Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

2. Hj) OHrJBOACTBOj доходи і витрати


Економіка складається з безлічі незалежних оди-ниць: мільйонів домашніх господарств і мілліоновфірм (Федеральний уряд, правітельстваштатов та органи місцевого самоврядування ми покане включаємо в нашу картину). Домашні хозяйстварешают, скільки купувати і скільки працювати. Фір-ми, що знаходяться у власності домашніх господарств як власників або акціонерів, вирішують, скільки виробляти, скільки продавати, скольколюдей наймати. У сумі всі рішення домашніххозяйств перетворюються на сукупні витрати, а ре-ня всіх фірм складаються в загальний обсяг ви-пуску в економіці.
Однак макроекономіка припускає щось біль-шиї, ніж просте додавання Ми розглядаємо ре-ня фірм і домашніх господарств як незалежні, коли аналізуємо окремий ринок. Але щоб по-няти поведінку економіки в цілому, ми повинні розглядати взаємодії між ними. Ключевиевзаімодействія, на яких сфокусовано вніманіемакроекономікі, описуються в цьому параграфі
У табл. 23-2 класифікуються різні взаємо-
ТАБЛИЦЯ 23-2. Взаємодії домашніх господарств іфірм
Фірми
Домашні господарства
Використовують фактори вироб-ництва, предоставленниедомашнімі господарствами, для виробництва товарів іпослуг
Платять домашнім хозяйствамза використання факторіввиробництва
Продають товари та услугідомашнім господарствам
Володіють фактораміпроізводства, включаятруд, якими оніснабжают фірми
Отримують доходи від фірм вобмен на предоставленниефактори виробництва
Витрачають кошти на товариі послуги, проізведенниефірмамі
модействия між фірмами і домашніми госпо-ствами в економіці. Домашні господарства безпо-середньо поставляють фірмам послуги праці. По-кільки вони володіють всіма фірмами в економіці, вони також володіють і іншими факторами про-виробництва, використовуваними фірмами для виробниц-ства товарів і послуг: фізичним капіталом і зем-лей.
У табл. 23-2 показана спрощена картина взаемодії в економіці Ось деякі з зроблений-них спрощень. По-перше, ми не враховуємо пра-вительство, яке не належить ні до тих, ні кдругу, але грає дійсно важливу роль в
економіці, як це розглянуто в гол. 4. По-друге, ми показуємо фірми, що продають товари домаш-ним господарствам (третій рядок), але опускаємо про-дажи фірм іншим фірмам. По-третє, ми не визна-виділяється точно, чи ми говоримо про економіку Сполуче-наних Штатів чи про який-небудь інший стране.Все ці питання мають значення, але поки опущені, щоб спрощена картина була зрозуміла. У табл.23-2 дві верхні рядки відображають той факт, чтодомашніе господарства в кінцевому рахунку володіють усі-ми факторами виробництва і що фірми використовують-ють ці фактори для виробництва товарів і послуг. Всреднем рядку показано, що в обмін на предостав-

Вікно 23-1. Економічний цикл
Реальний ВНП коливається з плином часу вокругобщей тенденції до збільшення. Наприклад, в період1970-1986 рр.. випуск продукції зростав у середньому темпом2, 7% за рік. Але в будь-який окремий рік були значитель-ні відхилення від цієї тенденції (долговременноготемпа приросту). У деякі роки обсяг проізводствафактіческі падав, тоді як в інші роки, напри-мер в 1984 г, коли реальний ВНП збільшився на 6,4%, темп приросту далеко перевершував середній показательза цей період.
Ці коливання обсягу виробництва від
року до року, або короткочасні коливання, називають-ся економічним циклом.
- Економічний цикл - це періодично насту-Пающіє розширення (підйом) і скорочення (спад) реального обсягу виробництва на тлі среднегоекономіческого зростання (загальної тенденції росту).
На рис 230-1 показана динаміка фактичного і по-потенційного ВНП, тобто ВНП при повній зайнятості. Фак-тичні ВНП коливається навколо рівня потенційно-го, в той час як останній плавно зростає. Затінені

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
РІС. 230-1. Фактичний і потенційний обсяг виробництва. Потенційний обсяг виробництва - це обсяг вироб-ництва при повній зайнятості, який росте з часом. Фактичний обсяг виробництва коливається навколо потенційного, опускається нижче його під час спаду і потім поступово повертається до нього і іноді перевершує його під час підйому еконо-міки. (В дійсності автори дають визначення не потенційного, а середнього за період ВНП. Більш суворе визначення по-потенційного ВНП узагальнює поняття границі виробничих можливостей-Прим. Пер.) Локальні максимуми економіч-ського циклу позначені літерою P, локальні мінімуми - буквою T

