Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Т-Я, 2013 - перейти до змісту підручника

елімінування

(від лат. Elimino - виношу за поріг, виганяю)
виключення з розгляду в процесі аналізу, розрахунку, контролю ознак, чинників, показників, свідомо не пов'язаних з досліджуваним, аналізованим, контрольованим процесом, явищем.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " елімінування "
 1. 5. МЕТОДИ І ПРИЙОМИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВО ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  Аналіз ФГД підприємства включає в себе велику кількість різних видів оцінок і, отже, вимагає і допускає застосування різноманітних методів і прийомів. Для обробки економічної інформації користуються такими методами, як балансовий, базисний, графічний, і такими прийомами аналізу, як порівняння, угруповання, елімінування. Балансовий метод дає можливість встановити взаємозв'язок
 2. 6.6. Інтегральний спосіб в аналізі господарської діяльності
  Основні недоліки методу елімінування. Проблема розкладання додаткового приросту від взаємодії факторів між ними. Сутність інтегрального методу і сфера його застосування. Алгоритми розрахунку впливу факторів у різних моделях інтегральним способом. Елімінування як спосіб детермінованого факторного аналізу має істотний недолік. При його використанні виходять з того, що
 3. 6.3. Спосіб абсолютних різниць
  Сутність, призначення і сфера застосування способу абсолютних різниць. Порядок та алгоритми розрахунку впливу факторів цим способом Спосіб абсолютних різниць є однією з модифікацій елімінування. Як і спосіб ланцюгової підстановки, він застосовується для розрахунку впливу факторів на приріст результативного показника в детермінованому аналізі, але тільки в мультиплікативних і
 4. 5.5. Нефінансові показники результативності та соціальна значущість діяльності підприємства
  Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства не буде сповнений, якщо він не стосується ще двох специфічних аспектів його діяльності. Йдеться, насамперед, про те, яке місце в комплексній оцінці підприємства займає якість його продукції. Якщо продукція невисокої якості, викликає нарікання споживачів, не відповідає санітарним нормам, державним або ринковим стандартам,
 5. 6.1. Спосіб ланцюгової підстановки
  Типи детермінованих моделей, в яких застосовується спосіб ланцюгової підстановки. Сутність і правила його застосування. Алгоритми розрахунку впливу факторів цим спосб в різних типах моделей. Одним з найважливіших методологічних питань в АХД є визначення величини впливу окремих факторів на приріст результативних показників. У детермінованому факторному аналізі (ДФА) для цього
 6. Обчислення ВВП і ВСП
  . На національних рівнях обсяг ВВП виміряється в поточних і постійних цінах якого-небудь року. Різниця між цими вимірами може бути досить істотним. Кількісний ВВП, або ВВП у поточних цінах, зростає швидше, ніж реальний ВВП, або ВВП у постійних цінах. Різниця в темпах зростання пов'язана зі зміною цін. При підрахунку в незмінних цінах відбувається (усунення) ціннісних
 7. 7.4. Аналіз бюджету
  У ході бюджетного року і по закінченні його річного циклу центральні і територіальні фінансові органи постійно проводять аналітичну роботу за результатами складання і виконання бюджету. Цілі бюджетного аналізу: - оцінка кінцевих результатів складання і виконання бюджету; - обгрунтування фінансово-бюджетної політики уряду та адміністрацій територій; - обгрунтування
 8. Система найважливіших показнику
  З метою проведення аналізу економічного становища країн світу експерти, як правило, використовують ряд важливих індикаторів, що характеризують динаміку і стан світової економіки. Одним з найбільш важливих і часто застосовуваних вважається показник виробництва валового внутрішнього продукту (ВВП). Цей індикатор є вираженням загального обсягу кінцевих товарів і послуг, випущених на території тієї
 9. 21.1 Методичні основи аналізу трудових показників
  Високий рівень виробничо-господарської діяльності підприємства передбачає систематичне вивчення стану і можливостей зростання ефективності виробництва. Цим цілям служить, аналіз всіх сторін діяльності підприємства, у тому числі аналіз ефективності використання праці, який називають також аналізом трудових показників. Загальні цілі аналізу праці досягаються вирішенням ряду завдань:
 10. 3.4. Аналіз складу і структури витрат
  За даними балансу виконання кошторису та місячного звіту про витрачання коштів, виділених з республіканського бюджету на 1 січня 2002 р., за наведеними в розділі 2 формулами можна визначити величину касових та фактичних видатків , вироблених прокуратурою за 2002 р. Так, КР=Он.г + П - Ок.г, (3.1) де Он.г - залишки грошових коштів на поточних рахунках установи на початок року (1,3 млн
 11. 3.5 Ефект заміни і ефект доходу
  Зміна ціни якого-небудь товару впливає на обсяг попиту через ефект заміни і ефект доходу. Ефект доходу виникає, оскільки зміна ціни даного товару збільшує (при зниженні ціни) або зменшує (при підвищенні ціни) реальний дохід, або купівельну спроможність, споживача. Ефект заміни виникає в результаті відносної зміни цін. Ефект заміни сприяє зростанню споживання
 12. 7.1. Інформаційна та методична база аналізу матеріальних цінностей
  Головною умовою функціонування бюджетних установ є їх повне забезпечення матеріальними ресурсами і раціональне їх використання. В умовах економічної кризи і під впливом інфляційних процесів, у зв'язку з браком бюджетних коштів перед більшістю бюджетних установ стоїть завдання, пов'язана із забезпеченням їх матеріальними цінностями, необхідними для нормальної
 13. 4.1. Аналіз забезпеченості податкової інспекції фінансовими ресурсами
  Одна з найважливіших статей видатків бюджету - видатки на діяльність фінансових і податкових органів, що входять до витрат на державне управління та муніципальне самоврядування. Державна податкова служба відповідає за практичну реалізацію прийнятих в державі законів з податків і зборів. Тому ці витрати мають першорядне значення у формуванні дохідної частини бюджету країни в
 14. 7.2. Аналіз забезпеченості установи матеріальними цінностями
  Однією з умов нормальної роботи ТМО є забезпеченість установи матеріальними ресурсами. Для оцінки забезпеченості ТМО матеріалами в процесі аналізу насамперед визначається рівень матеріалопотребленія і його зміна в порівнянні з попередніми роками. Він вимірюється вартістю витрачених матеріальних ресурсів у звітному році на потреби установи в розрахунку на одне ліжко. Рівень
© 2014-2022  epi.cc.ua