Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Є. Ф. Борисов. ЕКОНОМІКА, 2009 - перейти до змісту підручника

Які цілі та способи інтеграції національних господарств?


Інтернаціоналізація економічних відносин породжує нові форми об'єднання національних господарств у єдине економічне ціле. Найважливіша з таких форм - інтеграція (від лат. Integer - цілий). Вона дозволяє долати перешкоди для розвитку економічних зв'язків, яким перешкоджали державні кордони.
Економічна інтеграція - це така вища на сучасному етапі форма інтернаціоналізації господарського життя, яка розширює економічний і виробниче співробітництво, об'єднує національне господарство декількох держав. У результаті інтеграції поглиблюється міжнародний поділ праці, що розширює обмін товарами, послугами, капіталами і робочої силою. Підвищується рівень усуспільнення виробництва, а це вимагає цілеспрямованого, планомірного регулювання господарських процесів в масштабі міждержавних об'єднань.
У різних регіонах земної кулі склалося кілька інтеграційних об'єднань. Вони суттєво відрізняються один від одного і за характером складаються між країнами-учасницями відносин, і з організаційних форм, і за наслідками для національних господарств і населення.
Ряд західноєвропейських держав (Франція, ФРН, Італія, Бельгія, Нідерланди і Люксембург) в 1958 р. створили Європейське економічне співтовариство (ЄЕС).
Останнє перетворилося на могутню економічну угруповання, що перевершує США за чисельністю населення в 1,4 рази і що володіє порівнянним з ними господарським потенціалом. Одночасно з розширенням складу ЄЕС відбувався перехід від переважно торговельного співробітництва до інтегрування інших сфер господарства, включаючи науково-технічну діяльність (організація спільних досліджень і розробок, створення спільних програм). Із завершенням цього процесу інтеграційне об'єднання стало іменуватися Європейським Союзом (ЄС).
У ЄС налагоджений вільний обмін національних валют і створена європейська валютна система зі своїм механізмом регулювання розрахунків, встановлення валютних курсів. Засновано колективна валютна одиниця (євро), яка стала однією з світових валют.
В рамках ЄС утворився єдиний внутрішній ринок, в якому національні кордони вже не перешкоджають вільному переміщенню товарів, послуг, людей і капіталів. Жителі інтеграційного співтовариства можуть безперешкодно жити і працювати в будь-якому з відповідних держав, що надають їм однакові права і можливості. Підприємства можуть продавати свою продукцію, не проходячи, як колись, митних процедур. Для управління інтеграційними процесами в рамках ЄС створені міждержавні представницькі, виконавчі та судові органи з наднаціональними повноваженнями щодо прийняття рішень від ЄС в цілому.

