Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Т-Я, 2013 - перейти до змісту підручника

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ ДОХОДУ

спосіб розподілу національного доходу країни між споживачами залежно від виконання ними функцій в економіці.
У цьому випадку національний дохід ділиться на заробітну плату, яку отримують наймані працівники за свою працю (за вироблені товари), дохід самостійно зайнятих (лікарів, адвокатів), прибуток корпорацій, відсоток і ренту.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ ДОХОДУ"
 1. Ключові терміни
  Персональний розподіл доходу функціональний розподіл доходу Крива Лоренца Економічна мобільність Дискримінація Порівняльна цінність Дилема: бідність чи нерівність Абсолютна і відносна риса
 2. Розподіл доходів
  Функціональний розподіл доходів відбувається між власниками факторів виробництва. Однак в реальному житті багато з факторних доходів переплітаються (наприклад, участь Найманих працівників у прибутку підприємства) і перерозподіляє (як у випадку з соціальними трансфертами). Головними складовими грошових доходів населення є оплата праці, доходи від підприємницької діяльності та
 3. Розподіл
  Як обмін, так і функціонування економіки в цілому припускають дотримання відомих пропорцій, кількісних параметрів. Останні визначаються в процесі розподілу економічних ресурсів і споживчих благ. Розподіл у вузькому сенсі означає визначення розміру доходу, одержуваного окремими учасниками економічної діяльності та соціальними групами. Економістів цікавить,
 4. Глава XII Перебудова організації
  Керівники компаній завжди шукають організаційні структури, які можуть забезпечити вирішення двох завдань. Перша - створити умови для виробництва і швидкої доставки високоякісної продукції та послуг при одночасному підвищенні рівня ефективності роботи. Друга - забезпечити розробку, освоєння і постачання на новий ринок нових видів виробів. При створенні таких структур керівники
 5. 1. ПЕРЕДІСТОРІЯ
  Проблема функціонального розподілу доходу між основними суспільними класами мала першочергове значення в класичної політичної економії, особливо в теорії Рікардо. Питання про те, чим визначається частка суспільного продукту дістається найманим робітникам (заробітна плата), земельним власникам (земельна рента) і власникам капіталу (відсоток), носив не тільки науковий, але й
 6. 1. Передісторія
  Проблема функціонального розподілу доходу між оспін вими суспільними класами мала першочергове значенш1 і | класичної політичної економії, особливо в теорії Рік.1 до. Питання про те, чим визначається частка громадського продук.) дрстающаяся найманим робітникам (заробітна плата), земельною сь родичам (земельна рента) і власникам капіталу (проце i носив не тільки науковий, але
 7. 16.2. Розподіл доходу і майнова нерівність
  У процесах світового виробництва важливе місце належить розподілу доходів, що надходять у розпорядження домашніх господарств. Для вимірювання нерівності в доходах широко використовується статистичний прийом поділу населення на рівні частки - децили і квінтелі (1/10 і 1/5 частини досліджуваної сукупності). Вимірювання включає зіставлення доходів у верхніх, середніх і нижніх групах. Розподіл
 8. МІНІСТЕРСТВО
  центральний орган управління галуззю господарства країни (галузеві міністерства) або сферою діяльності (функціональні міністерства). Наприклад, міністерства промисловості і торгівлі відносяться до галузевих, а міністерства економіки, фінансів, оборони, культури - до
 9. КРИВА ЛОРЕНЦА
  крива, що показує, яку частину сукупного грошового доходу країни отримує кожна частка низькодохідних і високоприбуткових сімей, тобто відображає у відсотках розподіл доходу між сім'ями з різним достатком. Крива Лоренца наочно показує, наскільки фактичний розподіл доходів між різними родинами відрізняється від рівномірного
 10. Функціонально-вартісний аналіз
  Функціонально-вартісний аналіз - метод системного дослідження об'єктів (виробів, процесів, структур і т. п.), спрямований на оптимізацію співвідношення між корисним ефектом і сукупними витратами ресурсів за життєвий цикл застосовуваного за призначенням
 11. Коефіцієнт Джині
  макроекономічний показник, що характеризує диференціацію грошових доходів населення в вигляді ступеня відхилення фактичного розподілу доходів від абсолютного рівного їх розподілу між жителями
 12. РОЗПОДІЛ
  поділ виробленого економічного продукту, доходу, прибутку на окремі частини, що мають адресне призначення, призначені для передачі в окремі фонди, окремим особам. Розподіл - одна із стадій єдиного відтворювального циклу, наступна за виробництвом продукту, створенням доходу. Розрізняють операції первинного розподілу, пов'язані з виробничою діяльністю
 13. 63. РОЗПОДІЛ ОСОБИСТИХ ДОХОДІВ І СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА ТОВАРИСТВА
  Функціональний розподіл доходу відображає реальний його розподіл серед громадян в умовах, коли можлива однозначна ідентифікація соціального статусу як особи найманої праці, так і власника речового капіталу. У сучасних умовах наявності розмивання соціального статусу, що виражається в тому, що наймані працівники одночасно є власниками капіталу, володіючи різними
 14. Глава 14. Результативність суспільного виробництва і національний доход
  Результати суспільного виробництва і його ефективність. Джерела національного доходу, його розподіл і перерозподіл. Споживання і нагромадження національного доходу Результатом праці мільйонів робітників, селян та інтелігенції є сукупність створених ними матеріальних і духовних благ. Від типу суспільства залежать розподіл працюючих у сферах і галузях народного господарства,
 15. 20.2). : Річний дохід СІМ'Ї, В $ ДОЛЯ СІМЕЙ, У% \ До 10 000 8,7 10
  20.2). : Річний дохід СІМ'Ї, В $ ДОЛЯ СІМЕЙ, У% \ До 10 000 8,7 10 000-14 999 6,9 15 000-24 999 15,0 25 000-34 999 14,3 35 000-49 999 18, 0 50 000-74 999 19,9 75 000 і вище 17,2 Таблиця 20.1 РОЗПОДІЛ ДОХОДІВ У США: 1994 ДЖЕРЕЛО. U.S. Bureau at the Census 428 Частина 6. Теорія ринку праці
 16. 37. Проблема нерівності в розподілі доходів. Бідність. Крива Лоренца і коефіцієнт Джіні.
  Доходи сім'ї розподіляються на чотири квартальних, п'ять квінтільних і десять децильних груп. Перша група - це 25, 20 і 10% сімей з самими маленькими доходами. Остання - такі ж частки сімей з найбільш високими доходами. Крива Лоренца - крива, яка показує, яку частину сукупного грошового доходу країни отримує кожна частка низькодохідних і високоприбуткових сімей, тобто відображає
 17. МАТРИЧНА СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ
  структура, побудована за функціональним принципом; управління "за функціями", влаштоване таким чином, що система управління розділена на функціональні служби, за кожною з яких закріплений певний коло робіт або проект. Матричним структурам властиве поєднання управління по двох лініях, наприклад за функціями за проектами, об'єднання, поєднання яких утворюють
 18. Крива Лоренца
  Нерівність розподілу сукупного доходу суспільства між различ-ними групами населення в економічній теорії найчастіше представляють у вигляді графіка, на ім'я дослідника отримав назву кривої Лоренца (рис. 17.1): Ріс.17.1 Крива Лоренца {foto117} Крива Лоренца характеризує ступінь нерівності розподілу доходів між сформованими для аналізу укрупненими 20%-ними
© 2014-2022  epi.cc.ua