Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
П.В. Сергєєв. Світова економіка, 1999 - перейти до змісту підручника

Система найважливіших показнику

З метою проведення аналізу економічного становища країн світу експерти, як правило, використовують ряд важливих індикаторів, що характеризують динаміку і стан світової економіки.
Одним з найбільш важливих і часто застосовуваних вважається показник виробництва валового внутрішнього продукту (ВВП). Цей індикатор є вираженням загального обсягу кінцевих товарів і послуг, випущених на території тієї чи іншої країни, незалежно від національної приналежності діючих там підприємств у визначений період часу. Облік кінцевої продукції передбачає елімінування повторного рахунку сировини, напівфабрикатів, інших матеріалів, палива, електроенергії та послуг, використаних у процесі її виробництва.
При цьому в деяких країнах (США та ін.) використовується показник валового національного продукту (ВНП), який відображає обсяг виробництва, що знаходиться під контролем корпорацій і приватних осіб даної національності.
Щоб обчислити ВНП, з ВВП віднімають доходи, отримані іноземцями в даній країні (прибутку іноземних корпорацій і заробітну плату іноземних робітників і службовців), і додають доходи, отримані корпораціями та громадянами даної країни за її межами. Відмінності між показниками ВВП і ВНП в кількісному відношенні, як правило, невеликі - від декількох десятих до майже одного відсотка.
Слід мати на увазі, що показник виробництва валового внутрішнього продукту підраховується на основі системи національних рахунків, яка побудована на концепції про продуктивну характері всіх видів діяльності. Підрахунок проводиться за кількома основними принципами [см. Словник основних понять].
З обчисленням показника валового внутрішнього продукту пов'язаний і показник національного доходу (НД), що розраховується наступним чином: ВВП мінус амортизація (виходить чистий ВВП), мінус непрямі податки і плюс субсидії. Сума податків значна. Вони включаються в ринкові ціни товарів і послуг та сплачуються кінцевим споживачем. Субсидії надають на ціни протилежну дію - вони знижують їх в розмірі субсидій. Показник національного доходу приблизно відповідає індикатору виробленого національного доходу. Динаміка останнього в довгостроковому плані майже повністю відповідає динаміці ВВП, тому в літературі в основному використовується показник ВВП.
Основні показники, що входять в систему національних рахунків і розраховані різними методами, погоджуються між собою, тому їх величини порівнянні. Методологія підрахунку ВВП свідчить, що цей показник виражає загальну економічну активність у світі і в окремих країнах.
З іншого боку, його складові частини охоплюють основні сфери, галузі та фактори економічного розвитку. Всі вони також мають важливе значення при аналізі економічного розвитку.
Слід звернути особливу увагу на те, що обсяг виробництва валового внутрішнього продукту вимірюється як в поточних, так і в постійних цінах якого-небудь (базисного) року. Різниця між цими вимірами може бути досить істотним. Номінальний ВВП (або ВВП у поточних цінах) зростає швидше, ніж реальний ВВП (або ВВП у постійних цінах). Різниця в темпах зростання пов'язана з динамікою цін. При підрахунку в незмінних цінах відбувається знищення ціннісних коливань, зростання реального ВВП широко розглядається як показник економічного розвитку. Стабільні темпи зростання вважаються ознакою сили економіки.
Для дослідження реальної ситуації підрахунок сукупного ВВП світу проводиться в єдиній валюті - доларах США за поточними або незмінним курсом, хоча ці показники не можуть претендувати на точний кількісний вимір окремих країн і регіонів. Численні дослідження показують, що обмінні курси валют наближаються до фактичного співвідношенню національних цін на товари, що надходять в канали міжнародної торгівлі. При цьому значна маса послуг, нерухомість, які не є предметом зовнішньоторговельного обміну, як правило, враховуються в показниках національних рахунків за цінами, відмінним від американських, тому перерахунок даних ВВП тієї чи іншої країни в долари за валютним курсом призводить до спотворення результатів. Але проте такі порівняння виявляють приблизний порядок величин і загальну тенденцію їх зміни.
Зрозуміло, що з метою більш точної оцінки ВВП тієї чи іншої країни в інших валютах проводяться порівняння купівельної спроможності валют. Вони показують відхилення реальних співвідношень цін від валютних курсів.
Подібні відхилення по провідним промислово розвиненим країнам у бік заниження досягали 20-40%, але і в цьому випадку визначення реальних, природних валютних курсів залежить від точності визначення цін на певний набір продуктів.
