати, які включають послуги праці, зем-лю, машини, інструменти, будівлі та сировину, використовувані для виробництва товарів іпослуг.
Домашні господарства отримують дохід, продаваясирье та послуги праці, здаючи в оренду належачи-щую їм землю і засоби виробництва (машини, інструменти та будівлі) 3.
Інакше кажучи, вони прода-ють фірмам послуги своїх факторів виробництва івикористовуються свої доходи, що складаються з зарплати, ренти і прибутку, для покупки вироблених фір-мами товарів і послуг.
Фірми представлені блоком, розташованим вправо частині схеми. Вони є організаціями, що використовують виробничі фактори дляпроізводства товарів і послуг, які вони затемпродают домашнім господарствам. Фірми направляютпрібиль домашнім господарствам, володіє ними.
Між домашніми господарствами і фірмами здійснюється рух як потоків товарів і фак-торів виробництва, так і потоків платежів за те-вари і за використання факторів (стрілками по-казано напрямок руху потоків). Внешнійконтур показує фізичний рух товарів і
3 Більша частина землі, будівель та обладнання в економіці прінадлежітфірмам, але всі фірми в кінцевому рахунку належать домашнім госпо-
факторів виробництва між домашніми госпо-ствами і фірмами. Потоки послуг факторів вироб-ництва спрямовані від домашніх господарств до фір-мам в нижній частині зовнішнього контуру Товари іпослуги, вироблювані за допомогою іспользованіяетіх факторів виробництва, рухаються в зворотному напрямку - від фірм до домашніх господарств вверхній частини зовнішнього контуру
Внутрішній контур показує соответствующіепотокі платежів у грошовому виразі (у долла-рах). Потоки зарплат, рент за використання землі машин і прибутків рухаються в напрямку отфірм до домашнім господарствам в нижній частівнутреннего контура. Ці складові в суммеобразуют дохід домашніх господарств. Що виходить ізсектора домашніх господарств потік являє со-бій суму платежів за товари. Сума цих платі-жей, одержуваних фірмами, дорівнює загальному об'емупродаж товарів в доларах.
Управління потоками факторів і товарів осуще ствляется допомогою ринків, фірми продаютсвоі продукти на ринках товарів, які представ-лені блоком, розташованим у верхній частіконтура. На ринках факторів виробництва німи господарства продають право іспользованіясвоіх факторів виробництва (див. блок, розташований-ний в нижній частині контуру). Таблиця 2-1 даетнаглядное уявлення про кругообіг товарів іфакторов. У 2-й і 3-й частинах даного курсу упорделается на товарні ринки, частина 4-я посвященаринкам факторів виробництва, а в частинах 6-й і 7-йрассматрівается кругообіг в економіці в цілому (частини 3-а і 5-а охоплюють взаємодії дер-жави та ринку).
23
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Кругообіг доходів"
 1. 1. Суспільне відтворення та кругообіг доходів і продуктів
  кругообігу зустрічний потік грошових платежів - з ринку продуктів в іноземний сектор економіки; 2) експорт товарів і послуг; 3) проведення різного роду міжнародних фінансових операцій, пов'язаних як з отриманням позик і наданням позик, так і з трансакційними угодами з купівлі-продажу реальних і фінансових активів. Постійне повторення і продовження цих процесів і складає
 2. Висновки
  кругообігу доходів і витрат за участю ринку ресурсів (факторів виробництва) і ринку продуктів (благ). 4. Найважливіші показники функціонування національної економіки такі: - валовий суспільний продукт (ВОП) - сума всіх створених за рік товарів у сфері матеріального виробництва; - кінцевий суспільний продукт (КОП) - різниця між валовим і проміжним продуктом.
 3. 5.5. Мультиплікатори АВТОНОМНИХ ВИТРАТ, ІНВЕСТИЦІЙ. Акселератор. ПАРАДОКС ощадливість
  кругообігу «доходи - витрати». Мультиплікатор інвестицій (mI) - числовий коефіцієнт, по-показувала перевищення зростання доходу над зростанням інвестицій. {Foto44}; {foto45}. Приклад. Для організації будівництва очисних споруд держава інвестувала 2 млн руб. МРС=0,6. Мультиплікатор mI=1 / (1 - MPC)=1 / (1-0,6)=1 / 0,4=2,5. Приріст ВНП складе? Y=? I - mI=2 млн -
 4. Прирощення наукових знань
  кругообігу доходів як фактора внутрішнього попиту і, відповідно, стимулу економічного зростання. Надалі ця ідея була предметом гострих дискусій, уточнювалася, виявляла нові грані, поки нарешті в XX в. не прийняла вид теорії ефективного попиту, зайнявши центральне місце в теоретичній системі Дж.М. Кейнса. Фактор приватних інтересів і роль держави. Як само государеве господарство
 5. Основниепонятіяп методи
  кругообігу доходів, кото-раю лежить в основі всього макроекономічного ана-лізу. Цей параграф дає також уявлення провикористанні фактичного матеріалу для побудувати-ення та оцінки економічних моделей. Економічні моделі розкривають характерсвязей між економічними змінними. - Про Економічна змінна - це щось, що впливає на рішення «що», «як» і «для кого», з якими має
 6. Загальна характеристика моделей
  кругообігу, представлена на рис 2-1,-це економічна модель. Як і всі моделі, онапредставляет собою сильно спрощене опісаніедействітельності. Наприклад, спрощенням являетсяісключеніе держави з розгляду або игно-рірованіі взаємних розрахунків з іноземними пар-тнерамі і між фірмамі5. Спрощення необхід-мо для розуміння і прогнозування. Розмірковуючи-ня про модель кругообігу,
 7. Глава 23: Введення в макроекономіку, схема «сукупний попит - сукупна пропозиція»
  кругообігу доходів між домашні-ми господарствами та бізнесом, а також на понятіяхекономіческого зростання, безробіття та інфляції. За-тим, в п. 3-5 більш докладно розглядається кожний з цих трьох головних вимірників ефективно-сті економіки: інфляція, економічне зростання ібезработіца. У п. 6 стисло вимальовується схема, ко-торую ми будемо обговорювати в даній частині та в часті7 книги при аналізі
 8. 2. Hj) OHrJBOACTBOj доходи і витрати
  кругообіг доходів іпродукціі, що представляє собою графіческуюверсію табл. 23-2. По верхньому зовнішньому контуруіспользуемие фактори виробництва рухаються отдомашніх господарств до фірм в обмін на доходи, які течуть у зворотному напрямку по ниж-нього зовнішньому контуру. Під використовуваними фак-торами виробництва ми маємо на увазі використовуючи-мі фірмами працю, машини та інші ресурси. У теж час по
 9. Макроекономіка і взаємодії
  кругообігу (см.ріс 23-1). Ця схема проливає світло на три головні є характеристики функціонування економіки. Викорис-зуемое її тепер, щоб розглянути більш детальнобезработіцу, інфляцію і економічне зростання. Безробіття Як показано у верхній частині рис 23-1, фірми по-купають фактори виробництва у домашніх господарств. Фірми використовують ці фактори, щоб по-лучать прибуток,
 10. Глава 24. Ізмереніяв макро-економіці
  кругообігу продукції є основою для нашої першої мо-діли визначення доходів і випуску продукції, яка буде викладена в гол. 25. Вимірювання ВНП і взаємозв'язок останнього с до-ходами та витратами обговорюються в основному ветой чолі Однак ми хочемо також знати, насколь-ко точні наші виміри і для яких цілей онііспользуются. Глава закінчується обговоренням ис-користування інформації про ВНП
© 2014-2022  epi.cc.ua