Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Р-C, 2013 - перейти до змісту підручника

РОЗПОДІЛ

поділ виробленого економічного продукту, доходу, прибутку на окремі частини, що мають адресне призначення, призначені для передачі в окремі фонди, окремим особам. Розподіл - одна із стадій єдиного відтворювального циклу, наступна за виробництвом продукту, створенням доходу. Розрізняють операції первинного розподілу, пов'язані з виробничою діяльністю (заробітна плата, непрямі податки, внески до фонду соціального страхування); операції вторинного розподілу, пов'язані з механізмом розподілу первинних доходів (прямі податки, дивіденди, субсидії, соціальні виплати).
У централізованій економіці плановий розподіл ресурсів, грошових коштів, продукції служить зазвичай найважливішим інструментом управління економікою на макроекономічному та мікроекономічному рівнях. У ринковій економіці функції розподілу приймає в основному на себе ринок, але частково вони зберігаються за державою.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " РОЗПОДІЛ "
 1. Виробництво, розподіл, обмін, споживання
  розподілу, обміну, споживання (рис. 1.2). Рис 1.2. Стадії руху продукту праці Що вони собою являють? Виробництво - процес творення продукції. Працівники пристосовують речовини і сили природи для створення продуктів, необхідних для задоволення потреб. Є основною стадією "економічного кругообігу". Розподіл - визначення частки та обсягу продукту
 2. КРИВА ЛОРЕНЦА
  розподіл доходу між сім'ями з різним достатком. Крива Лоренца наочно показує, наскільки фактичний розподіл доходів між різними родинами відрізняється від рівномірного
 3. Коефіцієнт Джині
  розподілу доходів від абсолютного рівного їх розподілу між жителями
 4. Розподіл та обмін
  розподілу та обміну. Розподіл передбачає поділ певним чином виробленого продукту між людьми, соціальними групами суспільства. Однак воно включає в себе розподіл не тільки результатів виробництва - продуктів, благ, а й матеріальних і трудових ресурсів між різними сферами, галузями і видами економічної діяльності. У цьому сенсі розподіл виступає
 5. Ключові терміни
  розподіл доходу функціональний розподіл доходу Крива Лоренца Економічна мобільність Дискримінація Порівняльна цінність Дилема: бідність чи нерівність Абсолютна і відносна риса
 6. 16.2. Розподіл доходу і майнова нерівність
  розподілу доходів, що надходять у розпорядження домашніх господарств. Для вимірювання нерівності в доходах широко використовується статистичний прийом розподілу населення на рівні частки - децили і квінтелі (1/10 і 1/5 частини досліджуваної сукупності). Вимірювання включає зіставлення доходів у верхніх, середніх і нижніх групах. Розподіл доходів по децил, квінтелям відображає ступінь диференціації
 7. Глава 14. Результативність суспільного виробництва і національний доход
  розподіл і перерозподіл. Споживання і нагромадження національного доходу Результатом праці мільйонів робітників, селян та інтелігенції є сукупність створених ними матеріальних і духовних благ. Від типу суспільства залежать розподіл працюючих у сферах і галузях народного господарства, створення певної кількості матеріальних і нематеріальних благ, а також розподіл,
 8. Бюджетний розпис
  розподілі доходів і видатків бюджету і надходжень із джерел фінансування дефіциту бюджету, що встановлює розподіл бюджетних асигнувань між одержувачами бюджетних коштів і складений у відповідності з бюджетною класифікацією
 9. Інтелектуальний тренінг і практикум
  розподілу доходів: а) позитивно впливає на зростання купівельної спроможності населення, б) сприяє зростанню ефективності використання факторів виробництва; в) забезпечує справедливий розподіл благ, створених працівниками виробництва. 2.2. Державний регулятор розподілу доходів: а) забезпечує всім громадянам гідні умови життя, б) не дотримується
 10. Крива Лоренца
  розподілу сукупного доходу суспільства між различ-ними групами населення в економічній теорії найчастіше представляють у вигляді графіка, на ім'я дослідника отримав назву кривої Лоренца (рис. 17.1): Ріс.17.1 Крива Лоренца {foto117} Крива Лоренца характеризує ступінь нерівності розподілу доходів між сформованими для аналізу укрупненими 20%-ними групами
 11. Розподіл по праці
  розподілі по праці. Здійснення розподілу відповідно до кількості і якості витрат праці - дуже важливий інструмент для стимулювання високопродуктивної праці і, в кінцевому рахунку, для забезпечення економічної ефективності соціалістичного способу виробництва. Із синтетичної концепції вартості випливає, що ринкову ціну витрат праці неможливо виокремити із загальної
 12. Терміни і поняття
  розподілу: класична, К. Маркса, Дж.С. Мілля. маржі-налістскіх, сучасна Розподіл на мікро-і макрорівнях Крива Лоренца - Коефіцієнт Джині Проблема
 13. 37. Проблема нерівності в розподілі доходів. Бідність. Крива Лоренца і коефіцієнт Джіні.
  Розподіл доходу між сім'ями з різним достатком. Крива Лоренца Крива Лоренца наочно показує, наскільки фактичний розподіл доходів між різними родинами відрізняється від рівномірного розподілу. «Крива Лоренца» - це метод графічного зображення рівня концентрації явища. Для її побудови на обидві осі координат наносять процентну масштабну шкалу (від 0 до 100%).
 14. Запитання для самоперевірки
  розподілу ви знаєте? |, 10. Охарактеризуйте розподіл на мікро-і макрорівнях. 11. У чому суть проблеми нерівності? 12. Як можна виміряти нерівність у розподілі доходів? Що таке крива Лоренца і коефіцієнт
 15. Запитання для самоперевірки
  розподілу ви знаєте? |, 10. Охарактеризуйте розподіл на мікро-і макрорівнях. 11. У чому суть проблеми нерівності? 12. Як можна виміряти нерівність у розподілі доходів? Що таке крива Лоренца і коефіцієнт
 16. Запитання для самоперевірки
  розподіл включає лише розподіл доходів? 5 Що таке споживання і заощадження? Як вони взаємопов'язані між собою? 6. Поясніть сенс кругообігу товарів і послуг. Які зв'язки розглядаються у спрощеній схемі
 17. Розподіл
  розподілу економічних ресурсів і споживчих благ. Розподіл у вузькому сенсі означає визначення розміру доходу, одержуваного окремими учасниками економічної діяльності та соціальними групами. Економістів цікавить, як розподіляються доходи, які їхні структура і динаміка, як впливає розподіл доходів на виробництво, обмін, споживання. Розподіл доходів в
© 2014-2022  epi.cc.ua