При цьому відхилення паритетів по реальної купівельної спроможності валют від їх обмінних курсів - не єдина причина недостатньої порівнянності статистики ООН та інших великих міжнародних організацій. Ці міркування слід мати на увазі при читанні приводяться даних і порівнянні їх з іншими економіко-статистичними матеріалами.
Наведені в пропонованому навчальному посібнику дані часто засновані на національній статистиці, яка не завжди збігається з міжнародною.
Підрахунки є справою трудомістким: кожна галузь, сфера виробництва відрізняються один від одного, і не існує єдиного еталона, який би дозволив всі результати господарської діяльності вимірювати з абсолютною точністю. Крім того, необхідність певного періоду часу для збору і обробки порівнянних даних по країнах і регіонах світу призводить, як правило, до відомого «запізнювання» у публікації подібних матеріалів.
У пропонованому навчальному посібнику використані новітні (з нині доступних) статистичні та фактичні матеріали, дуже повно характеризують аналізовані процеси і явища аж до другої половини 90-х рр.. поточного сторіччя.

ПРИМІТКА
У ході підготовки даного розділу використовувалася наступна література:
1. Гладков І.С. Економіка і світогосподарські зв'язки промислово розвинених країн і країн: Навчально-довідковий посібник. - М., 1996. - 108 с.
2. Друзик Я.С. Світова економіка на фініші століття: Навчальний посібник. - Мн., 1997. -415с.
3. Історія світової економіки. Господарські реформи 1920-1990 рр..: Навчальний посібник / О.М. Маркова, Н.С. Кривцова, А.С. Квасов та ін; під ред. проф. А.Н. Маркової. - М., 1995. - 192 с.
4. Мельянцев В.А. Схід і Захід в другому тисячолітті: економіка, історія та сучасність. - М., 1996. - 304 с.
5. Міжнародні економічні відносини. Інтеграція: Навчальний посібник для вузів / Ю.А. Щербанин та ін - М., 1997. - 128 с.
6. Світова економіка / За ред. В.К. Ломакіна. - М., 1995. - 258 с.
7. Мішин В.М. Світова економіка та міжнародні економічні відносини: Навчальний посібник. - М., 1996. - 104 с.
8. Нуховіч Е.С., Смітієнка Б.М., Ескіндаров М.А. Світова економіка на рубежі ХХ-ХХ1 століть. - М., 1995. - 103 с.
9. Портер М. Міжнародна конкуренція / Пер. з англ. і передмова У Д. Щетініна. - М., 1993. -896с.
10. Спиридонов І.А. Світова економіка: Навчальний посібник. - М., 1998. - 256 с.
11. Хасбулатов Р.І. Світова економіка. - М., 1994. - 736 с.
12. Шліхтер С.Б., Лебедєва С.Л. Світове господарство: Навчальний посібник. - М., 1996. - 220 с.
13. Економіка: Підручник / За ред. доц. А.С. Булатова. - М., 1997. - 816 с.
14. Економіка і бізнес / Под ред. В.Д. Камаева. - М., 1993. - 464 с.
15. UNCTAD. Trade and Development Report. 1998. - N.Y., Geneva: UN, 1998. - 229 pp.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Система найважливіших показнику "
 1. Глава 20. Система національних рахунків і її показники
  система показники, що дають повноцінну картину господарської
 2. Три групи найважливіших макроекономічних показників
  показники, використовувані в макроекономічному аналізі, принципово поділяються на три групи: потоки, запаси (активи) і показники економічної кон'юнктури. Потоки відображають передачу цінностей суб'єктами один одному в процесі економічної діяльності, запаси - накопичення і використання цінностей суб'єктами. Потоки являють собою економічні параметри, значення яких вимірюється в
 3. 2.8.4. Планові показники
  показників. План підприємства може складатися із сотень і тисяч показників, кожен з яких співвіднесений в тій чи іншій мірі з усіма іншими. У зв'язку з цим необхідно вивчати самі форми планових показників. Вони можуть бути директивними та розрахунковими. Перші з них складають мізерну частку від усіх показників плану. Їх стверджують вищі органи або рівні управління підприємством, і ці
 4. Система національних рахунків
  показників, що характеризують величину сукупного продукту (випуску) і сукупного доходу, що дозволяють оцінити стан національної економіки . СНС містить три основні показники сукупного випуску (обсягу виробництва) - валовий внутрішній продукт (ВВП), валовий національний продукт (ВНП), чистий внутрішній продукт (ЧВП) і три показника сукупного доходу - національний дохід (НД), особистий
 5. 2. Вимірювання і показники інфляції
  показників служать індекси цін, у тому числі індекси цін в споживчому секторі
