Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

3. Природна монополія і економічне регулювання

Найважливіші приклади природних монополійвключают забезпечення водою, газом і електроенер-гією, а також місцевий телефонний зв'язок і каналі-зацію. Ці виробництва виділяють в отдельнуюгруппу чинності значущості фактора економії отмасштаба при розподілі послуг. Установка труббольшего діаметра при проводці каналізації дляобслужіванія в 2 рази більшого числа будинків повели-чивает витрати менш ніж у 2 рази. Дешевлепользоваться одним кабелем для електропроводки телефону, ніж мати два частково перекриваю-щих один одного кабелю. Те ж саме можна сказат кабельному телебаченні, місцевому автобусному со-спілкуванні і зборі вторсировини. Існування в етіхотраслях комунального обслуговування економііот масштабу обумовлює бажання мати моно-польного постачальника, але тоді виникає необхід-ність державного втручання, з тим чтобипресекать зловживання монопольною владою. Сучетом цього в Сполучених Штатах і большінстведругіх країн галузі комунального обслужіваніяілі є регульованими, або знаходяться в дер-жавної власності і управляються государ-ством. В обох випадках ціни встановлюються дер-дарства, а не монополістом-виробником.

Як ми знаємо, економічне регулювання вСоедіненних Штатах застосовується з початку про-шлого сторіччя. Державні комісії, дей-ціалу на рівні штатів, стали брати на себяфункціі місцевої влади з регулювання передсамим початком першої світової війни, а усіленіеролі Федерального уряду відноситься до 30-мгодам. Федеральний уряд, крім усього про-чого, регулює частина продажів електроенергії імеждугородную телефонний зв'язок, тоді як ціни, які споживачі платять за газ, електроенергіюі послуги місцевого телефонного зв'язку, в більшості
регіонів встановлюються державними комісі-сіямі , діючими на рівні штатоа У некот-яких штатах працівників регулюючих агентств на-значают на федеральному рівні, а в інших вибира-ють. Всі вони діють в рамках розпливчастих зако-нів, які наказують їм встановлювати «справедливі», або «обгрунтовані», ціни і слу-жити «інтересам суспільства».
Забезпеченням роботи природних монополійіногда займається сама держава, а не регулюємо-мі приватні фірми. Так, сьогодні роботу відпр-вода і каналізації зазвичай забезпечують местниеоргани влади (муніципалітети) 10.
У СоедіненнихШтатах на державні агентства і некоммер-етичні кооперативи припадає близько 20% об'емапродаж електроенергії та трохи менша частка услугместной телефонного зв'язку. Державна корпо-рація US Postal Service володіє законною монопо-Лією у сфері поштових послуг першого класу. За винятком Сполучених Штатів, а також Великоб-рітаніі, де забезпечення телефонними послугами Ігаз з недавнього часу перейшло до приватних фір-мам, виробництво в галузях, що є естест-веннимі монополіями, як правило, осуществляетгосударство.
Чи здійснює держава регулюючі фун-кції або діє в якості виробника-воно повинно визначати ціни на послуги, надаваних природними монополіями. У цьому Параг-Рафі спочатку ми охарактеризуємо саму задачу уста-лення економічно ефективних цін, а затемкратко обговоримо поведінку і роботу агентств, здійсню-ється економічне регулювання напрактиці
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 3. Природна монополія і економічне регулювання "
 1. 5. Конкуренція
  У природі переважає нерозв'язний конфлікт інтересів. Засоби до існування рідкісні. Розмноження має тенденцію перевищувати можливості прожитку. Виживають тільки самі пристосовані рослини і тварини. Антагонізм між тваринами, вмираючими від голоду, і тими, хто вириває у них їжу, непримиренний. Громадська співпраця в рамках поділу праці усуває цей антагонізм. Ворожість
 2. Коментарі
