Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
BC Автономслз, О.І. Ананьін, С.А. Афонією. Історія економічних вчень, 2002 - перейти до змісту підручника

1. Передісторія


Проблема функціонального розподілу доходу між оспін вими суспільними класами мала першочергове значенш1 і | класичної політичної економії, особливо в теорії Рік.1 до. Питання про те, чим визначається частка громадського продук.) Дрстающаяся найманим робітникам (заробітна плата), земельною з ь родичам (земельна рента) і власникам капіталу (проце i носив не тільки науковий, але й політичний характер. Проб; розподілу була нерозривно пов'язана з проблемою источ! цінності (вартості) і проблемою експлуатації. Якщо істо1 ком цінності оголошувався тільки один фактор виробництва (на: заходів, праця), то доходи всіх інших факторів утворював! 1 результаті перерозподілу цінності і могли вважатися «екси ататорскімі» (Физиократическая або марксистська трактування! Якщо ж джерелом цінності оголошувалися всі три фактори виро ^ ництва, то місця експлуатації не знаходилося (трактування Смі | Сеєм).

Дохід кожного з факторів виробництва трактувався в класс! чеський економічної теорії по -своєму. Теорія заробітної пла ^ грунтувалася на концепції фіксованої величини фонду зар бітної плати на рівні прожиткового мінімуму (Мальтус, Рі »до), рента трактувалася як диференціальна надбавка, зобов'язаний своїм існуванням закону спадної родючості грунту, осі бая теорія відсотка, там, де вона була, базувалася на концепшп | помірності (Сеніор).
Якщо у представників класичної школи ціна блага склд н. | | валась (через витрати) з доходів факторів виробництва, то у світ
290
(папістів, навпаки, цінність споживчих благ переноситься I цінність продуктивних благ, а значить, визначає доходи їх Bciпенніков. Тому теорія функціонального розподілу Коду у маржиналістів похідна від теорії ціноутворення на [ детальні блага, а не навпаки.
При цьому дана теорія повинна; лл виконати умову «вичерпаності» продукту, тобто цінність одукта повинна була без залишку розкластися на вклади окремих Кторов виробництва.
Першою спробою вирішити це комплекс проблем в рамках мар-радістской парадигми була австрійська теорія поставлення Ф. Ві-l (див. гл. І). Однак ця теорія мала очевидні недоліки. По-вмх, сама вона не була маржиналистской, тобто НЕ була заснована на слушних величинах і не описувала оптимального рівноважного Ьішія (див. гл. 10). По-друге, будучи зосередженою наоб'яс-| ії цін конкретних продуктивних благ, вона не мала виходу функціональний розподіл доходу між власниками |) І '| них факторів виробництва.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "1. Передісторія"
 1. Лекція 5-я Передісторія «Капіталу» К. Маркса
  До кінця 1849 починається період посиленої роботи Марк-са «над питаннями економічної теорії. Період 1850-1851 рр.. був часом надзвичайно інтенсивної роботи Маркса в цій області. Це видно з численних конспектів і з його листів до Енгельса. Найбільш важливі з них опубліковані у« Вибраних листах »! і «Листах про« Капітал »2. З листування можна бачити, що Маркс піддавав подроб-
 2. Глава 10 Маржиналістська революція. Загальна характеристика
  передісторії. До початку маржиналістськуреволюції пануючими та економічної мисліхявлялісь класична і історична школи. У різних країнах співвідношення між ними складалося по-різному: наприклад, в Англії лідирувала класична політична економія, а історична школа знаходилася на периферії, тоді як у Німеччині існувала зворотна ситуація. У малих і «відстаючих» країнах Європи
 3. Глава 30 Проблеми невизначеності та інформації в економічній теорії
  ? Передісторія CJ Теорія очікуваної корисності Про Економічна теорія інформації - теорія пошуку? Асиметрія інформації Поняття невизначеності та інформації є як б парними: невизначеність є не що інше, як відсутність інформації. До основних неявним передумовам маржиналистской економі-1 чеський теорії ставилася передумова досконалої (повної) ін-1 формації: доступ до
 4. 1. Передісторія
  Витоки теорії очікуваної корисності сходять до математикам XVIII в. Габріелю Крамеру і Данилові Бернуллі. Вони викладаються в статті Д. Бернуллі «Досвід нової теорії вимірювання жереба» (1738) 1, де міститься спроба пояснити так званий Санкт- Петербурзький парадокс. За часів Бернуллі математики вже використали математичне сподівання для характеристики та оцінки випадкових величин. Винайдений
 5. 2. Передісторія
  Проблема забезпечення довготривалого економічного зростання, i я ий відіграє ключову роль у процвітанні або занепаді відповідної держави, займала центральне місце вже в теоріях Меркан-шдістов. Англійська класична школа не мала окремої спеціалі-| провалу теорії економічного зростання. Однак вона займалася Ф ксгорамі зростання національного багатства і його співвідношенням з розподілом
 6. 3. Основні етапи становлення й розвитку економічної науки
  передісторію економічної науки. Дійсно історія економічної науки почалася з того моменту, коли з окремих уявлень про економічні явища стало складатися системне (теоретичне) знання про них. З початку становлення економічної теорії як науки за нею затвердилася назва «політекономія». Цей термін був введений в соціально-економічну літературу в 1615г.
 7. 2.1. Передісторія світового господарства
  передісторія світового господарства відзначена виникненням і розпадом давніх локальних господарських систем долин річок Нілу, Тигру, Євфрату, Гангу, Хуанхе і пізніших - на території Греції, Італії, Латинської Америки. Головними галузями виробництва в цих централізованих господарських системах були землеробство і скотарство. Там були відомі видобуток кольорових руд, виплавка металів, виготовлення
© 2014-2022  epi.cc.ua