Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Г. В. Савицька. Аналіз господарської діяльності підприємства. 4-е видання, перероблене і доповнене, 2001 - перейти до змісту підручника

6.3. Спосіб абсолютних різниць

Сутність, призначення і сфера застосування способу абсолютних різниць. Порядок та алгоритми розрахунку впливу факторів цим способом
Спосіб абсолютних різниць є однією з модифікацій елімінування. Як і спосіб ланцюгової підстановки, він застосовується для розрахунку впливу факторів на приріст результативного показника в детермінованому аналізі, але тільки в мультиплікативних і мультиплікативно-адитивних моделях: Y=(а - b) с і У=a (b - с). І хоча його використання обмежене, але завдяки своїй простоті він отримав широке застосування в АХД. Особливо ефективно застосовується цей спосіб у тому випадку, якщо вихідні дані вже містять абсолютні відхилення по факторним показниками.
При його використанні величина впливу факторів розраховується множенням абсолютного приросту досліджуваного чинника на базову (планову) величину факторів, які знаходяться праворуч від нього, і на фактичну величину факторів, розташованих ліворуч від нього в моделі.
Розглянемо алгоритм розрахунку для мультиплікативної факторної моделі типу Y=axbxcxd. Є планові та фактичні значення по кожному факторному показнику, а також їх абсолютні відхилення:


Визначаємо зміну величини результативного показника за рахунок кожного фактора:


Як видно з наведеної схеми, розрахунок будується на послідовній заміні планових значень факторних показників на їх відхилення, а потім на фактичний рівень цих показників.

Розглянемо методику розрахунку впливу факторів цим способом для четирехфакторной мультипликативной моделі валової продукції:


Таким чином, спосіб абсолютних різниць дає ті ж результати, що й спосіб ланцюгової підстановки. Тут також необхідно стежити за тим, щоб алгебраїчна сума приросту результативного показника за рахунок окремих факторів дорівнювала загальному його приросту.
Розглянемо алгоритм розрахунку факторів цим способом у змішаних моделях типу V=(а - b) с. Для прикладу візьмемо факторну модель прибутку від реалізації продукції, яка вже використовувалася в попередньому параграфі:
П=VРП (Ц - С).
Приріст суми прибутку за рахунок зміни обсягу реалізації продукції:


ціни реалізації:

ціни реалізації


собівартості продукції:

собівартості продукції


Розрахунок впливу структурного фактора за допомогою цього способу проводиться наступним чином:

Розрахунок впливу структурного фактора способом абсолютних різниць


Як видно з табл.
6.4, за рахунок зміни структури реалізації середня ціна за 1 т молока зменшилася на 40 тис. руб., А за весь фактичний обсяг реалізації продукції прибутку було отримано менше на 10 млн руб. (40 тис. руб. Х 250 т). .
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6.3. Спосіб абсолютних різниць "
 1. 26. АНАЛІЗ матеріаломісткі
  спосіб ланцюгових підстановок, спосіб абсолютних різниць та відносних різниць, інтегральний
 2. Абсолютна рента
  абсолютну ренту. Величина абсолютної ренти визначається різницею між ціною сільськогосподарської продукції і ціною виробництва, що синтезує витрати виробництва і середній прибуток на капітал. Монополія приватної власності на землю є причиною того, що власник навіть гіршій землі не віддасть її в оренду безкоштовно. Необхідність отримання доходу з землі обумовлює включення до
 3. 15. МЕТОДИ факторний аналіз ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
  способи. Найбільш універсальним з них є спосіб ланцюгової підстановки; він використовується для визначення кількісного впливу окремих факторів на загальний результативний показник. Даний спосіб застосовується в тому випадку, якщо між досліджуваними явищами існує функціональна, пряма або обернено пропорційна залежність. При використанні способу абсолютних різниць величина впливу
 4. Висновки
  абсолютно нееластична. Величина пропозиції перебуває під впливом нееластичність попиту на продукти харчування. 4. Попит на землю включає сільськогосподарський і несільськогосподарського попит. Крива попиту на землю має негативний нахил і є похідною від попиту на продовольство. 5. Економічна рента - це дохід не тільки від землі, а й від будь-якого іншого фактора, пропозиція
 5. № 28. Виникнення абсолютних монархій
  абсолютної монархії відповідає періоду завершення процесу формування високоцентралізованих феодальних держав. Абсолютна монархія характеризується надмірним посиленням одноосібної влади монархії і значним ослабленням або повною втратою станово-представницькими органами своєї колишньої ролі. Зберігаються деякий час в умовах абсолютизму станово-представницькі органи
 6. Висновки
  абсолютно нееліт-Питання для самоперевірки 259 стичного. Величина пропозиції перебуває під впливом нееластичність попиту на продукти харчування. 4. Попит на землю включає сільськогосподарський і несільськогосподарського попит. Крива попиту на землю має негативний нахил і є похідною від попиту на продовольство. 5. Економічна рента
 7. Нова трактування монополії
  способу визначити грань в кожному випадку, наскільки широко або вузько треба визначити поняття «товар». Жоден продавець не є монополістом у повному розумінні слова або, можна сказати, не існує абсолютно нееластичного попиту. Жоден покупець не залежить цілком від продавця, точно так само як і дуже рідкісні продавці стикаються з абсолютно еластичним попитом. Якщо продавці піднімають ціну,
 8. 2. Споживчі переваги. Криві байдужості та бюджетні обмеження
  абсолютної шкали не увінчалися успіхом, ряд вчених запропонували замінити абсолютну шкалу відносної і описати поведінку споживача за допомогою переваги (або ранжирування). Найбільший внесок у розробку ординалистской (порядкової) корисності внесли Ф. Еджуорт, В. Парето, Е. Слуцький, Р. Аллен, Дж. Хікс і П.
 9. 2. Споживчі переваги. Криві байдужості та бюджетні обмеження
  абсолютної шкали не увінчалися успіхом, ряд вчених запропонували замінити абсолютну шкалу відносної і описати поведінку споживача за допомогою переваги (або ранжирування). Найбільший внесок у розробку ординалистской (порядкової) корисності внесли Ф. Еджуорт, В. Парето, Е. Слуцький, Р. Аллен, Дж. Хікс і П.
 10. Економічна рента на ринку праці
  здібності. Подібно до того як передові фірми отримують надлишок виробника, найбільш продуктивні працівники отримують економічну ренту. Різниця між мінімальною (резервованої) ціною праці та ринковою ціною складає економічну ренту на ринку праці. В умовах досконалої конкуренції наявність економічної ренти є стимулом для припливу нових працівників в галузь. Тому в
 11. 7.2. Норма Зміни (Rate of Change)
  абсолютні значення осцилятора несуттєво
 12. Запитання для самоперевірки
  абсолютної та диференційної ренти? 3. У чому різниця між рентою і орендною платою? 4. Фермер-орендар отримує 20% прибутку на 50 тис. дол вкладеного в землю капіталу. Величина додаткового продукту, одержуваного після реалізації продукції, становить 30 тис. дол Визначте величину ренти, одержуваної власником землі. 5. У двох господарствах під жито зайнято по 1 тис. га, різних за
 13. Запитання для самоперевірки
  абсолютної та диференційної ренти? 3. У чому різниця між рентою і орендною платою? 4. Фермер-орендар отримує 20% прибутку на 50 тис. дол вкладеного в землю капіталу. Величина додаткового продукту, одержуваного після реалізації продукції, становить 30 тис. дол Визначте величину ренти, одержуваної власником землі. 5. У двох господарствах під жито зайнято по 1 тис. га, різних за
 14. Глава 6. Зрілість і перспектива підприємця
  абсолютно по-іншому. Ця різниця визначається їх перспективою. Їх підприємницької
 15. Теорія абсолютних переваг А. Сміта
  абсолютних переваг (або абсолютних витрат): «Основне правило кожного розсудливого голови сім'ї полягає в тому, щоб не намагатися виготовити вдома такі предмети, виготовлення яких обійдеться дорожче, ніж при купівлі їх на стороні ... Те, що представляється розумним в образі дії будь-якої приватної сім'ї, навряд чи може виявитися нерозумним для всього королівства. Якщо яка-небудь чужа країна
 16. Абсолютні і відносні витрати виробництва
  абсолютні і відносні витрати. Згідно А. Сміту країни повинні спеціалізуватися на виробництві тих товарів, які містять менше трудових витрат, ніж аналогічні товари їхніх торговельних партнерів (абсолютні витрати). Поняття «порівняльні витрати» ввів Д. Рікардо. Відповідно до нього країни повинні виробляти і експортувати такі види товарів, які їм обходяться щодо
© 2014-2022  epi.cc.ua