 6. Г Л А В А 13 БАНКІВСЬКА СИСТЕМА І ПРОПОЗИЦІЯ ГРОШЕЙ
  системи країни. У цьому розділі і будуть розглянуті сутність і функції кредиту, структура кредитної системи, роль і місце банків у сучасній економіці, процес перетворення заощаджень в інвестиції, механізм впливу грошової маси на рівень виробництва, зайнятість і ціни, принципи і методи державного регулювання грошового
 7. 1. Поняття Системи національних рахунків
  системі макроекономічних показників була усвідомлена ще англійським економістом Вільямом Петті, який вперше у світі здійснив оцінку національного доходу своєї країни. Першу макроекономічну модель національної економіки створив француз Франсуа Кене, глава школи фізіократів. Проте особливо сильно потреба в системі макроекономічних показників проявилася в 20-30-х рр.. XX в. У СРСР
 8. 3. Сучасна кредитно-банківська система
  система, яка є невід'ємною частиною ринкової економіки і одним з найважливіших елементів ринкової інфраструктури. Кредитно-банківська система - це сукупність грошово-кредитних відносин, їх форм і методів, здійснюваних кредит-но-банківськими інститутами, які створюють, акумулюють і надають економічним суб'єктам грошові кошти у вигляді кредиту на умовах терміновості,
 9. Глава 16. Гроші і грошовий ринок. Грошово-кредитна політика
  системи.
 10. Глава 16. Гроші і грошовий ринок. Грошово-кредитна політика
  системи.
 11. Глава 6. ЗОВНІШНЬОТОРГОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ
  система та-моженних тарифів сприяє розвитку внутрішнього ринку країни, а оскільки зовнішня тор-Гауліт є однією з найважливіших форм міжнародних зв'язків, від того, наскільки ефективна зовнішньоторговельна політика держави, багато в чому залежить його місце на світовому
 12. Економічна система суспільства
  системи суспільства: примат виробництва, рушійні сили економічного розвитку, речові фактори, матеріальні відносини, зайнятість, планомірність, менеджмент, планування, мікромаркет і постринок, фінанси, ціноутворення, прибуток, доходи, оцінка
 13. Висновки
  найважливіших характеристик попиту є його еластичність. Оцінка еластичності попиту (за ціною, доходам покупців та іншим параметрам) дозволяє фірмі вибрати вірну стратегію поведінки на ринку. Коефіцієнти (показники) еластичності попиту та пропозиції дають можливість визначити положення кривих попиту та пропозиції і прогнозувати зміна обсягу продажів у залежності від зміни
 14. Фактор прибутку
  системи. Я не люблю використовувати статистичні показники для оцінки того, скільки грошей я зароблю, використовуючи яку-небудь певну систему. Я вдаюся до показників, щоб оцінити, коли варто використовувати систему, а коли від неї слід
 15. Етап 5: усвідомлення реальності і вироблення нової програми дій
  системи управління. 2. Організаційна структура. 3. Якість. 4. Залучення працівників в управління, 5. Конкурентна компенсація, 6. Стабільний склад працівників. 7. Професійна підготовка та підвищення кваліфікації. 8. Система фінансової звітності. 9. Символи, статус і членство. 10. Взаємовідносини між робітниками і керівництвом. За нашими оцінками, не більше ніж
 16. Контрольні питання
  система національних рахунків і яка її головна мета? 2. Які рахунки входять в структуру системи національних рахунків? 3. Що являє собою рахунок? 4. Дайте визначення ВВП і ВНП. У чому різниця між ними? 5. У чому полягають основні недоліки ВВП як комплексного макроекономічного показника? 6. Що таке дефлятор ВВП? 7. Якими методами можна розрахувати ВВП (ВНП)? 8. Як
 17. Тема 2. Сучасні тенденції функціонування податкових систем розвинених країн
  систем розвинених країн. 2. Характеристика податкових систем розвинених країн за показником «податковий тягар». 3. Характеристика податкових систем розвинених країн за показником «співвідношення прямих і непрямих податків». Висновок Список використаних джерел У Запровадження визначається актуальність теми, мета і завдання роботи. У першому питанні необхідно розкрити, відповідно
 18. 18.6. Динаміка внутрішніх цін
  найважливіших причин зміни внутрішніх цін. Ціноутворення відбувається на рівні первинних господарських одиниць, завдяки якому складається сукупна цінова структура. Загальний рівень цін формується в сфері грошового обігу національного
© 2014-2022  epi.cc.ua