Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Макроекономіка. Кредитні і біржові цикли → 
« Попередня   ЗМІСТ   Наступна »

Гіпотеза Фріша - Слуцького

Гіпотеза Фріша - Слуцького є основою для економетричного аналізу бізнес-циклів. Вона показує, чому і як виникає бізнес- цикл. Відповідно до гіпотези існують імпульси, поширення яких запускає бізнес-цикл, сприяє зростанню економіки або її падіння.

Наведемо приклади. Спусковим механізмом іпотечної кризи 2007 року в США стали дешеві гроші і кредитування тих, у кого були відсутні перспективи повернути кредит, вони ж викликали і світова фінансова криза 2008-2010 рр.

Основною причиною падіння цін нафтових ф'ючерсів в 2014-2016 рр. стало перевищення пропозиції над попитом в результаті надходження на ринок додаткової нафти, в результаті застосування революційної технології при видобутку сланцевої (фракційної) нафти. Як імпульсу виступала нова технологія нафтовидобутку.

Модель, створена на базі гіпотези Фріша - Слуцького, пояснювала відразу ж три окремі проблеми: проблему поширення - за рахунок моделювання динаміки системи; проблему імпульсів, яка включає в себе ідентифікацію джерел шоків; наслідки потрясінь, за допомогою моделювання процесу ударно-генераторної хвилі. Тестування гіпотези Фріша часто включає в себе виділення ударних генераторних механізмів і визначення достатності енергії для збудження економіки до такого стану, щоб вона могла перейти на наступну фазу циклу. У свою чергу звертається увага і на механізми, що ведуть до загасання сигналів.

Рагнар Фріш (1895-1973, лауреат Нобелівської премії 1969 г.) вважається засновником понять «економетрика» і «макроекономіка». У 1933 р він встановив три основні типи впливів на хід циклу:

Основний висновок: економічні системи здатні виробляти регулярні коливання під впливом нерегулярних (випадкових) причин. Для підтвердження положення про регулярність коливань під впливом випадкових обставин необхідно було розглянути механізм поширення коливань і визначити роль зовнішніх впливів на їх хід. З цією метою вирішувалися дві проблеми: поширення коливань - моделювання різних динамічних характеристик систем; імпульсу, що викликає коливання, - ідентифікація джерел коливань і шоків, а також моделювання шок-генеруючих процесів. В ході поширення змін в економічній системі відбуваються циклічні коливання, які, з одного боку, виступають в якості реакції на шоки, а з іншого боку, ведуть до нових равновесиям системи. Отже, рівновага виникає під впливом шоків, які постійно балансують систему.

Фріш шукав в роботах Фішера (1925 г.) і Кейнса (1936 г.) ідеї, які дозволили б удосконалити початкові моделі. Головним завданням був пошук умов «самодостатності» циклу (ендогенних факторів) і ролі зовнішніх шоків в його розвитку.

Для вирішення проблеми зовнішніх імпульсів на хід циклу необхідно наступне:

У 1934 р Шумпетер вказав на інновації як причину і умова зміни циклу. Його положення знайшли відображення в подальшому у Фріша при розвитку гіпотези.

У 1937 р Слуцький підтвердив головні припущення Фріша і зробив ряд важливих доповнень. Зокрема, він вказав на те, що випадкові коливання при певних умовах стають системними.

Євген Слуцький (1880-1948) - видатний російський і радянський статистик і економіст. Слуцький розрізняв два типи випадкових впливів:

Слуцький також уточнив пом'якшувальні обставини і механізми шокових впливів. Зокрема, пом'якшувальні обставини були розмежовані на дві категорії:

Чим інтенсивніше діють пом'якшувальні фактори, тим сильніше потрібно шок для зміни циклу. Проблема полягає у виявленні всіх випадкових шоків, які викликають цикл. Якщо шоки мають відповідної силою і відбуваються з необхідною частотою, то вони забезпечують завершення одного циклу і перехід на новий цикл.

