Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви А-Д, 2013 - перейти до змісту підручника

ДИСКОНТУЄ МНОЖНИК

показник, що застосовується у страхуванні та інших довгострокових фінансових операціях. Дозволяє визначити сучасну вартість майбутньої грошової суми, тобто зменшити її на дохід, наростаючий за певний термін за правилом складних відсотків.
В якості відсотка, за яким обчислюється дисконтирующий множник, звичайно приймається банківський депозитний відсоток. R>
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "дисконтує МНОЖНИК"
 1. ДИСКОНТУВАННЯ ВИТРАТ
  множників, що дисконтуються, залежного від норми банківського відсотка і терміну, періоду дисконтування. Наприклад, ви плануєте придбати через 2 роки або побудувати гараж, на що буде потрібно 2 млн. рублів. Визначимо грошовий еквівалент цих майбутніх витрат в даний час, виходячи з того, що нинішні гроші ви помістили в банк, який виплачує 50% річних. Тоді ваша сума за 2 роки збільшиться в
 2. КОЕФІЦІЄНТ
  множник у функціональній
 3. 7.6. Страхування від нещасних випадків
  дисконтує множником, або дисконтом: Vn=, (1 + i) n де i - процентна ставка, в частках одиниці. Дисконтує множники зводяться в спеціальні таблиці (див. Таблицю 7.2). Таблиця 7. Прирощення вкладень при різних нормах прибутковості Вік, років 3% ... 1, ... 1, ... 1, ... 1, Норма прибутковості 5% 1, ... 1, ... 1, ... 2,7% 1, ... 1, ... 1, ... 3, Таблиця 7.Дісконтірующіе множники
 4. Прибутковий підхід
  дисконтування майбутніх доходів (дисконтування грошового потоку). Суть методу капіталізації доходу полягає в тому, що ринкова вартість об'єкта прямо пропорційна грошовому доходу і обернено пропорційна очікуваної ставкою капіталізації, або, інакше, очікуваної ставкою доходу: {foto92}, (17.10) де С - ринкова вартість; R - річний дохід; r - очікувана ставка капіталізації
 5. Поняття простого і складного відсотка
  дисконтована вартість кожної виплати визначається за вказаними вище формулами, а їх наведені до одного моменту вартості сумуються. Формула складних відсотків є однією з базових формул у фінансових обчисленнях, тому для зручності розрахунків часто користуються спеціальними фінансовими таблицями, в яких табульовані значення мультиплицирующее множників виду (1 + r) n, 1 (1 + r) n і
 6. Тести
  множник, на який кожна грошова одиниця приращенного доходу збільшує інвестиції, - це: а) грошовий мультиплікатор; б) акселератор; в) мультиплікатор витрат. Числовий коефіцієнт, що показує, у скільки разів кінцева сума приросту або скорочення планованих витрат, що утворюють національний дохід, перевищить початкову суму витрат, - це: а) акселератор: б)
 7. 58. Що таке коефіцієнт мультиплікації? Яку роль він відіграє в теорії Дж. М. Кейнса?