  [1] хитрість природи Мізес має на увазі І. Канта [см. Кант І. Ідея загальної історії у всесвітньо-цивільному плані / / Соч. Т. 6. С. 523] і Г. Гегеля, якому належить вираз хитрість розуму (List der Vernft) [Гегель Г. Філософія історії / / Соч. Т. VII. М., 1935. С. 32.]. [2] праксиология Supplement to Oxford English Dictionary (1982) повідомляє, що англійське слово praxeology (вар. praxiology,
 3. Висновки
  1. Конкуренція є необхідною і визначальною умовою нормального функціонування ринкової економіки. Вона має свої плюси і мінуси. До позитивних рис конкуренції можна віднести: активізацію інноваційного процесу, гнучке пристосування до попиту, висока якість продукції, високу продуктивність праці, мінімум витрат і т.д. gee це забезпечує ефективність конкурентних
 4. 3. Економічна рента на землю: абсолютна (чиста економічна) і диференціальна
  Економічна рента - це дохід не тільки від фактора виробництва «земля», а й від будь-якого іншого фактора , пропозиція якого обмежено. Таке визначення ренти класичною школою. Слово «рента» в перекладі з французької (rente) означає «віддана», тобто тут підкреслюється факт передачі частини доходу виробника власнику. Земельна рента - це окремий випадок економічної ренти,
 5. Три глобальні функції держави
  Державне втручання в економіку пов'язано з обмеженістю самого ринкового механізму. Провали (фіаско) ринку (market failures) - це випадки, коли ринок виявляється не в змозі забезпечити ефективне використання ресурсів. Зазвичай виділяють чотири типи неефективних ситуацій, що свідчать про провали ринку: 1) монополія; 2) недосконала (асиметрична) інформація; 3)
 6. Висновки
  1. Теорія перехідної економіки склалася в останній чверті XX в., Хоча раніше окремі економічні школи виділяли епохи перехідного господарства (історична школа), найбільший розвиток отримала марксистська концепція перехідного періоду, заснована на формаційному підході. На межі третього тисячоліття з'явилася безліч нових концепцій змісту перехідної економіки. 2. Перехідна
 7. 2. Економічні погляди А. Маршалла
  А.Маршалл (1842-1924), англієць, засновник кембріджської школи в політичній економії, з ім'ям якого пов'язують становлення неокласичного напряму в економічній теорії. У 1890 році він опублікував роботу "Принципи політичної економії", яка лягла в основу економічної освіти аж до 40-х років двадцятого століття. Тривале і потужний вплив роботи А. Маршалла
 8. 2. Теорія монополістичної конкуренції Е. Чемберліна
  Вклад американського економіста Е. Чемберліна (1899-1967) полягає, серед іншого в тому, що він був першим, хто ввів в економічну теорію поняття "монополістичної конкуренції". Це з'явилося викликом традиційній економічній науці, згідно з якою конкуренція і монополія - взаємовиключні поняття, і яка окремі ціни пропонувала пояснювати або в категоріях конкуренції, або в
 9. Лекція 17-я Реформістські ілюзії і зрадницька роль лейборизму
  Критика економічних поглядів правих лейбористів становится все більш актуальною тому, що лейбористи в настою-ний час грають провідну роль в Соціалістичному інтерна-ціонале. Вони, приблизно, грають зараз таку ж роль, яку німецька соціал-демократія грала в II Інтернаціоналі перед першою світовою війною і в 20-х рр.. поточного сторіччя. За типом англійської лейбористської партії
 10. Тема 21. РИНКОВА ВЛАДА: МОНОПОЛІЯ
  1. Види монополії. Монополія - сама крайня, найжорсткіша форма недосконалої конкуренції, що передбачає контроль ринкової ціни з боку однієї фірми. Такий контроль може виникнути внаслідок як об'єктивних, так і штучних причин. Так, наявність єдиного родовища корисних копалин або іншого економічного ресурсу призводить до виникнення сировинної монополії.
© 2014-2022  epi.cc.ua