Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви К - Л, 2013 - перейти до змісту підручника

КРОС-ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ

економічний факторний аналіз, що враховує взаємний вплив факторів і їх загальний вплив на інтегральні показники, що залежать від цих чинників.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " КРОС-ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ "
 1. КРОС-ЧЕК
  крос-чека переводить іншому банку або своєму клієнту - власнику поточного рахунку шляхом зарахування суми чека на їх рахунки, не вдаючись до оплаті готівкою. Застосовується для того, щоб утруднити використання чека іншими особами у разі втрати або
 2. Факторний аналіз
  аналіз - процедура встановлення сили впливу факторів на функцію або результативний ознака з метою ранжирування факторів для розробки плану організаційно-технічних заходів щодо поліпшення функцій, а також для її
 3. 2.5.6. Методи ситуаційного аналізу та прогнозування
  факторного ознаки відповідає цілком визначене невипадкове значення результативної ознаки. Як приклад можна привести залежності, реалізовані в рамках відомої моделі факторного аналізу фірми "Дюпон" (ця модель буде розглянута в розділі 4.8). Використовуючи цю модель і підставляючи в неї прогнозні значення різних факторів, наприклад, виручки від реалізації, оборотності
 4. 15.4. Аналіз прибутку на рубль матеріальних витрат
  факторну модель: {foto407} де П / МЗ - прибуток на рубль матеріальних витрат; П / В-рентабельність продажів; В / ТП - питома вага виручки в загальному обсязі випуску товарної продукції (Дв); ТП / МОЗ - матеріаловіддача; МОЗ / ТП - матеріаломісткість; МОЗ х Дв - матеріальні витрати у вартості реалізованої продукції. Для розрахунку впливу даних факторів використовуємо метод ланцюгової підстановки і дані табл.
 5. 19.3. Аналіз собівартості окремих видів продукції
  факторної моделі: {foto565} Вихідні дані для факторного аналізу собівартості виробу А {foto566} Використовуючи цю модель і дані табл. 19.5, зробимо розрахунок впливу факторів на зміну собівартості виробу А методом ланцюгової підстановки: {foto567} Загальна зміна собівартості одиниці продукції становить: {foto568} Аналогічні розрахунки роблять по кожному виду
 6. Валовий національний продукт
  факторних (первинних) доходів, експорту та імпорту (чистий експорт) і поточних трансфертів, отриманих з-за кордону, тобто: Sрасч=Sф.д. + Sекс-імп + Sтр, де Sф.д - сальдо факторних доходів; Sекс-імп - сальдо експорту та імпорту, або чистий експорт; Sтр - сальдо поточних трансфертів. Якщо сальдо експорту та імпорту є складовою частиною і ВВП, і ВНП, то сальдо поточних трансфертів не має ніякого
 7. Види факторних доходів
  факторними доходами. Власники факторів виробництва (економічних ресурсів) отримують такі види доходів: від природних ресурсів - ренту (земельну, гірську, плату за воду і т.д.); від трудових ресурсів - заробітну плату; від капіталу - відсоток (як дохід власників грошового капіталу) і прибуток (як дохід власників реального капіталу); від підприємницьких здібностей -
 8. 2.2.2. Види зв'язків в економічних системах
  факторного ознаки відповідає цілком визначене невипадкове значення ознаки результативного. Система називається жорстко детермінованої, якщо за даних початкових умов вона переходить в єдино можливе (зовсім визначене) стан. Аналіз жорстко детермінованих систем часто називають факторним аналізом. Детально він буде розглянутий в розділі 2.6.2. Зв'язок називається
 9. 7.1. Поняття стохастичною зв'язку і завдання кореляційного аналізу
  факторному аналізі. Умови застосування та завдання кореляційного аналізу. У попередніх розділах розглядалася методика вирішення завдань детермінованого факторного аналізу. Однак на практиці далеко не всі економічні явища і процеси можуть вивчатися за допомогою цієї методики, так як в більшості випадків їх не можна звести до функціональних залежностях, коли величиною факторного показника
 10. 7. Індексний метод
  факторного аналізу якого або показника. Наприклад, необхідно визначити зміна в порівнянні з минулим роком обсягу товарної продукції? Т під впливом змінної чисельності робітників (а) і продуктивності їхньої праці (в). Для вирішення будується система взаємопов'язаних індексів: I заг=(в 1 - а 1) / (у 0 - а 0)=Т1 / Т0, де I заг - загальний груповий індекс зміни обсягу випуску продукції; в1,
 11. Терміни і поняття
  Світова валютна система Національна валютна система Міжнародні розрахунки Резервні валюти Золотий (золотомонетний) стандарт Золотовалютний стандарт (Бреттон-Вудська валютна система) Система плаваючих курсів Валюта Валютний ринок Валютний кошик Валютний курс Пряма і зворотне котирування Валютний арбітраж Курс покупця і курс продавця Крос-курс Курс «спот»
 12. Г. В. Савицька. Аналіз господарської діяльності підприємства. 4-е видання, перероблене і доповнене, 2001

 13. Запитання для закріплення матеріалу
  факторний аналіз і чому? Розкрийте поняття «наделенность факторами виробництва» і «інтенсивність використання факторів виробництва». 3. Охарактеризуйте ринки факторів виробництва і ціни факторів виробництва; специфічні і мобільні фактори. Яка класифікація факторів виробництва в теорії конкурентної переваги? 4. Які теореми включають в себе теорію факторних пропорцій?
 14. Глава 7. Конкурентні ринки праці, капіталу, землі і "факторні" доходи
  факторні "доходи: введення в проблему 7.2. Конкурентні ринки праці, капіталу, землі і" факторні "дохо-ди На жаль, в дійсності заміщення старого капіталу новим і заміна праці капіталом можуть бути проблемними і важкодосяжним. Кемпбелл Р. Мачконнелл, Стенлі Л. Брю Витрати виробництва товару залежать від факторів виробництва - праці, капіталу, землі, їх споживчих
 15. 6.7. Спосіб логарифмування в аналізі господарської діяльності
  факторних індексів до логарифму індексу результативного показника. І не має значення, який логарифм використовується - натуральний або десятковий. Використовуючи дані табл. 6.1, обчислимо приріст валової продукції за рахунок чисельності робітників (ЧР), кількості відпрацьованих днів одним робочим за рік (Д) і середньоденної виробітку (ДВ) по факторної моделі: {foto106} {foto107} Порівнявши
 16. 5.1. Поняття, типи та завдання факторного аналізу
  факторному аналізі. Типи факторного аналізу, його основні завдання. Всі явища і процеси господарської діяльності підприємств знаходяться у взаємозв'язку, взаємозалежності і обумовленості. Одні з них безпосередньо пов'язані між собою, інші-опосередковано. Наприклад, на величину валової продукції безпосередній вплив мають такі фактори, як чисельність робітників і рівень
 17. 1.3. Предмет і основні методи аналізу господарської діяльності бюджетних організацій
  факторних моделей завжди функціонально задані, то при стохастичних (невизначених) залежностях форма зв'язку встановлюється за допомогою спеціальних розрахунків за формулами среднеквадратических відхилень. Залежно від типів досліджуваних зв'язків (детерміновані або стохастичні) застосовуються різні методи факторного аналізу (рис. 1.2). Надалі при розгляді окремих тем
 18. 6. ФОРМУВАННЯ неокласичної школи. А. МАРШАЛЛ. ДЖ. Б. КЛАРК
  факторного
© 2014-2022  epi.cc.ua