  Множник. Мультиплікатор, що виражає зв'язок між приростом інвестицій і приростом доходу, посилює (множить) вплив інвестиційного попиту на збільшення доходів. У чому полягає мультиплікаційний ефект? У тому, що збільшення інвестиційного попиту неминуче супроводжується збільшенням попиту на споживчі товари, причому більшою мірою, ніж попиту на інвестиції. Зростання доходів
 8. Безперервне нарахування відсотків
  множником нарощення, причому цією формулою користуються і в тих випадках, коли п не є цілим числом. Приклад 2.24. Розрахувати накопичену суму для різних варіантів нарахування відсотків за один рік, якщо вихідна сума Р=1000 руб. і r=10%. Результати, отримані для деяких варіантів, наведемо в табл. 2.9. В її передостанньому стовпці обчислені різниці між наращениями з даними
 9. Вартість грошей у часі. Складний відсоток і дисконтування
  дисконтированием. Дисконтування є процесом, зворотним нарахуванню складного відсотка. Тому нагадаємо, як нараховується складний відсоток. Процес зростання основної суми вкладу за рахунок накопичення відсотків називається нарахуванням складного відсотка, а сума, отримана в результаті накопичення відсотків, називається майбутньою вартістю суми вкладу після закінчення періоду, на який здійснюється
 10. Мультиплікатор та акселератор
  множник ». Суть ефекту мультиплікатора в ринковій системі господарства полягає в наступному: збільшення інвестицій призводить до збільшення національного доходу суспільства, причому на величину більшу, ніж первісний ріст інвестицій. Висловлюючись образно, як камінь, кинутий у воду, викликають кола на воді, так і інвестиції, «кинуті» в економіку, викликають ланцюгову реакцію у вигляді зростання доходу та
 11. 2.6 Паутинообразная модель
  множник (-d / b) t може бути або позитивним, або негативним). Ринкова ціна наближатиметься до рівноважної, якщо (-d / b) t> 0 при t>?. А це можливо, якщо | d / b | <1, або, інакше, якщо | d | <| b |. Навпаки, якщо | d |> | b |, ринкова ціна буде все більш віддалятися від рівноважного рівня. Нарешті, при | d |=| b | початкове відхилення ринкової ціни від рівноважного рівня буде постійно
 12. 3.1. Пряма капіталізація
  дисконтування грошових потоків - оцінка об'єкта, коли грошові потоки надходять нерівномірно, довільно змінюються, при цьому враховується ступінь ризику, пов'язаного з використанням майна; - метод залишку - оцінка майна з урахуванням впливу окремих чинників утворення доходу (у поєднанні з методом залишку можна використовувати методи і прямої капіталізації, і капіталізації доходу за
 13. Податковий мультиплікатор
  множника в ринковій економіці полягає у збільшенні інвестицій або витрат і призводить до збільшення національного доходу, причому на величину більшу, ніж первісний ріст інвестицій або витрат. Нагадаємо, що мультиплікатор Кейнса Кк=- показує, наскільки зростає рівноважний рівень доходу в результаті зростання державних та інших автономних (тобто незалежних від величини
 14. § 4.2. Класифікація показників ефективності інвестицій
  дисконтируются) до єдиного моменту часу (як правило, до того тимчасовому проміжку, в якому проводиться розрахунок). Застосування методу дисконтування забезпечує порівнянність даних. Показники ефективності інвестицій але періоду обліку результатів і витрат ділять на показники, обчислювані за розрахунковий період, і на показники річної (квартальної, місячної та т. п.)
 15. Грошовий мультиплікатор
  множника, на яку увелічіваетсяколічество грошей в обігу в результаті опера-цій на відкритому ринку, називається денежниммультіплікатором. Про Грошовий мультиплікатор показиваетізмененіе обсягу грошової маси на кож-ний долар проведених операцій на відкритому-тому ринку. Величина грошового мультиплікатора назад про-пропорційна нормі обов'язкових банківських ре-резервів, а також відношенню, в
 16. Питання 79 Попит на інвестиційні блага
  множник), отже, {foto57} Модель акселератора (індукованих інвестицій) була запропонована Дж. Кларком. Акселератор являє собою відношення приросту інвестицій до викликав його відносним приростом доходу, споживчого попиту або готової продукції і виражається формулою Акселератор {foto58} де Д I - інвестиції; Д Y - дохід; t -
 17. 6. Ціна капітальних активів
  дисконтованої вартості потоку до-ходів, який він принесе в майбутньому. Первиметапом у визначенні сучасної вартості ма-шини або будівлі є розрахунок принесеного імігодового доходу (у вигляді орендної плати чи відвели-чення випуску продукції) за вирахуванням витрат натехніческое утримання та поточний ремонт і лю-яких інших витрат, пов'язаних з володінням об'єктах-том. У результаті ми будемо мати
 18. Відсоток і сучасна вартість
  дисконтування ванна вартість », щоб відобразити той факт, що цінність виплати, здійснюються в майбутньому, сьогодні нижче , ніж у момент виплати. 3,80 дол РІС. 18-1. Зростання фінансового капіталу по форму-ле складних відсотків. Графік показує ростстоімості 1 дол, інвестованого в рік 0 за умови реінвестування відсотків. При ставці 10% че-рез 14 років 1 дол збільшується до
© 2014-2022  epi.cc.ua