Пік
РІС. 230-2. Економічний цикл. Економіч-ський цикл виражається в динаміці фактіческогоВНП щодо потенційного і в связаннихс цим зміни інших економічних змінних. Як правило, економічний цикл длітсянесколько років. Обсяг виробництва рухається отмаксімума через спад до мінімуму і потім черезпод'ем або розширення до нового максимуму

Час
фігури показують недавні спади. Переломні точкіделовой активності протягом економічного циклу на-ни опиняються максимумами і мінімумами. На рісункеоні позначені P і T.
Економічний цикл має дві фази, определяемиемаксімумом і мінімумом. На рис 230-2 показана етапоследовательность. Спад, або скорочення виробництва, - це період від максимуму циклічної активності домінімума. Підйом, або розширення виробництва,-це рух вгору до наступного максимуму. Як вид-но на рис 230-1, економічні цикли неоднакові іразлічаются як по довжині кожної фази, так і по висотемаксімума і по глибині мінімуму.
Таким же нерегулярним циклічним поведінкою, як фактичний ВНП по відношенню до потенційно-му, характеризуються і інші економічні часів-ні ряди. Вивчення часових рядів для безробіття, інфляції, урядового бюджету, частки обанкро-тівшіхся корпорацій, роздрібних продажів і багатьохінших змінних показує, що вони сістематіческісвязани із змінами фактичного ВНП щодо відповідності-але потенційного.
Зразки економічного циклу вивчаються більш 50 летцелим рядом вчених, багато з яких співпрацюють сНаціональним бюро економічних досліджень
(NBER), приватної некомерційної дослідницької організаціею, розташованої в Кембриджі , штат Массачу-Сетсу Група вчених з NBER стежить за економіческімівременнимі рядами і визначає періоди максімумові мінімумів в економічному циклі. Особливо уважно вони відносяться до оголошень про початок спаду, кото-які зазвичай робляться через 6 місяців після його початку.