Інший характер мають інтеграційні об'єднання країн, що розвиваються. Останні зацікавлені в економічній інтеграції тому, що вона допомагає їм скористатися вигодами виробничої спеціалізації і відкриває доступ до необхідних для розвитку природних та інших ресурсів.
Інтеграція зміцнює позиції країн, що розвиваються у світовому господарстві, захищає їх інтереси у відносинах з сильнішими партнерами, протистояти яким окремо не може жодна з держав. Виходячи з цього країни Азії, Африки та Латинської Америки розширюють співробітництво шляхом колективного використання своїх ресурсів. Форми і типи таких угруповань різноманітні: це торгові блоки, організації щодо створення спільних проектів, валютні союзи, інвестиційні організації і товарні асоціації.
Інтеграційні об'єднання країн, що розвиваються діють заради спільних цілей з різним ступенем ефективності. Їх труднощі відображають загальний важкий стан цих держав у сучасному світі, жорсткість позиції по відношенню до них з боку володіють реальною економічною потужністю західних держав, великих корпорацій, міжнародних фінансових установ.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Які цілі та способи інтеграції національних господарств? "
 1. Коментарі
  яке б не було походження цієї фрази, сама доктрина виникла природним чином на рубежі XVIIXVIII вв. як протест проти регулювання промисловості з боку уряду. Вплив laissez faire на реальне життя досягло апогею близько 1870-х років, після чого перебіг подій поступово і все сильніше і сильніше став зрушуватися в напрямку колективізму. Виявилося, що конкуренція
 2. 1. Меркантилізм - теорія і практика
  мети національної політики. За образним висловом Ф.Енгельса "... нації стояли один проти одного як скнари, обхопивши обома руками дорогий їм грошовий мішок з заздрістю і підозрілістю озираючись на своїх сусідів". До слова сказати, розуміння економічної діяльності як гри з нульовою сумою (виграш однієї людини або країни є програшем іншого) було характерно для економічних
 3. 1. Економічні погляди К. Маркса
  який результат? Переважна частина продукції буде проводиться при витратах, рівним 4 годинах і саме вони визначать пропорції обміну. Це означає ні що інше, як здешевлення даного товару щодо інших. Чи може бути краща ілюстрація положенню Сміта про доброчинності своєкорисливого інтересу. Адже саме він змушує людей удосконалювати виробництво, сприяє розвитку продуктивних
 4. Глосарій
  цілі, шляхи їх досягнення та очікувані результати Біржа праці - установа, що надає спеціалізовані послуги з працевлаштування громадян на ринку робочої сили Біржова котирування - максимальна ціна покупця і мінімальна ціна продавця цінних паперів або товарів на даному ринку і в даний момент часу Біржові індекси - різні способи визначення тенденцій зміни цін на цінні
 5. § 1. Сутність і структура продуктивних сил і виробничих відносин
  яке співвідношення і який економічний статус кожної з даних категорій? У процесі виробництва здійснюється присвоєння двох видів: 1) творче використання (продуктивне споживання) безпосереднім виробником (працівником) всіх елементів продуктивних сил, включаючи власну робочу силу, через процес праці; 2) попереднє йому економічне привласнення (купівля, найм,
 6. § 25. Причини виникнення ринково-регульованої системи і основні функції держави
  спосіб виробництва грунтувався на ручній праці і найбільш адекватної суспільної формою його розвитку була індивідуальна власність. Ринкова форма зв'язку між дрібними підприємствами абсолютно переважала і виробництво, і привласнення мали у той час переважно приватний характер. -, Але вже в цей період поряд з ринковими формами зв'язку як
 7. § 60. Міжнародна торгівля та особливості її розвитку в сучасних умовах
  мети спостерігається суперечливе поєднання протекціонізму і лібералізації. Протекціонізм - це державна політика захисту внутрішнього ринку від іноземної конкуренції та сприяння національним компаніям в їх Проникненні на зовнішні ринки. Лібералізм - це державна політика, спрямована на зниження митних тарифів і інших обмежень в зовнішній торгівлі. Протекціонізм
 8. 2. З історії методологічних дискусій: від суперечок про предмет і завдання до проблеми критерію істинності теорії
  які дійсно найбільш важливі характеристики процесу, а лише твердження типу «as if», або «як, якби». Суть цього принципу полягає в тому, що вчений не стверджує, що, наприклад, фірма дійсно максимізує прибуток, він лише припускає, що вона веде себе так, як якщо б єдиним її мотивом була максимізація прібилі19. 1Я Фрідмен М. Методологія позитивної
 9. § 3. ПРОЦЕС ВИРОБНИЦТВА НОВОЇ ВАРТОСТІ: ЙОГО УМОВИ І РЕЗУЛЬТАТИ
  яка економічна природа нової вартості і особливо прибутку, дістається власникам речових факторів
 10. § 1. РИНКОВИЙ МЕХАНІЗМ макроекономічного регулювання
  яке головна умова нормального розвитку макроекономіки, що припускає такий стан національного господарства, при якому воно може повністю задовольнити весь купівельний попит? Таким умовою є дотримання народногосподарської пропорційності, а саме: по-перше, рівності обсягів Сумарних величин попиту, пропозиції та виробництва нації та, по-друге, відповідності один
© 2014-2022  epi.cc.ua