Отже, гіпотеза Фріша - Слуцького визначала бізнес-цикл як результат серії шоків в лінійної економічної моделі. Дана гіпотеза послужила базою для формалізації бізнес-циклів. Вона широко використовувалася як в 1970-х рр. для розробки різноманітних кейнсіанських економетричних моделей, так і пізніше, але вже в неокласичних моделях. У 1970-1990-х рр. послідувала серія поліпшень і модифікацій моделей Фріша - Слуцького: теорія рівноваги циклів, гіпотеза пропозиції Лукаса, модель інтегрованої саморегрессіі (ARMA) та ін.

У неокласичних моделях проблема імпульсу вирішувалася через грошові шоки, які вели до непередбачених цінових коливань. Причому моделі зовнішнього впливу на хід циклу доповнювалися моделями поширення імпульсів. З кінця 1990-х рр. робилися спроби включити державну політику в модель циклу в якості внутрішнього початкового умови розвитку, а не зовнішнього імпульсу, що змінює умови циклу. Однак дані моделі не отримали подальшого розвитку, оскільки розрахунки і складені на їх базі прогнози виявилися нерелевантними.

Отже, коливання бізнес-активності були досліджені і описані Фришем і Слуцьким. Надалі модель Фріша - Слуцького була доопрацьована Гаррі Робертсом (1959 рік), який доклав до неї «гіпотезу випадкових блукань» для фондового ринку. Дані напрацювання стали основою сучасної гіпотези ефективного ринку, яку в 1960 р в початковому вигляді сформулював лауреат Нобелівської премії (2013) Юджин Фама (р. 1939 г.).

 1. Ісламська модель
  В цілому для ісламської моделі національної економіки характерним є високий авторитаризм, опора на центральну владу, досить жорстке дотримання релігійних принципів життя, в тому числі і економічної. В ісламському світі з давніх-давен спостерігається неприйнятність традиційних економічних систем
 2. Інвестиційна та ліквідна пастки
  При знаходженні в інвестиційній пастці лінія IS стає перпендикуляром (див. рис. 6.6) і слідом за нею перпендикулярне положення займає графік сукупного попиту. Якщо в умовах нашого числового прикладу підприємці будуть визначати обсяг інвестицій не по формулі 1 = 240 - 6 /, а через песимістичної
 3. Інтервальний оцінювання коефіцієнтів регресії
  Поряд з точковими оцінками ф генеральних коефіцієнтів регресії р- регресійний аналіз дозволяє отримувати і інтервальні оцінки останніх з довірчою ймовірністю у. Інтервальна оцінка з довірчою ймовірністю у для параметра Р- має вигляд де / а знаходять по таблиці / -розподіленого при ймовірності
 4. Інституційні умови економічного зростання
  Відзначено, що найбільш цитованої публікацією Д. Норта в останній чверті XX ст. була його стаття «Джерела зміни продуктивності в океанському судноплавстві, 1600- 1850», в якій він за допомогою економетричного аналізу доводить, що основним фактором зростання продуктивності праці в морському
 5. Іноземні інвестиції в економіку
  Додатковим джерелом фінансування російської економіки служать іноземні інвестиції. Як показує табл. 11.18, а більш наочно - рис. 11.16, хоча з часом у міру розвитку ринкових відносин російська національна економіка стає все більш і більш привабливою для зарубіжних інвесторів, це увагу не є
 6. Інфляція пропозиції, спіраль заробітна плата - ціни
  Якщо причина інфляції попиту виступає в вигляді зсуву вправо лінії сукупного попиту, то поштовхом до інфляції пропозиції є зрушення вліво лінії сукупної пропозиції. Одна з перших концепцій, що пояснюють безперервне зростання рівня цін, отримала назву «спіраль заробітна плата - ціни». Вона
 7. Інфляція і дефіцит державного бюджету, модель динаміки державного боргу
  Державний борг - сума випущених державою облігацій. Фінансові активи домогосподарств, або фінансові пасиви держави (Л), - сума держборгу (В) і грошової маси (М ): Розділимо рівність на дефлятор (Р ), Тоді річний приріст реальних фінансових активів дорівнює сумі приросту реального обсягу
 8. Індекси обсягу. Переоцінка в постійні ціни
  Види індексів обсягу відображають різні методи обчислення індексу обсягу для групи різних продуктів, ціни на які з плином часу змінюються по-різному. Головна відмінність в цих методах пов'язано з вибором базового року. Переоцінка в постійні ціни проводиться в частині як виробництва валового
© 2014-2022  epi.cc.ua