Переломні точки в економічних часових рядахмогут або випереджати економічний цикл, або совпа-дати з ним, або відставати від нього. Оскільки мно-дружність економічних рядів поводиться в повному відповідної з економічним циклом, сам цикл являетсяполезним способом опису ділової активності. На-приклад, під час скорочення або спаду проізводствабезработіца зростатиме, а під час розширення іліпод'ема падати. ,
У табл. 230-1 показані максимуми, мінімуми ітривалість останніх чотирьох економіческіхціклов, а також рівень безробіття в точці мінімумакаждого з цих циклів. Останній цикл, що почався з точки мінімуму в грудні 1982 р, був ще у фазі под-ема в 1987 р. Цей підйом, схоже, стає одним ізсамих довгих за післявоєнний період. Його можносравніть тільки з безперервним підйомом з февраля1961 р. по грудень 1969
ТАБЛИЦЯ 230-1. Останні економічні цикли в Сполучених Штатах
Тривалість в місцях
Максимуми Мінімуми від максимуму до мінімул! А від мінімуму до максимуму безробіття на мінімумі
1. Грудень 1969 Листопад 1970
1 листопада 1973 Березень 1975
3. Січень 1980 Липень 1980
4. Липень 1981 Грудень 1982
11
16
6
18
365 812
5,9
8,6
7,8
10,6
Джерело National Bureau of Economic Research.
29 *
418 ПОСП. 6: Сукупний попит і фактори, що його визначають
лені фірмам фактори виробництва домашніехозяйства отримують доходи, головним чином в відезаработной плати і прибутків, виплачуваних фір-мами. Вони в свою чергу використовують свої доходина купівлю товарів і послуг, вироблених фірма-ми, а фірми тим самим отримують возможностьплатіть за використовувані фактори виробництва,
На рис 23-1 зображений кругообіг доходів іпродукціі, що представляє собою графіческуюверсію табл. 23-2. По верхньому зовнішньому контуруіспользуемие фактори виробництва рухаються отдомашніх господарств до фірм в обмін на доходи, які течуть у зворотному напрямку по ниж-нього зовнішньому контуру. Під використовуваними фак-торами виробництва ми маємо на увазі використовуючи-мі фірмами працю, машини та інші ресурси. У теж час по внутрішньому контуру рухається потоктоваров і послуг, вироблених і проданих фір-мами домашнім господарствам. Цей потік відпо-ствует сумі витрат домашніх господарств на това-ри та послуги.
Верхня і нижня половини діаграми кругоо-Борота показують два різних типи взаємодій-наслідком. У верхній частині проілюстрований процесвиробництва товарів і послуг. Фактори виробниц-ства направляються до фірм, які їх використовують-ють для виробництва товарів і послуг, що рухаються впротівоположном напрямку. На нижній поло-вини діаграми показано, які платежі происхо-дять в економіці. Фірми виплачують доходи німи господарствам, а останні в свою очередьплатят фірмам за куплені продукти виробниц-ства.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Hj) OHrJBOACTBOj доходи і витрати "
 1. 4. Економічний розрахунок і ринок
  дохід, прибуток і збитки, витрати і заощадження, витрати і доходи. Практичне застосування цих понять, а також всіх понять, виведених з них, нерозривно пов'язане з роботою ринку, на якому товари і послуги всіх порядків обмінюються на універсальний засіб обміну, а саме гроші. У світі з іншою структурою діяльності вони будуть носити суто академічний характер і не будуть мати
 2. 5. Коріння ідеї стабілізації
  дохід, захищений від будь-яких примх долі. Воно знайшло спосіб звільнити індивіда від необхідності ризикувати і купувати своє багатство і свій дохід щоразу заново на капіталістичному ринку. Той, хто інвестував капітал в зобов'язання, випущені урядом або його органами, більше не піддається невідворотним законам ринку і суверенітету споживачів. Він більше не відчуває
 3. 3. Чистий ринкова економіка
  дохід. Він вільний робити все, що йому подобається. Він може роздаровувати подарунки. Під впливом різних теорій і упереджень він може проводити політику дискримінації щодо товарів певного походження і віддавати перевагу менш досконалим або більш дорогим виробам перед технологічно більш досконалими і дешевими. Як правило, люди, купуючи що-небудь, не роблять подарунків
 4. 6. Свобода
  доходів. Ці розбіжності неможливо врегулювати. Не має сенсу критикувати несуттєві, супутні положення соціалістичних програм. Неможливо спростувати соціалізм, критикуючи точку зору соціалістів на релігію, шлюб, регулювання народжуваності і мистецтво. Більш того, обговорюючи ці питання, критики соціалізму часто бували неправі. Незважаючи на всі недоліки аргументації
 5. 8. Підприємницькі прибутки і збитки
  дохід мінус витрати. Витяг прибутку постійна мета будь-якої діяльності. Якщо поставлені цілі не досягаються, то дохід або не перевищує витрат, або залишається нижче рівня витрат. В останньому випадку результат означає збиток, зменшення задоволення. У своєму первісному значенні прибуток і збиток психічні явища і як такі не доступні вимірюванню і не можуть бути визначені в такому
 6. 9. Підприємницькі прибутки і збитки в економіці, що розвивається
  доходу в тому вигляді, як вона використовується у повсякденному житті, ми повинні були б сказати, що ніяка частина національного доходу не входить в прибуток.]. У економіці, що розвивається все інакше. Розвивається ми називаємо таку економіку, в якій відбувається збільшення інвестованого капіталу в розрахунку на душу населення. Використовуючи цей термін, ми не маємо на увазі ніякого ціннісного судження.
 7. 12. Індивід і ринок
  доходу, яке буде викликано обговорюваними заходами. Тому в переважно промислових країнах Європи протекціоністи спочатку намагалися заявляти, що тарифи на продукцію сільського господарства заподіюють шкоду виключно інтересам фермерів переважно аграрних країн і торговців зерном. Безумовно, по їх експортним інтересам завдано удар. Але не менш очевидно, що споживачі в країнах,
 8. 4. Облік витрат виробництва
  доходу. Вони вважають, що підприємець, який зробив відповідну поправку на підтримку капіталу шляхом щорічних амортизаційних відрахувань, завжди буде мати можливість отримати прийнятну віддачу від капіталу, вкладеного в товари виробничого призначення, що мають тривалий термін служби. У реальності справа йде інакше. Такий виробничий комплекс, як завод з його обладнанням,
 9. 7. Репутація
  доходом. Розміри прибутку підприємця визначаються тим, наскільки успішніше він служив інтересам споживачів в порівнянні з тим, як це робили інші люди. Монополіст отримує монопольний прибуток шляхом нанесення шкоди задоволенню
 10. 9. Вплив монопольних цін на споживання
  доходу, відхилившись від конкурентної ціни.) 3. Споживач обмежує покупки монополізованого товару до такої міри, що витрачає на нього менше, ніж він витратив би за наявності конкурентної ціни. На заощаджені гроші він купить товари, які в іншому випадку він не купив би. (Якби так само відреагували всі люди, то продавець нашкодив би власним інтересам, замінивши ринкову ціну більш
© 2014-2022  epi.cc.ua